Čo sa stalo kedysi dávno na planéte Zem

O tom, čo sa vlastne na Zemi kedysi dávno udialo, porozprával africký šaman Credo Mutisoa nasledujúci príbeh..V prastarých dobách žila na Zemi rasa bioforiem - plazov. V ľudskom povedomí je táto prastará rasa (nágovia) ustavične. Tieto bytosti žili na území Antarktídy, kde v tých časoch bolo teplo, nebola tam zima ani sneh. Táto rasa sa vyvinula umelou mutáciou, ktorú zapríčinili deštrukčné vplyvy a vyvinula sa z bioforiem živočíchov veloceptorus. Tieto živočíchy sa uchýlili do podzemia, biologicky a mentálne zmutovali a prešli búrlivým rozvojom. Získali inteligenciu a postupne ovládli planétu...

Bieli obri
Potom však z hviezd prišli iné formy bytostí: bieli, vysokí, svetlovlasí obrí a ovládli územie severnej Európy a Ázie (Hyperborea). Po určitom čase sa tieto dve rasy stretli v bojoch o prežitie a ovládnutie planéty. Zvíťazili nágovia, ktorí sa dostali do Indie a Tibetu (vtedy tam hory neexistovali). Plavovlasí z hviezd prenikli aj do podzemia a vybudovali obrovské mesto Aghortiána (Agharta), ktorého centrom bola Šambala
Po ťažkých bojoch, počas ktorých bola zničená väčšina planéty, museli nágovia Zem opustiť. Nad územím, ktoré svetlovlasí ovládli, vztýčili symbol, ktorý sa stal neskôr symbolom nacistov počas druhej svetovej vojny - hákový kríž. Príbeh o nadčloveku je legendou o rase, ktorá naozaj stála nad človekom. Túto legendu priniesli tibetskí zasvätenci, ktorí boli strážcami Aghortiány (Agharty) a sú nimi dodnes.

Ľudská energia im zachutila
Zanedlho odišli zo Zeme aj víťazi, lebo Zem bola zničená, neobývateľná nemohla ich uživiť (na Zemi sa skutoční našli kostry veľmi vysokých humanoidných bytostí).
Nágovia, ktorí opustili Zem, sa uchýlili do blízkeho vesmíru, giganticky sa rozrástli a osídlili oblasť Orión, kde je veľa planét Milióny rokov si rozprávali o zvláštnej planéte, o svojom domove, až nakoniec sa rozhodli vrátiť. Využili 4. a 5. rozmer a rematerializovali sa v blízkosti Zeme. Ich technológia im umožňovala surfovať medzi tretím, štvrtým a piatym rozmerom. Potomkovia nágov uvideli Zem, moria a pralesy, púšte a prvýkrát uvideli aj zvláštne dvojnohé bytosti. A nágovia si povedali: „Ale veď my sme tu boli pred miliónmi rokov doma!" Rozhodli sa, že tu zostanú. Najskôr sa snažili vyhladiť ľudí (legendy to dokazujú), ale potom zistili, že ľudia vytvárajú zvláštny druh energie, ktorá im „chutí" a povedali si: „Budeme ich pestovať." Využívali štvrtý a piaty rozmer, aby boli neviditeľní. Boli to oni, čo stáli za zrodom náboženstiev, politiky, oni vytvárajú štatút duchovnej nevedomosti, strachu, lebo to všetko je „na prospech veci".

Požehnaná forma života
Zabudli však na jednu vec: človek neprišiel na svet z vlastnej vôle... Keď planéta bola ešte v zúboženom stave a po Zemi chodilo veľa kreatúr (čo spôsobila rádioaktivita - pozri legendy a mýty), objavila sa na Zemi nádherná jemná energia, ktorá prestúpila planétu: pocítila súcit so zhasínajúcim životom a táto inteligentná energia sa rozhodla, že modrá Zem bude požehnaná, že sa tam vráti harmónia a láska: stvorila určitú formu života a požehnala jej. Energia SVETLA bola na Zemi len krátko, ale vytvorila celkom novú kvalitu života. Pred odchodom však odkázala: „My sa vrátime a beda všetkým, ktorí siahnu na tento život..."
Nágovia ani iné formy života to nevedia, ale človek o tom vie, lebo SVETLO vložilo čosi zo seba do človeka. Preto ľudská bytosť nikdy nezanikne. Credo Mutwa tvrdí, že svetelné bytosti, ktoré nás stvorili, sa vracajú a sú už blízko. Človek spozná svojho Stvoriteľa, ktorý mu pomôže. Nágovia toto nevedia, ale človek to podvedome vie, cíti to vo svojom vnútri, vie, že SVETLO je spásou. Človek vníma iba kvalitu žiarivého SVETLA. Svetelné bytosti už otvorili dvere k Zemi a sú veľmi blízko.Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené