Rozhovory s Nerudom 1, časť tretia

„Corteum pochádza z planéty vzdialenej 15.000 svetelných rokov a môžu cestovať na svoju planétu a späť v čase, v ktorom my cestujeme na Mesiac - ktorý je vzdialený iba 400.000 km. Čas, ani priestor nie je lineárny. Priestor je zakrivený, ako vaši fyzici v poslednej dobe informovali, ale môže byť umelo zakrivený premiestnením energetického poľa, ktoré spôsobí zrútenie priestoru a ilúzie vzdialenosti. Svetelné častice nepremiestňujú priestor a nespôsobujú jeho zrútenie, ale pohybujú sa priamočiaro priestorom, no sú formy elektromagnetickej energie, pomocou ktorých je toto možné uskutočňovať. A táto technológia umožňuje cestovanie priestorom - tiež medzi galaxiami - relatívne ľahko.“

(Odporúčame preštudovať dve predchádzajúce časti, Rozhovory s Nerudom I, časť prvá, Rozhovory s Nerudom I, časť druhá, pozn. red.)

- - -

(prestávka asi 15 minút ... interview pokračuje)

Sarah: „Pokiaľ teda má Labyrinth Group štyri technológie pripravené k použitiu a iba čaká na interaktívnu... na tú interaktívnu časť, musí mať už stanovené modely scenárov a intervenčné body, akým spôsobom sa budú zaoberať touto cudzou rasou. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Áno. Majú definovaných okolo štyridsať modelov a snáď viac ako päť až osem intervenčných bodov.“

Sarah: „Pokiaľ je scenárov tak mnoho, musia mať tiež stanovené priority. Aký je najpravdepodobnejší model scenára?“

Dr. Neruda: „V tomto bode budem stručný, pretože je to tak tajná informácia, že ju pozná len Fifteen a personál s úrovňou 14. Moje zaradenie je 12, takže sa ku mne tieto informácie dostanú veľmi zriedené a je dosť možné, že použijem dezinformácie, pokiaľ sa jedná o modelovanie scenára. Môžem o tom povedať iba to, že z proroctva a pomocou techniky vzdialeného videnia, vieme o tejto rase dosť veľa.

Napríklad, vieme, že pochádzajú z jednej z galaxií, ktorú Hubblov teleskop preskúmal tak dôkladne, ako to len bolo možné a tým pádom je popísaná veľmi podrobne. Vieme, že je vzdialená 37 miliónov svetelných rokov a že ten druh bytostí je umelou rasou, zmesou genetickej tvorby a technológie. Má mentalitu roja, či úľa, ale individuálna iniciatíva sa u nich stále hodnotí kladne, pokiaľ sa zhoduje so zrejmými zámermi ich vodcov.

Keďže je to umelá rasa, môže byť vyrábaná v riadenom prostredí a ich populácia sa môže zvýšiť, alebo znížiť podľa prianí ich vodcov. Je...“

Sarah: „Povedal ste, že sú z galaxie vzdialenej 37 miliónov rokov? Pokiaľ by teda cestovali rýchlosťou svetla, zabralo by im to 37 miliónov rokov. A vy ste predtým povedal, že oni teraz dokonca o Zemi vôbec nevedia?“

Dr. Neruda: „Corteum pochádza z planéty vzdialenej 15.000 svetelných rokov a môžu cestovať na svoju planétu a späť v čase, v ktorom my cestujeme na Mesiac - ktorý je vzdialený iba 400.000 km. Čas, ani priestor nie je lineárny. Priestor je zakrivený, ako vaši fyzici v poslednej dobe informovali, ale môže byť umelo zakrivený premiestnením energetického poľa, ktoré spôsobí zrútenie priestoru a ilúzie vzdialenosti. Svetelné častice nepremiestňujú priestor a nespôsobujú jeho zrútenie, ale pohybujú sa priamočiaro priestorom, no sú formy elektromagnetickej energie, pomocou ktorých je toto možné uskutočňovať. A táto technológia umožňuje cestovanie priestorom - tiež medzi galaxiami - relatívne ľahko.“

Sarah: „Prečo ste potom povedal: "vaši fyzici"?“

Dr. Neruda: „Ospravedlňujem sa... je súčasťou môjho tréningu byť izolovaný od hlavného prúdu spoločnosti. Pokiaľ pracujete tridsať rokov v tajnej organizácii ako je Labyrinth Group, máte sklon pozerať na svojich priateľov... akoby neboli vašimi priateľmi, ale niečím úplne iným. Vedecké princípy, ktorých sa chopila Labyrinth Group sú podstatne odlišné od tých, ktoré sa učia vo vašich... vidíte a je to tu zas, ... v našich vysokých školách. Musím už byť unavený.“

Sarah: „To neznamená, že by som vám to vytýkala. Je to len spôsob, akým ste to povedal, znelo to, akoby to povedal cudzinec, alebo nežiadúci.“

Dr. Neruda: „Som nežiadúci, ale rozhodne nie cudzinec.“

Sarah: „Dobre, poďme späť k tomu proroctvu o cudzej rase. Čo chcú? Myslím... prečo cestujú tak ďaleko aby si podrobili Zem?“

Dr. Neruda: „Tá otázka sa mi zdá zábavná. Prepáčte, že sa smejem. Je to tým, že ľudia nechápu, aká je Zem zvláštna! Je naozaj zvláštnou planétou. Má tak ohromnú rozmanitosť druhov a zložitý rozsah ekosystémov. Má hojnosť a jedinečnosť prirodzených zdrojov. Jej genetická knižnica je ekvivalentom galaktickej zoo.

Animus si želajú vlastniť takú planétu s jej genetikou. Ako som už uviedol, je to umelá rasa. Sú to druhy, ktoré sami seba klonujú a vyrábajú viac a viac obyvateľstva, aby slúžilo ich kolonizačnému programu. Avšak prajú si viac než expandovať zo svojho impéria. Túžia stať sa nosičom duše – teda niečím rezervovaným pre čisté biologické organizmy. Syntetické organizmy nie sú schopné viezť vyššie kmitočty duše, ktoré rozhodne vyžadujú organickú nervovú sústavu."

Sarah: "Tak oni chcú dušu?"

Dr. Neruda: "Chcú expandovať naprieč vesmírom a vyvíjať svoju organickú podstatu prostredníctvom genetického re-inžinierstva. Chcú sa stať nosičmi duše za účelom dosiahnutia nesmrteľnosti. Tiež chcú dokázať, v čo oni už veria, že sú povznesení nad všetky ostatné čisto organické nosiče."

Sarah: "Tak kde sú práve teraz?"

Dr. Neruda: "Animus?"

Sarah: "Áno."

Dr. Neruda: „Predpokladám, že sa nachádzajú vo svojom domovskom svete - podľa našich najlepších vedomostí eště necestovali našou galaxiou.“

Sarah: „Ako sa ACIO, či Labyrinth Group dozvedia, kedy prídu?“

Dr. Neruda: „Ako som povedal, ACIO už zhromaždila určité množstvo informácií a tiež vybrala scenáre a intervenčné body.“

Sarah: „Takže, aký je plán?“

Dr. Neruda: „Najlogickejším krokom bude cestovať do času a priestoru, kde sa zrodila príčinná myšlienka preskúmať Mliečnu dráhu, a prostredníctvom MRP (Memory Restructure Procedure – procedúra reštrukturalizácie pamäte, pozn. prekl.) vymazať tento okamih z pamäte tejto rasy. V podstate, presvedčiť ich, že zo všetkých tých úžasných obývaných galaxií, Mliečna dráha je tou najhoršou voľbou. Labyrinth Group by im implantovala spomienku, ktorá by ich viedla k záveru, že naša galaxia nie je hodná seriózneho prieskumu.“

Sarah: „Takže ich cieľom sa stane nejaká iná galaxia? Zniesli by sme zodpovednosť za ich ďalšie dobyvateľské snahy? Nie sme potom páchateľmi my sami?“

Dr. Neruda: „Je to správna otázka, ale žiaľbohu, nepoznám na ňu odpoveď.“

Sarah: „Prečo by sme im pomocou technológie MRP nemohli implantovať pamäť, ktorá nebude agresívna? Povedať im, aby neskúšali kolonizovať nové svety a nechovať sa k nim, ako ku svojmu majetku? Prečo to neurobíme?“

Dr. Neruda: „Snáď by sme mohli. Neviem, čo sa v skutočnosti preháňa Fifteenovi hlavou. Napriek tomu dôverujem jeho prístupu a účinnosti jeho metód.“

Sarah: „Predtým ste ale povedal, že sa obávate o svoj život - že Fifteen vás chce dostať i pri tom, ako spolu hovoríme. Prečo tak dôverujete jeho zmyslu pre etiku?“

Dr. Neruda: „V prípade Fifteena etika skutočne nehrá rolu. Funguje na základe svojej vlastnej etiky a ja nepredpokladám, že mu úplne rozumiem. Ale určite verím v jeho poslanie odvrátenia našej kolonizácie touto cudzou rasou a rovnako som presvedčený, že vyberie najvhodnejší intervenčný bod s minimálnym vplyvom na všetky druhy tejto mimozemskej rasy. Toto je jediná cesta, ako môže získať BST. A on to vie.“

Sarah: „Sme späť pri Bohu, že?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Takže Boh a Fifteen to všetko spočítali?“

Dr. Neruda: „Pokiaľ máte na mysli nejakú istotu, tak to nie. Ani nie je žiadne spojenectvo medzi Bohom a Fifteenom, prinajmenšom ja o ňom neviem. Je to časťou systému viery, ktorý Labyrinth Group formulovala v priebehu cesty k vývoji BST. Je pre nás logické, že Boh je vševediaci a všemocný, pretože pôsobí ako pole univerzálnej mysle, ktorá prestupuje všetok život, všetok čas, všetok priestor, všetku energiu - a všetku existenciu. Toto vedomie je nestranné a rozhodne je v takej pozícii, že môže veci poprieť, alebo snáď presnejšie, odložiť ich získanie.“

Sarah: „Pokiaľ Boh existuje všade, ako hovoríte, prečo potom nezastaví túto lúpežnú mimozemskú rasu a neudrží ju na svojom mieste?“

Dr. Neruda: „Opäť správna otázka, ale nepoznám odpoveď. Môžem len povedať, že Boh, v ktorého verím ja, je nestranný, ako som už povedal. Myslím, že umožňuje svojmu stvoreniu vyjadriť sa, ako si samo praje. V najvyššej úrovni, kde Boh pôsobí, majú všetky veci svoj účel - dokonca i agresívne druhy, ktoré si podmaňujú iné druhy a planéty. Bola to Fifteenova viera, že Boh neriadi nič, ale rozumie všetkému vo svojej univerzálnej mysli.

Pamätáte sa, keď som hovoril o galaktickej mysli?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „Sú planetárne mysle, slnečné mysle, galaktické mysle a jediná univerzálna myseľ. Univerzálna myseľ je myseľ Boha. Každá galaxia má kolektívne vedomie, alebo tiež pole vedomia, ktoré je nahromadením vedomia druhov, ktoré sú prítomné v galaxii. Univerzálna myseľ vytvára prvotnú matricu pre každú galaxiu, ktorá sa vzťahuje k jej galaktickej mysli, alebo tiež zloženému vedomiu. Táto počiatočná matrica vytvára predispozíciu k tomu, aby bolo semeno genetického kódu rozsiate vo vnútri galaxie. My, Labyrinth Group, veríme, že Boh navrhol genetický kód každej galaxie s iným usporiadaním, či zvyklosťami.“

Sarah: „A prečo je to tak?“

Dr. Neruda: „Takto je rôznorodosť šírená vesmírom, čo naopak umožňuje Bohu zakúšať širšie kontinuum života.“

Sarah: „Prečo je to tak dôležité?“

Dr. Neruda: „Pretože Boh rád experimentuje a vynachádza nové cesty prežívania života vo všetkých jeho rozmeroch. To môže byť veľmi dobre zmyslom vesmíru.“

Sarah: „Viete, že hovoríte ako kazateľ? Hovoríte, ako by to boli úplné samozrejmosti - ale zatiaľ je to len viera, je to tak?“

Dr. Neruda: „Áno, je to viera, ale viera je dôležitá, nemyslíte?“

Sarah: „Nie som si istá - myslím, že moje viera sa mení každý deň. Nie je stabilná, či zakotvená v nejakej hlbokej pravde, ktorá je konštantná, ako kamenné podložie, alebo niečo podobné.“

Dr. Neruda: „Dobre, to je v poriadku... Myslím, že sa mení. Labyrinth Group vyvinula veľmi špecifický súbor vier - niektoré z nich boli založené na našich skúsenostiach, ako výsledok Corteánskej technológie zdokonaľovania inteligencie, niektoré boli založené na štúdiu starých textov a niektoré boli prevzaté z našich kontaktov s mimozemšťanmi.“

Sarah: „Takže sa mi chystáte povedať, že naši priateľskí susedia mimozemšťania sú náboženskí fanatici?“

Dr. Neruda: „Nie - nie, nemyslím, že by nás chceli obracať na svoju vieru, my sme sa jednoducho pýtali a oni ju vzťahovali na nás. Ako sme ju počuli, zdalo sa nám, že je to skôr veda, než náboženstvo. Myslím, že to je povahou viac vyvinutých druhov - nakoniec objavia, že veda a náboženstvo sa zblížia a stane sa z nich kozmológia. Ten druh pochopenia vesmíru, v ktorom žijeme, tiež spôsobuje že porozumieme sami sebe - čo je zmyslom náboženstva i vedy - alebo by aspoň malo byť.“

Sarah: „Dobre, stáva sa to trochu príliš filozofickým na môj vkus. Môžeme sa opäť venovať Tvorcom Krídel? Pokiaľ, ako hovoríte, existuje galaktická federácia, ktorá vládne v Mliečnej dráhe, akým činiteľom sú Tvorcovia Krídel v tejto federácii?“

Dr. Neruda: „Som dojatý povahou vašich otázok. A prajem si aby som vám mohol odpovedať, ale tu opäť nepoznám odpoveď.“

Sarah: „Pokiaľ môžete používať svoju techniku vzdialeného videnia k odpočúvaniu cudzích mimozemských rás v inej galaxii, prečo nemôžete pozorovať Federáciu?“

Dr. Neruda: „Pokiaľ ide o Federáciu, je úplne v obraze, pokiaľ sa jedná o túto našu technológiu, a v skutočnosti ich nemôžeme tajne špehovať, pretože oni sú schopní ihneď zistiť túto formu našej prítomnosti. Takže z úcty k ich súkromiu a spoliehajúc sa na ich činnosť, jakživ sme nepoužili túto metódu na Federáciu - snáď s výnimkou jedného, alebo dvoch pokusov.“

Sarah: „Musíte mi prepáčiť Dr. Neruda, ťažko možno tomu všetkému uveriť. Zabŕdli sme v tomto rozhovore do stoviek rôznych predmetov a ja sa opäť vraciam späť k základnej otázke: Prečo? Prečo by to vesmír stanovil takto a nikto na Zemi o tom nevedel? Prečo tieto tajnosti? Snáď si niekto myslí, že my ľudia sme tak hlúpi, že by sme to nepochopili? A kto teda je ten "niekto"?“

Dr. Neruda: „Bohužiaľ, je tu mnoho sprisahancov, ktorí majú záujem udržať túto životne dôležitú informáciu v utajení pred verejnosťou, takže čo sa dostane na verejnosť, je už vskutku zriedené až do nepoužiteľnosti. Rozumiem vášmu pocitu márnosti. Hovorím Vám len, že sú ľudia, ktorí vedia o týchto veciach, ale iba Fifteen vie o širšej realite, ktorej sme sa dnes večer v rozprave dotkli.

Inými slovami, je pár ľudí v armáde, vláde, tajnej sieti, NSA, CIA, atď., ktorí poznajú časť celku, ale nechápu celok. Nemajú tie znalosti, aby sa postavili pred médiá a vysvetlili, čo sa deje. Boja sa, že by mohli byť usvedčený zo slabosti skrze fakt, že poznajú iba útržkovité informácie o tom, čo sa deje. Je to ako príbeh o troch slepcoch, ktorí držia každý inú časť slona a každý si myslí niečo iné.

Fifteen odoprie svoje poznanie médiám a verejnosti, keďže nechce byť videný ako spasiteľ ľudstva - ďalší mesiáš. A obzvlášť nechce byť považovaný za nejakého šialenca, ktorý by mal byť pod zámkom, alebo ešte horšie, zavraždený, pretože by zostal nepochopený. Okamih, kedy by odhalil to čo vie, by znamenal stratu jeho súkromia a ohrozilo by to objav BST. A to nikdy neurobí.

Väčšina ľudí, ktorí vedia o tejto širšej realite, sa boja predstúpiť pred pohľad verejnosti, kvôli možnosti zosmiešnenia. Musíte priznať, že široká verejnosť je vyľakaná z toho, čomu nerozumie a tým zabíja posla, ktorý nesie pre nich správu.“

Sarah: „Ale prečo nedostaneme aspoň čiastočnú pravdu o obraze reality, mimozemšťanoch a Federácii? Niekto, média, alebo vláda, alebo niekto ďalší zadržuje tieto informácie. Ako trebárs príbeh, ktorý ste mi vyrozprával o Marťanoch. Pokiaľ je to pravda a Clinton o tom vie, prečo nám to nie je povedané?“

Dr. Neruda: „Moja cynickejšia časť by odpovedala: Prečo sledujete televíziu šesť hodín denne? Prečo kŕmite svoje mysle výhradne názormi iných? Prečo veríte vašim politikom? Prečo spoliehate na svoje vlády? Prečo podporujete ničenie ekosystémov a spoločnosti a vlády, ktoré toto ničenie spôsobujú?

Vidíte, pretože celé ľudstvo umožňuje, aby sa tieto veci diali, pretože máte pásku cez oči, pretože je ľahšie prideľovať informácie a upriamiť vašu pozornosť na svetské udalosti, ako sú správy o počasí a o Hollywoodu.“

Sarah: „Ľahko sa Vám to hovorí, Vám, ktorý máte neobyčajné IQ. Ale pre tých z nás, s priemernou inteligenciou, čo máme robiť, aby sme sa dostali k informáciám - o tejto väčšej realite?“

Dr. Neruda: „Neviem. Čestné slovo, ale neviem. Nerobím si nárok mať tieto odpovede. Ale, ľudia by mali byť omnoho náročnejší na svoje vlády a tiež na médiá. Pretože médiá sa veľkou mierou podieľajú na tejto ohromnej manipulácii a ani si neuvedomujú, ako sa stanú pešiakmi ukrývania informácií.

Pravdou v skutočnosti je, že nikto nie je vinný. Od úsvitu ľudstva existovali elitári. Vždy boli tí, ktorí boli agresívnejší a mocnejší a vládli slabším druhom. Je to základná štruktúra, ktorá potom plodí utajovanie informácií a deje sa tak v každej oblasti spoločnosti, vrátane náboženstiev, vlád, armády, vedy, školstva a obchodu.

Nikto nestanovil rovnaké podmienky tejto hry pre všetkých. Boli navrhnuté preto, aby umožnili voľbu slobodnej vôle a reality, založenej na prioritách jednotlivca. A tí, ktorí majú duševnú kapacitu skúmať tieto tajomstvá, ktoré sú za tajomstvami, títo obvykle nájdu kusy tejto väčšej reality, ako ste povedala. Táto realita nie je úplne skrytá... sú knihy a jednotlivci a dokonca proroctvá, ktoré potvrdzujú mnohé z toho, čo som dnes večer hovoril. Tieto informácie sú ľahko dostupné každému, kto chce porozumieť tomuto väčšiemu vesmíru, v ktorom žijeme.

Tak, k odpovedi na vašu otázku: "čo by sme mali robiť inak?": Ja by som čítal a študoval. Investoval by som čas do učenia sa o tomto väčšom vesmíre, vypol by som televíziu a odpojil sa od médií. To je presne to, čo by som urobil...“

Sarah: „Možno je to vhodná chvíľa, aby sme dnešné sedenie ukončili. Pokiaľ teda nemáte k tomu čo dodať.“

Dr. Neruda: „Iba jedinú vec, a to je, že pokiaľ niekto bude čítať toto interview, prosím robte tak s prázdnou mysľou. Pokiaľ zo sebou vezmete myseľ plnú učenosti, výchovy a názorov, pre samú argumentáciu nebudete počuť nič z toho, čo som hovoril. A ja nemám záujem hádať sa s kýmkoľvek. A tiež nemám záujem kohokoľvek presviedčať o tom, čo som povedal. Budem žiť, i keď sa nenájde nikto, kto by mi uveril.

Tvorcovia Krídel postavili veľkolepú časovú schránku svojej kultúry. Prajem si, aby som mohol ľudí vziať na pôvodné miesto schránky, aby stáli pred každou z dvadsiatich troch komôr a na vlastné oči videli tieto obrazy na stenách. Keby ste to urobili, pochopili by ste, že umenie môže byť portálom, ktorý prenesie dušu do inej dimenzie. Tieto obrazy disponujú určitou energiou, ktorá nemôže byť prenesená v obyčajných fotografiách. Treba sa postaviť vo vnútri týchto komôr a cítiť zmysluplnú povahu tejto časovej schránky.

Myslím, že keby som to pre vás mohol urobiť, uverili by ste všetkému, čo som vám povedal.“

Sarah: „Mohol by ste ma vziať na to miesto?“

Dr. Neruda: „Nie. Žiaľbohu, bezpečnostný systém, ktorý obklopuje toto miesto, je veľmi zložitý a toto miesto je neviditeľné, pre všetky zámery a účely. Jediné, čo mám, sú moje fotografie...“

Sarah: „Povedal ste, že keby som šla na to miesto, nevidela by som nič?“

Dr. Neruda: „Plášťová technológia nie je iba pojmom. Bola vyvinutá pred viac ako desiatimi rokmi. Používa sa v ďaleko väčšej miere, než si ľudia uvedomujú. Nehovorím však o rozriedenej technológii stealth, hovorím o schopnosti zakryť existujúcu realitu, ktorá má byť ukrytá, novou konštrukciou inej reality.

Napríklad, mohla by ste ísť priamo ku vchodu jaskyne Ancient Arrow a nevidela by ste nič, čo by vyzeralo ako vchod alebo otvor. Pre pozorovateľa by to bola rovná stena, alebo kameň. A mal by všetky vlastnosti kameňa - štruktúru, tvrdosť, atď., ale bude to len konštrukcia reality, ktorá je navrstvená v mysli pozorovateľa. V skutočnosti, ten vchod tam je, ale nemôže byť pozorovaný, pretože myseľ bola podvedená premietnutou konštrukciou reality.“

Sarah: „Skvelé, takže nie je spôsob, ako vojsť do tejto jaskyne a skúmať časovú schránku... teda, opäť nám, obyčajným ľuďom, je bránené vidieť dôkaz. Vidíte, dôvod, prečo sa tomu ťažko verí, je, že sa nič nedá dokázať!“

Dr. Neruda: „Ale nie je dôkaz dôkazom iba pre svojho držiteľa? Inými slovami, čo je dôkazom pre vás, nemusí byť pre iných a opačne. Nie je to cesta všetkých náboženstiev a dokonca vedy? Vedci si nárokujú vlastníctvo dôkazu tej, či onej teórie a po niekoľkých rokoch, iný vedec dokáže nesprávnosť predtým uznávanej teórie. A toto beží stále dokola.“

Sarah: „Takže čo je vašou pointou?“

Dr. Neruda: „Dôkaz nie je absolútny. A nie je ani objektívny. To, čo hľadáte, je skúsenosť, ktorá je trvalá a dokonalá vo svojom vyjadrení pravdy. A taká skúsenosť, pokiaľ skutočne existuje, nemôže byť vlastnená a ovládaná akoukoľvek tajnou sieťou, či elitnou organizáciou, alebo galaktickou federáciou.

Mohla by ste mať túto skúsenosť absolútneho dôkazu zajtra a hneď budúci deň by sa začala pochybnosť vkrádať stále ďalej a ďalej, do behu týždňov a mesiacov a tento absolútny dôkaz pravdy, ktorý zdanlivo vlastníte... by sa stal iba spomienkou. Možno, že ani nie silnou spomienkou, pretože táto už bola nasiaknutá silnou pochybnosťou...

Nie, nemôžem vám, či niekomu inému dať absolútny dôkaz. Môžem vám iba povedať, čo viem, že je pravda pre mňa a skúsiť sa podeliť o to tak presne, ako len viem, s kýmkoľvek, koho to zaujíma. Mám menší záujem skúšať vykladať kozmológiu vesmíru, než dostať príbeh o Tvorcoch Krídel a ich časovej schránke do pozornosti verejnosti. Verejnosť by mala vedieť o tomto príbehu. Je to objav neporovnateľného významu a mal by byť zdieľaný.“

Sarah: „Uvedomujete si, že ste zo mňa urobil posla tejto správy? Požiadal ste ma, aby som bola tou, ktorá sa podrobí verejnému skúmaniu a podozrievaniu a musí zniesť všetok ten posmech...“

Dr. Neruda: „Nežiadam vás, aby ste robila čokoľvek proti svojej vôli, Sarah. Pokiaľ nikdy neurobíte nič s materiálmi, ktoré som vám dal, pochopím to. Jediné, o čo vás žiadam je, aby ste mi ich vrátila, ak sa rozhodnete nezverejniť ich. Pokiaľ by som vykročil ako posol dopredu ja, stratil by som svoju slobodu. Pokiaľ to urobíte vy, tento príbeh môže odštartovať vašu kariéru a to iba robíte svoju prácu. Nie ste poslom, ste prenášačom... médiom.

Musíte ale urobiť to čo považujete za najlepšie. Pochopím vaše rozhodnutie, nech bude akékoľvek.“

Sarah: „Dobre, je načase to zabaliť. Nechcem pôsobiť dojmom, že som úplne neveriaca. Ale som novinárom a je mojou zodpovednosťou, aby som preskúmala históriu, než ju zverejním. A s vami to nemôžem urobiť. To, čo mi hovoríte, pokiaľ to je pravda, je tá najväčšia história, aká bola kedy vykladaná. Nemôžem ju ale vziať do médií - prinajmenšom do spoločnosti, pre ktorú pracujem, pretože by to nikdy nezverejnili. Nie je dôkaz – nie je príbeh.“

Dr. Neruda: „Áno, chápem. Ale ukázal som vám niektoré z technológií ACIO a fotografie lokality, takže tieto musia platiť ako dôkaz.“

Sarah: "Mne potvrdzujú, že sa deje niečo, o čom som nikdy nepočula. Menovite, ACIO je nová organizácia, ktorá nikdy nebola spomínaná - prinajmenšom nie v mojich novinárskych kruhoch. Ale Vaše fotografie a príbehy nie sú potvrdením toho, čo ste vysvetlili dnes večer. Sú skôr z kategórie hlavolamov. National Enquirer je veľmi dôverčivý rozhlas, ale nie je to novinárska značka, ktorú schvaľujem.“

Dr. Neruda: "Pohovorme si o tom viac v najbližších dňoch. Venujte čas čítaniu materiálov preložených z optického disku a zatiaľ buďte neutrálna. Dobre?"

Sarah: "Nedomnievajte sa, že nemám záujem, alebo som príliš skeptická urobiť čokoľvek v tejto veci. Len potrebujem nejaký čas na to, ako zistiť svoje postoje a čo mám robiť s týmto príbehom a Vami poskytnutými dôkazmi."

Dr. Neruda: Sľúbil som Vám niekoľko schôdzok, kým odídem. Môžeme pokračovať zajtra večer?“

Sarah: "Áno. Ale o koľko je tam toho viac, než čo ste už vysvetlili?"

Dr. Neruda: "Len sme sa dotkli povrchu malej časti príbehu."

Sarah: "Je trochu ťažké tomu uveriť, ale nechajme to potom na zajtrajší večer."

Dr. Neruda: "Ďakujem za Váš záujem o môj príbeh, Sarah... Viem, znie to cudzo, ale aspoň ste ukázali zdržanlivosť a neodpísali ste ma ako blázna. A za to Vám patrí moja vďaka.“

Sarah: "Ste naozaj vítaný."- - - Koniec schôdzky - - -Zdroj: http://www.wingmakers.com/neruda1.html

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview1.htm


Slovenskú stránku WingMakers nájdete tu...


Príbuzné články:


Strážcovia času a osud sveta

Úvod od Jamesa (tu)...

Otázky a odpovede 3, časť prvá...

Otázky a odpovede 3, časť druhá...

Otázky a odpovede 3, časť tretia...

Otázky a odpovede 3, časť štvrtá, záverečná...

Anatómia Individualizovaného Vedomia

Súdržnosť Evolučného Vedomia

---------------------------------------------------------

www.wingmakers.com

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad z angličtiny a češtiny: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Časť v seriáli - Rozhovory s Nerudom I
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers