James: Otázky a odpovede 3, časť tretia

"Z fyzických materiálov Tvorcov Krídel (básne, hudba, filozofia, umenie, atď.), čo je najmocnejším katalyzátorom pre naše vedomie? Je to tiež prípad éterických verzií respektíve originálov, ktoré sídlia v Galaktických Podporných Zónach?"

Otázky 35-54...

Otázka 35 – Z fyzických materiálov Tvorcov Krídel (básne, hudba, filozofia, umenie, atď.), čo je najmocnejším katalyzátorom pre naše vedomie? Je to tiež prípad éterických verzií respektíve originálov, ktoré sídlia v Galaktických Podporných Zónach?

Odpoveď 35 – Toto závisí na jednotlivcoch a ako oni reagujú na na rôzne vibrácie, ako aj svoje vlastné uprednostnenie učenia oko-mozog versus ucho-mozog. Avšak nezávisle na tomto odhade, ucho-mozog je silnejší katalyzátor pre vedomie a transformáciu než oko-mozog. Dôvodom je to, že harmónie a podtext hudby môžu významnejšie stelesniť kódovanú informáciu ako tie v obraze alebo slovnom symbole. Toto je tiež pravda pri kontraste prvotného Svetla a Zvuku Prvotného Zdroja. Vibrácie Zvuku sú považované za hlbšie spájajúce a katalyzujúce pre vedomie než kozmické svetlo, nie z iného dôvodu než že sa ľahšie absorbujú a asimilujú ako štruktúra Svetla, ktorá je pre absorbovanie a integráciu často príliš intenzívna.

Otázka 36 – A čo javy ET a UFO? Myslím, že mnohé z tohto zapríčiňujú éterický dévovia, ale nie všetko. A prečo by bola tak masová téma v ezoterických učeniach zatajená. Ak sa DK o tom zmienil, potom je to veľmi dobre zastrené. Väčšina študentov ezoteriky neintegruje tento et jav s múdrosťou večnosti, a ak áno, zdá sa mi, že tu chýba niečo veľmi dôležité. Zaujímam sa o integráciu týchto dvoch oblastí a robím prezentáciu pre ufo skupinu v oblasti Philadelphie 4. mája. Chcem tieto oblasti syntetizovať a premostiť, ak je to možné.

Odpoveď 36 – Jav ET je pre väčšinu ľudí príliš zložitý na to, aby ich oslovil alebo aby ho strávili. Ak začnete hovoriť o jednom konci tejto hádanky, ste nútený uznať, že nepoznáte ten druhý. Toto platí rovnako pre médiá, vedu, politikov, armádu, vojenský priemyselný komplex a náboženstvo. Existuje rozsiahly dôkaz mimozemskej interakcie na zemi, ale tento dôkaz sa ťažko vojde do jednej zrozumiteľnej „ohrádky" tak, aby verejnosť mohla pochopiť ten jav bez pocitu oklamania alebo ohrozenia. Sú niektorí, ktorí sa o to pokúšajú (Dr. Greer), ale budú zväčša neúspešní, pretože dôkaz je zameraný na konšpiračnú kamufláž a nie na programy ET alebo dlhodobé ciele.

Čo sa týka vášho bodu o dévoch, nie sú popletené s javom ET a UFO. Len vo vzácnych prípadoch ľudia predsa urobia túto chybu identity. Avšak existuje veľmi premyslený program naočkovania názorov, ktorý hrajú ET a časti našich spravodajských služieb. Tieto sú zodpovedné za frekvenciu správ o ET/UFO, ako v prípade únosov. Majte na pamäti, že i ja som definovaný ako ET. V širšom pohľade, my všetci. My všetci vyvierame z mimozemského zdroja. Niektorí z nás si to jednoducho pamätajú lepšie než tí druhí.

Otázka 37 – Aký je vzťah medzi Projektom Montauk a Tvorcami Krídel (ak nejaký je)?

Odpoveď 37 – Umožním vám nazrieť do toho, čo sa stalo, že to viedlo k Projektu Montauk.

Veľmi bystrý muž menom Vannevar Bush (žiadny vzťah k GWB) viedol malú skupinu skvelých fyzikov, ktorí pracovali s ACIO, keď bolo opäť formované. Bush bol predstieraným lídrom tejto vedeckej sily, ktorej úlohou bolo vykonať niektoré úkony opätovného skonštruovania technológií UFO. Tieto počiatočné mimozemské technológie boli úmyselne ponechané k objaveniu ako prostriedok urýchlenia doby sietí (Internet ako prvý stupeň – SIN ako vrcholový stupeň).

Múry utajenia sú vnútri vlády a armády vždy priepustné a Bush sa stal známym ako vedúci výskumník týchto technológií. Tento projekt bol držaný vo väčšej bezpečnosti než Projekt Manhattan. Avšak pretože Bush bol príliš viditeľný a bol potenciálnym rizikom, tento projekt znovuskonštruovania bol prevedený do ACIO, kde Bush dostal príležitosť vstúpiť.

Odmietol kvôli potrebe nevyhnutne opustiť spoločnosť a byť na čas v anonymite. Bush bol dokonca v tom čase školený Centrálnou Rasou, aby pomohol objaviť stupeň infraštruktúry jednej Siete a napoly si uvedomoval, že jeho skutočné poslanie sa týkalo tejto snahy a nie ACIO.

Fifteen bol tiež školený pre tú pozíciu, ale bol považovaný za menej dôveryhodného ako osoba, na ktorú sa vojsko a Incunabula mohli spoľahnúť, že bude sledovať ich vlastný program. Napriek tomu bol Fifteen považovaný za oveľa jasnejšiu a schopnejšiu myseľ na začatie takého druhu objavov a pochopenie potenciálov, ktoré tieto mimozemské technológie vlastnili.

Počas obdobia, keď Bush viedol snahy opätovného skonštruovania, požiadali o účasť na prvých experimentoch v cestovaní časom. Dokonca tieto experimenty, ktoré viedli v absolútnej tajnosti, krátky čas konzultovali s Einsteinom. Výsledok, hoci neúspešný, predsa vyvolal v Incunabule entuziazmus (pre všetky zrejmé dôvody); avšak nebol viac finančne dotovaný armádou, a tak projekt uzavreli.

Spis projektu skončil v rukách Fifteena a boli tam niektoré prvky, ktoré sa zdali užitočné (zaoberanie sa s prechodnými stavmi kompenzácie magnetického poľa). Kópia spisu projektu tiež skončila v Brookhavene. Táto kópia sa neskôr zmenila na Montauk Projekt, ale čoskoro bola odklonená na experimenty kontroly mysle, ktoré nedopadli podľa očakávania. Armáda skutočne kontrolovala Montauk, zatiaľ čo Incunabula kontrolovala ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) v prvých rokoch jeho vývoja.

Určite to, čo sa týka dôveryhodnosti týchto ľudí a ich spojenia s WM, nechám na vás. Len dodám, že Centrálna Rasa pracuje prostredníctvom jednotlivcov takým spôsobom, že nevedia, že sa s nimi pracuje. Tí, ktorí si nárokujú túto komunikáciu, ju zvyčajne nemajú.

Ak majú spojenie s Veľkým Portálom, bude to zrejmé z ich skutkov a slov, dokonca aj vtedy, ak nevedia o WM alebo o vlastnej povahe vesmíru. Chápem vaše lamentácie, že ľuďom chýbajú spirituálne tendencie a niekedy sa vrhajú do povrchných vírov sprisahania a zatajenia. Tie dve drámy sú povahovo veľmi odlišné, ale nie sú nezlučiteľné.

Otázka 38 – Prečo sa niektorí jednotlivci nepriraďujú k duchovným organizáciám? Mám pocit, akoby som mal byť súčasťou cirkvi alebo náboženskej inštitúcie a nájsť svoje pravé miesto, ale je vo mne časť, ktorá má pocit, že pre môj rast je nevyhnutný môj existenciálny postoj.

Odpoveď 38 – Informované entity nie sú pripojené z dobrého dôvodu. Túžia byť obratné, ľahké a plynulé vo svojom vývoji myšlienky a absorbcii nových energií. Toto je vznešené. Nie je to niečo, čo vás má znepokojovať, alebo niečo, voči čomu netreba mať úctu. Skôr je to znak, že si viac vážite mobilitu vášho vedomia ako jeho indoktrináciu.

Vaše „pravé miesto“ vôbec nie je miesto, pozícia, prístav alebo poloha, ale skôr je to plán, predstava postoja alebo náhľadu na vedomie Zvrchovanej Jednoty. Dovoľte mi vysvetliť to týmto spôsobom. Predstavte si nasledujúci scenár: svetelný lúč, prizma (hranol rozkladajúci svetlo) a sedem jednotlivých lúčov z tohto spektra, vrhnutých na stenu. Predstavte si seba, ako sa pozeráte na tento scenár. Sú tam štyri rozpoznateľné komponenty, však?

1. Svetelný lúč,
2. prizma,
3. spektrum siedmich lúčov,
4. stena.

Teraz poďme preskúmať ten scenár hlbšie. Stena je skonštruovaná z materiálov, dá sa zredukovať na diely (kameň, betón, malta, tehly atď.). Spektrum, ako vieme, zastupuje milióny farieb, hoci naše oko a mozog môžu okamžite rozoznať len sedem. Svetelný lúč má pôvod, vlnovú dĺžku a miesto určenia. Takže všetko okrem prizmy je rozmanité.

Prizma ostáva samostatná a suverénna. Je katalytická sila, sčasti preto, že je singulárna. Informované entity sa v tomto čase transformujú na katalyzátory alebo „prizmy“ a Podporné Zóny môžu byť prirovnané k svetelnému lúču. Možno začnete vidieť seba ako prizmu, ktorá premieta svetelný lúč z Podpornej Zóny oproti stene vášho rozhodnutia. Ako prizma už viac nie ste znepokojení tým, k akému lúču ste pripojení, ani miestom, na ktorom ten lúč na stene pristane.

Presuňme sa k novému bodu skúmania v tomto scenári. Čo je prizma? Prizma je priezračné oko, ktoré je tvarované, aby lámalo (transformovalo) svetlo. Keďže index lomu materiálu sa líši s vlnovou dĺžkou, prizmy sú užitočné na rozptýlenie rôznych vlnových dĺžok svetla. Keď svetlo vstupuje do pevného materiálu zo vzduchu, rýchlosť, ktorou sa svetlo pohybuje, sa zníži. Svetlo sa spomalí alebo obmedzí. Keď svetlo vstupuje pod osovým uhlom, smer svetla sa zmení. Svetlo sa láme na novú trajektóriu a môže sa v tomto mieste objasniť.

Uvažujte nad týmto scenárom, keby sa týkal vášho „miesta“. Všimnite si slová v kurzívach a ich transfer na vaše vlastné definície poslania a cieľa. Všimnite si tiež, že hranoly môžu byť formované na široký výber geometrických tvarov a že tam tiež môžu byť anti-hranoly. Trojuholník, rovnostranný (60° uhol) hranol rozptýli a spomalí svetlo inak ako hexahranol.

Ak by sa informované entity mohli prirovnať k hranolom, potom jediné otázky, ktoré by zostali, by boli tieto:

- Ktorý svetelný lúč rozptýlim a spomalím (urobím zrozumiteľným) ja?
- Na akú stenu rozptýlim spektrum?
- Kde umiestnim seba, aby som optimálne spracoval svetelný lúč?
- Hranolom akého druhu a tvaru si zvolím byť?

Vidíte, ako sa vaša otázka posunula a zmenila? V skutočnosti som bol hranolom pre vašu otázku. Teraz, keď je vaša otázka rozptýlená na novej stene, môže byť videná v novom svetle. V tomto novom svetle to už viac nie je o pričleneniach, zoskupeniach alebo obvyklých zastávkach. Je to o štyroch odpovediach, ktoré sú spriaznené s voľbou.

Som schválne nejasný, aby som vám poskytol široký interpretačný rozsah, ale potom ak máme byť kompletní načo sú katalyzátory?

Je jedna ďalšia sugescia, ktorú by som s vami rád zdieľal. Vstupujeme do doby, keď schopnosť zničiť staré a vytvoriť nové je súborom šikovnosti jedinečnej ceny. Vyžaduje si to ohromný vhľad objaviť slabinu vlastnej práce a zničiť ju, počas tvorby nového diela na jej mieste. Svetlo sa pri prechode hranolmi stáva znehodnotené časom a hmotou. Inými slovami, informované entity rozptýlia jasnejšie, odvážnejšie, viditeľnejšie spektrum svetla, ak je zdroj svetla z ich času, priestoru a hmoty.

Som toho názoru, že sila je kompletná v novom. Efekt zriedenia je len pri budovaní mostov a hybridných modelov. Toto dielo je o zničení starého, ako aj o vybudovaní nového. Toto je však iný charakteristický rys nepripojených – ochota, dokonca horlivosť vyplaviť z mysle to staré, aby do seba pritiahli to nové.

Otázka 39 – Je pre študentov požadovaná iniciácia, aby sa naučili ezoterické spôsoby pozdvihnutých majstrov?

Odpoveď 39 – Som jedným z učiteľov, ktorí sú do určitého stupňa netolerantní voči konceptom ako kvocientom svetla, tabuliek vzostupu, iniciácií, miesteniek vzostupu atď. Tieto koncepty sú zo starých Podporných Zón a pokračujú v nich tí, ktorí sú prizmami týchto Podporných zón a stali sa dogmatizovaní usporiadaným poriadkom učiteľ-žiak zo starej hierarchie. Tento konkrétny študent bol jedným z tých, ktorí boli preniknutí týmito konceptmi a predstavami v ranom veku a nemohli sa ich celkom zbaviť.

Keď študent s takýmto postojom stretne učiteľa ako som ja, často to pre neho môže byť rušivé, pretože rozbijem indoktrináciu ako niekto, kto rozbalí múmiu, vystaviac jej krehkú pokožku slnečným lúčom. Keď to ten študent vydrží, bude sa pozerať na svoju rolu inak. Bude kráčať samostatnou cestou, postavenou na jeho vlastnej vnútornej múdrosti, a možno to nebude mať nič spoločné s Hierarchiou alebo ášramovou prácou, alebo týmto, či tamtým lúčom. Bude to o vyjadrení entity v reálnom čase a o rezonovaní tohto vyjadrenia s tými, s ktorými je jej život zložito pospájaný. Je to o žití Životných Princípov Zvrchovanej Jednoty.

Vráťme sa k tomuto jednotlivcovi: jedného dňa prišiel za mnou a oznámil mi svoj plán, že chce odísť. Cítil potrebu vrátiť sa na nejaký čas k svojej dogme (moje slová, nie jeho) a ako márnotratný syn sa chcel vrátiť k svojmu majstrovi. Cítil, že ja som nepokračoval v tradícii byť majstrom, ktorý vyučuje vedomosti slovami a skutkami, že som bol príliš nadšený a očarený vyučovaním prostredníctvom umenia, hudby, psychológie atď. Podľa neho potreboval učiteľa, ktorý by mu mohol povedať, čo robiť, kam ísť, ako sa tam dostať a kým má byť, keď sa tam dostane.

Zaželal som mu šťastnú cestu, vysvetliac svoje odhodlanie vytvárať nástroje a nie poučovať v tom, čo nazývam Podrobnosti Ezoteriky (MOTE – Minutia of the Esoteric). Ale tento študent potreboval práve toto. Podrobnosti ezoteriky boli lešením, ktoré podopieralo jeho potrebu elixíru elitárstva nazývaného poznanie arkány.
Skúsenosť Navigátora Jednoty nie je nijakým spôsobom spojená s MOTE a táto skúsenosť je to, čo učím. Problém so zažívaním Navigátora Jednoty je pre niektorých študentov v tom, že sa sebe zdajú neschopní stať sa sami učiteľmi, a toto je dôvod, pre ktorý väčšina študentov alebo zasvätencov prichádza k mojim dverám. Túžia byť učiteľmi MOTE, hoci sa maskujú ako študenti ducha.

Prečo? Pretože ako učitelia MOTE zrazu patria k Hierarchii, dúfajúc, že vyštartujú ako stúpajúca raketa do nebies, kde je možné všetko. Utajená, podvedomá rovnica: Majstrovstvo MOTE + Pozdvihnutý Majster + Proces Zasvätenia = Kontrola. Takže keď
študent príde ku mne, preskúmam jeho zámery, filtrujúc autentickú túžbu po skúsenosti Navigátora Jednoty od artefaktov vštepovaných myšlienok, ktoré tvoria sklony k MOTE.

Kontrola je artefakt vštepovaných myšlienok, ktorý privádza mnohých študentov k mojim dverám, hoci si všeobecne nie sú toho vedomí. Požiadal by som vás, aby ste nad tým uvažovali. Preskúmajte svoje zámery a zistite, či túžite po skúsenosti alebo po vedomostiach. Vzájomne sa nevylučujú, ak je skúsenosť Navigátora Jednoty cenená pred kontrolou a ak je vyjadrenie Navigátora Jednoty cenené nad získaním MOTE.

Vrátim sa na chvíľu k scenáru, ktorý som už spomenul v tomto liste. Ak ste prizmou súčasnej Podpornej Zóny odozvy vášho srdca a mysle a časť vás, nazývaná Navigátor Jednoty, povstane ako váš učiteľ, uvidíte, že nie ste konkretizovaná prizma konkrétneho tvaru, ale že môžete zmeniť tvar na akýkoľvek želaný geometrický tvar.

Toto je tá krása zažívania Navigátora Jednoty a vyjadrovania jeho prirodzených, typických schopností. Neochraňujete ani nevyznávate MOTE; nie ste zasvätenci túžiaci po učení a kontrole; „nepapagájujete“ slová vášho majstra; skôr transparentne transformujete súčasné Podporné Zóny rozptýleným masám ľudstva, ktoré hľadajú nový smer, osvetlený nástrojmi umenia a osobnej skúsenosti, ktoré sú spomaľované pre svoje konkrétne potreby.

Na záver chcem, aby ste vedeli, že nespochybňujem hodnotu ášramických poslaní ako ich poznám, ale skôr, ako ich poznáte vy. Poznáte ich prostredníctvom slov priziem ešte si neuvedomujúc Navigátora Jednoty. Poznáte ich prostredníctvom MOTE, ktoré iní zasvätenci vyjadrili zo zastaralých Podporných Zón. V Hierarchii je oveľa menej rozdelenia a špecializácie, ako je priznávané. Majstri sa nezaujímajú o MOTE, zasvätenci áno.

Otázka 40 – Ako súvisí projekt Tvorcov Krídel a ďalších 5 alebo 6 projektov so znovuobjavením sa Krista ako Svetového Učiteľa?

Odpoveď 40 – Hierarchia – Prvokrstený (The Christed One) – sa objaví najprv a bude sa sústrediť na prinesenie novej psychológie a metafyziky do 21. storočia. Náuka Tvorcov Krídel je jedným z prvých stupňov tohto procesu stelesnenia, ktorý pozostáva z prenášania katalytických síl Podporných Zón do komunikačných sietí svetovej populácie. Prvokrstený je energetické pole, ktoré sprevádza tieto učenia a tých jednotlivcov, ktorí sa ponoria do Podporných Zón so zámerom zrýchlenia ich vedomia na účel objavenia Veľkého Portálu. (Toto je detailnejšie vysvetlené vo Filozofii Komory štyri.)

Prvokrstený sa nevráti, skôr sa stane uznaným v období po objavení Veľkého Portálu. Toto je posun vedomia planéty a ľudského druhu. Špecifická séria technológií umožní uznanie Krista, o čom sa referovalo ako o Návrate Majstrov. V skutočnosti bude svetovým učiteľom Veľký Portál.

Otázka 41 – Vo svetle nedávnej tragédie (11. september) sa pýtam, ako znovu získame reálny pohľad na veľké divadlo a na umiestnenie teroristických udalostí v perspektíve?

Odpoveď 41 – Svet je roztrúsený na náboženské a politické perspektívy, ktoré sa dostávajú na rôzne body rozširujúceho sa kontinua. Táto fragmentácia je výrazom kolektívneho ľudského ignorovania Navigátora Jednoty alebo nesmrteľnej podstaty. Je to toto ignorovanie a len ono samotné, ktoré vás badateľne oddeľuje nielen od Prvotného Zdroja alebo Boha, ale tiež od tých z vašej ľudskej rodiny a širšej komunity foriem života, ktorí sú rozšírení po celom Veľkom Vesmíre.

Táto špecifická podmienka ignorovania vytvára dualitu dobra a zla a jej spoľahlivý tieň hriechu. Obraz nepriateľa Spojených štátov a vlastne celého slobodného sveta, tak obdivuhodne zobrazený v médiách, je vtesnaný do neodhalenej siete teroristov, ktorí stelesňujú zlo; zatiaľ čo my, slobodný svet, stojíme vzpriamení ako stelesnenie dobra. Vyzývam vás rozjímať nad citlivosťou tejto paradigmy.

Konceptuálna štruktúra úspechu ľudstva nespočíva v jednoduchej predstave víťazstva dobra nad zlom. Namiesto toho sa rodí v účasti vedeckých a technických zdrojov, spojených v samostatnej vynachádzavosti ľudskej rasy objavovať Navigátora Jednoty a v zdieľaní tohto objavu so svetovou populáciou. Neuskutoční sa to v celkovej spolupráci ľudskej rasy, to rozhodne nie. Vždy je tu stlmujúci efekt ľudí, obávajúcich sa zmien, ktoré prídu v stopách tohto životne dôležitého objavu.

Teroristická sieť je aspektom tohto stlmujúceho efektu, ktorý bude napádať všetky snahy zjednotiť ľudstvo a nebude jedinou formou vzdoru. Ľudstvo sa pustí do odhalenia v ďalších troch generáciách, tento systém ho bude opakovane testovať. Tento týždeň je príkladom tejto brutálnej účinnosti. Ironicky konštatujeme, že terorizmus plní výborne práve úlohu vystríhať do tej miery, do ktorej spoločný nepriateľ zjednocuje.

Elementy populácie ako krajiny Severná Kórea a Irak alebo radikálne náboženské frakcie majú jednu vec spoločnú: desia sa zjednotenia ľudí sveta, pretože sa obávajú, že ich jedinečný národopis, kultúra a náboženské zvyky budú zničené; zatiaľ čo tie populácie, ktoré sa usilujú o zjednotenie, veria, že ich kultúry budú základným kameňom v novej, globálnej spoločnosti. Toto je fundamentálna úzkosť dnešnej doby.

Keď raz svetová populácia dosiahne štádium globálnej komunikácie, tie národy, ktoré dokážu použiť platformu globálnej komunikácie, prirodzene hľadajú koncepčnú štruktúru, zjednocujúcu populáciu najprv ekonomicky a potom vojensky. Zem je na dobrej ceste v obidvoch arénach, ale tlmiaci efekt teroristickej siete je to, čo pomôže naladiť vôľu populácie k zjednoteniu. Keď je raz toto zjednotenie uznané, populácia dokáže lepšie spolupracovať a zdieľať a je to presne to, čo vedecký objav Navigátora Jednoty vyžaduje.

Je celkom logické byť pobúrený brutalitou týchto nedávnych útokov; je tiež citlivé rozumieť im v širšom kontexte. Naši politickí, vojenskí a masmediálni lídri nezdieľajú toto stanovisko, nie preto, že im chýba citlivosť, ale preto, lebo ich systémy posudzovania sú vytvorené tak, aby chránili. Bolo to zavedené predchádzajúcimi generáciami ako náš vlastný záujem skôr než pochopenie širšieho kontextu v situácii týkajúcej sa životne dôležitých objavov, ktoré sú pred nami.

Viem, že v mysliach každého z vás ležia hlodajúce otázky: Kam tento invázny terorizmus povedie a ako ďaleko zájde? Bude viesť k svetovej vojne? Bude výsledkom oslabenie svetového hospodárstva? Môžem odpovedať áno na posledné dve otázky, nezasiahne to svetové napredovanie k zjednoteniu, ale skôr urýchli jeho realizáciu. Zatiaľ čo bude potrebné prinášať obete, bude to generovať nový zmysel kolektívneho zámeru a prepojenia medzi národmi a kmeňmi Zeme.

Keď ostávate zaujatí médiami definovaným vyjadrením vzniku tohto dramatického príbehu, môžete byť naložený do vlaku myslenia a konania ako naši lídri, ktorý sú sústredení na ochranu sebeckosti slobodného sveta. Vy si môžete miesto toho zvoliť spoliehanie sa viac na vedenie vášho najvnútornejšieho ja počas doby, ktorá príde a umiestnenie tých udalostí v širšom kontexte cesty, ktorá je pred vami – ako individualitou, ako aj pred celým ľudstvom.

Každý z vás musí mať pocit, akoby ste nezámerne prešli cez bránu a vidiac, čo je na druhej strane, chcete sa vrátiť tam, odkiaľ ste prišli, ale dvere sa za vami zamkli. Vstúpili sme do nového sveta, v ktorom je vaša zraniteľnosť vykreslená v ostrom reliéfe. Čo je pred vami, nie je z našich vedomých návrhov, ale skôr je to vyjadrenie nazhromaždených sebeckostí a všeobecnej ignorancie Navigátora Jednoty. Je málo tých na Zemi, ktorí si to neuvedomujú.

Nikoho nemôžeme obviňovať z tohto stavu. Je to evolučný prvok dlhého procesu humanoidných druhov na dosiahnutie vedeckých objavov vyšších dimenzií, z ktorých je humanita utkaná. Na tejto ceste ľudstvo predtým zápasilo, ale vždy našlo svoju cestu vpred k svojmu najväčšiemu cieľu. Je to tento cieľ – jemný ako len môže byť, ktorý sa usiluje seba jasne artikulovať v srdciach a mysliach všetkých vás, ktorý sa inkarnujete v tomto čase.

Počas 21. storočia napadnú ľudstvo nové testy; niektoré budú oveľa ničivejšie ako tie, ktorých svedkami ste boli tento týždeň. Vaši lídri budú vždy robiť čiaru medzi dobrom a zlom a budú sa usilovať vykoreniť zlo. V každom prípade sa cieľ bude len ďalej vzďaľovať do hlbín úpadku z temnoty a decentralizácie.

Pre všetky život nesúce planéty je strategický plán. Nie je zavedený v začiatkoch a potom odložený bokom, nepretržite podstupuje zdokonalenia a úpravy. Jedinou stálosťou v tomto pláne je konečný cieľ; cesta sama sa vinie, zhasína, zrýchľuje a niekedy dokonca zmení smer. Avšak je tu riadiaca ruka Prvotného Zdroja, ktorá sa nikdy neuvoľní ani sa neodvráti v ľahostajnosti a táto istá ruka sa dotýka tej najhlbšej časti vo vás – predovšetkým v časoch, ako sú tieto, a zdvorilo ponúka nahliadnutie.

Moje posolstvo pre každého z vás je načúvať tomuto nahliadnutiu v tichu noci alebo rána, v prirodzených spôsoboch oblohy, oceánu, lesov alebo polí a pozývať odhaliť emocionálnu inteligenciu, ktorá prežije fyzické telo. Dovoľte jej takto zvíťaziť vo vašom srdci a mysli dokonca aj uprostred rozrušujúcich časov dneška a budúcnosti. Keď zachytíte toto nahliadnutie, zakotvite ho vo vašom živote, vyjadrujúc ho prostredníctvom vašich zmyslov pre dotyk, pohľad, počutie a znenie. Môžete na to myslieť ako na Vibráciu Znovuuistenia. Je to vibrácia, ktorú budete chcieť niesť vo svojom vnútri a zdieľať ju.

Otázka 42 – Vždy mám pocit márnosti, že tieto techniky sú vynikajúce, ale akú reálnu hodnotu majú, keď ich reálnosť v mojom vlastnom vedomí nie je žiadnym spôsobom overená?

Odpoveď 42 – Pamätajte si, že koncepty a myšlienky majú formu i energiu, dokonca i keď nie sú očividne jasné ľudskému rozumu. Koncepty, aj keď sa možno zdajú hmlisté, ovládajú energetický systém, ktorý vyžaruje z ich najhlbšieho jadra. Inými slovami, osoba by mohla mať hmlistý koncept Prvotného Zdroja, ale bez ohľadu na to, ako hmlistý je ten koncept, je prepojený s najhlbšou skúsenosťou Prvotného Zdroja.

Môžete si predstaviť, že koncept má viacnásobné úrovne reality. Jedna osoba môže po prvý raz čítať slovo ako Duch a zvýšiť hodnotu hmlistého porozumenia; v priebehu svojho života môže svoje porozumenie neustále prehlbovať. V niektorých vzácnych prípadoch môže dokonca zažiť stav spojenia s Duchom (alebo Inteligenciou Zdroja). V pointe skúsenosti si uvedomí, že slovo Duch je bezobsažný symbol, no jediný naplnený hľadaním lesku alebo energie skúsenosti.

Premýšľajte o tom takto: žiariaca guľa energie (ako slnko) horí naspodku všetkých konceptov týkajúcich sa Prvotného Zdroja. Dookola tejto energie sú tisíce vrstiev interpretácie – niektoré z nich sú slová, iné symboly, niečo emócie, isté mentálne výtvory, niektoré sú obrazy, iné zas sny, niektoré sú nádeje atď. Avšak každá úroveň obsahuje časť svetla a energie z tej žiariacej gule energie a preto magneticky priťahuje vedomie jednotlivca hlbšie do uvedomenia.

Toto platí pri technikách, na ktoré sa odvolávate. Overenie je prístupné len v osobnej skúsenosti a dokonca v 3-dimenzionálnom svete je dočasné. Poznám študentov, ktorým sa dostávalo nádherného vystavenia sa týmto „žiarivým guliam energie“ a často upadajú do pochybností, dokonca do depresie po tejto skúsenosti, pretože nedokážu zotrvať pri svojom presvedčení, že bola autentická.

Inými slovami, dokonca overenie alebo osobná skúsenosť je preceňovaná. Záleží len na tom, ako presuniete vašu úroveň skúsenosti a vedomosti do diela, ktoré je zjednotené s cieľmi Prvotného Zdroja, a ako žijete svoj život podľa princípov Zvrchovanej Jednoty. Ak máte veľmi základné vedomosti týchto konceptov, ale žijete podľa princípov Zvrchovanej Jednoty a produkujete vyjadrenia zrovnané s Prvotným Zdrojom, máte vaše overenie vo svojich slovách a činoch a pridáte ich k žiariacemu energetickému systému týchto konceptov.

Kľúčové slovo je pridať k žiariacemu energetickému systému, nie zakúsiť ich za účelom overenia. Viem, že by si mohli myslieť, že overením alebo osobnou skúsenosťou by sa boli schopní lepšie pridať k žiariacemu energetickému systému, ale len v zriedkavých prípadoch je to pravda. Väčšinou sa stanú nevyrovnanými a hľadajú viac skúseností. Ich túžba zakúšať premôže ich túžbu praktikovať jednoduché, ale silné princípy Zvrchovanej Jednoty.

Otázka 43 – Prečo sa zmenil dej príbehu od Dr. Andersona po Dr. Nerudu a prečo tie časové zmeny v deji?

Odpoveď 43 – Príbeh bol modifikovaný dráhe zneužitia príbehu Ancient Arrow vnútri trhu. Sú tam nepatrnejšie zmeny ako tie, ktoré ste spomenuli vo vašej otázke. Nič z prvotného (kódovaného) obsahu nebolo zmenené, odkedy to bolo prvý raz vydané.

Otázka 44 – Prečo Tvorcovia Krídel dovolili ACIO objaviť lokalitu AA, keď sa ACIO chystala verejnosť z toho vynechať?

Odpoveď 44 – ACIO bola jedinou organizáciou na Zemi, ktorá mohla rozlúštiť obsah. Pretože Dr. Neruda pracoval v ACIO a bol známy ako kľúčový architekt uvoľnenia objavu verejnosti, bolo nutné, aby sa objavenie udialo v ACIO.

Otázka 45 – Prečo Tvorcovia Krídel nepoužili svoje schopnosti cestovať v čase, aby zabezpečili, že umiestnenie Mapového artefaktu nebude mať za následok stratu životov študentov, využijúc postup efektívneho rušenia každej šance na takúto udalosť a vytvorenia „tmavého mraku" nad dianím a následnými Informáciami Tvorcov Krídel? Zvažovali ste úpravu dejovej línie a vymazanie zbytočnej smrti študentov, ktorí našli artefakt?

Odpoveď 45 – Každý významný objav má nad sebou „tmavý mrak“. Je prirodzenou drámou života, že dôležité objavy sú dimenzionálne a mezoterické – to znamená, že zahŕňajú exoterické a ezoterické životné pravidlá, medzi ktoré treba rátať obetovanie ľudského života. Študenti reprezentujú metaforu nevinných objaviteľov, ktorí musia byť obetovaní, aby podčiarkli závažnosť ich objavu.

Otázka 46 – Ako môžete napriek prospechu pre niektorých s dobrým svedomím dovoliť wingmakers.com neustále katalyzovať ľudí na New Age automaty?

Odpoveď 46 – Zmyslom Tvorcov Krídel nie je katalyzovať na automaty. Je to celkom opačne; odpája ľudí od zavedeného tkaniva „New Age“ a oboznamuje ich s novými energiami, ktoré sú prítomné v nich samých, nie v „New Age“.

Otázka 47 – Prečo si myslíte, že je lepšie a nevyhnutné stať sa osobne známym ako tvorca WM Materiálov a nie je vhodné nechať materiály najprv prezentované ako tvorbu Ľudí z budúcnosti, nazvaných „Tvorcovia Krídel“?

Odpoveď 47 – Vždy som bol v tejto veci v zhode. Nie som tvorcom materiálov WM, som prekladateľ. Materiály existovali predtým, než som bol inkarnovaný na Zem. Zobral som originál obsahu a previedol som ho (pre nedostatok lepšieho výrazu) do formy (hudba, umenie, slová, symboly), ktorá by rezonovala s ľudskými zmyslami a mysľou. Originálne materiály, z ktorých len malá časť bola preložená a publikovaná na Internete, bola vytvorená podskupinou WingMakers, nazvanou Lyricus (môj výraz). Učitelia Lyricusu zhromaždili materiály a exportovali ich na rôzne planéty nesúce život tak ako Zem. Vo vhodnom čase sa pôvod učiteľov stelesní a začne rigorózny proces prekladania materiálov do „ľudskej formy“. Som jednoducho prvý z tohto rodu, aby som začal proces prekladania. K vašej otázke, rod učiteľov, o ktorom hovorím, v skutočnom zmysle stelesňuje budúcnosť ľudstva.

Otázka 48 – Bol som zvedavý, či sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujete na fóre Tvorcov Krídel? Ak nie, prečo? Snáď sa dištancujete od tohto zoznamu správ, aby ste sa nestali spasiteľom tých, ktorí by nejakého mohli hľadať?

Odpoveď 48 – Nezúčastňujem sa na žiadnom fóre a pozemskej organizácii – vrátane WingMakers LLC. Som tu, aby som prekladal a sprístupnil vyššie okruhy empirického učenia a pomohol katalyzovať objav Veľkého Portálu. Jediná organizácia, o ktorej môžem povedať, že som s ňou spojený, je Lyricus. Nie som prítomný na Zemi, aby som niekomu potvrdil systém viery alebo udelil jemu či jej zasvätenie „Správnej Cesty“. Uprednostňujem zameranie sa na moje poslanie, vediac, že moderný život má svoje metódy odvedenia pozornosti.

Otázka 49 – Máte iné výstupy pre vaše učenia, s ktorými trávite viac času radšej než s fórom?

Odpoveď 49 – Chcem vám pripomenúť, že toto nie sú „moje náuky“. Ja nič neučím. Prekladám materiály, ktoré prechádzajú ľudským „radarom“ cenzúry a egoistickej kontroly a nachádzajú rezonanciu s tou časťou vás, ktorá je nazývaná Navigátor Jednoty.

Otázka 50 – Spozoroval som v niektorých odpovediach účastníkov zoznamu správ, že ste sa zdali byť časovo veľmi limitovaný, ale budete odpovedať na otázky medzi inými naliehavými povinnosťami a čudujem sa, aké sú tieto iné naliehavé povinnosti?

Odpoveď 50 – Moja práca si vyžaduje vzájomné pôsobenie s inými, keďže toto poslanie je oveľa väčšie než jedna osoba. Niekedy to znamená, že cestujem, niekedy je potrebné byť hostiteľom cestujúcich. Proces prekladania je tiež veľmi časovo náročný pre zložitosť a komplexnosť pôvodného materiálu. Nie je to ako chaneling, kde otvorím ústa a slová vypadnú. Špeciálne v prípade hudby a umenia si vyžaduje strašné množstvo času organizovať preklady, skúšať a udržať ich verné originálnej forme počas ich konvertovania do 3-dimenzionálnych umeleckých foriem. V prípade hudby to požaduje, aby som vyhľadával a pracoval so správnym druhom talentov. V porovnaní s iným materiálom je to viac preklad založený na spolupráci.

Otázka 51 – Koľko komôr má lokalita Hakomi? Má lokalita Hakomi komorové maľby? A ak áno, kedy ich môžeme vidieť?

Odpoveď 51 – Lokalita Hakomi pozostáva zo 17 Komôr. Hudba je jedinou zložkou v každej zo 7 lokalít. Umenie je tiež použité v každej z lokalít, ale je trochu odlišné v použití symbolov a dokonca štýlu. Čo sa týka toho, kedy ich môžete vidieť, už môžu byť videné, keďže Mark poslal časť z umenia Hakomi na stránku WingMakers, hoci nemôžem s istotou povedať, kde to je v rámci URL stránky. Iné budú nasledovať s uvoľnením ďalších hudobných CD.

Otázka 52 – Mali WM styky s niekým iným v našich končinách, galaxii atď.? Je to dôvod, pre ktorý sú ďalšie náuky ako Urantia a iné chanelované materiály tak veľmi podobné Filozofii WM?

Odpoveď 52 – Exportovanie náuk nazývaných Tvorcovia Krídel je v skutočnosti dielo zostavené Lyricusom. Názov Tvorcovia Krídel je jednoducho kódované slovo, ktoré bolo použité na predstavenie časti týchto náuk ľudstvu. Čo sa týka poverenia a dosahu Lyricusu, je tak ďalekosiahly ako žiadna iná organizácia vo vesmíre a určite vplýva i na iné planéty nesúce život v galaxii Mliečna dráha. Iné náuky ako Urantia alebo chanelované učenia pramenia z rôznych zdrojov. V niektorých prípadoch je tam podobnosť a tento stupeň nastáva, pretože vesmír nie je celkom subjektívny.

Otázka 53 – Oni sa (Tvorcovia Krídel) sem vlastne inkarnovali, aby zanechali artefakty, alebo ich len odhalili a odišli?

Odpoveď 53 – Zástupcovia Lyricusu sa inkarnujú medzi ľudstvom na planéty nesúce život namiesto fyzického cestovania vo vesmírnych lodiach alebo iných typoch prostriedkov. Toto sa deje kvôli efektivite, utajeniu a prehlbovaniu porozumenia toho, ako integrovať náuky Lyricusu do pôvodnej kultúry. Tieto osobnosti sú zväčša neviditeľné medzi ľudským obyvateľstvom. Ako sa priblížia k svojim jedenástym narodeninám, typicky sa stanú aktivovanými iným členom Lyricusu, ktorý prišiel pred nimi ako spúšťač ich uvedomenia. Títo katalyzátory - z Lyricusu môžu byť uvedení fyzicky, alebo sú duchovne pripojení na úrovniach snov/podvedomia. V každom prípade táto aktivácia je to, čo „nahrá“ ciele poslania a spustí zmysel nepoškvrnenej úlohy, ktorá sprevádza týchto vsadených pracovníkov Lyricusu.

Otázka 54 – Zanechali Tvorcovia Krídel materiál vo všetkých Siedmich Podporných lokalitách naraz, aby bol nájdený postupne, alebo ho zanechali počas nejakej časovej periódy? Akými prostriedkami „oni“ sledujú náš vývoj v asimilácii materiálu? Kde sú teraz?

Odpoveď 54 – Lokality Tvorcov Krídel – každá zo siedmich – budú tlmočené v špecifickom poradí. Nezabúdajte, že každá lokalita nesie ústrednú tému, ktorá je spojená so siedmimi disciplínami Lyricusu. Týchto sedem disciplín je spúšťačom pre tých, ktorí sa inkarnujú približne za 35 – 40 rokov a budú vedcami, bádateľmi, psychológmi a umelcami, ktorí odhalia a rozšíria Veľký Portál.

Nie je nikto, kto by „sledoval“ vývoj individuality v asimilácii náuk Lyricusu. Každý vyžaruje alebo vysiela podpisovú vibráciu, ktorá je kolektívne votkaná do druhov a je „čítaná“ Lyricusom. Pokrok druhu je chápaný zo všeobecného hľadiska, opierajúc sa o tento kolektívny podpis.koniec tretej časti...štvrtá časť je tu...Zdroj: http://wingmakers.com/answersfromjames.html

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Časť v seriáli - James - Otázky a odpovede 3
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers