Prípad-z najčudnejších na svete

0 africkom kmeni Dogonov, ktorý tvrdí, že má kozmický pôvod, sme už neraz písali. 0 svojom kozmickom pôvode je však presvedčený aj kmeň Joruba, ktorý až do 17. storočia nemal žiadnych nepriateľov.

Otrokári pravidelne chytali Jorubov, ktorých najčastejšie vyvážali do Severnej Ameriky. Títo otroci sú predkami najpočetnejšej černošskej populácie v USA. Aj "slávne" vudu siaha svojimi koreňmi k magickej tradícii Jorubov.

Africkí Jorubovia sú národom s vysokou kultúrou, ľahko sa učia a zaujímajú ich nové veci. Od t9. storočia si ich postupne podmanila Veľká Británia. Ako tvrdia anglickí etnografovia z Britského múzea, tento národ si vyberal svojich vládcov najčudesnejším spôsobom na svete. Po smrti kráľa sa zišla rada dvadsiatich najvyšších kňazov,ktorá dosadila na trón syna najstaršej sestry mŕtveho kráľa. Ak nemal rodnú sestru, prišla na rad nevlastná. Ak ani táto nebola k dispozícii, kňazi si vybrali nového vládcu spomedzi seba, ale za dvetisíc rokov sa to stalo iba dvakrát.

Podľa legiend tak členovia kráľovského rodu, ako aj najvyššej kňazskej kasty nepochádzali z toho istého rodokmeňa ako zvyšok spoločenstva. tých predkami boli bytosti z kozmu, ktoré pred tisícročiami prišli na Zem z okolia Síria. Zrejme preto sa stavbou tela líšili od vtedajších ľudí. Ich lebky boli úzke a predĺžené, podobne ako v kráľovskej kaste Mayov a Aztékov zo Strednej Ameriky,čo malo svoj význam pre vyššie duchovné poznanie.

Úroveň technického poznania Jorubov bola prekvapivo vysoká už pred tisícročiami: dokázali napríklad odlievať sošky z bronzu použitím tzv. vírivej formy zo sadry, do ktorej vlievali tekutý kov. Rotačný pohyb následkom odstredivej sily rozptýlil kov do všetkých kútov formy, vďaka čomu boli Jorubovia schopní získať tenkostenný odliatok, v strede prázdny. Túto techniku okopírovali Arabi až v 18. storočí a do Európy sa dostala až v 19. storočí.

Jorubovia stavali aj kamenné stavby a paláce pre svojich kráľov. V meste Ifa pri Guinejskom zálive stál krásny, bohato vyrezávaný kráľovský palác z čierneho bazaltu. Briti ho rozobrali na časti a znova zložili v špeciálnej hale Britského múzea. Na prednej strane podesty korunnej siene sú umiestnené zvláštne plastiky. jednou z nich je drak s "raketou".

V náboženstve dávnych Jorubov bol najvýznamnejšou postavou drak stojaci na zadných nohách. Spomínaná plastika zobrazuje takéhoto draka s raketou v labách. Môžeme sa iba domýšľať, o čo môže ísť. Žeby to bola spomienka na mimozemšťanov podobných hadom, ktorí prišli v raketách z akéhosi neznámeho miesta v kozme?

V iných afrických kmeňoch totiž dominujú animistické kulty, kulty Mesiaca, Slnka, prírodných živlov a iné.

Jorubovia vzdávali úctu bohu menom Olorun, ktorého stotožňovali s Bohom Stvoriteľom, nazývaným aj Pánom života,"Slávnym",alebo"Pánom v bielom šate".

Poznali aj menšie božstvo Oduduwa,ktoré malo pohlavie neznáme na Zemi,akoby tretie.Zrejme išlo o bytosť rozmnožujúcu sa inak ako cicavce.Týchto bohov sprevázal Šango vnímaný ako "boh metajúci blesky" a zobrazovaný ako obrovský kovový objekt krúžiaci nad Zemou.Možno práve to bola spomínaná raketa v labách "draka".

Môžeme predpokladať,že pred niekoľkými tisicročiami pristáli v Afrike kozmické bytosti s výzorom hadov,ktoré chodili na zadných nohách.

Z tohto pohľadu budeme inak vnímať aj udalosť,ku ktorej došlo 22.júla 1984 v lese Carveley v provincii Leeds,v Anglicku.Tam totiž pristál objekt v tvare zvona.Jeho posádka sa skladala približne z päťdesiatich hadom podobných bytostí,ktoré boli vysoké približne dva metre.Bytosti chodili po zadných labách a podopierali sa krátkym,masívnym chvostom.Ich pokožku tvorily šupiny.Tieto záhadné bytosti vyše dve hodiny pozoroval miestny hájnik a jeho manželka zo vzdialenosti asi päťdesiat metrov pomocou ďalekohľadu.Ufológovia našli aj 64 osôb,ktoré boli svedkami pristátia či odletu tohto objektu.

Spomínaný prípad skúmali dve britské ufologické spoločnosti a patrí k absolútne vierodným,dodatočne potvrdeným. Zároveň k najčudesnejším na svete.Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené