Legendárna podzemná armáda

Mnohí z nás sú presvedčení, že na našej malej planéte už niet čo objavovať. Ako sa však znova a znova presviedčame, to, čo poznáme, je iba zlomkom toho, čo pred nami postáva ukryté...
Keď začiatkom minulého storočia v čínskej provincii Šan-si uprostred broskyňových sadov kopal istý dedinčan studňu, objavil v zemi sochu bojovníka veľkosti dospelého človeka. Keď sa za pomoci iných obyvateľov dediny pokúšal dostať ju na povrch, voda zo studne zmizla. Dedinčania prestrašení, že majú do činenia so zlými silami, utiekli.

Na objav sa na viac ako 60 rokov zabudlo... Ale v marci 1974 takmer na rovnakom mieste nič netušiaci robotníci z miestnej roľníckej komúny Jankcai začali kopať
studňu. Natrafili na terakotové sochy bojovníkov a koni. Oznámili to vláde, ktorá vyslala archeológov, ktorí určili, že nálezisko je staré 2000 rokov a pochádza z obdobia prvej čínskej dynastie Čchin. Objav mohol byť kľúčom k tajomstvu prvého cisárstva opradeného legendami.

Výnimočný cisár
Prvý cisár nielenže vytvoril spojením iných kráľovstiev prvé zjednotené cisárstvo, ale bol výnimočným, aj pokiaľ ide o uplatňovanie nového vojenského
umenia. Okrem iného určil aj kódex zákonov, spoločnú menu, miery a váhy, zaviedol písaný jazyk a určil dĺžku osi konských poťahov. Dal postaviť rozsiahlu sieť ciest. Spojil aj jednotlivé časti čínskeho múru v jeden celok a nezabudol ani na svoju slávu.
Žil v nádherných palácoch. Najväčší z nich mal trónnu sieň dlhú jeden kilometer! Jeho kolosálne mauzóleum stavali 36 rokov, ale nik nevidel, čo je vnútri už 2000 rokov... Z historických odkazov vieme len to, že je tam skrytý palácový komplex. Údajne strop hrobky je modelom neba a podlaha mapou cisárstva. Klenoty a poklady strážia dômyselné zariadenia, ktoré vystreľujú na votrelca strely. Robotníci, ktorí ich inštalovali, boli zaživa pochovaní, aby sa nik nemohol dozvedieť, kde je vchod do mauzólea. Ich poznanie zmizlo spolu s nimi.

Legenda o začarovaných bojovníkoch
Keď vláda na miesto nálezu vyslala archeológov, bolo jasné, že objavia čosi výnimočné - a skutočne: našli podzemnú armádu pochodujúcu v troch radoch, sedemtisíc terakotových bojovníkov! Každý z nich meral 180 centimetrov. Medzi nimi boli umiestnené bojové vozy, ktoré ťahali štyri terakotové kone (spolu je ich 600). Každý z vojakov má iný účes. Pozícia ich rúk naznačuje, že kedysi držali v rukách kuše a strely, ktoré sa však nezachovali. Archeológovia sú presvedčení, že armáda, ktorú vykopali, je tá istá, o ktorej hovoria staré legendy... Legenda o mlčanlivej armáde je z viacerých hľadísk pozoruhodná a možnože v nej sa skrýva tajomstvo, ktoré sa doposiaľ nepodarilo odhaliť... Hovorí totiž, že keď bol prvý cisár ešte len kráľom provincie Čching, zatúžil podrobiť si susedné kráľovstvo. Zavolal si slávneho čarodejníka Lin Jún Tana a prikázal mu začarovať protivníka, aby nemal chuť bojovať. Čarodejník ho však odhovoril od tohto nápadu, pretože každé čaro po čase prestane fungovať. Nepriateľov bolo potrebné premôcť inou formou sily. Podľa návodu čarodejníka kráľ prikázal svojim remeselníkom zlepiť z hliny rytierov a čarodejník magickými formulkami vtelil do sôch armádu duchov privolaných z horských jaskýň. Tak animovaní hlinení bojovníci, ktorým strely ani meče neuškodili, ktorí nemuseli jesť ani piť a nikdy neboli unavení, vyhrávali všetky boje... Keď sa po víťazstve kráľ vyhlásil za cisára S'-Čchuang-ti (Čchin Ši Chuang - prvý zvrchovaný cisár), duchovia odišli do hôr, zobrali zo sebou hlinené telá a navždy zmizli v podzemných jaskyniach.
Ešte donedávna nik ani len netušil, že takéto vojsko naozaj existuje. A tak sa archeológovia znova presvedčili (po koľký raz!), že každá legenda obsahuje kus pravdy...

Cisár však spí pokojne
Je priam neuveriteľné, že jednu z najväčších hrobiek sveta, ktorá patrí prvému čínskemu cisárovi S'-Čchuang-timu, zatiaľ nik nevyraboval tak ako hrobky egyptských faraónov. To však neznamená, že sa o to nik nepokúsil. Práve naopak. Poklady ukryté pod zemou vždy pôsobili na fantáziu zlodejov. Stačí si len pomyslieť na strop podzemného paláca vykladaný ušľachtilými kameňmi podľa vzoru rozžiareného hviezdneho neba...
Žiaľ, súčasní archeológovia sa nedokážu dostať k hrobke. Pritom nejde o nijaké pasce a premyslené smrtonosné zariadenia, ktoré strážia cisárov pokoj. Nejde ani o spleť podzemných chodieb, ktoré nikam nevedú, ani o kliatby, ktoré by mohli postihnúť nevítaných hostí. Vychádzajúc z kroniky, ktorá bola napísaná desiatky rokov po cisárovej smrti (má názov Zápisky historika), archeológovia určili, že podzemný palác leží pod tromi vrstvami podzemných vôd. Keby sa tam ktokoľvek chcel dostať, musel by vytvoriť gigantickú pumpu, aby zachránil hrobku pred zaliatím vodou,

Hrobka plná jedov
Druhým vážnym problémom sú rozmery kurhanu pokrývajúceho mauzóleum. V snahe zabezpečiť vykopávky by bolo potrebné postaviť nad nimi hangár s povrchom najmenej 250-tisíc metrov štvorcových, a taký stan na svete ešte nepostavili...
Ďalším problémom je obsah hrobky. Z opisov v Zápiskoch historika vyplýva, že sarkofág cisára spočíva na niečom podobnom, ako je maketa vtedajšej Číny. Maketa vyrobená z ušľachtilých kovov a materiálov je zaujímavá tým, že jej „rieky" a Jazerá" boli vyplnené tekutou ortuťou. Preto archeológovia predpokladajú, že vnútro hrobky je naplnené jedovatými výparmi ortuti a vykopávky by bolo nutné robiť v plynových maskách.
Archeológovia zatiaľ skúmajú len to, aký je obsah ortuti v pôde okolo hrobky. Ukázalo sa, že zem je tam vážne otrávená týmto prvkom (obsah ortuti 280-krát prekračuje prípustnú normu). Ak si k tomu všetkému ešte predstavíme množstvo prác, aké by bolo potrebné urobiť, aby sa archeológovia dostali do hrobky, a výšku nákladov, aké by v tejto súvislosti boli potrebné, až vtedy pochopíme celú šírku problému. Stačí, ak uvedieme napríklad len fakt, že na skatalogizovanie a konzervovanie obrovského množstva pamiatkových predmetov je potrebná celá armáda odborníkov s vhodným vedeckým zázemím. Splniť všetky tieto podmienky je zatiaľ nemožné. Zdá sa preto, že mauzóleum prvého čínskeho cisára nedá ešte dlho spávať nielen archeológom, ale ani lovcom pokladov na celom svete...Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené