Anunnaki tvorcovia ľudí

Anunnaki tvorcovia ľudí

Každý, kto si prečítal Grécke báje alebo aspoň pozeral film nimi inšpirovaný, vie o rôznych polobohoch,kentauroch,obroch a zvláštnych bytostiach, s ktorými sa stretávali ich hrdinovia. Otázkou, ktorí si dnes mnohí kladú, je, či tieto väčšinou hybridné bytosti boli len fantáziou našich predkov, alebo báje (tak ako napríklad v prípade Tróje) opisujú bytosti či udalosti, ktoré kedysi skutočne existovali.Mnohí vedci a spisovatelia, zaoberajúci sa dávnymi dobami, sú dnes presvedčení, že na svete sa nedeje nič nové, že génovými manipuláciami prešli ľudia už dávno... Ibaže nie Gréci stvorili mýtus o medzidruhovom krížení. Levy s ľudskými tvárami, ľudia s vtáčími hlavami - to všetko môžeme vidieť na staroegyptských maľbách z čias, keď grécka kultúra bola ešte len v plienkach. Ale ani Egypťania nevynašli nič nové. Stopy vedú až do ríše Sumerov, "kolísky ľudstva", kde medzi riekami Tigris a Eufrat sa zrazu objavila civilizácia, ktorá - ako ukazujú najnovšie výskumy - bola staršia, ako sme predpokladali.

Sumeri stavali mnohoposchodové budovy, používali smolu na stavbu ciest, impregnovali materiály. Miestnosti osvetľovali naftovými lampami (slovo "nafta" vychádza zo sumerského "napatu". čiže "kamene, ktoré sa zapaľujú".Príbeh ľudského rodu

Sumerskí lekári robili komplikované očné operácie, trepanovali lebky. Mali vynikajúco rozvinutú matematiku a astronómiu. Najprekvapujúcejšie sú však zápisy na hlinených tabuľkách, ktoré rozprávajú neuveriteľný príbeh ľudského rodu...

Na jeho počiatku boli "bohovia", čo prišli z planéty pomenovanej Sumermi Nibiru, ktorá sa po tisícročia trvajúcej neprítomnosti zakaždým objavila v slnečnej sústave. Zecharia Sitchin vo svojich početných knihách píše, že Anunnaki, lebo oni boli tými "bohmi", opísanými Sumermi, prišli na Zem približne pred 450 000 rokmi. Potrebovali zlato, ktorým si chránili svoju poškodenú atmosféru. Pretože pri jeho dolovaní potrebovali pomoc, prišiel ich vodca (vedec) Enki s návrhom, aby využili svoje genetické znalosti na vytvorenie potrebných primitívnych robotníkov. Ostatní sa Enkiho pýtali, ako môže stvoriť novú bytosť. Enki im odpovedal: "Bytosť, ktorú potrebujeme, už existuje, všetko, čo musíme urobiť, je dať jej našu pečať: `

Išlo o genetické zdokonalenie hominida, ktorý sa na Zemi vyvinul vlastnou evolúciou, pridaním niektorých génov vyššie vyvinutých "bohov" Anunnaki.

Tak sa pustili do diela... Po mnohých pokusoch a omyloch, čo opisujú prastaré záznamy, pri ktorých - ako píše Sitchin - sa zatajuje dych, vznikol perfektný model pozemšťana. Tento moment zaznamenal staroveký umelec na pečatnom valčeku: "Bohyňa Ninharsag dvíha dieťa do výšky a volá: Moje ruky ho urobili!"

Vráťme sa však k momentu, keď "bohovia" pristáli na Zemi. Ich neuveriteľná dlhovekosť (niekoľko tisíc rokov) im umožňovala vracať sa na Zem, keď sa ich planéta objavila v slnečnej sústave. Vytvárali okrem iného pozemské kolónie, kde čakali na návrat materskej planéty.

Sumerský epos hovorí aj o námahe bohov a ich vzbure proti priveľmi vyčerpávajúcej práci (dobývanie zlata). Tá sa nakoniec zmenila na revoltu, ktorú možno smelo nazvať "hviezdnymi vojnami". Veľa sa o tom môžeme dozvedieť aj zo staroindických eposov.Medzidruhové kríženie

Preto sa "bohovia ` nakoniec rozhodli, že potrebujú bytosti na ťažkú prácu, dosť inteligentné a fyzicky zdatné, aby bol z nich úžitok. Sumerský epos dosť dôkladne opisuje priebeh genetického procesu vzniku človeka. Vôbec sa neobmedzoval len na dnes také propagované klonovanie bytostí. Išlo okrem iného o "fúziu buniek" umožňujúcu spájať genetický materiál rôznych druhov. Preto sa najskôr objavili hominidi s dvoma či štyrmi krídlami a iní, čo mali na nohách kopytá a rohy na hlave. "Bohovia" tvorili býkov s hlavami hominidov a psy s rybími chvostami...

Medzidruhové kríženie však neprinieslo inteligentné, statné a disciplinované bytosti. Vtedy sa "bohovia" rozhodli spojiť gény Homa erecta (opočloveka) s génmi "bohov".

Iný text - Stvorenie ľudstva - hovorí o mnohých pokusoch a omyloch pri realizácii tohto posledného nápadu. Vznikali dvojhlavé bytosti a bytosti s dvoma tvárami... Ich rebrá praskali a srdcia boli nepostačujúce. "Bohovia " ich museli zlikvidovať. Hoci vo svojej láskavosti neusmrcovali všetky bytosti...Sme deťmi bohov

Až nakoniec vznikol Homo sapiens. "Bohovia" boli spokojní... Stvorili nás na svoj obraz. Iba dlhovekosť nám nedali do vienka. Staré sumerské texty i Biblia, ktorá vznikla oveľa neskôr, uvádzajú, že ňou boli obdarení len nemnohí...

Záznamy hovoria aj o tom, že ľudia, deti bohov, boli nimi milovaní. "Bohovia ich všeličomu naučili vrátane základov medicíny, zákonov, kozmológie. Zecharia Sitchin v jednom zo svojich posledných článkov (Science, Nature) upozorňuje aj na to, že "sumersko-akádske texty ako napríklad Enuma Elish (takzvaný Babylonský epos o stvorení), nie sú žiadne mytologické rozprávky, ale záznamy, ktoré svedčia o dômyselne klasifikovanom, vyššom poznaní".

Podľa Sitchinovej interpretácie starých textov bola Nibiru planétou, vyvrhnutou z cudzej slnečnej sústavy vo vzdialenom kozme. Naša slnečná sústava ju zachytila v čase, keď veľmi tesne minula Neptún. Najnovšie poznatky iných vedcov túto Sitchinovu tézu, zdá sa, potvrdzujú.Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Nezaradené