Tajomstvo ukradnuté bohom

Mnohé ukazuje na to, že tzv. tektity sú úlomkami kozmických lodí, ktoré pred miliónmi rokov budovali bohovia" a ľudia im ukradli ich tajomstvá.Túto neobyčajnú hypotézu vyslovil A. Kotowiecki (autor knihy Sklovina nie z tejto Zeme. pripravovanej na vydanie), ktorý sa problematikou zaoberá už desaťročia. Ako právnik s kriminalistickou špecializáciou sa rozhodol po probléme pátrať. Cítil, že nemôže hľadať racionálne vedecké vysvetlenie pôvodu tektitov, pretože je už dávno známe. ale že treba k problému pristúpiť nekonvenčným spôsobom.

Na Zemi bolo objavených 150 kráterov, ktoré vznikli v rôznych historických obdobiach. Podľa najpopulárnejšej teórie tektity mali byť vymrštené z veľkých kráterov. Otázkou však je. prečo sa objavujú len na niektorých miestach zemegule? Pritom krátery nemuseli vzniknúť len pádom prirodzených kozmických telies. ale aj umelých. V indických textoch Sabhaporwan môžeme nájsť opisy najrozmanitejších kozmických konštrukcií - od satelitov až po obrovské, niekoľkokilometrové mestá, ktoré sa kmitali okolo vlastnej osi. mnohé starodávne texty opisujú kozmické vojny. Ich pozostatkami môžu by niektoré krátery a spomínané tektity.

Zamyslime sa, prečo sa dodnes nenaši tektity s hmotnosťou niekoľko sto kilogramov, keď v súlade s existujúcou teóriou úderu by sa v blízkosti kráteru mali vyskytovať ich väčšie úlomky. Je to tak. akoby sa v kozmickom priestore následkom výbuchu rozpadlo okno auta na drobný mak a jeho úlomky by pod vplyvom vysokej teploty získali po prelete atmosférou súčasný tvar.

Zdá sa, že Kotowieckého teóriu o pôvode tektitov potvrdzujú tektity z rôznych období nachádzajúce sa v Kazachstane,ktoré majú 0,7,1,2 a 5,2 milióna rokov, ale samotný kráter vznikol sotva pred 10 tisíc ~ rokmi! Dôkladné preskúmanie krátera môže priniesť ďalšie objavy, pretože po katastrofe sa museli uchovať nejaké artefakty. Ibaže by ich zobrali skupiny, ktoré kráter prehľadávali.

V roku 1973 bola v Indii vydaná kniha, týkajúca sa záhady kozmických letov v minulosti. Vychádzala z rukopisu Vaimanika Sastra. ktorý bol nájdený v knižnici Barada Royal Sanskrit v Majsúre. Rukopis opisuje vimany. rukmy sumdry a šokuny - kozmické stroje. Píše sa tam napríklad, že na stavbu vimany je potrebných 27 rôznych druhov druhov skliva.Podľa opísaného návodu na stavbu neveľkých lietajúcich objektov sa používalo sklo podľa tejto zásady: 12 očistených zložiek treba vymiešať v pomere 5:3:5:1:10:10:11:8:7:2:6:1. Potom ich treba dať do pece v tvare lotosa a zahriať dreveným uhlím na teplotu 323 stupňov... Výsledkom je šitaranjikaadarsa. čiže sklo obsahujúce v sebe chlad. Toto sklo, podobne ako tektiy. prakticky neobsahovalo vodu. čiže bolo suché. chladné a zároveň mohlo byť dlhší čas v otvorenom kozmickom priestore, kde panuje teplota blízka absolútnej nule. Autor pripravovanej knihy je presvedčený. že tektity sú časťami a úlomkami kozmických lodí. ktoré konštruovali pred miliónmi rokov bohovia a ľudia im ukradli ich tajomstvo...Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené