Rýchlejší ako svetlo

Veda napreduje neobyčajne rýchlo a väčšinou ani nestačíme registrovať jej nové objavy. Málokto si napríklad uvedomuje,že odhalenia kvantovej fyziky potvrdzujú pravdy, dávno známe mystikom či mágom. Napríklad tú, že duch a myseľ sú rýchlejšie ako svetlo. Teleportácia je prenos fyzického tela (predmetu) v priestore z jedného miesta na druhé. Kým sme nemali možnosť vidieť slávny seriál Star Trek, mohli sme si prečítať český román, označovaný ako sci-fi, Souboj mozkú, kde sa tento fenomén detailne opisuje.

Známy je prípad vojaka. ktorý v roku 1593 stál na stráži pri paláci v Mexiko City. Mal na sebe nevhodnú uniformu. a tak ho vypočúvali. Tvrdil. že je z Manily na Filipínach a nemal tušenia. ako sa dostal do Mexika. Uväznili ho, lebo tvrdil. že noc predtým. hol filipínsky guvernér zavraždený. 0 dva mesiace neskôr sa do Mexika dostala správa. že guvernéra naozaj zavraždili. Vojaka prepustili a on sa vrátil do Manily...

Filipíny sú zrejme miestom, ktoré naozaj praje teleportácii. pretože v roku 1965 tam žil chlapec, ktorý dokázal zrazu zmiznúť a ukázal sa v tej istej chvíli na inej ulici či u susedov. Zjednodušene povedané, dokázal sa spontánne teleportovať sa to bez akýchkoľvek pomôcok.

Chlapca podrobili psychiatrickým vyšetreniam. ale ukázalo sa. že dieťa je ukážkovo zdravé. Pretože Cornelio sa naďalej spontánne teleportoval. kedy chcel, podrobili ho exorcizmom. Chlapec sa veľmi zľakol a pochopil, že podľa názoru všetkých robí zle a prestal sa teleportovať. Jednoducho "zistil. že teleportácia je zlá". a teda nemožná...

Veda ešte donedávna tvrdila, že možnosť teleportácie je mätúcou hypotézou. ktorú nemožno nijako dokázať. ^napriek tomu tento jav existoval a existuje prinajmenšom tak dlho ako ľudsky rod. Známe sú prípady teleportácie niektorých svätcov či austrálskych Aborigénov. Veľmi pôsobivo opisuje tento jav aj nebohý kalifornskí' profesor Carlos Castaned, známy svojimi príbehmi o indiánskom bojovníkovi čarodejníkovi Donovi Juanovi a jeho kolegovi Genarovi.

Dnes je prístup k teleportácii predsa len iný ako pred pár desaťročiami. Ukázalo sa totiž, že teleportácia je možná aj v praxi!

Dve nezávislé skupiny vedcov v Gnnshrucku a Ríme uskutočnili prvú vydarenú teleportáciu kvantových fotónov už v roku 1997, o čom informovala aj tlač. Hlasnejšie sa však o veci začalo hovoriť až v roku 1999, keď' vedci z laboratória v Los Alamos a kalifornského technologického inštitútu Celtech v Pasadene celú záležitosť experimentálne potvrdili. Vedci nehovoria, že je možné teleportovať komplikované materiálne objekty, či dokonca človeka, ale tvrdia. že v bližšie neurčenej budúcnosti sa podarí využiť teleportáciu pri stavbe kvantových počítačov, ktoré hudú neporovnateľne rýchlejšie ako sú dnešné.

Niektorí neortodoxní vedci sú však presvedčení, že teleportácia bude možná aj v takej podobe, ako napríklad v seriáli Star Trek. Ich optimizmus vychádza z hypotézy (ktorí je stále populárnejšou). že ľudsky mozog je v podstate kvantovým počítačom. Ak sa podarí preskúmať procesy jeho fungovania a naučíme sa budovať umelé kópie mozgu, založené na kvantách podrobených teleportácii, bude možné vyslať na vzdialenosť ľudské vedomie, pričom presun hrubohmotného tela nebude potrebné. Faktom je. že posledné roky' sú bohaté na nevšedné objavy. Týka sa to napríklad cestovania v čase, ktoré je zrejme možné vďaka zápornej energii. Tá môže vytvárať napríklad časopriestorové tunely, ktoré spájajú vzdialené oblasti vesmíru. Zápornú energiu si nemožno mýliť s antihmotou, ktorá má podľa odborníkov kladnú energiu. Nemáme priestor na vysvetľovanie tohto javu odborne, preto iba spomenieme, že záporná energia môže vzniknúť viacerými spôsobmi a jedným z nich je, keď je priestor geometricky ohraničený, čo súvisí s takzvaným Casimirwym efektom. Táto koncepcia z roku 1948 sa dočkala praktického potvrdenia až v roku 1999. Spomínaný efekt sa podarilo zmerať S. K. Lamoreauxovi z Los Alamos National Laboratory,U.Mohideenovi a A. Rovovizovi Kalifornskej univerzity. Navyše to potvrdzujú výsledky vedcov z Kráľovskej univerzity v Londýne, ktorí v 70. rokoch vyslovili myšlienku, že ohraničený priestor, napríklad zrkadlo, môže vytvárať lúč zápornej energie. Chtiac-nechtiac každého. kto sa len trocha zaoberal tajomnými vecami, musí napadnúť úloha zrkadla (či už v rozprávkach, či mystike alebo ezoterike) ako brány do iného priestoru a času...

Na vytvorenie časopriestorového tunela v priemere jedného metra by však bola potrebná energia generovaná desiatimi miliardami hviezd za rok!

Napriek tomu dávna i novšia história sveta zaznamenala niekoľko dohre opísaných ciest v čase. o ktorých sme už neraz písali. Navyše sme v posledných mesiacoch viackrát spomínali tzv. Tvorcov krídel - cestovateľov v čase. o ktorých časovej kapsuly dal svetu vedieť záhadný doktor Anderson, údajne pracujúci na supertajnom výskume USA. Ako mi nedávno povedala americká terapeuta Nancy Clarková, takýchto časových kapsúl je na Zemi dvanásť... Pravda, to už sme v rovine záhad a tajomna....

Revolučných experimentov vo fyzike sa však v poslednom čase objavuje čoraz viac. Napríklad tabuizovaná rýchlosť svetla...

V roku 2000 sa na stránkach vedeckého časopisu Nature objavili výsledky experimentu skupiny NEC Research Institute v Princetone USA. Skupina amerických výskumníkov pod vedením L. Wanga usmernila sveteľný impulz na rúrku, naplnenú parami cézia, a následne na ňu nasmerovala dva laserové lúče. Došlo k takzvanej interferencii. čoho následkom holo. že svetelný impulz sa začal posúvať rýchlosťou vyššou ako 300 tisíc kilometrov za sekundu (najvyššia"možná" rýchlosť). Experiment demonštroval, že to, čo holo doteraz považované za nemožné, sa vyskytuje v praxi.Treba si uvedomiť. že tieto skutočnosti v novom svetle ukazujú aj fakty, akceptované doteraz len parapsychológmi či psychotronikami.Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené