Rozhovory s Nerudom 1, časť prvá

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 27. decembra 1997. Dal mi svoje povolenie nahrať odpovede na moje otázky. Je to prvé zo štyroch interview, ktoré som bola schopná nahrať predtým, než odišiel, či zmizol. Zápis tohto interview je doslovným prepisom nahrávky. Neboli v ňom urobené žiadne úpravy a snažila som sa zachytiť presne slová a gramatiku, ktorú Dr. Neruda použil.

Po Poznámkach novinárky Anny (odporúčame prečítať tu...) nasleduje ďalší z materiálov na tému WingMakers - Tvorcovia Krídel. Medzičasom obidve osoby už vystupujú pod pravými menami (novinárka Sarah a Dr. Neruda, pozn. red.)

Sarah: „Cítite sa pohodlne?“

Dr. Neruda: „Áno, áno, je mi dobre a som pripravený začať.“

Sarah: „Urobil ste niektoré pozoruhodné prehlásenia čo sa týka projektu Ancient Arrow. Mohol by ste obšírne popísať, aké bolo vaše zaradenie v tomto projekte a prečo ste sa rozhodol odísť z vlastnej vôle?“

Dr. Neruda: „Bol som vybraný, aby som sa podieľal na rozšifrovaní a preklade symbolických obrazov v tejto lokalite. Pracujem ako znalec v oblasti jazykov a starých textov. Dokážem hovoriť viac ako tridsiatimi jazykmi plynule a ďalšími približne dvanástimi jazykmi, ktoré sú oficiálne mŕtve. Bol som vybraný k tejto úlohe z dôvodu mojich jazykových schopností a ďalších mojich vlôh k rozšifrovaniu obrazových znakov, ako sú petroglyfy a hieroglyfy.

Bol som zapojený do projektu Ancient Arrow od jeho samotného počiatku, kedy ho od NSA prevzala ACIO. Od začiatku som bol oboznámený s objavom a reštaurovaním tejto lokality spolu s ďalšími siedmimi vedcami z ACIO. Rekonštruovali sme každú z 23 komôr časovej schránky Tvorcov Krídel a katalogizovali všetky jej sprievodné artefakty.

Po dokončení reštauračných prác som sa stále viac sústreďoval na dekódovanie jej zvláštneho jazyka a návrhom prekladových indexov do angličtiny. Bola to veľmi náročná práca, keďže optický disk, nájdený v 23. komore bol nedobytný akoukoľvek z našich technológií. Predpokladali sme, že tento disk obsahuje väčšinu informácií, o ktorých Tvorcovia Krídel chcú, aby sme vedeli. Napriek tomu, neboli sme schopní spočítať, akým spôsobom použiť symbolické obrazy nájdené v ich komorách, aby sme mohli disk dešifrovať.

Rozhodol som sa odísť z projektu po tom, čo sa mi podarilo vyvodiť prístupový kód k tomuto optickému disku a cítil som, že ACIO sa chystá predísť zverejneniu informácií obsiahnutých v lokalite Ancient Arrow. Boli tam i iné dôvody, no je príliš komplikované vysvetliť to v stručnej odpovedi.“

Sarah: “Čo na to Fefteen keď zistil, že ste zbehli?”

Dr. Neruda: "Nemal šancu zareagovať priamo, pretože som odišiel bez slova. Ale som si istý, že sa hnevá a cíti sa zradený."

Sarah: „Povedzte mi niečo o Fifteenovi. Ako vyzerá?“

Dr. Neruda: „Fifteen je génius neporovnateľnej inteligencie a poznania. Je vodcom Labyrinth Group od jej založenia v roku 1963. Mal iba 22 rokov, keď vstúpil do ACIO v roku 1956. Myslím, že bol objavený dosť skoro predtým, než by mal šancu získať si povesť vo vedeckých kruhoch. Bol odpadlíckym duchom, ktorý chcel stavať počítače, ktoré by boli schopné cestovať v čase. Môžete si predstaviť, ako tento jeho cieľ - uprostred päťdesiatych rokov - musel znieť jeho profesorom?

Netreba hovoriť, že nebol braný vážne a bolo mu odporučené, aby sa podriadil akademickému protokolu a robil seriózny výskum. Fifteen prišiel do ACIO cez spojenie ACIO s Bell Labs. Bell Labs sa nejako o ňom dopočuli, že je vynikajúci a najali ho, ale on rýchlo opustil ich výskumnú činnosť a chcel robiť na svojej vízii cestovania v čase.“

Sarah: „Prečo sa tak zaujímal o cestovanie v čase?“

Dr. Neruda: „To nikto nevie. A jeho dôvody sa mohli časom meniť. Prijateľný účel bol vyvinúť „Technológiu čistej tabule“ (BST - Blank Slate Technology, pozn. prekl.). BST je formou cestovania v čase, ktorá umožní prepísať históriu a to, čo sa nazýva „Intervenčnými bodmi“. Intervenčné body sú kauzálne energetické strediská, ktoré vytvárajú dôležitejšie udalosti, ako je napr. rozpad Sovietskeho Zväzu, alebo hviezdny program NASA.

BST je najpokročilejšia technológia a je jasné, že kto ju vlastní, môže sa účinne brániť akémukoľvek útočníkovi. Je to, ako Fifteen rád hovoril, kľúč k slobode. Pamätajte, že ACIO bola určená ako prvotné rozhranie pre použitie a aplikáciu mimozemských technológií a to ako ich prispôsobením „hlavnému prúdu“ spoločnosti, tak i pre vojenské použitie. Boli sme odhalení mimozemšťanom a poznali sme ich velenie. Niektorí z týchto mimozemšťanov sa ACIO veľmi báli.“

Sarah: „Prečo?“

Dr. Neruda: „Boli tu dohody medzi našou vládou - obzvlášť NSA - ku spolupráci s niektorými mimozemskými druhmi, všeobecne nazývanými Šediváci, výmenou za spoluprácu im bolo umožnené zostať v tajnosti a vykonávať svoje biologické pokusy utajene. Bol tam tiež Program transferu technológií, ale to je ďalší príbeh... Avšak, nie všetci Šediváci pracovali pod jednotným velením. Boli určité skupiny Šedých, ktorí sa dívali na ľudí skoro tak, ako sa my dívame na laboratórne zvieratá.

Unášali ľudí a zvieratá a v uplynulých 48 rokoch... v podstate viedli svoje pokusy takým smerom, aby zistili, ako by sa ich genetika mohla stať voľne krížiteľná s ľudskou a zvieracou genetickou stavbou. Ich záujmy neboli úplne pochopené, ale pokiaľ akceptujete ich činnosť, zachová to ich druh. Ich druh vymiera a oni majú strach, že ich biologickému systému chýba emocionálny vývoj, ktorý by odpovedajúcim spôsobom vylepšil ich technické schopnosti.

Fifteen bol Šedivákmi kontaktovaný v rámci svojej funkcie v ACIO a oni vyslovili prianie poskytnúť program transferu technológií v plnom rozsahu, no Fifteen to odmietol. Mal už dohodu ohľadne Programu transferu technológií (TTP) s Corteom a cítil, že Šediváci sú organizačne príliš roztrieštení na to, aby dodržali svoje sľuby. A za ďalšie, technológia Cortea bola v mnohých ohľadoch dokonalejšia, než Šedivácka... snáď s výnimkou ich technológie implantácie pamäte a technológie genetickej hybridizácie.

Napriek tomu, Fifteen a celá Labyrinth Group, dôkladne zvažovala dohodu so Šedivákmi, keď už nie z iného, tak z toho dôvodu, aby mala priamu komunikáciu čo sa týka ich zavedenej činnosti. Fifteenovi sa páčilo byť zasväteným... takže nakoniec sme zriadili alianciu, ktorá obsahovala prostú výmenu informácií medzi nami. Poskytli sme im prístup k našim informačným systémom, ktoré sa vzťahujú ku genetike populácie a jej jedinečnej predispozície a rôzne kritériá, vrátane mentálneho, citového a telesného chovania. Oni nám zas poskytli výsledky svojich genetických výskumov.

Šediváci a väčšina mimozemšťanov toho typu, komunikujú s pozemšťanmi výlučne telepatiou, ktorú sme nazvali sugestívnou telepatiou. Zdalo sa nám, že Šediváci komunikovali takým spôsobom, akoby sa snažili viesť rozhovor k určitému záveru. Inými slovami, mali vždy program a my sme si neboli nikdy istý, či sme podriadení ich programu, alebo sme dospeli skutočne k svojim vlastným záverom.

Myslím, že to je dôvod, prečo Fifteen nedôveroval Šedivákom. Cítil, že používajú komunikáciu k manipulácii s výsledkom tak, že svoje záujmy uprednostňujú pred záujmami zdieľanými. A kvôli tomuto nedostatku spoľahlivosti Fifteen odmietol vytvorenie akejkoľvek dohody, či prijatia TTP (Program Transferu Technológií, pozn. prekl.), ktorej rozsah by vyhovoval našej činnosti, či už ACIO, alebo Labyrinth Group.“

Sarah: „Vedeli Šediváci o Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Neverím, že by vedeli. Všeobecne boli presvedčení, že ľudia nebudú dosť šikovní, aby zakryli svoje aktivity. Náš rozbor situácie ukazoval, že Šediváci majú útočné technológie, ktoré im dávajú falošný dojem bezpečnosti, čo sa týka slabosti ich nepriateľov. Nehovorím, že sme nepriatelia, ale nikdy sme im neverili. Oni to nepochybne vedeli. Taktiež vedeli, že ACIO má technológie a mozgy, ktoré prevyšujú bežnú ľudskú úroveň. A mali tak trochu rešpekt - snáď i strach - z našich schopností.

Napriek tomu, nikdy sme im neukazovali žiadnu z našich technológií a nikdy sme s nimi neviedli hlboké dialógy o kozmológii či novej fyzike. Oni sa jasne zaujímali o naše informačné databázy a bol to ich základný záujem vo vzťahu k ACIO. Fifteen slúžil ako primárne rozhranie so Šedivákmi, pretože oni v ňom cítili porovnateľný intelekt. Šediváci sa dívali na Fifteena ako na ekvivalent nášho planetárneho generálneho riaditeľa.“

Sarah: „Ako sa Fifteen stal vedúcim ACIO a súčasne Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Bol riaditeľom výskumu v dobe, keď ACIO spoznalo Corteum. V tejto pozícii bol on jedinou logickou voľbou, aby bolo možné posúdiť ich technológiu a určiť jej hodnotu pre ACIO. Okamžite si Corteum obľúbil a jedným z prvých Fifteenových rozhodnutí bolo využiť na sebe technológiu Cortea zvanú „inteligenčný akcelerátor“. Po troch mesiacoch skúšok, (väčšina z nich nebola obsiahnutá v jeho informačných prehľadoch adresovaných súčasnému výkonnému riaditeľovi ACIO), bol Fifteen naplnený víziami o tom, ako vytvoriť BST.

Výkonný riaditeľ sa zľakol rozsahu Fifteenovej činnosti, týkajúcej sa BST a cítil, že by to mohlo pohltiť príliš mnoho zdrojov ACIO na technologický vývoj, ktorý bol veľmi neistý. Fifteen sa ukázal ako odpadlík, keďže za pomoci Cortea založil Labyrinth Group. Záujmy Cortea, čo sa týka BST boli rovnaké, ako Fifteenove. "Kľúč ku Slobode", ako bol niekedy nazývaný, bol uznaný výskumnou prioritou Labyrinth Group a jej zakladajúcimi členmi sa stali Corteum a Fifteen.

V priebehu niekoľkých ďalších rokov vybral Fifteen vedeckú smotánku z ACIO, aby podstúpila program "inteligenčnej akcelerácie", ako ho podstúpil on sám. Urobil to za účelom vývoja vedeckej skupiny, ktorá by mohla - v spolupráci s Corteom - úspešne vynájsť BST. ACIO, podľa názoru Fifteena, bola príliš riadená NSA a cítil, že NSA nebola dostatočne zrelá k tomu, aby zodpovedne rozvinula technológie, ktoré ako vedel, budú vyvinuté, ako výsledok práce Labyrinth Group. Fifteen v podstate plánoval prevziať ACIO - a bol podporovaný prevažne nováčikmi v ACIO, ktorých sám získal - aby to urobil.

Toto sa stalo niekoľko rokov predtým, než som bol prijatý do ACIO ako študent a asistent. Môjmu nevlastnému otcovi sa Fifteen páčil, takže mu dopomohol stať sa výkonným riaditeľom ACIO. Bolo tam potom určité obdobie nestability, ale asi za rok Fifteen pevne uchopil riadenie ACIO a tiež Labyrinth Group.

Ako som povedal na začiatku... hľadelo sa neho ako na zástupcu tejto planéty a v podstate ním je. Z mimozemských skupín, ktoré sa kontaktovali s ľudstvom, jedine Corteum pochopilo Fifteenovu úlohu. Mal víziu, ktorá je jedinečná v tom, že je to matrica vo vývine BST a záleží iba na voľbe správnych technologických a ľudských zdrojov, aby to bolo možné.“

Sarah: „Prečo sa Fifteen a Labyrinth Group natoľko podriaďujú vývoju BST?“

Dr. Neruda: „ACIO má prístup k mnohým starým textom, ktoré obsahujú proroctvá o zemi. Tieto boli zozbierané v priebehu posledných niekoľko sto rokov našou sieťou tajných organizácií, ktorých sme členom. Tieto staré texty nie sú známe v akademických kruhoch, médiách, či hlavnom prúde spoločnosti a dosť sugestívne vykresľujú dvadsiate prvé storočie. Fifteen bol informovaný o týchto textoch ešte skôr, než sa stal riaditeľom výskumu ACIO a toto poznanie jedine podporilo jeho prianie vyvinúť BST.“

Sarah: „Čo je v tých proroctvách a kto ich vyslovil?“

Dr. Neruda: „Proroctvá boli vyslovené rôznymi ľuďmi, ktorí sú väčšinou anonymní, či neznámi, takže ich mená vám aj tak nič nepovedia. Vidíte, cesty v čase je možno robiť z pozorovacej úrovne ľudskej duše... to jest, istí jedinci sú schopní pohybu vo sfére, ktorú nazývame vertikálnym časom a vidieť budúce udalosti s veľkou presnosťou, ale nemôžu ich zmeniť. Sú tiež jednotlivci, ktorí - podľa nášho názoru - vstúpili do kontaktu s Tvorcami Krídel a boli im predané správy ohľadom budúcnosti, ktoré oni zanechali vo forme symbolických obrazov, alebo vyhynutých jazykov, ako Sumerský, Mayský a Čakobský.

Správy a proroctvá, ktoré zanechali, majú niekoľko súhlasných prameňov, či tém, ktoré sa majú stať na začiatku 21. storočia, okolo roku 2011. Hlavnou z nich je infiltrácia väčších vlád sveta, vrátane Spojených Národov, cudzou rasou. Táto cudzia rasa je dravá rasa, s veľmi rafinovanými technológiami, ktoré im umožňujú splynúť s ľudským druhom. To jest, môžu sa tváriť ako ľudia, ale budú vskutku zmesou človeka a androida.

Bolo prorokované, že táto cudzia rasa ustanoví svetovládu a zákon, ako svoju výkonnú moc. Bude to konečná výzva ľudskému spoločenstvu a inteligencii, výzva k prežitiu, ako druhu. Tieto texty sú držané pred verejnosťou v tajnosti, pretože sú príliš provokatívne a mohli by spôsobiť apokalyptickú odvetu a masovú paranoju.“

Sarah: „Hovoríte skutočne to, čo počujem? Že anonymní proroci, bohvie odkiaľ a kedy, mali videnia o budúcnosti, ovládanej rasou robotov? Dúfam, že si uvedomujete, ako... ako neuveriteľne to znie?“

Dr. Neruda: „Áno... viem, že to znie neuveriteľne…, ale to isté, iba v trochu zriedenej forme je písané v proroctvách našich náboženských textov, ibaže cudzia rasa je tam popísaná ako antikrist; akoby sa tá rasa personifikovala v osobe Lucifera. Táto forma proroctva bola prijateľná pre strážcov týchto textov a tak umožnili rozšírenie tejto textovej formy, iba pojem „cudzia rasa“ bol vyradený.“

Sarah: „Prečo? A kto presne je ten kto určuje, čo môžeme čítať a čo nie? Snažíte sa mi nahovoriť, že je tu tajný redakčný výbor, ktorý prehliada knihy pred ich distribúciou?“

Dr. Neruda: „Je to veľmi zložitá vec a zabralo by mi celý deň, keby som vám mal do podrobností vysvetľovať štruktúru tejto kontroly informácií. Väčšina veľkých svetových knižníc má zbierky informácií, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti. Iba učenci sú oprávnení prezerať si tieto materiály a obvykle iba priamo na mieste v knižnici. Rovnakým spôsobom, sú rukopisy, ktoré vyzerali sporne a postulovali teórie, ktoré boli prenikavo odlišné od prijatých systémov viery ich doby. Tieto rukopisy, či písma boli vykázané rôznymi zdrojmi, vrátane Vatikánu, univerzít, vlád a ďalších inštitúcií.

Tieto texty boli vyhľadávané tajnými organizáciami, ktorých úlohou bolo zbierať a podržať si tieto informácie. Tieto organizácie sú veľmi mocné a bohaté a môžu kúpiť taký rukopis za relatívne malú finančnú čiastku. I keď mnoho z týchto písiem je považovaných za hókus-pókus, takže knižnice sa s nimi rady podelia za dotáciu, alebo skromný príspevok. A tiež, väčšina z týchto textov nikdy nebola publikovaná, keďže vznikli v dobe pred vynájdením kníhtlače.

Existuje sieť tajných organizácií, voľne prepojených cez finančné trhy a svoje záujmy na svetovom dianí. Sú to vo všeobecnosti centrá moci peňažných systémov a príslušných zemí a sú to elitári prvého rádu. ACIO je členom tejto siete iba preto, že ako je správne vykladané, má najlepšie technológie na svete a tieto technológie môžu byť rozvinuté k finančnému zisku skrze tržnú manipuláciu.

Nejde ani tak o výbor pre úvodníky... kdeže, táto tajná sieť organizácií neprehliada knihy pred ich vydaním. Jej vlastníctvo je výhradne v starých rukopisoch a náboženských textoch. Majú veľmi veľký záujem o proroctvá, pretože veria v pojem vertikálneho času a majú eminentný záujem v poznaní veľkých zmien v štruktúre nášho životného prostredia, ktoré by mohli mať vplyv na ekonomiku. Viete predsa, že pre väčšinu z nich jedinou hrou, ktorú sa vyplatí na tejto planéte hrať, je získavanie stále rastúceho bohatstva skrze orchestrálnu manipuláciu kľúčových premenných, ktoré riadia ekonomický stroj nášho sveta.“

Sarah: „Takže, ak sú taký múdry ohľadom budúcnosti a veria v tieto proroctvá, čo robia, aby nás všetkých ochránili pred týmito votrelcami?“

Dr. Neruda: „Pomáhajú zásobovať ACIO. Tento kolektív organizácií má ohromné bohatstvo. Viac, než mnohé vlády môžu pochopiť. ACIO im poskytuje technológie k manipulácii peňažnými trhmi a tak hrabú desiatky miliárd dolárov každý rok. Ani mne nie je známy rozsah ich spoločného bohatstva. ACIO tiež prijíma podiel z predaja rozriedených technológií týmto organizáciám, v záujme ich vlastného bezpečia a ochrany. Vymysleli sme najdokonalejšie bezpečnostné systémy sveta, ktoré sú nezistiteľné a nedobytné vonkajšími silami, ako CIA alebo predtým KGB.

Dôvod, prečo dotujú ACIO je ten, že veria, že Fifteen je skvelý človek a sú informovaní o postupe prác na vývoji BST. Vidia túto technológiu ako konečnú záruku ochrany proti tým proroctvám a umožní im ponechať si relatívnu kontrolu nad svetom a národnými ekonomikami. Tiež poznajú Fifteenovu strategickú pozíciu s cudzími technológiami a dúfajú, že s jeho géniom a mimozemskými technológiami, ktoré ACIO prevzalo, sa podarí vyvinúť BST skôr, než sa proroctvá naplnia.“

Sarah: „Ale prečo majú zrazu taký záujem o časovú schránu Tvorcov Krídel? Akú to hrá úlohu v materiáloch o BST?“

Dr. Neruda: „Spočiatku sme nevedeli, aká je spojitosť medzi projektom Ancient Arrow a BST. Musíte pochopiť, že časová schrána je súbor 23 komôr, presne vyfrézovaných v stene kaňonu uprostred ničoho, približne 80 míľ severovýchodne od kaňonu Chaco v Novom Mexiku. Je to bezpochyby najúžasnejší archeologický objav všetkých čias. I keď bolo vedcom dovolené skúmať túto lokalitu, so všetkými jej nedotknutými artefaktami, zachvacovala ich z toho objavu neopísateľná úcta.

Naše predbežné predpoklady boli, že v tomto mieste uložili časovú schránu druhy, ktoré tu zanechala mimozemská rasa, ktorá navštívila zem v ôsmom storočí. Nemohli sme pochopiť, prečo to umenie je tak jednoznačným pôvodom zo Zeme, keď to mala byť časová schrána. Jediný logický záver bol, že by reprezentovala budúcu verziu ľudstva. V tom sme si ale neboli istí, až kým sme nevypočítali prístupový kód k disku a preložili prvý z jeho dokumentov.

Keď už sme raz jasne pochopili, ako chcú byť Tvorcovia Krídel chápaní, začali sme skúšať ich požiadavky, týkajúce sa analýzy malieb v komorách, poézie, hudby, filozofie, a artefaktov. Táto analýza nás uistila, že sú vierohodné, teda, že oni sú nielen cestovatelia časom, ale že tiež vlastnia formu technológie BST...“

Sarah: „Prečo ste predpokladali, že vlastnia BST?“

Dr. Neruda: „Verili sme, že vytvorenie schrány im zabralo najmenej dva mesiace. To by vyžadovalo otvoriť a udržať otvorené časové okno a fyzicky pracovať v tomto časovom rozsahu. Je to základnou požiadavkou BST. Naviac, je nutné mať schopnosť vybrať intervenčné body veľmi presne a to tak v čase, ako aj v priestore. Verili sme, že mali túto schopnosť a dokázali to so svojou časovou schránou.

A ďalej, tieto technologické artefakty, ktoré zanechali, boli dôkazom že ich technológia je natoľko pokročilejšia než naša, že sme ju dokonca neboli schopní pochopiť. Žiadna z mimozemských rás, ktoré poznáme, nie je tak pokročilá, aby sme ju nemohli skúmať, prispôsobiť ju a rozobrať ju. Naopak, technológie v Ancient Arrow, sú úplne záhadné a neprístupné nášmu bádaniu. Zvážili sme, že sú natoľko pokročilé, že sú doslova nerozoznateľné a nepoužiteľné, čo je - môže to znieť zvláštne - jasnou známkou mimoriadne vyspelej technológie.“

Sarah: „Takže ste sa rozhodli, že Tvorcovia Krídel vlastnia BST, ale ako ste si predstavovali, že získate ich poznanie?“

Dr. Neruda: „Doposiaľ sme nevedeli, že odpoveď na túto otázku je tak ťažká. ACIO vrhla na tento projekt svoje najlepšie zdroje a to počas viac než štyroch rokov. Postuloval som teóriu, že časová schrána je kódované komunikačné zariadenie. Začal som teoretizovať, že keby niekto venoval úsilie k interakcii s tými rôznymi symbolickými obrazmi a ponoril sa do filozofie a umenia časovej schrány, malo by to taký vplyv na centrálnu nervovú sústavu, ktorý by zlepšil fluidnú inteligenciu.

Podľa môjho názoru, bolo základným účelom časovej schrány, aby podporila fluidnú inteligenciu, takže BST by sa dala nielen vyvinúť, ale tiež používať.“

Sarah: „Strácam niť... Aký je vzťah medzi BST a fluidnou inteligenciou?“

Dr. Neruda: „BST je špecifickou formou cestovania časom. Literatúra sci-fi zaobchádza s časom ako s niečím, čo je pomerne ľahké navrhnúť a vyvíjať a je relatívne jednorozmerný. Avšak cestovanie časom jednorozmerné nie je. Tak pokročilé technológie, ako majú Corteánci a Šedí mimozemšťania, už umožnili niečo, ako BST. Sú schopní ciest v čase vo svojej základnej forme, ale nemôžu s týmto časom, kam cestujú, vstúpiť do interakcie. To znamená, môžu sa vrátiť v čase späť, ale keď už tam raz sú, nemôžu meniť udalosti tohoto času, pretože sú iba v pasívnom, pozorovacom stave.

Labyrinth Group viedla za posledných 30 rokov sedem pokusov s cestovaním v čase. Jedným z nespochybniteľných výsledkov týchto pokusov je, že cestujúca osoba je nedeliteľnou premennou technológie použitej k týmto cestám. Iinými slovami, osoba a zariadenia musia byť spolu starostlivo zostavené. Labyrinth Group, už vlastní zariadenie BST, ale chýba jej cestovateľ - osoba, ktorá by vhodnou formou prelstila technológiu a urobila nastavenie štepenia sekundy, ktoré vyžaduje BST.

Labyrinth Group nikdy nebrala vážne ľudský prvok BST, jeho neoddeliteľnost od technológie samotnej. Je niekoľko z nás, ktorí boli zapojení do prekladovej indexácie Tvorcov Krídel, ktorí začali cítiť, že je to prirodzenou vlastnosťou časovej schrány: zvýšiť fluidnú inteligenciu a aktivovať nové zmyslové vstupy, ktoré boli nutné pre skúsenosť BST.“

Sarah: „Stále ale nechápem, čo vás viedlo k tomuto záveru?“

Dr. Neruda: „Keď sme preložili prvých 30 stránok textu z optického disku, naučili sme sa niektoré užitočné veci o Tvorcoch Krídel a ich filozofii. Zdôrazňovali, že trojrozmerné a päťzmyslové panstvo, na ktoré sú ľudia prispôsobení, je dôvodom, že človek používa len zlomok svojej inteligencie. Prehlasovali, že časová schrána je mostom z trojdimenzionálnej a päťzmyslovej domény do multidimenzionálnej a sedemzmyslovej domény bytia.

Podľa môjho názoru, hovorili tým vlastne, že za účelom použitia BST, cestovateľ musí pôsobiť z multidimenzionálnej a sedemzmyslovej domény bytia. Inými slovami, BST bol príslovečnou ťavou cez ucho ihly, inými slovami, niečo nemožné.“

Sarah: „Zdá sa to pre mňa prijateľné, ale prečo to bolo tak ťažké pochopiť pre ACIO?“

Dr. Neruda: „Táto iniciatíva bola v skutočnosti pod vedením Labyrinth Group, nie ACIO, i keď v tom prakticky nie je žiadny rozdiel. Pre Fifteena bolo ťažké uveriť, že by časová schrána mohla aktivovať alebo postaviť most, ktorý by spôsobil, že sa niekto stane cestovateľom v čase. Zdalo sa to ako mimoriadne nepravdepodobné. Cítil, že schrána môže obsahovať technológiu umožňujúcu BST, ale neveril, že by to bol iba vzdelávací, či vývojový zážitok.

Ale to najdôležitejšie, pravdivosť identity Tvorcov Krídel sa stala jasnou, akonáhle sme rozvinuli našu RV technológiu.”

Sarah: ”Najskôr, čo je RV technológia?”

Dr. Neruda: “Chápte to ako psychickú špionáž. ACIO má úrad, ktorý sa špecializuje na technológiu Diaľkového Videnia (RV technology) a vnútri toho úradu bola žena s jedinečným nadaním na RV. Pridelená k projektu na RV sa stala kritickým elementom v určovaní totožnosti a účelu Tvorcov Krídel.”

Sarah: “Môžeme sa vrátiť k RV technológii? Povedzte mi, čo objavila ohľadom totožnosti Tvorcov Krídel?”

Dr. Neruda: “Bola úplne zladená s prvým artefaktom, ktorý sa ukázal byť samonavádzacím zariadením a podstatne nás viedol k nálezisku Ancient Arrow. Viedli sme dve oficiálne RV sedenia – jedno sledované mnou, druhé Fifteenom. Bola schopná skontaktovať sa s pôvodnými projektantmi náleziska Ancient Arrow. Prostredníctvom týchto dvoch RV sedení sme boli schopní určiť, že identita Tvorcov Krídel je starobylá – sú najstarobylejšou rasou ľudstva.”

Sarah: “Najstarobylejšia, čo tým myslíte?”

Dr. Neruda: “Vieme o ich existencii väčšinou prostredníctvom niekoľko starovekých rukopisov, ktoré údajne vznikli chanelingom s týmito bytosťami. Je tam niekoľko Mayských mýtov a Sumerský text, ktorý sa tiež odvoláva na tieto bytosti. No najúplnejší text pochádza z Cortea a definuje ich, v našej reči, ako Centrálnu Rasu.”

Sarah: “Ako môžu byť tak starobylý, keď sú natoľko technologicky vyspelí?”

Dr. Neruda: “Centrálna Rasa obýva najstaršie galaxie najbližšie k centrálnej časti vesmíru. Podľa corteánskej kozmológie je štruktúra vesmíru segmentovaná do siedmich supervesmírov, z ktorých každý sa otáča okolo centrálneho vesmíru. Centrálny vesmír je materiálnym domovom Prvotného Zdroja – Stvoriteľa. Podľa Cortea, za účelom vládnutia nad materiálnym vesmírom, musí Prvotný Zdroj obývať hmotu a byť činný v materiálnom vesmíre. Centrálny vesmír je materiálnym domovom Prvotného Zdroja a je večný. Je obklopený tmavými gravitačnými orgánmi, ktorými sa robí v podstate neviditeľným i pre tie galaxie, ktoré sú najbližšie k jeho okraju.

Corteum učí, že Centrálny Vesmír je nehybný a večný, zatiaľ čo sedem supervesmírov je výtvorom času a otáčajú sa okolo centrálneho vesmíru v ľavotočivej rotácii. Okolo týchto siedmich supervesmírov je “vonkajší” alebo periférny priestor, ktorý je nefyzického základu pozostávajúci z nebaryonickej hmoty alebo antihmoty, ktorá rotuje okolo siedmich supervesmírov v pravotočivom smere. Tento šíry vonkajší priestor je expanzným priestorom pre rast supervesmírov. Známy vesmír, ktorý pozorujú astronómovia je zväčša iba malým fragmentom nášho supervesmíru a expanzného priestoru v jeho najkrajnejšej periférii. Astronómia založená na Hubblovom teleskope odhaduje, na základe frakčného zorného poľa, že v našom supervesmíre je viac ako 50 miliárd galaxií a každý obsahuje cez 100 miliárd hviezd. No väčšina astronómov ostane presvedčená, že náš vesmír je singulárny. Nie však podľa Cortea.”

Okraj Centrálneho Vesmíru obýva Centrálna Rasa, ktorá obsahuje originál šablóny stvorenia ľudskej DNA. No sú tak starobylá rasa, že sa nám zdajú ako Bohovia, i keď skutočne reprezentujú nás samotných v budúcnosti. Čas a priestor sú jediné premenné veličiny rozdielu. Centrálna Rasa je známa niekomu ako bohovia stvoritelia, ktorí vyvinuli prvotnú schému ľudských druhov a potom, pracujúc v spojení s Nositeľmi Života, osievali galaxie expandovaných vesmírov. Každý zo siedmich supervesmírov má zreteľný účel a vzťah s Centrálnym Vesmírom cez Centrálnu Rasu založenú na to, aby experimentovala s DNA a dosahovala odlišné, ale kompatibilné fyzické stelesnenia nosičov duše.

Sarah: “Neviem, na čo sa mám ďalej opýtať.”

Dr. Neruda: “Centrálna Rasa je rozdelená do siedmich kmeňov a sú majstrami genetiky, pôvodcami humanoidných rás. Vskutku, oni sú nami v budúcnosti. Úplne doslovne reprezentujú to, v čo sa časom vyvinieme v termínoch priestoru.”

Sarah: “Takže vy hovoríte, že Tvorcovia Krídel sú našou vlastnou budúcnosťou a že oni vybudovali tieto časové schrány aby boli s nami v styku?

Dr. Neruda: “Labyrinth Group verila, že Tvorcovia Krídel sú predstaviteľmi Centrálnej Rasy a že oni vytvorili náš miestny ľudský genotyp, aby sa stal vhodným nosičom duše v našom miestnom vesmíre. Nálezisko Ancient Arrow je súčasťou širšej prepojenej siete siedmich lokalít umiestnených na každom kontinente. Veríme, že spoločne tento systém predstavuje obrannú technológiu.”

Sarah: “Takže je sedem Ancient Arrow lokalít?”

Dr. Neruda: “Áno”

Sarah: “A viete kde sú?”

Dr. Neruda: “Viem vo všeobecnosti, kde je zvyšných šesť, ale nepoznám ich špecifické umiestnenie. Ony, pokiaľ viem, ostanú neobjavené.”

Sarah: “Prečo by najpokročilejšia rasa – respektíve budúca verzia ľudstva – umiestnila tak dômyselné zoskupenie technológie a artefaktov na našej planéte? Čoho sa obávajú?”

Dr. Neruda: “Majú starobylého, strašného nepriateľa, ktorého Fifteen nazýva Animus.”

Sarah: “ Sme späť pri syntetike?”

Dr. Neruda: “Jeden ako druhý.”

Sarah: “Takže Tvorcovia Krídel chránia svoju ľudskú genetiku pred inváziou Anima a umiestnili tieto schrány – alebo obrannú technológiu na zem, aby nejako predišli ich prevzatiu planéty?”

Dr: Neruda:
“To je to podstatné v čo veríme. Ale je to viac než ľudská DNA. Zahŕňa všetky vyššie druhy zvierat, ľudia sú jedným z asi stodvadsiatich druhov.“

Sarah: „A toto všetko viete vďaka psychickému videniu, niekoľkým starovekým rukopisom a Corteu?“

Dr. Neruda: „Priznávam, znie to nepravdepodobne, ale áno, toto všetko poznáme zo zdrojov, ktoré nikto nemôže verejne sprístupniť alebo doložiť.“

Sarah: „Takže Tvorcovia Krídel, alebo Centrálna Rasa nás vytvorila a podľa všetkého stovky iných druhov, zasadili nás na zemi a potom postavili komplexný obranný systém chrániaci ich genetiku. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Najlepší spôsob ako pochopiť, kto tieto bytosti sú, je uvažovať o nich ako o genetikoch, ktorí sa ako prví zrodili z Prvotného Zdroja. Galaxie, ktoré Centrálna Rasa obýva sú približne osemnásť miliárd rokov staré a ich genetika je nezmerne viac vyvinutá, než naša vlastná. Majú optimálny nosič duše, takže môžu koexistovať v materiálnom i nemateriálnom svete súčasne. To všetko preto, lebo ich genetický plán bol plne aktivovaný.“

Sarah: „Vyzerá to tak, že veríte ich filozofii, ale nerozumiem ako ste sa stali takým odborníkom, pokiaľ ide o kozmológiu Cortea. Oni Vás učili?“

Dr. Neruda: „Časť nášho TTP (Program Transferu Technológií) obsahovala ich kozmológiu a ja som preložil ich ekvivalent našej Biblie nazývaný Prahová Kozmogónia. To bolo naše prvé detailné odhalenie Centrálnej Rasy a ich vplyvu v pozadí genetického vývinu a transformácie.“

Sarah: „Čo myslíte tým ´v pozadí´?“

Dr. Neruda: „Tvorcovia Krídel vytvorili vzor DNA, ktorý je formou hodiacou sa ku každej zo siedmich supervesmírov, umožňujúcou jedinečnému a dominantnému nosiču duše vynoriť sa vnútri každého z supervesmírov. Tento nosič duše, v našom prípade, je ľudský genotyp. Vnútri nášho genetického substrátu je vrodená štruktúra, ktorá napokon musí doviesť naše druhy do centrálneho vesmíru ako dokonalé druhy. Toto zakódovali Tvorcovia Krídel do našej DNA a zverejnili prirodzené a umelé spúšťacie body, ktoré sú príčinou zmeny a prispôsobenia našej genetickej štruktúry. V tomto procese to aktivuje časti našej nervovej sústavy, ktorá živí mozog z oveľa bohatšieho prúdu dát našich piatich zmyslov a dvoch ďalších, ktoré máme ešte vedome oživiť.“

Sarah: „To znie príliš ako umelo vyvolané.“

Dr. Neruda: „Čo tým myslíte?“

Sarah: „Práve to, že jedného dňa budú ľudia túžiť po výšinách Tvorcov Krídel, ale našou spásou je čosi neviditeľné, čo je kódované v našich génoch. Cítim to, akoby sme boli skonštruovaní dospieť k tomu istému vhľadu alebo perspektíve, ako naši tvorcovia. Ale kde ostala slobodná vôľa?“

Dr. Neruda: „Položili ste dobrú otázku, Sarah. Nemôžem brániť tento systém viery. Môžem z kníh uviesť hociktorú pasáž chcete no viem, že to je len názor niekoho, kto si doprial čas a napísal ho.

Môžem Vám povedať podľa svojich skúseností, že čím je širší rozsah možností, keď sa človek pohybuje smerom k multidimenzionálnemu prameňu myšlienok a cestičke aktivity, tým užšími sa stanú jeho voľby, keď sa týkajú oprávneného žitia. Mohli by ste dokonca povedať, že sa oslabuje slobodná vôľa, ako sa človek stáva uvedomeným pre všetky možnosti.”

Sarah: "Viem, že sa pokúšate pomôcť, ale stratili ste ma, no nepokúšajte sa a znovu nevysvetľujte. Pripíšme to len môjmu nechápavému mozgu, ktorý sa tu stavia do cesty."

Dr. Neruda: "Nech už akokoľvek, je to moje slabé vysvetlenie. Je ťažké definovať tieto veci spôsobom, ktorý môže vstúpiť do Vášho vedomia v tomto prípravnom bode."

Sarah: "Predtým ste povedali, že kódované spúšťacie body Tvorcov Krídel boli prirodzené a umelo stimulované. Čo ste mali na mysli?"

Dr. Neruda: "Opäť chcem zdôrazniť, že toto všetko je podľa Cortea. Máme o tom veľmi málo dôkazov z nášho vlastného empirického výskumu. Avšak, Labyrinth Group má vysoký stupeň dôvery v kozmologické systémy viery Cortea, kvôli ich histórii ako výskumníckej rasy a ich lepšej aplikácii fyziky.

Naša ľudská DNA je navrhnutá. Nevyvýjala sa silami času, hmoty a energie. Bola navrhnutá Centrálnou Rasou a časťou tohto návrhu bolo zakódovať v DNA šablóny super zmyslových schopností, ktoré by človeku umožnili vnímať veľmi špecifickým spôsobom."

Sarah: "Akým spôsobom?"

Dr. Neruda: "Ako nosič duše, ktorý je spojený s vesmírom, ako je lúč svetla spojený so spektrom farieb, keď prechádza prizmou."

Sarah: "Mohli by ste byť trochu konkrétnejší?"

Dr. Neruda (smeje sa):
"Je mi ľúto, niekedy citujem pasáže, je to ľahšie, ako stále prichádzať so svojím vlastným vysvetlením.”

Sarah: "Niet pochýb, že jeden z kurzov bol na fotografickú pamäť."

Dr. Neruda: "Možno máte pravdu. Pokúsim sa svojimi vlastnými slovami.

Naša DNA je navrhnutá tak, aby reagovala na prirodzenú obraznosť, slová, tóny, hudbu a iné externé sily."

Sarah: Čo myslíte pod ´reagovať´?"

Dr. Neruda: "Môže to aktivovať alebo deaktivovať isté komponenty jej štruktúry, ktorá umožňuje adaptáciu v biologických a tiež vyšších stavoch bytia."

Sarah: "Ako?"

Dr. Neruda: "Ako stav osvietenia, aký popisujú niektorí duchovní učitelia našej planéty.”

Sarah: "Nikdy som nepočula o osvietení ako o niečom, čomu sa človek prispôsobuje."

Dr. Neruda: "To len preto, lebo mystici rovnako ako vedci nechápu tento aspekt formy ľudskej DNA. Všetko, či je to biologické prostredie, alebo stav mysle, si vyžaduje prispôsobenie sa na strane osoby, ktorá podstupuje skúsenosť. Prispôsobenie je primárnou inteligenciou navrhnutou v našom genetickom kóde a je to táto inteligencia, ktorá sa prebudí, alebo spustí určitým stimulom.

Stimuly môžu byť umelo vyvolané, totiž, Centrálna Rasa zakódovala prispôsobenie sa vyšším vibračným frekvenciám v našej DNA, ktoré sa môžu spustiť prostredníctvom katalytických obrazov, slov alebo zvukov."

Sarah: "Dobre, takže teraz sa plne približujete k účelu artefaktov nájdených v Ancient Arrow. Správne?"

Dr. Neruda: "Verím, že s tým súvisia. Nie som si istý, v akom rozsahu. Ale po prečítaní informácií, ktoré obsahuje optický disk, som si celkom istý, že Tvorcovia Krídel majú v úmysle, aby hudba, umenie, poézia a filozofia boli katalytické."

Sarah: "Ale za akým účelom?"

Dr. Neruda: "Nechajme to na neskôr. Sľubujem, že sa k tomu dostaneme, ale je to veľmi dlhý príbeh."

Sarah: "Urobme si krátku prestávku a pokračujme potom, ako vypijeme trochu viac kávy. Dobre?“

Dr. Neruda: "Dobre."

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview1.htm

www.wingmakers.com

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad z angličtiny a češtiny: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Preklad - Strieborné Oko
Zdroj článku - Wingmakers - Neruda Interview 1
Časť v seriáli - Rozhovory s Nerudom I
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers