« Titanic roku 2012Jeník v minulém živote 2 »

Rozhovory s Nerudom 2, časť prvá

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

(Predtým, než budete čítať tento text, odporúčam, aby ste si predtým prečítali interview z 27. decembra 1997)

Sarah: „Než začneme dnešné sedenie, chcem Vám len povedať, že som si vypočula pásku z predošlého večera a vyvstali mi nejaké ďalšie otázky. Všimla som si, že som svojimi otázkami zabŕdla do celého radu tém a dnes večer by som chcela byť menej roztržitá. Keby som teda odbiehala od tém, snažte sa ma na to ihneď upozorniť. Ok?“
 
Dr. Neruda: „Urobím, čo sa dá, iba som si nie úplne istý, akej témy konkrétne sa chcete držať.“

Sarah: „Dobre, chcela by som sa viac sústrediť na Tvorcov Krídel a na artefakty z ich časovej schránky.“
 
Dr. Neruda: “To je dobre, ja takisto. Ale nechajte ma ako prvé urobiť jedno vysvetlenie.

Lokalita Ancient Arrow bola označená pôvodne ako Mimozemská časová schránka, alebo ETC (Extraterrestrial Time Capsule, pozn. prekl.), hoci to nie je, podľa mňa, skutočne časová schránka.“

Sarah: „Dobre, začnite práve tam. Čo presne to podľa vášho názoru je?“

Dr. Neruda: „Lokalita je súčasťou väčšej štruktúry, ktorá je prepojená niektorými prostriedkami, ktorým nerozumiem. Vieme, že je tam sedem lokalít, ktoré mali byť na zemi skonštruované, podľa všetkého, v deviatom storočí. Vieme, že tieto lokality majú nejaký obranný účel a vieme, že plánovači lokalít sami seba predstavujú ako nositeľov kultúry a najpravdepodobnejšie zastupujú Centrálnu Rasu.“

Sarah: „Veľa som počula o ´obrannej zbrani´, ale ako môžu byť považované tieto nástenné maľby alebo hudobné artefakty za časť obrannej zbrane?“

Dr. Neruda: „Vieme z našich RV sedení, že Tvorcovia Krídel navrhli túto lokalitu, aby bola viac než obrannou zbraňou, inak, ako vy zdôrazňujete, kultúrne artefakty nedávajú žiadny zmysel.“

Sarah: „Myslíte, že oni aktivujú niečo vnútri našej DNA - ako ste opísali včera večer?

Dr. Neruda: "Správne."

Sarah: „A ako sa to týka obrannej zbrane?“

Dr. Neruda: „To bola naša domnienka, že kultúrne artefakty, študované alebo skúmané, by nejako aktivovali časti našej DNA. Kvôli tomu sme si neboli istý účelom, ale ja tuším, že to má niečo spoločné so stimuláciou našej fluidnej inteligencie a otvára zmyslové vstupy, ktoré sú nevyužité vnútri našej centrálnej nervovej sústavy.“

Sarah: „A máte hypotézu, pokiaľ ide o to, prečo?“

Dr. Neruda: „Podľa všetkého vylepšenia centrálnej nervovej sústavy robia obrannú zbraň účinnejšou.“

Sarah: „Je to tak strašne jednoduché dostať sa na vedľajšiu dráhu. Ale keď s vami hovorím, budem odolávať pokušeniu diskusii o neurológii, to v každom prípade, nie že by som o tom čokoľvek vedela.
Povedzte mi viac o vašej úlohe ohľadne časovej schránky Tvorcov Krídel, respektíve akokoľvek ju chcete nazývať.“

Dr. Neruda: „Myslím, že kvôli správnosti a súdržnosti sa na to môžeme odvolávať ako na lokalitu Ancient Arrow. Ako som povedal predtým, som si istý, že to nie je časová schránka.

K vašej otázke, predsa len, pracoval som s počítačom, ktorý voláme ZEMI, pomáhajúcim mi prekladať dáta obsiahnuté na optickom disku nájdenom v dvadsiatej tretej komore náleziska. Obsahoval text, symbolické obrázky, matematické rovnice, a to, čo sa ukázalo byť hudobnými súbormi.

Len čo bolo nálezisko lokalizované, mojim primárnym zameraním bolo dekódovať optický disk a urobiť viditeľné dáta tak veľmi, ako je len možné, použiteľnými pre BST.“

Sarah: „Hociktoré z nich aplikovať na BST?“

Dr. Neruda: „Nie priamo, prinajmenšom nič z toho, čo som čítal. Text bol viac filozofickej povahy. Bol som prvý, kto čítal ich jazyk. Raz sme odblokovali optický disk, vytlačili osem tisíc štyridsať päť strán symbolických obrázkov ako tých, obsiahnutých v ich grafickej práci, no omnoho viac rôznorodých, a v niektorých prípadoch, omnoho viac komplexných. Bolo tam 23 kapitol textu alebo symbolických obrázkov, každá zložená z asi 350 stránok.

Čítal som prvý diel či kapitolu tohoto textu a žasol som pri nájdení pasáží textu - v úvode - ktoré boli čitateľné iba mne. To bolo ďalšie potvrdenie úlohy, ktorú som mal zohrať v odovzdaní týchto informácií verejnosti."

Sarah: "Povedali ste, že text, ktorý ste čítali sa stratil po tom, ako ste ho čítali, alebo ste ho zmazali?"

Dr. Neruda: "Zmizol. Sám sa zmazal."

Sarah: "Takže iba vaše oči videli správu?"

Dr. Neruda: "Správne."

Sarah: "Čo v nej bolo?"

Dr. Neruda: "Môžem odrecitovať presne slová ak chcete, ale vyžadovalo by to niekoľko minút."

Sarah: "Postačí sumár."

Dr. Neruda: "Esencia tejto pasáže potvrdzovala čo bolo ACIO už známe, že Animus vyslal sondu v roku 2011 a to bolo napísané vo forme varovania. To spôsobilo , že Tvorcovia Krídel inštalovali obrannú zbraň na zemi, ktorá by urobila planétu pre Animus neviditeľnú."

Sarah: "Neviditeľnú? Ako?"

Dr. Neruda: "Nevysvetlili s prílišnou presnosťou. Písali o vyšších frekvenciách vychádzajúcich z centrálneho vesmíru, a že týchto sedem nálezísk zahrňuje kolektívnu technológiu, ktorá nejako koordinuje tieto frekvencie alebo vyššie energie posunúť vibračnú štruktúru planéty umožňujúc životu na planéte prežiť posun a zostať neodhalený Animusom."

Sarah: "Všetky formy života?"

Dr. Neruda: "Po technickej stránke, text bližšie nešpecifikuje."

Sarah: "A to čo bolo iba pre vaše oči?"

Dr. Neruda: "Áno, operátor ZEMI nenašiel žiadny dôkaz tejto časti textu. Úplne zmizla."

Sarah: "O čom ešte hovoril?"

Dr. Neruda: "Potvrdzoval, že jednáme s Centrálnou Rasou, a že chcú zdieľať kultúrne artefakty siedmich nálezísk s verejnosťou. Tieto elementy boli pripojené k účinnosti obrannej zbrane."

Sarah: "Akým spôsobom?"

Dr. Neruda: "Spôsobom, akým materiály aktivujú zložky našej DNA - deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré urobia posun ľahším, alebo prijateľnejším, nie som si istý, pretože boli trochu neurčití."

Sarah: "Takže čítaním filozofie sa, predpokladám, stanem schopnou byť neviditeľná?"

Dr. Neruda: "Myslím, že toto je viac holistické. Oni zanechali poéziu, hudbu, obrazy, a dokonca aj glosár. Zdá sa, že všetky tieto základy - okrem filozofie - sú v spojení. Tiež som toho názoru, že niečo základné sa mení, keď sú tieto materiály absorbované, a možno táto zmena, nech je to čokoľvek, rezonuje s technológiou siedmich nálezísk."

Sarah: "Zdá sa mi to pritiahnuté za vlasy. Prečo tomu veríte?"

Dr. Neruda: "Absorboval som materiály a spozoroval zmeny."

Sarah: "Ako napríklad?"

Dr. Neruda: "Zbehol som z ACIO. Pre mňa to je najnepredstaviteľnejšia zmena."

Sarah: "Nenaznačujete, že materiály, ktoré ste čítali vás stimulovali k dezercii?"

Dr. Neruda: "Bolo to kombináciou mnohých vecí, ale určite to malo významný vplyv na moje rozhodnutie. Čítali ste niektorý z materiálov, ktorý som vám nechal včera večer?"

Sarah: "Čítala som prvú časť a trochu glosára. Nerozumela som tomu. Bolo to príliš abstraktné. Malo to na mňa efekt i keď - doviedlo ma to k spánku."

Dr. Neruda: "Ja viem, je to trocha intenzívne, ale musíte priznať, že veľmi zaujímavé, ak pre žiadny iný dôvod, tak aspoň ten, že reprezentujú pre nás tak vzdialených predkov myslenia a viery."

Sarah: "A máte kópiu všetkých strán textu?"

Dr. Neruda: "Áno."

Sarah: "A môžem ju vidieť?"

Dr. Neruda: "Áno, ale nie je to niečo, čo nosím stále pri sebe."

Sarah: "Povedzte mi trochu o procese prekladania. Odkedy ste boli doň zaradení?"

Dr. Neruda: "Preklad je kľúčom k sprístupneniu optického disku, a použitím starostlivo zvoleného súboru experimentov, vedených ZEMI, sme boli schopní sprístupniť dátové súbory disku za päť dní."

Sarah: "Odkiaľ viete, že preklad je správny?"

Dr. Neruda: "Vnútri disku, keď bol sprístupnený, boli prekladové indexy, ktoré aktivovali ich text do tlače v dokonalej angličtine, alebo asi šesťdesiatich iných jazykoch. Trvalo nám to dva dni, ako sprístupniť disk, ale keď sme boli schopní sprístupniť 24 sekcií textu v rozpätí sedemnástich hodín.

Najnepríjemnejší z prekladov, a ten, v ktorý máme najmenšiu dôveru, je hudba."

Sarah: „Dobre, som rada, že ste spomenul hudbu, pretože tomuto prvku časovej schránky nerozumiem.“
 
Dr. Neruda: „Ako to myslíte?“

Sarah: „Bola už hudba zaznamenaná na optickom disku a vy ste ju prosto z neho prehrali, alebo bola v zásade vyrobená Labyrinth Group na základe hudobnej symboliky?“
 
Dr. Neruda: „V skutočnosti to bola kombinácia obidvoch metód. Ich hudobná symbolika bola veľmi presná a naviac zanechali digitálne vzorky každého ich nástroja - vrátane vokálov. Takže sme prosto preložili ich digitálne ukážky do štandardu MIDI a pripravili tak našu verziu ich hudby.“
 
Sarah: „Hudbu ste prekladal tiež Vy?“

Dr. Neruda: „Áno. Pomáhal som v počiatočnom objave ich hudobnej symboliky a pomohol s prekladovým indexom. Neúčastnil som sa produkčnej fázy, i keď som bol veľmi zvedavý, ako bude tá hudba znieť.“
 
Sarah: „Môžem si vypočuť niektoré z týchto skladieb?“

Dr. Neruda: „Áno, pravdaže. Keď som odchádzal, ACIO malo úspešne preložených 10 z 23 hudobných kompozícií. Tieto mám k dispozícii. Tiež boli konvertované do štandardov CD a MC. Tiež vlastním kompletné súbory zostávajúcich trinástich skladieb v ich surovej, rozloženej forme.“

Sarah: „Ako boli presne vyrobené?“

Dr. Neruda: “Myslíte technicky, alebo umelecky?“
 
Sarah: „Myslím obidva spôsoby.“

Dr. Neruda: „Technicky sme potrebovali znížiť vzorkovanie na 384 bitov, aby sme ich mohli spracovávať našimi počítačovými systémami. Keď sme prvýkrát počuli ukážky nástrojov, odľahlo nám, pretože sme začuli dôverne známe zvuky. Boli tam nejaké rozdiely, ale väčšinou tie digitálne vzorky, zakódované na disku, boli rovnaké ako dnešné hudobné nástroje, ktoré sa dajú počuť po celom svete.

Keď sme zhrali z disku ich ukážky a usporiadali ich do oktáv, vzali sme ich kompozičné záznamy a v podstate vložili do počítače, aby vybral digitálne aranžmá, založené na ich hudobných ukážkach. Nakoniec to všetko bolo prevedené do 24 bitového komerčného nahrávacieho systému CD a vylisované na kompaktný disk a prehrané na kazetu.

Čo sa týka umeleckej produkcie, tam nebolo veľa práce. Počítače urobili všetku interpretatívnu prácu a v podstate urobili produkciu skladieb. Niektorí z nášho personálu urobili prepis do rôznych verzií, kvôli experimentácii so skladbami. Hudba bola veľmi obľúbená, obzvlášť keď sa počúvala vo vzorkovaní 384 bitov.“

Sarah: „Nedivil sa niekto, prečo časová schránka obsahovala hudobnú stavebnicu, namiesto aby obsahovala hotový hudobný záznam? Myslím, prečo nám dali umeleckú interpretáciu k ich hudbe?“

Dr. Neruda: „V projekte Ancient Arrow sme sa divili všetkému. Úplne.

Nevedeli sme, prečo to urobili práve takým spôsobom, ale zdôvodňovali sme to našou hypotézou, že Tvorcovia Krídel nemali spôsob, ako previesť svoju hudbu do nášho sveta, pretože sme nemali technológiu, ako ju prehrať. A tak rozobrali hudbu do - ako ste povedala - hudobnej stavebnice, ktorá nám umožnila rekonštruovať hudbu tak, aby sa dala počúvať našou technológiou. Je to najlogickejší dôvod.

Bolo nás niekoľko, ktorí boli schopní zažiť prvú a druhú komoru v úplne zjednotenej forme vyjadrení a bol to veľmi mocný zážitok... prinajmenšom. Keď sa počúva tá hudba v 384 bitovom vzorkovaní s pôvodnými obrazmi, stojac v správnej komore, v ktorej je tento obraz umiestnený, je to veľmi dojímavá a duchovná skúsenosť. Nepodobá sa akémukoľvek inému zážitku, aký som kedy mal.“
 
Sarah: „Akým spôsobom?“

Dr. Neruda: „Napríklad tým, že podstata bytia je neodolateľným spôsobom ťahaná von z tela, priamo do portálu obrazu. Je tam veľmi silný dojem pohybu do obrazu a ďalej, na jeho druhú stranu. Hudba a obrazy sú iba dve umelecké formy, tá tretia, poézia, je tiež časťou tohoto zážitku.“
 
Sarah: „Povedzte mi teda niečo o poézii.“
 
Dr. Neruda: „Tie básne pôsobia v širokom rozsahu tém. Väčšine z nás v ACIO zneli, akoby napísané niektorým zo súčasných básnikov. Nebolo na nich nič, čo by spôsobovalo ich výnimočnosť, ako poézie, zastupujúcej kultúru, ktorá príde za 750 rokov. Obsahujú mnoho tém o duchovnosti, láske, vzťahoch a tiež smrti. Väčšina poézie je preložená, keďže text nebol príliš komplikovaný... aspoň v porovnaní s ich filozofickými a vedeckými spismi. Vlastne sú dve básne pre každú komorovú maľbu, takže celkom ich je 46.“

Sarah: „Je to zaujímavé. Všetko ďalšie - maľby, hudba, artefakty, filozofia - sú po jednom na komoru. Prečo myslíte, že dali do jednej komory po dvoch básniach, namiesto po jednej?“
 
Dr. Neruda: „Podľa môjho názoru to je tým, aby bola poskytnutá širšia perspektíva k jednotlivým témam, vzťahujúcim sa ku každej komore. Poézia sa zdá byť urobená takým spôsobom, aby poskytovala jednak osobnú, i univerzálnu perspektívu v každej komore... ale opakujem, v tejto chvíli je to iba pracovná hypotéza.“
 
Sarah: „Predpokladám zo vzoriek, ktoré ste mi prenechal, že poézia vyzerá trochu menej abstraktne, pokiaľ sa porovnáva s ich filozofiou a maľbami. Uvažovali ste, ako sa poézia vzťahuje k obrazom?“
 
Dr. Neruda: „Áno. A verím, že poézia a obrazy sú v najsilnejšom spojení zo všetkých objektov v každej komore. Myslím, že obrazy nejakým jemným spôsobom ilustrujú témy, predstavované v poézii. Napríklad, keď obrazy predstavujú súbor abstraktnejších objektov, poézia je tiež viac abstraktná. Keď obraz je viac znázorňujúci, poézia sa veľmi blíži próze.“
 
Sarah: „Hovoríte teda, že poézia nesie ústredný význam každej komory?“
 
Dr. Neruda: „Nie som si istý, ale zdá sa, že poézia je nejakým spôsobom symbolicky zahrnutá v príslušnom obraze, s ktorým je spojená. Problémom je, že tá poézia je natoľko interpretatívna, že je nemožné presne vedieť, aká je jej zamýšľaná téma. A tiež, ako som už povedal, gramatika a syntax ich jazyka je veľmi odlišná od nášho v tom, že žiadny koniec v ich jazyku nie je označený pravidelnou interpunkciou.
Inými slovami, pokiaľ urobíme preklad, nebude mať vetnú štruktúru, skôr logický syntaktický sled, ktorý jednoducho znamená abstraktný jazykový prúd, ťažko zrozumiteľný pre väčšinu ľudí. Keď som prekladal poéziu, vložil som do nej vetnú štruktúru, ktorá fragmentovala jej zmysel natoľko, že bola lepšie zrozumiteľná. Možno som v tomto procese neúmyselne zmenil zmysel, ale inak by poézia bola príliš abstraktná a tým nezrozumiteľná.“
 
Sarah: „Je nejaké spojenie medzi poéziou a filozofiou každej komory?“
 
Dr. Neruda: „Ja a môj kolega sme cítili, že všetky predmety vo vnútri jednotlivých komôr majú spojenie... snáď spôsobom, ktorý nemôžeme zmerať. Stále sme sa obávali, že naše prekladové indexy budú nejakým spôsobom nepresné, takže to obmedzovalo našu schopnosť vidieť súvislosti medzi rôznymi predmetmi. Najväčším problémom, pravdaže, bolo spojenie medzi technickými artefaktami, pretože odolávali nášmu skúmaniu alebo vyvodeniu akýchkoľvek záverov o ich zmysle či funkcii.“
 
Sarah: „Hovorme teraz chvíľu o týchto artefaktoch, nájdených v každej komore. Zatiaľ jediný, o ktorom som počula, bol optický disk nájdený v 23. komore. Viem, že ste mi ukazoval obrázky nejakých iných predmetov, no mohli by ste ich lepšie popísať?“
 
Dr. Neruda: „Optický disk je jediný artefakt nájdený v 23. komore, ktorý bol ACIO úspešne rozlúštený, pokiaľ viem. Ostatné artefakty boli okamžite po ich objavení dopravené do výskumného laboratória Labyrinth Group vo Virgínii. Tieto neboli nikdy dovolené poznať nikomu mimo úroveň utajenia 12. V širšej komunite ACIO sa objavili správy o objave technológií vo vnútri časovej schránky, ale tieto neboli nikdy brané vážne a rozhodne nie vo vnútri NSA.

Tieto technologické artefakty boli pre Fifteena najväčšou zvláštnosťou, pretože predstavovali možné riešenie BST. A ako som už povedal predtým, Fifteen a väčšina Labyrinth Group cítili, že Tvorcovia Krídel nemôžu reprezentovať budúcu Labyrinth Group rozostavujúcu BST. Z toho dôvodu Fifteen považoval Tvorcov Krídel za možných nepriateľov, namiesto spojencov.“

Sarah: „Ale to, čo som videla, nevyzerá príliš pokročilo, alebo ako vysoká technológia. Mohlo by sa to považovať za prostý kryštál, alebo kamene... alebo niečo organického. Prečo bola nimi Labyrinth Group zaujatá?“

Dr. Neruda: „Kryštalická štruktúra, ktorá sa našla, vo väčšine prípadov vyzerá veľmi obyčajne a keď sa skúma prostým okom, javí sa ako kryštály, ale pokiaľ sa na ňu dívate cez rôzne molekulárne a atómové rozbory, je zrejmé, že je to vyrobené človekom. Inými slovami, majú syntetickú kryštalickú štruktúru. Boli sme toho názoru, že táto štruktúra obsahuje omnoho viac informácií, než sme získali z optického disku, alebo z malieb. Tiež sme vytvorili hypotézu, že artefakty sú potenciálne prepojené s optickým diskom, pretože tento je posledným predmetom a zdalo sa, že je niečím, ako podstatou, alebo hlavným kľúčom k ostatným predmetom.“

Sarah: „Je nejaký preložený text z optického disku, ktorý by sa odvolával k iným artefaktom?“

Dr. Neruda: „Nie, na naše sklamanie, nie sú tam nijaké odkazy.“

Sarah: „Neodpovedal ste mi nikdy na moju otázku, či ste cítil nejaké spojenie medzi technologickými artefaktami a istými kultúrnymi výtvormi, vzťahujúcimi sa ku každej komore.“
 
Dr. Neruda: „Ľutujem, myslím, že je dnes večer na mne, aby som sledoval ďalšie stopy. I keď, áno, boli tam spojenia... boli sme si istí, ale súčasne, sme sa nemohli dostať dovnútra artefaktov a skúmať ich, nemohli sme našu teóriu potvrdiť. Teda, vrhli sme všetok náš čas a energiu na skúmanie optického disku, pretože sa zdalo, že je najdôležitejší z artefaktov. Tak či onak sme ho považovali za najlepšie prístupný našimi technológiami.“

Sarah: "Prečo?"

Dr. Neruda: "Musíte mať na pamäti, že technológia artefaktov bola krajne odlišná od našich technológií. Iné než optický disk, ďalšie technológia boli kombináciou syntetických materiálov založených na organických štruktúrach, a v niektorých prípadoch skutočne obsahovali ľudskú DNA vnútri svojich štruktúr. Tieto boli..."

Sarah: „Naozaj hovoríte, že tieto technológie sú sčasti ľudské?“

Dr. Neruda: „Áno... svojím spôsobom. Ale chcel som povedať, že sa zdá, že tieto artefakty obsahujú počítačové systémy založené na molekulárnej báze, ktoré sa aktivujú určitým ľudským dotykom. Neboli sme si istí, či sa to aktivuje dotykom človeka všeobecne, alebo dotykom konkrétneho človeka, alebo dotykom akéhokoľvek človeka v určitom emocionálnom alebo mentálnom stave. Vyvinuli sme 115 rôznych spôsobov pre testovanie, ale všetky zlyhali.”

Sarah: „Ale to je skutočne smola... Prečo by ľudská DNA vo vnútri technológie... hovoríte, že to boli syntetické kryštály... naskakujú mi z toho zimomriavky.“

Dr. Neruda: „Mali sme podobné obavy, kým sme preložili niektoré z textov na disku. Filozofické spisy z komôr jedna a dva nás presviedčali, že Tvorcovia sú skutočne autentickí. A nemali sme žiadny dôvod neveriť ich príbehu. Tým nechcem povedať, že sme sa vzdali akejkoľvek nedôvery alebo opatrnosti, ale tá filozofia bola prielomom v našom chápaní ich poslania pre súčasné ľudstvo.“
 
Sarah: „Neviem... Čítala som prvé dva filozofické spisy, ktoré ste mi nechal a mohla by som veriť, že sú od cudzej rasy. Mohla by som i pripustiť, že by mohli byť tiež od inej rasy, ktorá nás podvádza tým, že používa túto filozofiu a všetky tieto predmety, aby nás ukolísali v pocite, že je láskavá, i keď v skutočnosti vôbec nie je. Myslím, že to nie je časťou tohoto proroctva, o ktorom ste hovoril minulý večer?“

Dr. Neruda: „Správne. Vidím, že zostávate skeptická, ako pravý novinár. Skutočne som potešený touto vašou reakciou.

Sarah, všetko, čo vám môžem povedať je, že keď vezmete do úvahy všetky tie kultúrne výtvory nájdené vo vnútri lokality Ancient Arrow a ponoríte sa do ich obsahu a filozofie, je ťažké veriť, že by mohli vzniknúť zo zlého zámeru.“
 
Sarah: „Iba ak je to presne to, čomu chcú, aby ste veril.“

Dr. Neruda: „Snáď. Je to ťažké, takto o tom hovoriť. Myslím, že je to niekedy otázka individuálnej voľby. Labyrinth Group - a to k nim počítam i Corteum - sa zhodli na tom, že to je vierohodný objav a boli presvedčení, že sme nenatrafili na podvod. Ale vždy sme počítali i s touto možnosťou. Naši bezpečnostní a výkonní riaditelia uprednostňovali náhodnosť plánovaní operácií, pred hromadením dôkazov k udalosti, ktoré, podľa nich, zvyšovalo pravdepodobnosť podvodu alebo klamu.“

Sarah: „Jedna z vecí, ktorá sa mi nezdala, keď som sa dívala na obrazy v komorách, bola ich veľká vzájomná podobnosť. Sú jasne vytvorené jedným umelcom... i keď predpokladám, že to bola celá skupina umelcov. Ako sa tak dívam na obsah časovej schránky, zdá sa mi, že by mala obsahovať rozmanité umelecké formy od rôznych umelcov. Ale tu to nie je. Čo myslíte, prečo je to tak?“
 
Dr. Neruda: „Nemyslím, že by ich úmyslom bolo predstavovať nám svojich umelcov alebo rôznorodé umelecké formy. Myslím, že ich úmyslom bolo upovedomiť nás o tom, že umenie pôsobí spočiatku ako forma komunikácie a postupne ako spôsob cestovania v čase, alebo uvoľnenie vedomia mimo telo. Zdá se, že kontinuita tých dvadsiatich troch obrazov, videných ako jeden celok, vábi vedomie pozorovateľa, aby doslova vykročil do sveta Tvorcov. Akoby tie obrazy boli portály, skúsil som to na sebe.

Tie obrazy majú neuveriteľne žiarivé farby. Nemôžete si ani len predstaviť, aký veľký je ich účinok, keď ich vidíte na vlastné oči, zvlášť po tom, čo bola dokončená ich reštaurácia. Ale i keď boli prvýkrát objavené a bez akéhokoľvek zásahu, bolo to tajomné, ako boli ich farby svetielkujúce a vibrujúce, i po 1150 rokoch. Mnohokrát sme my, ktorí sme boli určení k reštaurovaniu a triedeniu artefaktov, sedeli v komorách a civeli na tieto obrazy. Niekoľkokrát som sám celé hodiny očami blúdil po obraze a predstavoval si myseľ toho umelca a to, čo nám chce povedať. Bol to veľmi mocný zážitok.“

Sarah: „Myslím, že by som sa tam trochu bála.“

Dr. Neruda: „Musím sa len smiať, pretože som to zažil. Jeden večer po dlhom pracovnom dni v komorách, som odchádzal z jaskýň ako posledný. Bol som tak ponorený do svojich myšlienok o práci, že som skoro zabudol aktivovať bezpečnostný systém, keď som odchádzal. Prešlo asi pol hodiny a keď som sa spamätal, bol som späť v časovej schránke... ticho bolo strašné. Kráčal som po chodbe, ktorá spojovala všetkých 23 komôr, a prechádzal každú komoru. Začal som cítiť ohromujúcu prítomnosť niečoho, alebo niekoho. Vždy, keď som vstupoval do ďalšej komory, čakal som, že na mňa z obrazu niečo vyskočí. Obrazy doslova ožili.

Mali sme tam kvalitné osvetlenie pozostávajúce z prenosných halogénových lámp. Každá komora bola vybavená rovnakým osvetľovacím zariadením. Keď som sa dostal na dolný koniec chodby - volali sme ho točitými schodmi - a pozrel sa do druhej komory, jasne som videl pohyb a skoro som vyletel z kože. Nie len zo strachu, ale, predpokladám, že zo vzrušenia, i keď strach tam bol tiež. Tým pohybom bol rozmazaný obraz niečoho, čo vykračovalo von z obrazu a mizlo vo vzduchu... Ja som skutočne nemohol...“

Sarah: „Čo to bolo? Bol to človek?“
 
Dr. Neruda: "Nemohol som to vidieť dosť jasne, aby som vám povedal, čo to bolo, ale začal som teoretizovať, že niektoré z komorových obrazov možno má väčší účel, než vizuálnu stimuláciu. Náš RV (technológia vzdialeného videnia, pozn. prekl.) mal tiež niektoré zážitky zmyslového pohybu v obrazoch, pocit akoby bola vyťahovaná zo svojho tela."

Sarah: „Môže to vyzerať zvláštne, otázka z obliga, ale ako viete, že to nebol všetko len hoax? Pokiaľ niekto, napríklad nejaká skupina vytvorila celú túto vec, ktorá vyzerá ako mimozemská, alebo časová schránka z budúcnosti, len pre potešenie z hry s vašou mysľou?“
 
Dr. Neruda: „Jedno vieme isto a to, že to určite nie je vtip. Táto lokalita v Ancient Arrow pozostáva z ohromnej kamennej štruktúry, ktorá bola presne vyhĺbená v tvare točitého schodiska, ktorá má každých 30 m oddelenú komoru - celkom 23, aby som bol presný. Celá táto štruktúra musela byť postavená s použitím neuveriteľných technológií. Podarilo sa nám iba určiť, kedy boli vytvorené maľby v komorách, bolo to určite v deviatom storočí a sme si istí, že taká technológia vtedy neexistovala.“
 
Sarah: „Nechcem sa s vami hádať... ale ak sú tie artefakty skutočne z doby, ktorá je 750 rokov v našej budúcnosti, zdá sa veľmi podivné, že boli pochované vo vnútri ohromnej skaly uprostred ničoho... zo všetkých možných miest, práve v Novom Mexiku. Tiež sa zdá zvláštne, že sa púšťali do celej tejto práce, ale urobili to tak prekliato ťažko pochopiteľné, čo sa nám pokúsili tým všetkým povedať. Rozumiete, čo tým myslím?“

Dr. Neruda: „Áno, rozumiem a nechcem brať vašu otázku ako spornú. Ale vec, na ktorej pracujem, je toto nálezisko, alebo akokoľvek to inak nazvete a naozaj pozostáva zo skutočných predmetov. Ale ani tieto predmety nepatria do rovnakého času. Napríklad, zatiaľ čo obrazy boli vytvorené pred asi 1100 rokmi, artefakty ani nereagujú na rádiokarbónovú či biochemickú analýzu. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, piktografy, ktoré sa začali záhadne objavovať vo vnútri a okolo lokality Ancient Arrow, boli rozhodne vytvorené v posledných päťdesiatich rokoch a mohli byť veľmi dobre vytvorené v rovnakom roku, alebo mesiaci, kedy bola lokalita objavená.

Tieto skutočné predmety sa berú ako hádanka, ale v mojich očiach nie sú hoaxom. Zásadnou otázkou je, či totožnosť a zámer Tvorcov Krídel je taký, ako prezentujú.
 
Sarah: „Dobre, povedzme, že to nie je hoax. Potom mi povedzte, prečo ste tak presvedčený, že je to obranná zbraň. Zdá sa mi, že by to kľudne mohlo byť nejaké komunikačné zariadenie... alebo snáď druh nejakého vzdelávacieho nástroja. Prečo zbraň?“

Sarah: "Takže, zem je takouto genetickou knižnicou, teda že Animus chce použiť za účelom pretvárania seba samých ako nosičov duše, ako ste to vyložili? A lokalita Ancient Arrow - a jej šesť príbuzných lokalít - sa chystajú chrániť zem a nás všetkých pred týmito nájazdníckymi votrelcami? Ako som robila až doposiaľ?"

Dr. Neruda: "Nemôžem povedať, že by vaše špecifické zhrnutia boli dobré alebo zlé. Môžem vám len povedať, že Animus sú skutočnou hrozbou, a že Tvorcovia Krídel zamýšľajú chrániť svoju genetiku."

Sarah: "V poriadku, potom mi povedzte, prečo by Centrálna Rasa, ktorá žije bilión svetelných rokov ďaleko, dbala o to, čo sa s nami stane?"

Dr. Neruda: "Centrálna Rasa je zodpovedná za zasievanie a kultiváciu vyšších životných foriem v celom vesmíre, majú zásadný záujem ochrániť svoju genetiku pred Animusom. Zem nie je iba genetickou schránkou, ktorú oni takto chránia. Naše RV sedenia nepokryli databázu planét celým naším supervesmírom, ktorý bol nevypočítateľne rozsiahly."

Sarah: "Takže je to pre túto rasu iba štandardná prevádzková procedúra - inštalovať obrannú zbraň na planétach, na ktorých oni zasiali život?"

Dr. Neruda: "Verím tomu."

Sarah: "Hľadala som slovo ´Animus´ toto ráno v slovníku. Je to skutočné slovo. Ako rasa, ktorej ostatná návšteva zeme bola niekedy pred tristo miliónmi rokov predtým, než sa dostali do Websterovho slovníka?"

Dr. Neruda: "Ich meno je známe iba Tvorcom Krídel. Oni používali to isté slovo vo svojich prekladových indexoch. Tam sú zaručene slová, ktoré boli zámerne vysadené do vnútra pôdy nášho jazyka Tvorcami Krídel."

Sarah: "Takže teraz hovoríte, že Tvorcovia Krídel skutočne umiestnili slová do našich slovníkov?"

Dr. Neruda: "Nie. Pamätáte sa, keď som vám hovoril, že Tvorcovia Krídel boli nositeľmi kultúry?"

Sarah: "Áno."

Dr. Neruda: "Oni zakódovali objav jazyka, matematiky, hudby, a ďalších do našej genetickej štruktúry. Ako sa vyvíjame, nepochybní predchodcovia našich druhov - ľudia ako vy a ja - aktivujú svoju DNA pred nami ostatnými. Títo predchodcovia sú schopní opäť nájsť tieto zakódované informácie a zdieľať ich s druhmi. V ďalších generáciách, je toto nahliadnutie prenášané, a čoskoro celé druhy zahrnú túto novú informáciu alebo skúsenosť."

Sarah: "Takže skutočne chcete povedať, že slovo Animus bolo zakódované do nášho zmyslu pre jazyk,  a niekto vynašiel slovo, neuvedomujúc si, že to bolo meno tejto cudzej syntetickej rasy?"

Dr. Neruda: "Áno, tak nejako."

Sarah: „Čítala som poznámky, kde to Dr. Sauthers (kolega Dr. Nerudu) písal o globálnej kultúre ako výsledku tejto technológie lokality Tvorcov Krídel. Ale ako by sa dali predmety z Ancient Arrow použiť k budovaniu globálnej kultúry? Zdá sa mi to trochu naivné.“
 
Dr. Neruda: „Jediné, čo na to môžem povedať je, že sa to podobá Internetu a novej komunikačnej technológii, o ktorej Tvorcovia Krídel hovoria, ako o OLIN čiže Jednojazyčnej inteligentnej sieti (One Language Intelligent Network, pozn. prekl.). Pokiaľ ste čítala významový slovník, ktorý som vám nechal, je to tam uvedené. Tvorcovia Krídel sú presvedčení, že technológia OLIN pomôže vytvoriť globálnu kultúru pomocou Internetu. To sa mimochodom zhoduje s proroctvami, ktorých vznik Labyrinth Group stanovila na obdobie pred 1500 rokmi. Pravdaže sa to v nich nenazýva OLIN, ale pojem globálnej kultúry a zjednotenej vlády bol predpovedaný mnoho storočí pred našou dobou.“
 
Sarah: „Je to to, čo George Bush nazýval poriadkom Nového Sveta (New World Order, pozn. prekl.), však?“

Dr. Neruda: „Áno, ale boli štyria ďalší prezidenti, ktorí uznávali túto koncepciu.“
 
Sarah: „Akým spôsobom by sa ľudia mali rozhodnúť zjednotiť sa pod jednu vládu, alebo z tohto dôvodu vytvoriť globálnu kultúru... nech už to znamená čokoľvek? Ja len nevidím, že by sa to dialo... určite nie za môjho života.“

Dr. Neruda: „Podľa Tvorcov Krídel, stane sa tak pomocou digitálnej ekonomiky a potom skrze platformu internetovej technológie OLIN. A skrze túto sieť bude globalizovaný jej zábavný a náučný obsah. To bude základom globálnej kultúry so zjednoteným obchodným stykom, obsahom a společenstvom. Pokiaľ budú už raz objavené tieto časti infraštruktúry, začne sa nejasne rysovať i potreba tejto infraštruktúre vládnuť. Týmto snahám budú logicky zodpovedať Spojené Národy, ako vládnuca autorita. Keď ľudia celého sveta umožnia digitalizáciu ekonomiky a zahrnutie technologickej platformy OLIN, zaistí to vlastne vynorenie globálnej kultúry a vlády.“

Sarah: „Ako ste povedal včera večer, predpokladá sa, že sa to stane v roku 2018?“

Dr. Neruda: „Podľa proroctiev, sa to stane vtedy, keď sa v Spojených národoch budú konať prvé voľby pre zjednotenú svetovú vládu. Ale táto nebude ešte všemocná, centralizovaná autorita, ale skôr bude výkonnou organizáciou s rozhodovaním v globálnej verejnej politike, ktorá bude mať vplyv na väčšinu sveta. Bude sa zaoberať otázkami, ako sú emisie, globálne otepľovanie, spory o hranice, doprava, terorizmus, obchod, upgrade technológie OLIN a programy všeobecného transferu technológií.“

Sarah: „Čo sa stane s národnou zvrchovanosťou v tejto novej úlohe Organizácie spojených národov?“
 
Dr. Neruda: „Chcem zodpovedať vašu otázku širšou formou, ale som si vedomý toho, že ste ma na počiatku interview žiadala, aby som vás vrátil k téme, pokiaľ od nej odbočíte. Čo by ste chcela...“

Sarah: „Nie, máte úplnú pravdu. Ospravedlňujem sa. Vráťme sa späť k artefaktom. Aký bol stav lokality, keď ste prvýkrát vstúpili... alebo ešte inak, prečo ste doposiaľ nepopísal vaše prvé stretnutie pri vstupe do tých priestorov?“
 
Dr. Neruda: „Bol som jeden z piatich z ACIO, ktorí podnikli výlet do Nového Mexika, aby preskúmali lokalitu po tom, keď bolo s definitívnou platnosťou rozhodnuté o možných mimozemských aspektoch. Do tej doby nikto z nás nevedel nič, čo by nás viedlo k záveru, že Ancient Arrow sa stane tak významným objavom.
Jedinou skutočnou stopou bol predmet nájdený - čo sa zistilo až neskôr – neďaleko vstupu do vnútornej komory časovej schránky. Bol to ten artefakt, ktorý spôsobil, že NSA odovzdala projekt pod kontrolu ACIO, pretože NSA považovala predmet za potenciálne mimozemského pôvodu.“


Sarah: „Čo viedlo NSA k záveru, že artefakt bol mimozemský?“

Dr. Neruda: „Ako ďalšie artefakty, ho nebolo možné preskúmať rádiokarbónovou metódou a naviac bol pokrytý zvláštnymi značkami, ktoré sa javili ako mimozemské. Bola to čistá zlúčenina neznámeho pôvodu. Taktiež, čo je snáď ešte dôležitejšie, nebol objavený žiadny spôsob, ako artefakt uviesť do činnosti, alebo získať prístup k jeho vnútorným riadiacim prvkom. Jeho vnútro bolo neprístupné pre rôzne analýzy, ani obyčajný rentgenový lúč nebol schopný preniknúť do hĺbky objektu.

Nakoniec bol artefakt v podstate odovzdaný ACIO, ktorá sa domnievala, že je mimozemského pôvodu a potom prešla ku skúmaniu oblasti, kde bol objekt nájdený. Objavili sme tam vonkajší obal artefaktu na ktorom bola podrobná topografická mapa definujúca oblasť v ktorej bol objavený. Začali sme si myslieť, že artefakt by sa mohol zaktivovať alebo sa stať užitočnejším keď by bol vzatý do oblasti zobrazenej na jeho púzdre.

Sarah: „Je to ten predmet, ktorého obrázky ste mi ukazoval?“
 
Dr. Neruda: „Nie. Ten artefakt sa sám zničil potom, ako nám ukázal cestu k nálezisku Ancient Arrow site."
Sarah: „Prečo ste si mysleli, že by bolo zaujímavé aktivovať ho v mieste nálezu?“

Dr. Neruda: „Pretože sa zdal podobný kompasu, alebo signálnej lampe. Neboli sme si istí, ale v laboratóriu sme nemohli stanoviť nejakú účelnú funkciu, takže sa zdalo logické vyskúšať, ako bude zariadenie fungovať v oblasti, v ktorej bolo objavené. Taktiež pôvodný ľudia, ktorí objavili artefakt sa sťažovali, že vyvoláva halucinogénne zážitky, keď bol držaný blízko oblasti žalúdka.

Výskumný tým z ACIO zistil, ako použiť toto zariadenie k nájdeniu vstupu do vnútra steny kaňonu, v ktorom sa skrývala časová schránka. Keď sa zariadenie uviedlo do činnosti, zdalo sa, že posiela myšlienkové vlny, alebo mentálne obrazy toho miesta, kam má osoba ísť. Pri RV robeným naším tímom bolo držané práve to zariadenie, ktoré bolo prvý krát aktivované, a ona hneď začala vidieť obrázky. Ja takisto. Napokon nás to viedlo do jaskyne – štruktúre zastrčenej 20-30 metrov v jednej z puklín steny kaňonu.

Sarah: "Vždy tam bol vchod, alebo ste si museli cestu dnu odstreliť?"

Dr. Neruda: „Vchod do vnútra interiéru bol šikovne ukrytý za prirodzenou jaskyňou, ktorá bola sama o sebe veľmi dobre skrytá za prirodzeným porastom. Táto jaskyňa bola hlboká okolo 25 metrov a viedla do vnútra steny kaňonu. Predpokladali sme, že je to akési dlho opustené indiánske obydlie. Smerom ku koncu jaskyne bola malá komora, ktorá vyčnievala do stranu a vzadu v tejto komore bol na podlahe veľký plochý kameň... možno okolo 2,5 metra v priemere a dvadsať centimetrov silný. Na konci tejto jaskyne bola chodba vyčnievajúca do strany, a na boku tejto chodby tam bola iná komora. Veľká, plochá skala na podlahe skrývajúca vchod lokality.

Sarah: „Takže ste boli presvedčení, že pod tým kameňom niečo je?“
 
Dr. Neruda: „Áno. Po odstránení skaly sme boli schopní určiť, že dole bol skutočne tunel. Tunel bol v tvare „J“ a zaberal v priemere asi jeden meter. Ja som kĺzal dolu tunelom ako prvý a plazil sa cestou ku vchodu lokality.“

Sarah: „Takže všetkých vás 5 bolo vo vnútri tohoto špirálovitého schodišťa a dívali ste sa okolo vo svetle bateriek. Čo sa vám vtedy preháňalo hlavou?“
 
Dr. Neruda: „Všetci sme boli veľmi vzrušení a tiež sme sa trochu báli. Mysleli sme si, že sme možno našli základňu mimozemšťanov a mohlo to byť tiež ich aktívne stanovisko, odkiaľ nás všetkých strážia.“
Sarah: „A táto vec bola skutočne celá vytesaná v skale?“
 
Dr. Neruda: „Bolo to celé vyrobené človekom... alebo mimozemšťanom... a my sme okamžite vedeli, že sme prešli prechodovým tunelom. Bolo to ako narodiť sa do úplne nového sveta. Bolo tam úplne ticho, vzduch bol chladný, ale nie príliš... Nebolo tam známky života. Zdalo sa, akoby všetko bralo na seba nový zmysel... inteligentný zmysel, ktorý tu čakal na rozpletenie.

Pozoruhodný bol neuveriteľný zmysel putovania do nadreálneho sveta - sveta, ktorý bol vytvorený úplne niekým cudzím. Od tej chvíle, kedy sme vykročili z tunelu v tvare "J" sme predpokladali, že to je stavba mimozemšťanov.“

Sarah: „Ale ako ste mohli okamžite vedieť, že je to umelá konštrukcia a nie prirodzený súbor jaskýň a komôr?“
 
Dr. Neruda: „Začiatok točitého schodišťa bol vyzdobený petroglyfmi, ktoré boli vytesané v kameni s presnosťou, akú sme nikdy predtým nevideli. Taktiež celý tunelový systém bol zreteľne príliš hladký, skoro leštený, než aby bol prirodzenej povahy. Bol tam určitý zmysel pre architektúru, prosto niekto to navrhol s extrémnou starostlivosťou a účelom.

Na podlahe nebolo nič. Ani kamienok alebo zrnko piesku. Celý povrch bol úplne čistý, hladký a leštený. Bol tam prach, ale iba prach. A niečo ako polymérový náter bol aplikovaný na každý štvorcový centimeter štruktúry stavby vrátane stropov.

Keď sme prišli do prvej komory, ktorá bola iba asi 30 metrov od vchodu, jasne som pocítil určitú úzkosť alebo niečo veľmi blízkeho náboženskému zážitku. Keď naše svetlá dopadli na obraz v komore, dlhú dobu sme neprehovorili. Všetky naše baterky sa sústredili na obraz a všetci sme zízali na túto štruktúru podobnú hrobke asi 40 sekúnd v neuveriteľnom tichu.“

Sarah: „Našli ste všetky tie komory v rovnaký deň?“

Dr. Neruda: „Áno. Chodili sme z komory do komory a zakaždým sme sa cítili ako by sme vrazili do ďalšieho cudzieho dejepisného múzea. Musíte chápať, že naše osvetlenie nebolo príliš dobré, pretože sme nečakali, že budeme potrebovať viac, než len baterky. Živo si spomínam, ako som videl maľby v komorách prvý krát a hľadel na ne... Hypnotizovaný neuveriteľným anachronizmom miesta. Jakživ som nevidel tak surrealistické prostredie... Bolo to súčasne tajomné a okúzľujúce.“
 
Sarah: „Aké veľké boli komory a maľby?“
 
Dr. Neruda: „Komory samotné boli relatívne malé, okolo 4 metrov v priemere. A s pomerne vysokými stropmi. V niektorých prípadoch boli vysoké asi 6 metrov.“

Sarah: „Súdiac podľa fotografií komorových malieb, ktoré som videla, obrazy samotné museli byť dosť veľké.“

Dr. Neruda: „Áno, sú veľké a vždy obrátené k východu z komory. Ak stojíte práve pred vchodom do každej komory, nemôžete vidieť celý obraz, pretože je príliš veľký. Keď chcete vidieť celú kompozíciu, musíte vojsť do komory.“
 
Sarah: „Čo podľa názoru Labyrinth Group tvorí umeleckú podstatu týchto obrazov?“

Dr. Neruda: „Môžem vás uistiť, že nikto v Labyrinth Group nie je kunsthistorikom. Myslím, že je potrebné povedať, že každý, kto videl obrazy v ich prirodzenom prostredí - v samotných komorách - sa zhoduje v tom, že ich umelecká podstata je veľmi podmanivá, dokonca úchvatná. Myslím, že tí, ktorí ich videli iba na fotografiách myslia, že sú menej umelecké a viac ako zuby v nejakom majstrovsky navrhnutom ozubenom kolese, niečo ako ilustrácia v detskej knihe.“

Sarah: „Nechcem preskakovať k inej téme, ale som zvedavá, ako ste si ma vybral... myslím... viem, že ste hovoril, že to bolo náhodným výberom, ale prečo ste si vybral priemernú novinárku pre vyrozprávanie tohto príbehu? Prečo nie vedca, alebo aspoň niekoho, kto by vám bol schopný dávať viac rafinované otázky? Musím priznať, že sa cítim v tomto rozhovore úplne nedostatočne, najviac preto, že neviem, aké otázky by som mala klásť.“
 
Dr. Neruda: „Robíte dobrú prácu, ... je to úplne v poriadku. Nemajte starosť o svoje otázky. Sú zmysluplné. A väčšina ľudí, ktorí budú čítať tieto informácie, sa zaujíma presne o tieto veci, na ktoré sa pýtate, než o fyziku, či iné vedy.“

Sarah: „Možno, ale prenasleduje ma pocit, že keby som sa pýtala vedeckejšími otázkami, potom by ste mohol ľahšie dokázať váš príbeh, alebo jeho vierohodnosť. Myslím, že vám do určitej miery prekážam.“

Dr. Neruda: „Čo presne myslíte tými otázkami, ktoré sa ma nepýtate?“

Sarah: „Myslím, že je to väčšina vecí, ktoré sa vzťahujú k cestovaniu v čase a BST. Včera večer ste hovoril o veciach, ktoré, mám taký pocit, by sme mali hlbšie prebrať...“

Dr. Neruda: „A to sú...?“

Sarah: „To je ten problém, že neviem.“

Dr. Neruda: „Sarah, dôvod, prečo som si vás vybral, je prostý. Potreboval som niekoho, kto by vedel, ako sprístupniť hlavný prúd médií a ešte je pomerne neznámy. Keby som si vybral redaktora pre vedu z väčších novín, možno by som dostával vedeckejšie otázky, ale menej o kultúre, umení a sociálnych aspektoch projektu Ancient Arrow. Vedel som, že zo všetkých mojich náhodných výberov, vy ste nemala zavedený imidž, ktorý by ste chránila, že viete, ako sprístupniť médiá a že sa môžete pýtať takým spôsobom, ktorý by neprezradil vašu identitu. To je dôvod, prečo sa tu rozprávame... a tiež fakt, že ste ma nepovažovali za blázna.“

Sarah: „Nikdy som sa vás na to nepýtala, ale zaujíma ma to: bola som prvým novinárom, s ktorým ste hovoril, alebo ste už niekoho predo mnou odmietol?“

Dr. Neruda: „Nie, vy ste prvá a jediná osoba, mimo Labyrinth Group, s ktorou som kedy hovoril o tomto príbehu.“

Sarah: „Rada by som trochu zmenila tému a spýtala sa vás niečo ohľadom Fifteenovej osobnosti... môžem?“
 
Dr. Neruda: „Áno, môžete.“
 
Sarah: „Čo má rád, ako vedúci?“
 
Dr. Neruda: „Je mimoriadne sústredený a vyžaduje od každého rovnaké sústredenie v práci. Je workoholikom, spí okolo štyroch hodín a zvyšok času pracuje na nejakom aspekte BST. Pokiaľ sa jedná o vývoj nových technológií, ktoré nemajú špecifický a strategický dopad na BST, netýka sa ho to. Nechce ani dávať otázky o projektoch tejto povahy, a všeobecne vo vnútri ACIO sú vždy tri, alebo štyri projekty, ktoré sa netýkajú BST. Vo vnútri Labyrinth Group sa každý projekt týka BST.“

Sarah: „Ako vyzerá?“
 
Dr. Neruda: „Má priemernú výšku a dlhé šedivé vlasy po ramená, ktoré obvykle nosí zviazané do copu. Dlhými vlasmi mi vždy pripomínal Pabla Picassa... má tie isté prenikavé oči. Pochádza zo Španielska, takže nie je náhodou, že vyzerá, ako Picasso. Pozoruhodné sú jeho oči, vyzerajú na pohľad ako oči nezbedného dieťaťa, ktoré akoby urobilo niečo zlé, ale v hĺbke, vytvorilo niečo krásne, ibaže nikto nechápe, aké je to vynikajúce. To vidíte v jeho očiach.“
 
Sarah: „Už som sa na to asi pýtala, ale, koľko má rokov?“

Dr. Neruda: „Má okolo šesťdesiat, myslím, nikdy som nikoho nepočul hovoriť o jeho veku. Viem, že keď bol študentom, považovali ho za omnoho staršieho. Myslím, že začal šedivieť už skoro po dvadsiatke a to je dôvod, prečo bol často považovaný skôr za profesora, než za študenta.“

Sarah: „Povedal ste predtým, že bol vykopnutý zo školy. Prečo?“
 
Dr. Neruda: „Uvedomte si, že vo veku, kedy sa väčšina detí zaujíma o rande a večierky, on pracoval na BST... prinajmenšom na skorších verziách cestovania v čase. Je jedným z tých vizionárov, ktorí keď vstupujú do fyzického sveta, vedia už v ranom veku, čo sem prišli robiť. Fifteen sa narodil pre cestovanie v čase. Bodka... koniec príbehu. To je jediná vec, o ktorú kedy stál.

V päťdesiatych rokoch bol výskum BST považovaný za stratu času, bez akejkoľvek diskusie. Bolo to proste veľmi teoretické, odpojené od akejkoľvek reality. Myslím, že Fifteen tiež svojich profesorov poriadne zotieral, pretože ako študent bol veľmi brilantný takže zastrašil väčšinu z nich. Je veľmi tvrdohlavý a keď mu profesori hovorili, aby obrátil svoje bádanie na niečo praktickejšieho, Fifteen im podľa všetkého povedal niečo ako, že sú slabomyseľní... alebo niečo v tom zmysle. Ako mi to vykladal, neskôr v tom semestri nútene opustil školu.

Avšak, najali si ho Bell Labs za malý plat, pretože jeho výskumy, týkajúce sa kvantových objektov a možnosti ich ovplyvňovania vedomím, boli predmetom ich záujmu.“
 
Sarah: „Prepáčte, čo presne znamená "kvantové objekty"?“

Dr. Neruda: „Sú to elementárne častice, ako elektróny a neutróny. Kvantové objekty sú základnými stavebnými kameňmi hmoty a môžu sa prejavovať ako častice, i ako vlnenie.“
 
Sarah: „Dobre, takže Fifteen sa snažil dokázať, že kvantové objekty sú ovplyvňované vedomím. Prečo to bolo tak nebezpečné pre univerzitný výskum?“

Dr. Neruda: „To samo o sebe nebolo tak radikálne, ale to bola len malá časť jeho výskumu vedeného za účelom objavenia BST, pomocou novej fyziky, ktorá bola rýchlo uvedená v komunite kvantových fyzikov. Fifteen vždy tvrdil, že Einsteinova všeobecná teória relativity je chybná. Tento postoj ale nie je práve obľúbený medzi tradičnými vedcami. Nejako tak, ako Newtonova teória mechanistického vesmíru sa stala príliš obmedzená a neschopná vysvetliť mnoho javov, ktoré dnes nazývame komplexnosťou, či teóriou chaosu. Fifteen cítil, že Einsteinove teórie podcenili vplyv, ktorý má vedomie na kvantové objekty.

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch to bolo rovnajúce sa kacírstvu, obzvlášť preto, že to nebolo možné dokázať matematickým modelom, alebo vzorcom. Takže Fifteen len pokračoval s vývojom svojich teórií v utajení a postupne si ho začala všímať ACIO, keď bol účastníkom projektu, ktorý mal čo do činenia s heuristickými výukovými systémami, založenými na technológii, ktorú ACIO prevzala od Šedivákov.

Vedúci projektu z ACIO rozpoznal jeho intelekt a tvorivosť a začal rozvíjať vzťah s mladým Fifteenem. O niekoľko mesiacov bol naverbovaný do ACIO a v podstate zmenil svoju totožnosť a rýchlo vyrástol na pozíciu vedúceho výskumu. Neskôr bol uvedený do Corteánskej technológie akcelerátoru inteligencie a zvyšok je – ako sa hovorí - história.“
 
Sarah: „Ako presne táto Corteánska technológia akceleruje, či rozpína inteligenciu?“
 
Dr. Neruda: „Málo ľudí si uvedomí, že ich vedomá myseľ spracováva iba okolo 15 bitov informácií za sekundu lineárneho času. Avšak, vo zvislom čase, nevedomá myseľ spracováva približne 70 - 80 miliónov bitov informácií. Teda, v normálnom vedomí, ľudia sú si vedomí iba nekonečne malého množstva informácií, ktoré k nim neustále prichádza na nevedomej úrovni. Corteánska technológia bola navrhnutá tak, aby redukovala filtrujúce aspekty vedomej mysle a umožňovala informačným balíkom vyšších frekvencií prístup k vedomej mysli.

Súčasne s tým, sa obvody v mozgu zopnú, ako by som..., predrôtujú, aby uniesli vyššie napätie informácií, ktoré prichádzajú do vedomia a umožnia získať schopnosti ako je fotografická pamäť a abstraktné myslenie. Tieto schopnosti sa stávajú matricovým filtrom, ktoré vyťahujú zo skladiska nevedomia v akomkoľvek čase relevantné informácie, ktoré sú potrebné k riešeniu konkrétneho problému.“
 
Sarah: „Keby som bola behaviorálnym vedcom, bola by som schopná spýtať sa teraz na tisíc otázok. Ale nejako mi uniká, čo hovoríte... Myslím tým,… koľko asi bitov informácií spracovávam práve teraz?“
 
Dr. Neruda: „To nie je otázkou množstva spracovávaných informácií, ale skôr ich dôležitosti v lineárnom čase, založenom na zámere jednotlivca. Keď sa prechádza procesom tejto Corteánskej technológie, zvyšuje sa schopnosť jednotlivca naladiť sa na informačné balíky, ktoré sú dôležité pre riešenie konkrétneho problému alebo situácie. U väčšiny ľudí, pokiaľ sú konfrontovaní s nejakou situáciou, ich vedomá myseľ vytiahne riešenie, ktoré už v minulosti použili v podobnom prípade. Takto ľudia upadajú do vyjazdených koľají a vzorov chovania, ktoré uzaviera ich prístup k balíkom nevedomých informácií, ktoré sú postavené na analýze reálneho času a má pre riešenie situácie mimoriadnu dôležitosť.

Táto technológia zrýchli vývojové myšlienkové procesy a umožní obeh informácií medzi vedomým a nevedomým aspektom mysle, plynúc skôr po stúpajúcej špirále, než po opakujúcej sa kružnici. To všetko preto, že táto technológia odpútava vrodenú inteligenciu jednotlivca. Vidíte, že Corteánska technológia nezvyšuje inteligenciu, ako takú, skôr napomáha prirodzenej inteligencii jednotlivca.“

Sarah: „Je to úžasné. Prajem si podstúpiť túto procedúru, potom by som vám určite dávala lepšie otázky. Urobme si teda krátku prestávku.“

Prestávka 10 minút.

Sčasti čerpané z:
http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview2.htm

© 2007 WingMakers Sk, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Preklad - Golden Wing
Zdroj článku - Wingmakers - Neruda Interview 2
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený