Integrované zmysly

Sabine si už na základnej škole všimla, že vníma svet inak ako jej spolužiaci. Keď sa jej učiteľka opýtala, koľko je jeden a jeden, bez váhania odpovedala: ,,Tmavozelená."

Smiech ostatných žiakov ju zarazil: Čo je na tom zvláštne, že vidím číslo dva v tmavozelenej farbe? A prečo sa na mňa kamarátka tak čudne pozerala, keď som jej povedala, že meno Laura má ružový nádych? Keď som sa s tým zdôverila rodičom, chceli ma poslať k psychiatrovi. Preto som radšej v ďalších rokoch mlčala." Dnes Sabine vie, že nie je chorá. Práve naopak, disponuje vzácnou schopnosťou, ktorá sa nazýva synestézia. Synestetici spájajú rôzne zmyslové vnemy do jedného celku. Sú medzi nimi takí, ktorí vnímajú zvuky ako farby a formy, iní zasa ,,nahmatajú" aj to, čo ostatní iba ochutnajú. V poslednom čase vedci zistili, že tento jav je oveľa rozšírenejší, než si dosiaľ mysleli. Na tisíc ľudí pripadá jeden až dvaja synestetici.

Sabine Schneiderová sa vďaka svojim výnimočným schopnostiam stala vďačným objektom výskumu pracovníkov Neurologického inštitútu v Lipsku. Vedci dúfajú, že sa im vďaka nej a ďalším dobrovoľníkom z radov synestetikov podarí získať odpoveď na niektoré zásadné otázky: aké spojenia jestvujú medzi jednotlivými zmyslovými kanálmi a ako sa z informačného virvaru vytvára zmysluplný celkový obraz?

,,Dúfam, že nám synestézia pomôže pri riešení týchto problémov," hovorí nemecký vedec Hinderk Emrich, ktorý v spolupráci s 27-ročnou Sabine zriadil diskusné kaviarne pre synestetikov. Tam sa schádzajú ľudia, ktorí sú obdarení synestetickými schopnosťami, a v uvoľnenej atmosfére rozprávajú o svojich zážitkoch. Vo väčšine prípadov sa síce hovorí o počúvaní farieb, no o kuriózne zážitky nikdy nie je núdza. Návštevníčka kaviarne z Hamburgu sa zdôverila s tým, že obľubuje víno so zelenou chuťou. ,,Modré víno nemôžem ani cítiť," vyhlásila dáma v stredných rokoch. Sekretárka jednej veľkej firmy uviedla, že si pamätá telefónne čísla ako farebné vzorky. Keď chce niekomu zavolať, prižmúri oči a hneď sa jej vybaví príslušná vzorka. Podľa jednej americkej učiteľky mentolové cukríky chutia ako ,,chladné sklené stĺpy", ktorých sa môže dotknúť rukou. Pri pití citrónovej šťavy cíti po celom tele jemné pichanie.

Sabine si všetky dni, týždne a roky triedi podľa farieb, každú číslicu alebo písmeno vníma spolu s malým farebným trojuholníkom a pri počúvaní hudby dokonca vidí pred sebou trojrozmerné farebné priestory, v ktorých sa vznášajú nádherné útvary. Písmeno ,,y" vníma ako jasnozelenú farbu. Často sa rozčúli nad tým, keď niekto nosí šaty, ktoré nekorešpondujú s farbou jeho mena.

Ako vzniká synestetické vnímanie

Niektorí neurológovia tvrdia, že spájanie rôznych zmyslových vnemov do jedného celku je pozostatok z dojčenského veku, keď jednotlivé zmysly ešte nie sú celkom od seba oddelené. Iní sa domnievajú, že pri podráždení zmyslového kanála dochádza v mozgu ku skratu, ktorý vedie k podráždeniu centier pre ďalšie zmysly. Profesor Emrich vypracoval porovnávaciu štúdiu so synestetikmi a so skupinou osôb so štandardnými zmyslami. Všetkých poslal na tomografiu, prehral im na magnetofóne niekoľko slov a sledoval, ktoré mozgové centrá sa aktivizujú. U osôb so štandardnými zmyslami došlo k najvýraznejšiemu zvýšeniu aktivity v sluchovom centre, u synestetikov bola napriek zaviazaným očiam zaznamenaná zvýšená aktivita zrakového centra a limbického systému, ktorý je centrom pre city. Emrich sa domnieva, že práve limbický systém tvorí u synestetikov most medzi zmyslovými kanálmi.

Zašiel však ešte ďalej. ,,Myslím si, že tento most nie je výsadou synestetikov, ale má ho každý z nás. Jeho úlohou je integrovať jednotlivé zmyslové vnemy do zmysluplného celku. Takto vznikne zo štekania a zo siluety jazvečíka štekajúci pes. V prípade synestetikov nadobúda integrácia zmyslových vnemov extrémne rozmery. Medzi nimi nájdeme veľa kreatívnych ľudí, akým je napríklad mladý skladateľ z Lipska, ktorý vytvoril zo svojich trojrozmerných farebných vízií muzikál. Jeho najbližším cieľom je skomponovať ,,zelenú symfóniu". Jedným z najznámejších synestetikov je známy maliar Vasilij Kandinskij, ktorý si pri miešaní farieb pospevoval rôzne ,,farebné melódie".Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené