Rozhovory s Nerudom 1, časť druhá

Nasleduje druhá časť schôdzky, ktorú nahrala s Dr. Nerudom 27. decembra 1997 novinárka Sarah. Prvú časť nájdete tu..., odporúčame takisto pozrieť Poznámky novinárky Anny tu...

(Interview pokračuje po 10 minútovej prestávke)

Sarah: „Behom prestávky som sa vás pýtala na tajné organizácie, o ktorých ste hovoril, že ACIO medzi ne patrí. Môžete sa ešte podrobnejšie zmieniť o tejto sieti a jej činnosti?“

Dr. Neruda: „Je mnoho organizácií, ktoré majú noblesný vonkajší vzhľad a tajomné pozadie. Inými slovami, môžu mať externú činnosť, ktorú ponúkajú svojim zamestnancom, členom a médiám, ale je tu tiež tajná a veľmi dobre skrytá činnosť, o ktorej vie len vnútorné jadro organizácie. Vonkajšie kruhy alebo ochranné členstvo, ako niekedy hovoria, je proste zdobenými oknami skutočnej činnosti organizácie.

IMF, Výbor pre Medzinárodné Vzťahy, NSA, KGB, CIA, Svetová banka a Federálne Rezervy - všetky tieto sú príkladmi týchto organizačných štruktúr. Ich jadro je prepletené spoločne pre vytvorenie elitárskej, tajnej spoločnosti, so svojou vlastnou kultúrou, ekonomikou a komunikačným systémom. To sú tí bohatí a mocní, ktorí vlastnia spojené armády za účelom manipulácie svetovými politickými, hospodárskymi a sociálnymi systémami, za účelom uľahčenia svojej vlastnej činnosti.

Tá činnost, ako viem, sa v prvom rade týka ovládania svetovej ekonomiky a jej životných zdrojov - ropy, zlata, zásob plynu, platiny, diamantov, atď. Táto tajná sieť využíva technológie z ACIO, za účelom zaistenia kontroly svetovej ekonomiky. Sú v procese návrhu jednotnej svetovej ekonomiky, založenej na digitálnej mene. Potrebná infraštruktúra je tu, ale zavedenie trvá ďalej, než ako bolo očakávané, kvôli odporu konkurenčných síl, ktoré nechápu presnú povahu tejto tajnej siete, ale intuitívne tušia jej existenciu.

Tieto konkurenčné sily tvoia všeobecné podnikateľské spoločnosti a politikovia, ktorí prijímajú prechod ku globálnej, digitálnej ekonomike, ale chcú mať nejaký vplyv na vývoj infraštruktúry a kvôli ich váhe a pozícii na trhu môžu významne ovplyvniť túto tajnú sieť.

Jediná organizácia, o ktorej viem, že je úplne nezávislá vo svojej činnosti a preto je najmocnejšia, čiže alfa-organizácia, je Labyrinth Group. Je v tejto pozícii kvôli svojim rýdzim technológiám a intelektu svojich členov. Všetky ďalšie organizácie - nech už tie, ktoré sú časťou tejto tajnej siete, alebo mocné medzinárodné korporácie - nemajú kontrolu nad výkonom svojej činnosti. Sú v podstate chytené v konkurenčnej bitve.“

Sarah: „Pokiaľ je to všetko pravda, potom Fifteen v podstate riadi túto tajnú sieť?“

Dr. Neruda: „Nie. On nemá záujem na činnosti tejto tajnej siete. Je tým znudený. Nemá záujem o moc a peniaze. Priťahuje ho iba poslanie vybudovať BST, aby bolo možné prekaziť útok nepriateľských mimozemšťanov, ktorý bol prorokovaný 12.000 rokov. Veria, že jediné poslanie hodné rozvíjania významnej intelektuálnej moci Labyrinth Group, je vývoj konečnej obrannej zbrane, tzv. Kľúča Slobody. Je presvedčený, že jedine Labyrinth Group to zvládne predtým, než bude neskoro.

Majte na pamäti, že Labyrinth Group se skladá zo 118 ľudí a približne 200 Corteáncov. Intelektuálne schopnosti tejto skupiny, sústredené na poslanie vyvinúť BST pred ovládnutím spoločnosti mimozemšťanmi, je naozaj výnimočný podnik, ktorý spôsobuje, že Projekt Manhattan vyzerá v porovnaní s ním, ako materská škôlka. Možno, že trochu preháňam, ... ale už som poukázal na to, že Fifteen vedie činnosť, ktorá je rozhodujúcejšia, než čokoľvek, čo bolo doteraz podniknuté v ľudskej histórii.“

Sarah: „Ak ale Fifteen robí svoju vlastnú činnosť a je to tak, ako hovoríte, prečo utekáte z takej organizácie?“

Dr. Neruda: „ACIO vlastní technológiu implantácie pamäte, ktorá dokáže efektívne odstrániť vybrané spomienky s chirurgickou presnosťou. Napríklad, táto technológia by mohla odstrániť vaše spomienky na toto interview bez prerušenia akejkoľvek z vašich spomienok pred a po tejto udalosti. Možno budete tušiť, že vám nejaký čas chýba, ale na nič viac si nespomeniete.

Moja intuícia ma varovala, že sa budú pokúšať aplikovať na mňa túto procedúru kvôli tomu, ako som sa choval, že som preukázal úctu k Tvorcom Krídel. Inými slovami, uveril som, že sympatizujem s ich kultúrou, filozofiou a poslaním - so všetkým, čo som o nich vedel. Stal som sa pre projekt veľkým rizikom. Labyrinth Group sa v pravom zmysle bála svojich vlastných členov, kvôli ich ohromnému intelektu a úskočným a kombinačným schopnostiam.

Toto vtláča trvalý stav paranoie, čo znamená, že boli vyvinuté technológie, ktoré majú zaistiť vyhovenie Fifteenovej činnosti. Väčšina týchto technológií bola útočná a členovia Labyrinth Group se ochotne podrobili zásahu aby dokázali túto paranoiu úspešnejšie zdolávať. Niekoľko mesiacov predtým som začal systematicky uzavierať tieto útočné technológie, čiastečne preto, aby som videl, ako bude reagovať Fifteen a čiastočne pretože som mal dosť tej paranoie.

Ako som to robil, stalo se zrejmým, že podozrenie voči mne stúpalo a bola to otázka času, kedy ma zažiadajú, aby som sa podrobil liečbe pamäte - MRP.“

Sarah: „MRP?“

Dr. Neruda: „Áno, MRP – Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte. To, čo som sa naučil z časovej schrány Tvorcov, som ale nechcel zabudnúť. Nechcel som sa vzdať týchto informácií. Tieto sa stali ústrednou úlohou mojej viery a toho, ako by som chcel žiť svoj život.“

Sarah: „Nemohol ste prosto zbehnúť bez toho, aby ste našiel nejakého novinára, ktorý bude načúvať tomu príbehu. Myslím, že ste nemohol proste odísť na ostrov a prežiť svoj život a nikdy neodhaliť existenciu Labyrinth Group a Tvorcov Krídel?“

Dr. Neruda: „Nerozumiete mi... Labyrinth Group je nedotknuteľná. Nemajú vôbec strach, čo prezradím médiám, ich jediný záujem je hrozný precedens zbehnutia. Já som prvý, kto zbehol. Nikto nikdy predtým nezbehol. A oni majú hrozný strach, že keď som utiekol úspešne, iní utečú tiež. A raz sa stane, že poslanie podľahne kompromisu a BST sa nikdy nestane.

Fifteen a jeho Riaditelia berú toto poslanie veľmi vážne. Sú fanatikmi prvého stupňa, ktorí sú súčasne dobrí a zlí. Dobrí v zmysle, že ťažko pracujú aby vyvinuli BST a zlí v zmysle toho, že fanatizmus plodí paranoiu. Moje dôvody pre vyhľadanie novinára, ako ste vy, aby som sa mohol podeliť s týmto poznaním je, že nechcem, aby časové schrány Tvorcov Krídel boli ukryté pred ľudstvom. Myslím si, že ich obsah by mal byť zdieľaný. To je ich pravý zmysel.“

Sarah: „Moja otázka sa vám bude zdať zvláštna, ale prečo by Tvorcovia skrývali svoju časovú schránu a kódovali jej obsah tak zložitým spôsobom, keby chceli, aby tento bol zdieľaný s ľudstvom? Pokiaľ by schránu objavil priemerný občan, alebo dokonca vládne laboratórium, aká by bola šanca na rozlúštenie obsahu optického disku?“

Dr. Neruda: „To nie je zvláštna otázka, skutočne. Tiež sme sa na to pýtali. Labyrinth Group sa zdalo jasné, že to mala byť vyvolená organizácia, ktorá by rozšifrovala disk. Povedané priamo, keby schránu objavil niekto iný, pravdepodobne by disk nikto nikdy nerozlúštil. To, že schrána skončila v rukách Labyrinth Group, sa zdá byť akoby riadený proces. S tým súhlasil dokonca i Fifteen.“

Sarah: „Takže Fifteen cítil, že Tvorcovia Krídel vybrali Labyrinth Group, aby rozhodla o osude časovej schrány a jej obsahu?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Nebolo by potom rozumné predpokladať, že by sa Fifteen chcel dozvedieť viac o časovej schráne predtým, než jej obsah zverejní skrze NSA, alebo nejakú inú vládnu agentúru?“

Dr. Neruda: „Nie. Pochybujem, že by Fifteen kedy uvoľnil akúkoľvek informáciu o projekte Ancient Arrow komukoľvek, mimo ACIO. Neuvoľnil by informácie, o ktorých si myslí, že sú vlastníctvom Labyrinth Group, obzvlášť, keď má čo dočinenia s BST.“

Sarah: „Takže, keď ste teda dal výpoveď, neovplyvní to ACIO. Nie je teda nikto, kto by začal šťúrať a hľadať odpovede?“

Dr. Neruda: „Možno. Ale viem mnoho o ich bezpečnostných systémoch a nie je spôsob, ako ich odhaliť skrze verejné vyšetrovanie. A nie je ani spôsob, ako by ich bolo možné ovplyvniť skrze tajnú sieť organizácií, o ktorej som sa zmienil predtým; tieto sú totiž ACIO úplne zaviazané, kvôli tomu, že im poskytla dovolenie používať technológie pre ovládanie hospodárskych trhov. Oni . . . ACIO a Labyrinth Group, ako som už povedal, sú nedotknuteľní. Ich jediným záujem bude ilegálne zbehnutie . . . strata intelektuálneho kapitálu.“

Sarah: „Aký bude účinok vášho zbehnutia na ACIO a Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Veľmi malý. Väčšina mojej práce vzhľadom k časovej schráne bola dokončená. Sú tam i nejaké iné projekty, ktoré sa týkajú mnou vyvinutých šifrovacích technológií, tam bude dopad môjho úteku podstatne väčší.“

Sarah: „Späť k Tvorcom Krídel na moment, pokiaľ sú Tvorcovia technologicky natoľko pokročilí, prečo vytvorili časové schrány? Prečo sa jedného dňa neobjavia a neponúknu, čokoľvek chcú s nami zdieľať? Prečo táto hra na schovávačku s časovými schránami?“

Dr. Neruda: „Ich motív nie je jasný. Domnievam sa, že vytvorili časové schrány, ako svoj spôsob prinesenia kultúry a technológie z ich času do nášho. Taktiež veríme, že tieto miesta reprezentujú defenzívnu zbraň. Veľmi sofistikovanú defenzívnu zbraň.

Čo sa týka ich objavenia sa a predania informácií, ... myslím, že je to od nich geniálne. Vytvorili sedem časových schrán a umiestnili ich v rôznych častiach sveta. Verím, že je to všetko časťou majstrovského plánu, či stratégie, vložiť do veci svoj intelekt a ducha tak, ako to ešte nikto predtým neurobil. Preto aby ukázali, ako umenie, kultúra, veda, duchovno, ako všetky tieto veci sú prepojené. Verím, že chcú, aby sme to objavili a nie aby nám to bolo povedané.

Pokiaľ by sa zrazu postavili vo vašej obývačke a prehlásili by, že sú Tvorcovia Krídel z dvadsiateho ôsmeho storočia, tuším, že by ste bola omnoho viac ohromená ich osobnosťami a fyzickými vlastnosťami a tým, ako vyzerá život v ich čase. Je možné, že by ste im dokonca i verila. Jedno z hľadisiek toho, čo nám chceli odovzdať - kultúru, umenie, technológie, filozofiu, duchovnosť, tieto položky by sa mohli stratiť vo fenoméne ich prítomnosti.

A tiež, v texte, ktorý som prekladal, je zjavné, že Tvorcovia cestovali časom pri mnohých príležitostiach. Pôsobili na ľudí z mnohých rôznych časov a nazývali seba Nositelia Kultúry. Boli pravdepodobne zamieňaní za anjelov alebo dokonca bohov. I keď vieme, že ich odkaz v náboženských textoch môže byť veľmi častý.“

Sarah: „Myslíte si teda, že oni chcú, aby boli časové schrány zdieľané celým ľudstvom?“

Dr. Neruda: „Myslíte Tvorcovia Krídel?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „S určitosťou to neviem. Ale myslím si, že by mali byť zdieľané. Nemám žiadny osobný prospech z uvoľnenia tejto informácie pre verejnosť. Je to proti všetkému, v čom som bol cvičený a vystavuje ma to nebezpečenstvu, že sa budem musieť nadobro vzdať svojho doterajšieho životného štýlu.

Pre mňa je časová schrána Ancient Arrow prosto najväčším objavom v histórii ľudstva. Objavy tejto dôležitosti by mali byť zverejnené. Nemali by byť sobecky zaistené vo vlastníctve ACIO, či akejkoľvek inej organizácie.“

Sarah: „Prečo sú potom také objavy a celá situácia s mimozemšťanmi tak úzkostlivo tajené?“

Dr. Neruda: „Ľudia, ktorí majú prístup k týmto informáciám, majú radi výnimočnosť a privilégia. Je to psychológia tajných organizácií a je to dôvod, prečo tak kvitnú. Privilegovaná informácia je ambróziou pre elitárov. Dáva im to zmysel pre moc a ľudské ego sa rado živí mocou.

Jakživ by sa k tomu nepriznali, ale dráma kontaktu s mimozemšťanmi a iné paranormálne javy sú neobyčajne závažné a preto sú v životnom záujme všetkých s týchto podivných ľudí. Obzvlášť v záujme politikov a vedcov. A tým, že držia tieto veci v tajnosti, za zavrenými dvermi, vytvára to zmysel tejto drámy, ktorá potom chýba v mnohých iných činnostiach.

Vidíte, Sarah, dráma utajovania je veľmi návykové. Teraz však by vám povedali, že dôvodem pro utajenie, sú otázky národnej bezpečnosti, hospodárska stabilita a sociálny poriadok. A naviac, že je to pravda, ale nie je to pro nich ten pravý dôvod.“

Sarah: „Vie náš prezident o situácii s mimozemšťanmi?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Čo o tom vie?“

Dr. Neruda: „Vie o Šedivákoch. Vie o mimozemských základniach, ktoré existujú vo vnútri nášho solárneho systému. Vie o Marťanoch...“

Sarah: „Dobrý bože, skutočne sa mi chystáte nahovoriť, že zelení mužíčkovia z Marsu existujú?“

Dr. Neruda: „Keby som vám povedal, čo viem o situácii s mimozemšťanmi, obávam sa, že by som vo vašich očiach stratil vierohodnosť. Verte mi, že skutočnosť s mimozemšťanmi je omnoho zložitejšia a obsiahlejšia, než aby som vám o tom dnes večer vykladal. Na to nie je teraz čas. A keby som vás informoval iba povrchne, obávam sa, že by ste tomu neverila. Takže sa chystám poskytnúť vám čiastočnú pravdu a budem sa snažiť starostlivo voliť slová.

Marťania sú humanoidná rasa, ktorá má s nami spoločné genetické korene. Žijú v podzemných základniach na Marse a nie je ich mnoho. Niektorí sa už prisťahovali na Zem a s nejakými minimálnymi úpravami svojho fyzického vzhľadu, by mohli byť považovaní za ľudí i za denného svetla.

Prezident Clinton je si vedomý tejto záležitosti a zvažoval alternatívne cesty komunikácie s mimozemšťanmi. Doposiaľ, ako prvotná forma komunikácie bola použitá telepatia. Avšak táto forma komunikácie nemá dôveru, obzvlášť vo vojenských kruhoch. Vlastne každý rádioteleskop na zemi, bol z času na čas používaný pre komunikáciu s mimozemšťanmi. Dávalo to zmiešané výsledky, ale bolo to úspešné a prezident o tom vie.“

Sarah: „Potom je Clinton zapojený do tajnej siete, o ktorej ste sa zmienil?“

Dr. Neruda: „Nie vedome. Ale je jasné, že je dôležitou autoritou a sieťoví operatívci sa oňho veľmi starajú.“

Sarah: „Hovoríte, že je manipulovaný?“

Dr. Neruda: „To záleží na definícii manipulácie. Môže urobiť akékoľvek rozhodnutie, ktoré si praje, koniec koncov, má moc urobiť alebo ovplyvniť všetky rozhodnutia ohľadom národnej bezpečnosti, hospodárskej stability a sociálneho poriadku. Ale je všeobecne ovplyvnený názorom svojich poradcov. A vysoko postavení operatívci tajnej siete radia jeho poradcom. Sieť a jej operatívci, sa len zriedka tlačia k politickej moci, protože táto je ostro sledovaná v médiách a oni všeobecne pohŕdajú názorom médií a verejnosti.

Clinton, napriek tomu, nie je manipulovaný, ale dostáva rady. Informácia, ktorú dostáva, je niekedy upravená, aby viedla jeho rozhodnutie v smere, ktorý Sieť považuje za prospešný pre všetkých svojich členov. Myslím, že k rozsahu úpravy informácie poviete, že prezident je manipulovaný. Má veľmi málo času k tomu, aby preveroval a hodnotil alternatívne plány, čo spôsobuje, že jeho poradcovia sú veľmi vplyvní.“

Sarah: „Dobre, takže je manipulovaný prinajmenšom podľa môjho mienenia. Deje sa to tiež s inými vládami, ako je napríklad japonská, alebo britská?“

Dr. Neruda: „Áno. Sieť nie je iba národná, ale globálna. Naťahuje sa k iným rasám a druhom, takže jej vplyv je omnoho širší, než ste zvyknutá pozorovať. Je to obojsmerná ulica. Ako som už povedal, iba Labyrinth Group sa zaoberá činnosťou, ktorá je skutočne nezávislá a kvôli svojim cieľom je povolené mať túto nezávislosť... vo všetkej počestnosti, nie je nič, čo by ju zamedzilo, s možnou výnimkou Tvorcov Krídel.“

Sarah: „Takže všetky svetové vlády sú manipulované touto tajnou Sieťou organizácií... kto sú tieto organizácie... zmienil ste sa o niektorých z nich, ale ktoré sú ďalšie?“

Dr. Neruda: „Mohol by som menovať väčšinu z nich, ale prečo? O mnohých by ste to nepovedala. Sú ako Labyrinth Group. Počula ste o nej niekedy predtým? Samozrejme, že nie. Dokonca súčasné vedenie NSA nevie o ACIO. Niekedy v minulosti vedeli. Ale to bolo pred 35 rokmi a ľudia v organizácii sa menia, ale stále si ponechávajú svoje napojenie na tajnú a privilegovanú informačnú sieť.

Ale na túto sieť nemá absolútne žiadny vplyv dav, či organizovaný zločin. V niektorých prípadoch sieť používa organizovaný zločin ako svoj štít, ale organizovaný zločin funguje cez naháňanie strachu, nie utajenie. Jeho vodcovia majú priemernú inteligenciu a spájajú sa s informačnými systémami, ktoré sú zastaralé a preto nie sú strategické. Sieť organizovaného zločinu je o mnoho menej rafinovaná, než sieť, o ktorej hovorím.“

Sarah: „Dobre, vráťme sa na chvíľku k Tvorcom... ospravedlňujem sa za svoje roztržité otázky. Je to preto, že sa chcem dozvedieť čo najviac a zisťujem, že je obtiažne držať sa témy projektu Ancient Arrow.“

Dr. Neruda: „Nemusíte se ospravedlňovať. Chápem, ako vám to musí pripadať. Som stále svieži, môžeme pokračovať.“

Sarah: "V poriadku. Poďme hovoriť trochu o vašich dojmoch alebo vhľadoch do situácie okolo ET, o ktorej ste hovorili skôr. Pre mňa je to najfascinujúcejšia časť."

Dr. Neruda: "Predovšetkým chcem vysvetliť, že ET, ktorí spolupracujú s našimi svetovými vládami nie sú tí istí, ako tí, ktorí spolupracujú s Labyrinth Group."

Sarah: "Ale myslím, že ste hovorili, že Šediváci boli zapletený s ACIO, alebo aspoň jedna z ich častí."

Dr. Neruda: "Áno, sú tiež známi ako Zeta, ale ako som povedal, je mnoho rozdielnych druhov Šedivákov a ten, ktorý spolupracuje s ACIO, je alfa časťou, a oni neoperujú s našimi vládnymi organizáciami, pretože sú z toho príliš podozriví a na rovinu, nepovažujeme ich za dostatočne inteligentných aby dokonca splnomocňovali ich dobu."

Sarah: "A čo Corteum?"

Dr. Neruda: "Corteum je veľmi sofistikovaná kultúra, integrujúca technológiu, kultúru a vedu veľmi holistickým spôsobom. Pre rozličné dôvody nie sú zapletení s našimi vládami, hlavne kvôli ich úlohe vo Federácii."

Sarah: „Čo je tá Federácia... Ešte som vás nepočula o nej hovoriť?“

Dr. Neruda: „Každá galaxia má svoju Federáciu - voľný zväzok, ktorý obsahuje všetky vnímajúce formy života na každej planéte tejto galaxie. Dalo by sa povedať, že je to ekvivalent Spojených Národov galaxie. Táto federácia má svojich prizvaných členov a tiež členov prísediacich. Prizvaní členovia sú tie druhy, ktoré boli riadené, aby sa chovali zodpovedným spôsobom, ako správcovia svojej planéty a kombinujú ako technológiu, filozofiu, tak i kultúru, ktoré im umožnia komunikovať ako globálnej bytosti so zjednoteným poriadkom.

Prísediaci členovia sú druhy, ktoré sú oddelené a stále zápasia jeden s druhým o územie, moc, peniaze, kultúru a o mnoho iných vecí, ktoré im bránia vo vytvorení zjednotenej svetovej vlády. Ľudská rasa na zemi je takým druhom a teraz je prosto pozorovaná Federáciou, ale nie je prizvaná k jej politike a ekonomickým systémom.“

Sarah: „Hovoríte, že naša galaxia má nejakú vládu a ekonomický systém?“

Dr. Neruda: „Áno, ale pokiaľ vám budem o tom rozprávať, stratíte stopu toho, čo vám chcem skutočne povedať o Tvorcoch...“

Sarah: „Ospravedlňujem sa, že vás neustále odvádzam od témy. Ale je to príliš úžasné, než aby som to nechala tak. Pokiaľ existuje spolupracujúca Federácia inteligentných druhov, prečo nás neochráni pred nepriateľskými mimozemšťanmi v roku 2011, alebo nám v tom aspoň nepomôže?“

Dr. Neruda: „Federácia nenalieha na žiadne druhy. Je to opravdová oslobodzujúca sila, nie vládnuca sila s vojenskou prítomnosťou. To jest, budú nás pozorovať a pomáhat svojimi podnetmi, ale nebudú zasahovať.“

Sarah: „Je to ako Primárna Direktíva, ako v Star Trek?“

Dr. Neruda: „Nie. Je to skôr ako rodič, ktorý chce učiť svoje deti, ako sa majú o seba postarať, aby sa stali väčším prínosom pre rodinu.“

Sarah: „Ale malo by nepiateľské prevzatie moci na zemi vplyv na Federáciu?“

Dr. Neruda: „Určite. Ale Federácia nezasahuje do zodpovednosti druhu za svoje prežitie a do záchrany jeho genetiky. Viete, na úrovni atómov našich fyzických tiel sme všetci doslova vytvorení z hviezd. Na sub-atomárnej úrovni sú naše mysle nefyzickými schránkami galaktickej mysle. Na sub-sub-atomárnej úrovni sú naše duše nefyzickými schránkami Boha, či inteligencie, ktorá prestupuje vesmír.

Federácia verí, že ľudské druhy sa môžu brániť, pretože sú zložené z hviezd, galaktickej mysle a Boha. Keby sme boli neúspešní a nepriateľstvo sa rozšírilo do ďalších častí galaxie, potom by si to Federácia všimla a jej členovia by hájili svoju zvrchovanosť, ako sa to stalo už mnohokrát. A v tomto procese obrany povstanú nové technológie, ustanovia sa nové priateľstvá a do galaktickej mysle sa vloží nová dôvera. To je dôvod, prečo to Federácia robí tak, ako to robí.“

Sarah: „Existuje fenomén BST niekde vo Federácii?“

Dr. Neruda: „Áno. Pravdepodobne na jednej z planét, bližšie ku galaktickému jadru.“

Sarah: „Tak prečo Federácia nepomôže... povedal ste, že by mohli pomôcť, že?“

Dr. Neruda: „Áno, môžu pomôcť. A Corteum patrí medzi pozvaných členov Federácie (IM - invited members) a skutočne nám pomáha. Ale oni sami nevlastnia technológiu BST... je to veľmi špeciálna technológia a je umožnené ju vlastniť iba tým druhom, ktoré ju zamýšľajú použiť ako obrannú zbraň. A v tom je výzva.“

Sarah: „Kto udeľuje toto „povolenie“... hovoríte, že Federácia rozhoduje o tom, ktoré druhy sú pripravené získať BST?“

Dr. Neruda: „Nie...myslím, že o tom rozhoduje Boh.“

Sarah: „Neviem prečo, ale je ťažké uveriť v to, že veríte v Boha.“

Dr. Neruda: „Správne, verím. A navyše, v Boha verí každý v Labyrinth Group - vrátane Fifteena. Videli sme toľko dôkazov Boha, či vyššej inteligencie, že ťažko môžeme diskutovať o jeho existenci. Bolo by nemožné popierať Boha na základe toho, čo sme pozorovali v našich laboratóriách.“

Sarah: „Takže Boh rozhoduje o pripravenosti použiť BST. Myslíte že o tom rozhodne pred rokom 2011?“ (Priznávam, že v tejto otázke boli tony sarkazmu.)

Dr. Neruda: „Viete, Sarah, Labyrinth Group dúfa, že pripravenosť všetkých druhov nemusí byť určujúcim faktorom, ale že určité podskupiny vo vnútri druhov by mohli dostať povolenie získať technológiu, aby sa mohli ubrániť proti nedovoleným zásahom cudzích síl. Labyrinth Group dúfa, že ona by mohla byť touto podskupinou a to je jeden z dôvodov, prečo Fifteen investoval také nesmierne prostriedky skupiny ACIO do bezpečnostných systémov.“

Sarah: „Nezodpovedal ste úplne moju otázku...myslíte, že by BST mohla byť vyvinutá v priebehu budúcich dvanástich rokov?“

Dr. Neruda: „Nevím. Rozhodne dúfam, že áno, ale BST nie je naša jediná línia obrany. Labyrinth Group vymyslela mnoho obranných zbraní, všetky vám nebudem popisovať. Animus navštívili Zem už predtým, približne pred tristo miliónmi rokov, ale nenašli na našej planéte nič, čo by zapríčinilo ich investíciu času a zdrojov na kolonizáciu našej planéty. Keď sa vrátia ich sondy o trinásť rokov, budú rozmýšľať inak.

Naša analýza ďalej hovorí, že budú zadobre s našimi vládami a využijú Spojené Národy ako svojho spojenca. Vložia sa do procesu vytvorenia zjednotenej svetovej vlády cez Organizáciu Spojených Národov. A v prvých voľbách v roku 2018, prekvapia OSN a prevezmú vládu nad svetom. Urobia to podvodným spôsobom.

Zmieňujem sa o tých analýzach – robených počas troch rozličných RV sedení (technológia Vzdialeného Videnia, pozn. prekl.) - pretože sú dosť špecifické, pokiaľ sa týka času, takže máme približne 19 rokov aby sme vyvinuli a zdokonalili BST. V ideálnom prípade, chceli by sme ju mať k dispozícii za účelom pôsobenia v intervenčných bodoch pre túto rasu, v tých bodoch, kedy sa rozhodovala prejsť do našej galaxie. Chceli by sme spôsobiť, aby sa rozhodli pre inú galaxiu, alebo aby ustúpili od toho zámeru vôbec. Ale možno bude ťažké zistiť tento intervenčný bod.

Viete, technológia implantácie pamäte, vyvinutá Labyrinth Group, sa dá použiť v súčinnosti s BST. Mohli by sme definovať intervenčný bod, kedy bude vybraná naša galaxia ako cieľ kolonizácie, vstúpiť do toho času a miesta a vložiť ich vedeniu novú pamäť, ktorá ich odvráti od našej galaxie.“

Sarah: „Buď som už unavená, alebo som len stále viac zmätená... hovoríte, že Labyrinth Group už má riešenie tejto situácie... zabránenie týmto lúpeživým cudzincom čo i len vstúpiť do našej galaxie? Ako viete, kde vôbec sú?“

Dr. Neruda: „Aby som mohol odpovedať na vašu otázku, mal by som vám detailnejšie vysvetliť povahu BST a to, ako sa líši od obyčajného cestovania časom. Pokúsim sa vysvetliť to tak jednoducho, ako len môžem, ale je to zložité a k tomu je potrebné, aby ste opustila predpojaté názory o čase a priestore.

Viete, čas nemusí byť výhradne priamočiary, ako sa to zobrazuje v „časovej línii“. Čas je usporiadaný zvislo s každým okamihom v existencii, stohovaný jeden na druhom a všetky časy sa vzájomne kryjú. Inými slovami, čas je súborom všetkých okamihov všetkých skúseností, súčasne existujúcich vo vnútri bezčasovosti, ktorú obvykle nazývame večnosť.

Z existencie vertikálneho času je možno vyvodiť záver, že je možné vybrať okamih skúsenosti a použiť čas a priestor ako portál, skrze ktorý sa dá urobiť voľba. Pokiaľ sa raz voľba urobí, čas a priestor sa stanú kontinuitným činiteľom, ktorý zmení vertikálny čas na horizontálny, alebo konvenčný...“

Sarah: „Nerozumiem. Ako sa líši vertikálny čas od horizontálneho?“

Dr. Neruda: „Vertikálny čas má čo do činenia so súčasne prebiehajúcou skúsenosťou všetkého času a horizontálny čas súvisí s kontinuitou času v lineárnych skúsenostiach okamih vedľa okamihu.“

Sarah: „Takže hovoríte, že každá skúsenosť, akú som kedy mala, alebo kedy budem mať, existuje už teraz? A že minulosť a budúcnosť sú práve prítomné, ale iba ja mám natoľko vymytý mozog, že to nevidím?“

Dr. Neruda: „Ako som už povedal, je to zložité a obávam sa, že to potrvá, než vám to vysvetlím a za tú dobu stratíme stopu k veľmi zaujímavej informácii o BST. Snáď, keby som vám vysvetlil povahu BST, mnoho vašich otázok by sa pritom objasnilo.“

Sarah: „Dobre, povedzte mi teda, čo je BST? Vzhľadom k tomu, čo znamená skratka, predpokladám, že to znamená niečo ako ... vymazanie udalosti a zmenu kurzu histórie. Je to tak?“

Sr. Neruda: „Vysvetlil by som to takto. Povaha cestovania časom môže byť pozorovacia. Z tohoto pohľadu, ACIO a iné organizácie - dokonca jednotliví občania - majú schopnosť cestovania v čase. Ale táto forma cestovania je pasívna. Nie je ekvivalentom BST. Pokiaľ chcete zmeniť budúcnosť, musíte sa dostať do interakcie s vertikálnym časom, listovať v ňom ako v knihe, až dokiaľ nenájdete tú stránku, čiže intervenčný bod, ktorý je dôležitý pre vašu misiu.

Preto je to tak zložité, pretože vstup do vertikálneho času vyžaduje zmenu kurzu horizontálneho času. A pochopenie týchto zmien a ich rozsahu a vplyvu vyžaduje mimoriadne zložité modelovanie. Z toho dôvodu sa Labyrinth Group spojila s Corteom - jeho výpočtová technológia má 3.200 krát väčšiu výpočtovú rýchlosť, než naše najlepšie superpočítače.

Umožňuje nám to vytvárať organické, vysoko zložité modely scenárov. Pokiaľ zhromaždíme dôležité dáta, tieto modely nám povedia najpravdepodobnejšie intervenčné body a po vyvolaní určitého scenára, dostaneme jeho najpravdepodobnejšie výsledky. Ako tie najzložitejšie technológie, BST je zloženinou, zahrňujúcou päť oddelených a súvisiacich technológií.

Prvá technológia je špecializovaná forma vzdialeného videnia. Táto umožňuje školenému človeku mentálne sa pohybovať vo vertikálnom čase a pozorovať udalosti a dokonce načúvať rozhovorom, opytovacím spôsobom. Agent je neviditeľný pre všetkých ľudí v tom čase, do ktorého sa cestuje, takže je to dokonale bezpečné a nevtieravé. Informácie získané týmto spôsobom, ovplyvnia použitie ďalších štyroch technológií. Je to ekvivalent zhromažďovania informácií.

Druhá technológia, ktorá je kľúčom k BST, je ekvivalentom implantácie pamäte. ACIO hovorí tejto metóde Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte (Memory Restructure Procedure - MRP). MRP je technológia ktorá umožní dôkladne eliminovať pamäť v horizontálnej časovej postupnosti a na jej miesto umiestniť novú pamäť. Táto nová pamäť je pripojená k existujúcej pamäťovej štruktúre príjemca.

Vidíte, udalosti - malé i veľké - stoja za jednotlivú myšlienku, ktorá sa stáva trvalou pamäťou, ktorá opačne, sa stáva príčinným energetickým centrom, ktoré vedie vývoj a uskutočnenie myšlienky v realite... v horizontálnom čase. MRP môže odstrániť počiatočnú myšlienku a tým eliminovať trvalú pamäť, ktorá spôsobuje, že sa udalosť stane.

Tretia technológia sa skladá z vymedzenia intervenčného bodu. V každom väčšom rozhodnutí, sú stovky, ak nie tisíce intervenčných bodov v horizontálnom čase, ako sa myšlienky rozvíjajú a pohybujú sa skrze svoju vývojovú fázu. Avšak, vo zvislom čase je iba jeden intervenčný bod, alebo ako mu hovoríme, kauzálne semeno. Inými slovami, pokiaľ sprístupníte vertikálny čas, môžete identifikovať intervenčný bod, ktorý je týmto kauzálnym semenom. Táto technológia identifikuje najpravdepodobnejšie intervenčné body a radenie ich priorít. To umožní sústrediť sa na zostávajúce technológie.

Štvrtá technológia sa vzťahuje k tretej. Je to technika modelovania scenárov. Táto pomáha odhadnúť rôzne intervenčné body, ktoré majú najmenší invazívny účinok na príjemcu. Inými slovami, ktorý intervenčný bod - pokiaľ sa naň aplikuje daný model scenára - má žiadúci výsledok s čo najmenším narušením nesúvisejúcich udalostí? Technológia modelovania scenárov je kľúčovým prvkom BST, pretože bez nej by BST mohlo spôsobiť významný rozkol vo vzťahu k spoločnosti a druhom.

Piatou, najzáhadnejšou technikou je technika interaktívneho cestovania časom. Labyrinth Group má prvé štyri techniky pripravené na príchod tejto piatej, aby sa BST fungovala. Je k tomu potrebný agent, či celý tým agentov, ktorí sú schopní pohybovať sa vo vertikálnom čase, aby mohli byť poslaní do presne stanoveného priestoru a času, kde bol určený rozhodujúci intervenčný bod. Odtiaľ musia týto pracovníci urobiť MRP (Memory Restructure Procedure - Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte) a vrátiť sa do svojho pôvodného času, aby potvrdili úspešnosť misie.“

Sarah: „Ako to tak počúvam, zdá se mi, že tomu i rozumiem, ale znie mi to tak neskutočne, doktor. Som... som úplne v rozpakoch z toho, ako sa teraz cítim. Je to všetko tak zvláštne. Je to tak veľké... ohromné... Nemôžem uveriť, že to smeruje niekam, na tej istej planéte, kde žijem. Pred touto schôdzkou, som sa starala o vyrovnanosť svojho finančného rozpočtu a kedy už konečne nechám opraviť to svoje rozbité auto... tieto veci sa teraz zdajú tak vzdialené...“

Dr. Neruda: „Možno by sme si mohli dať ďalšiu prestávku a ohriať si kávu.“

Sarah: „Vyhlasujem prestávku na kávu...“


----------------------------
(čoskoro pokračovanie)
----------------------------


Zdroj: http://www.wingmakers.com/neruda1.html

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview1.htm


Príbuzné články:


Strážcovia času a osud sveta

Úvod od Jamesa (tu)...

Otázky a odpovede 3, časť prvá...

Otázky a odpovede 3, časť druhá...

Otázky a odpovede 3, časť tretia...

Otázky a odpovede 3, časť štvrtá, záverečná...

Anatómia Individualizovaného Vedomia

Súdržnosť Evolučného Vedomia

Rozhovory s Nerudom I, časť prvá

Rozhovory s Nerudom I, časť tretia


Stránku WingMakers v slovenčine nájdete tu...


---------------------------------------------------------

www.wingmakers.com

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad z angličtiny a češtiny: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Časť v seriáli - Rozhovory s Nerudom I
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers