Keď zhorí voda

Oheň vybuchne náhle, nečakane a smrť nastáva okamžite. Stáva sa to v uzavretých miestnostiach i na voľnom priestranstve. Veľa o tom vedia požiarnici, pohotovostní lekári. Ide o jav samozapálenia.

Osobitne často sa so záhadou samospálenia stretol anglický lekár M. Harvey. Svoje zážitky opísal v knihe Oheň z neba (žiaľ, u nás nevyšla). Počas svojej tridsaťročnej praxe sa stretol s prípadmi samospálenia viac­krát, preto sú jeho opisy veľmi podrobné. Koncom 19. storočia osemdesiatročná Emma žila sama v malom domčeku so záhradou. Každý deň o desiatej ráno vychádzala do záhrady porozprávať sa so susedkou. V jedno ráno však von nevyšla. Znepokojená susedka vošla do záhrady a snažila sa dostať dnu. Keď chytila do rúk kľučku dverí, vykríkla od bolesti: kľučka bola veľmi horúca, ale celé dvere a sklo v nich boli studené. Cez sklo vo dverách bolo vidieť, že v miestnosti panuje prítmie. Cez kľúčovú dierku vychádzal zvláštny pach, podobný spálenému mäsu. Búchala na dvere, ale nik jej neotváral. Zavolala preto políciu. Ema mala v izbe veľké akvárium s rybičkami. Akvarijné rastliny a rybičky boli uvarené a akoby vysušené na dne suchého piesku. V celej miestnosti bola hustá vodná para a pach spáleného mäsa. V izbe nebolo elektrické osvetlenie, len plynové. Ale plyn bol uzavretý. Ema nepila, nefajčila, preto zapálenie od nedopalku nepripa­dalo do úvahy.

Harvey spomína aj iný príbeh, keď pred očami divákov stojacich na brehu zhoreli v loďke štyria chlapci chytajúci ryby. Z ich tiel zrazu vybuchol dym a všetci „zvnútra" zhoreli: ich oblečenie zostalo nedotknuté rovnako ako drevená loďka, v ktorej sa nachádzali. Čo je charakteristické pre samozapálenieí Predovšetkým to, že spáleniu nepodľahni drevené veci, papier či iné ľahko zápalné predmety. V telách obetí zhoria najmä tiečasti, ktoré obsahujú vodu: pľúca, vnútor­nosti, veľké tepny, mozog, dokonca kosti. Tukové vrstvy sa skôr rozpustia ako zho­ria..

Neznáma energia pôsobí ničivo a samozápalne na ľudské telo v miestach, kde je najviac vody. Objavila sa hypotéza, že môže ísť o hyperzvuky.

Aké je vysvetlenie tohto javu? Už desaťro­čia sa oň mnohí pokúšajú. Neznáma energia pôsobí ničivo a samozápalne na : ľudské telo v miestach, kde je najviac vody. Objavila sa hypotéza, že môže ísť o hyperzvuky. Nimi sa však veda vôbec nezaoberá. Ktovie prečo, veď sa ukazuje, že je to najpravdepodobnejšie logické vysvetlenie javu samovznietenia. Veda sa hyperzvukmi nezaoberá preto, lebo „hyperzvuková vlna nemôže existovať vo vzduchu, pretože má takú minimálnu dĺžku pri obrovskej frekvencii kmitov, že sa okamžite mení na minimálne množstvo tepla". Nemecká astrofyzická C. Fosarová však považuje koncepciu hyperzvukov za logickú. Ako hovorí, k samospáleniu dochádza podľa výsku­mov pri silných výkyvoch zemského mag­netického poľa. Je to empiricky zdôvod­nená korelácia. Druhé empirické zistenie je, že oheň počas samospálenia nemožno hasiť vodou, lebo tá ho ešte podporuje...Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené