Operácie kamennými nástrojmi?

Je pre nás samozrejmosťou, že v medicíne využívame modernú techniku a farmaká a sme hlboko presvedčení, že ide o výdo­bytky našich čias. Najnovšie objavy však dokazujú, že už pred sedemtisíc rokmi ľudia odstraňovali mozgové nádory a pred deväť­tisíc rokmi dentisti plombovali zuby. Medicína je oveľa staršie umenie, ako si mys­líme. Keď v roku 2000 objavili vo Francúzsku pozostatky ľudí spred 175- až 200-tisíc rokov, odborníci oznámili, že už v tom čase sa ľudia starali o chorých a slabších.

V apríli 2002 v časopise Proceedings ofthe National Academy of Sciences publikovali výsledky výskumov pozostatkov neander­tálca spred 36-tisíc rokov. Počítačová rekonštrukcia lebky nájdenej v St. Cesaire na juhu Francúzska ukázala ranu, s ktorou obeť mohla prežiť len vďaka starostlivosti súkme­ňovcov. To znamená, že počas vojen či v čase ohrozenia sa neandertálci o svojich zrane­ných starali.

Najnovšie výskumy ukazujú, že pred šesťtisíc rokmi prehistorickí lekári dokázali to isté, čo európski lekári pred sto rokmi. V Pakistane v blízkosti náleziská Mehrgah v roku 2000 a 2001 archeológovia objavili neobyčajne rozvinutú civilizáciu. Ľudia pestovali obilie, chovali dobytok a veľmi dbali o krásu. Zdobili si telá jemnými šper­kami z mušlí, ametystov a tyrkysov. O ich zdravie a krásu dbali aj dentisti. Archeológo­via tam totiž natrafili na liečené zuby, pre­cízne zaplombované. Vedci si spočiatku mys­leli, že ide o svojské ozdoby, ale objav čeľustných kostí, v ktorých našli liečené zuby, dokazuje, že o ľudí z Mehrgahu sa starali odborníci.

V liečených zuboch podľa odborníkov nebolo stôp po zubnom káže, ale nie je jasné, aká substancia tvorila výplň. Od smrti týchto ľudí ubehlo 9-tisíc rokov a rôzne orga­nické substancie podľahli rozpadu. Podľa pracovnej hypotézy dávni dentisti vyplnili zuby rastlinnou substanciou s protibakteriálnym pôsobením. Liečenie zubov je však ničím v porovnaní s operáciami mozgu. V uplynulých desaťro­čiach v Európe a Amerike objavili lebky spred 4- až 6-tisícročí so stopami po trepanácii. Dnes je jasné, že išlo o vydarené operácie. Skupina nemeckých archeológov a arab­ských vedcov, ktorá robila výskumy na území Spojených arabských emirátov, vyko­pala vyše 6000 lebiek ľudí, ktorí žili pred 7000 rokmi. Po preskúmaní viacerých prevŕ­taných lebiek v laboratóriu v Nemecku vedci zistili, že ide o stopy po operáciách. To zna­mená, že medzi rokom 5000 a 4200 p. n. I. v Al Bahise prehistorickí chirurgovia vykoná­vali úspešné mozgové operácie (v Euró­pe prvú operáciu mozgu urobili až v roku 1884). Vedci predpokladali, že v danom prí­pade išlo o úspešnú operáciu mozgového nádoru: pripúšťajú, že operovaným podá­vali bylinné uspávajúce prostriedky. Zaují­mavé je však to, že v čase spomínaných operácií neexistovali kovové chirurgické nástroje. Lebka bola otvorená pomocou ostrých kamenných nástrojov... Trepanácia lebky, plombovanie zu­ba k takýmto zákrokom sú potrebné pre­cízne nástroje a odborná príprava. Kto bol toho schopný? Existovali vari jaskynné lekár­ske akadémie? Na všetky tieto otázky zatiaľ veda nepozná odpoveď.Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené