James: Otázky a odpovede 3, časť prvá

Predčasom bol na týchto stránkach publikovaný článok ktorý bol akýmsi uvedením do materiálov Tvorcov Krídel. Dnes už vieme, že za sprístupňovaním všetkých materiálov stojí osoba zvaná James, bytosť žijúca v ústraní, vystupujúca výhradne prostredníctvom originálnych stránok www.wingmakers.com a www.lyricus.org. Preklady väčšiny materiálov možno zhliadnuť na http://sweb.cz/wingmakers/ a http://www.lyricus.cz/

Otázka 1 – Nemyslím si, že materiály Tvorcov Krídel (WMM) sú nevyhnutne nasmerované na študentov ezoteriky. Zjavne je hodená oveľa širšia sieť. Je to tak?

Odpoveď 1 – Materiály Tvorcov Krídel nie sú zamerané na žiadnu skupinu. Je to skôr naopak, sú určité skupiny a jednotlivci, zameraní na katalytické materiály, o ktorých sa zmieňujete ako o WMM. Reťazce udalostí sú ako matematické algoritmy, majú rezonančný bod, ktorý pri pôsobení určitej frekvencie môže naviesť vybraného jednotlivca alebo v menšom rozsahu celú skupinu, aby podvedome vyhľadávala WMM. Toto navádzanie je ako jemná vôňa, ktorá vás pritiahne k miestu určenia, k poľu pokrytého kvetmi bez vašej vedomej túžby zakúsiť kvet.

Je náležité povedať, že „širšia sieť“, ako ste to vyjadrili, je určená pre osoby mimo ezoterických aktivít. Je to jednoducho preto, lebo osobnosti oddané ezoterike budú často nepatrne, ale i tak neodolateľne motivované brániť ezoterické učenia, ktoré pokladajú za pravdivé alebo aspoň za najpravdepodobnejšie. Takže ezoterické texty zanechané predchádzajúcimi učiteľmi aktivujú ich inšpiráciu. Keď sú ľudia vystavení hudbe, poézii a umeniu – faktorom, ktoré priamo nie sú spojené s týmito ezoterickými textami, – evokuje to ich obranný reflex a materiály neabsorbujú – majú sklon ich analyzovať a porovnávať.

WMM majú byť absorbované tak, akoby človek absorboval slnečný svit, keď je vonku. Nikto nevyžaduje na absorbovanie slnečných lúčov meracie prístroje a šošovky; jednoducho je potrebné byť v ceste týchto slnečných lúčov. Potrebujú sa umiestniť, aby prijali slnko. Takto je to s WMM. Širšia sieť je skutočne o nových inkarnujúcich sa dušiach, ktoré sa ako výsledok svojho kódovaného sledu udalostí podvedome umiestnia tak, aby sa k nim dostali tieto materiály.

Otázka 2 – Sú Tvorcovia Krídel podobní ako Manasputras alebo Väčší Stavitelia (Greater Builders), ako sa o nich zmieňuje niektorá literatúra?

Odpoveď 2 – Stavitelia Formy (Form Builders) (ako sa o nich zmieňujem ja) nie sú Tvorcovia Krídel. Predstavte si Tvorcov Krídel ako kolektívnu identitu, podobnú termínu, ktorý by sme použili pre „ľudstvo“, okrem toho, že Tvorcovia Krídel zastupujú centrálnu rasu siedmeho univerza. Sú „deťmi“ Siedmeho Archetypu Prvotného Zdroja, zatiaľ čo ľudia sú „deťmi“ Tvorcov Krídel.

Vnútri Tvorcov Krídel, práve tak ako vnútri ľudstva, je obrovská rozdielnosť. Inými slovami, nie každý, kto je členom centrálnej rasy siedmeho univerza, sa zaoberá duchovným prospechom ľudstva. Takže vo veľmi, veľmi starovekej dobe (ako ľudstvo nazerá na tieto veci), bol vyvinutý zdroj náuky, nazvaný Lyricus (jeho skutočný názov sa nedá vyjadriť jazykmi, akými sa hovorí na Zemi).

Lyricus sám o sebe je mýtickým obláčikom dymu v tajomných / okultných / mysterióznych školách Zeme. Nemám dovolené odhaliť veľa o tejto organizácii, takže som nútený tak trochu „chodiť okolo otázky“. Stavitelia Formy sú poslami Lyricusu, ale sú rozhodne iní ako Tvorcovia Krídel v tom, že ich funkcia existencie sa má exportovať pre vyvíjajúce sa, život nesúce planéty a konajú ako genetickí predkovia humanoidných foriem života.

V Lyricuse je sedem primárnych vedomostných disciplín. Najcentrálnejšia a zjednocujúca disciplína je genetika. Stavitelia Formy sú súčasťou tejto disciplíny, ale viac sa zaoberajú druhmi v ich formatívnom období vývoja a menej, keď sa blížia k svojej vrcholnej príležitosti objavu Veľkého Portálu. Stavitelia Formy sú stvoreniami Lyricusu.

Počuli ste výraz „cykly v cykloch“ alebo kruhy v kruhoch. Tu je to vyjadrené v skutočnosti, že každá galaxia, nesúca život, má humanoidný archetyp práve tak, ako ho má každý zo siedmich vesmírov, a v každom sektore galaxie (obyčajne rozdelenej na približne 1000 sektorov) sídli sub-archetyp založený na galaktickom modeli. Tento sub-archetyp je to, o čom sa v arkánskej škole (arcane school) zmieňuje ako o Staviteľoch Formy. Je jednou z krásnych irónií Prvotného Zdroja, že Stavitelia Formy sú vlastne vzhľadom na celú ich záhadnú a skrytú identitu prítomní v každom žijúcom človeku formou integrácie ich tela, mysle a ducha. Stavitelia Formy sú súčasťou veľmi rozsiahlej organizácie v Lyricuse, ktorú si môžete predstaviť ako rozsiahlu vedeckú sústavu genetikov, ale nie pozemského rodu. Stavitelia Formy neštudujú genetiku, oni ju vytvárajú; neodhaľujú svoje stvorenia, oni sú tými stvoreniami.

Najsilnejším mostom medzi materiálmi AAB (Alice A. Bailey) a WMM je učiteľský rád Lyricus, ale bude trvať nejaký čas, kým budú náuky Lyricusu prinesené na Zem. Napriek tomu, keď tieto náuky budú uvoľnené, budú oporou v ťažkostiach mnohých, mnohých študentov, keď budú putovať od starého pohľadu na svet k novému.

Otázka 3 – „Octavio Fifteen“ je 85 65, čo sa zhoduje s „Kumarom Zeme“. Upozornili ste ma na ezoterickú numerológiu skôr, ale Corteum predsa súvisí so Síriom a podľa DK (Djwhal Khul) Sanat Kumara (tiež 120) má predsa špeciálny vzťah k Logu Síria. Niečo sa tu deje. Buď to znamená niečo významné pre ezoterický význam vášho príbehu, alebo je to len obyčajná zhoda jazykovej štruktúry kombinovaná s mojou príliš aktívnou predstavivosťou. Môžete mi povedať, čo to je? Vec, ktorá ma na tejto korešpondencii trápi, je to (aspoň po kapitolu 8), že Fifteen (´Pätnástka´) sa zdá mať značne nemilosrdný charakter.

Odpoveď 3 – Máte pravdu, že diela vyvinuté rádom Lyricus sú kódované (ako sme hovorili predtým); avšak nie sú kódované v numerologických ekvivalentoch, ktoré používate. Nepredpokladáme, že toto platí ako efektívna inštrukcia pre ašpirujúcich študentov. Ide viac o to, že máme zvyk kódovať informácie pre účely diskrétnosti. Keď je ten zvyk tak dobre ustálený a tá práca taká dôležitá, ako je to v prípade Podporných Zón, prirodzene kódujeme informácie v numerologických, symbolických, jazykových podtónoch, mantrových rytmoch, farebných a hudobných frekvenciách. Všetky z týchto aspektov sú vtkané do hlbšieho významu, odrážajúceho kozmologické a multiverzné štruktúry, ktoré spájajú ľudské vedomie s Navigátorom Jednoty.

Otázka 4 – Niekto sa potom opýtal, prečo bolo vo WMM tak veľa materiálu Urantia. Odpovedal som, že niečo z kozmológie do toho zapadá, ale preto, aby som parafrázoval seba: „James mieša materiály z rôznych zdrojov, napríklad Chakobsa (jazyk) je z Duny Franka Herberta.“ Sám som na to zvedavý a pripúšťam, že kniha Urantia mi veľmi nesedí. Niektoré jej časti sú úplne fascinujúce a iné časti sú úzkoprsé a jednoduché. Napríklad, pri všetkom náležitom rešpekte, hoci všeobecne chápem koncept siedmich supervesmírov a Veľkého Vesmíru atď., diagram a vysvetlenia sa zdajú byť takmer detinské. Väčšina z tých, ktorí študovali Pojednanie o kozmickom ohni (Alice A. Bailey a Djwhal Khul), považujú po porovnaní kozmológiu WM vyjadrenú podľa modelu Urantia za horšiu. Nehovorím, že ja alebo oni úplne chápeme Pojednanie o kozmickom ohni, ale že vízia, o ktorej sa tu hovorí, je ďaleko vyspelejšia ako jednoduchá prezentácia pochádzajúca z konceptu WM založenom aspoň čiastočne na Urantii.

Odpoveď 4 – Toto je zaujímavá téma. Ako prvé, váš predpoklad, že WMM sú založené na Knihe Urantia, nie je presný.

V tejto galaxii sa kozmológia prezentovaná v Knihe Urantia považuje za jednu z dvoch najlepších zobrazení štruktúry Veľkého Vesmíru. (Kniha, o ktorej sa zmieňuje Projekt Ancient Arrow, Prahová Kozmogónia, sa považuje za tú ďalšiu.) Stalo sa, že WMM nie sú založené na tomto zobrazení, ale viac na realite fyzického Veľkého Vesmíru, čo sa náhodou zhoduje s názvom, ktorý používa Kniha Urantia. Zastávam názor, že diela AAB sú neporovnateľné s Knihou Urantia alebo Prahovou Kozmogóniou podľa jej prezentácie kozmologickej štruktúry fyzického vesmíru.

Pojednanie o kozmickom ohni sa viac zaoberá definíciami makrokozmu a mikrokozmu, keďže sa týkajú úzkej oblasti pohľadu na multivesmír. Tento náhľad a výsledná prezentácia kozmologickej štruktúry Veľkého Vesmíru je nepodstatná a jeho hojné používanie východnej ezoterickej terminológie vytvára bariéru západnej mysli, niečo, čo Kniha Urantia nerobí. Toto nie je kritika Kozmického ohňa, ale je to jeden z dôvodov, prečo je čítanie Knihy Urantia viac rozšírené ako čítanie Pojednania o kozmickom ohni.

S ohľadom na zjednodušený postoj ku kozmológii, ako je to obsiahnuté vo WMM, je to tak z niekoľkých dôvodov. Ako prvé, nie je účelom týchto materiálov vyučovať kozmológiu fyzického Veľkého Vesmíru alebo nepatrných vibračných polí známych ako multivesmírna alebo multi-dimenzionálna realita. Ešte prídu knihy, ktoré to budú robiť. WMM sú navrhnuté, aby inšpirovali nedávno inkarnované osobnosti k ich pozemskému cieľu – k objaveniu Veľkého Portálu. Je to jedno z mnohých diel, ktoré budú mať tento vplyv. Je to ukazovateľ smeru, nie vedomostná encyklopédia. Je to katalyzátor, nie expozícia duchovných alebo kozmologických informácií.

Otázka 5 – On verí, že celá vec je prepracovaný podvod. Nemôže prijať myšlienku, že bytosť môže pracovať na Zemi v rámci duchovnej Hierarchie, a tvrdiť, že pochádza z inej galaxie. Zdôraznil, že DK len vyučoval usporiadanie existencie v našej vlastnej galaxii, naznačujúc, že mimogalaktický kontakt bol východom z pomeru k reťazcu hierarchických kontaktov, možných pre pozemských ľudí.

Odpoveď 5 – Jedno zo zaujímavých pozorovaní, ktoré som o ľudskej mysli urobil, je to, ako niekto, kto je uctievaný ako autorita, môže neúmyselne tak rezolútne definovať hranice viery pre svojich nasledovníkov. DK nikdy neinformoval, že rozšírenie Hierarchie nebolo ponad hranice galaxie Mliečnej dráhy a že tento väčší rád nemal dopad na lokálny systém. alebo ho neovplyvnil. Možno vás prekvapí, keď sa dozviete, že DK (počas obdobia jeho transmisií k AAB) si nebol vedomý týchto mimogalaktických kontaktov Lyricusu a centrálnej rasy siedmeho univerza inak než prostredníctvom mýtu. Takže pri jeho opomenutí veci sa predpokladá jeho názor o ich neexistencii. Jednoducho o Lyricuse nevedel, pretože bol mimo cieľov jeho poslania. Jeho práca vyžadovala viac zamerania a keď otvoríte túto „Pandorinu skrinku“,(Hierarchia Veľkého Multivesmíru), potrebujete zhromaždiť tím, aby ste odhalili tieto informácie, pretože sú príliš rozsiahle a hlboké, aby sa ich pokúsila odhaliť jedna osobnosť (odtiaľto pôvod Knihy Urantia).

Diagram kozmu Keď si prezriete diagram, uvidíte model štruktúry Veľkého Vesmíru. Najnižšia „priečka“ alebo vibračné pole je Veľký Fyzický Vesmír, ktorý obsahuje sedem supervesmírov. Nie je možné zobraziť tento model s presnosťou podľa vzťahov. Táto relativita sa dá vyjadriť jediným spôsobom – abstraktnou matematikou a dokonca ani tak to nie je presné. Takže Veľký Multivesmír je ako presný model nevyjadriteľný. Avšak pozostáva z jedenástich primárnych dimenzií, hoci v každej z týchto dimenzií je neuveriteľná rôznosť a rozmanitosť.

Objekt v nižšej pravej časti diagramu, ktorý nesie podobu antény, zastupuje vedomostnú základňu ľudstva v jeho súčasnom pohľade na Veľký Multivesmír. Žiaľ, je prehnaný, pretože je pre mňa nemožné zobraziť dostatočne tenkú líniu a zároveň ju zviditeľniť. Stačí povedať, že Kniha Urantia sa približuje k zobrazeniu horizontálneho pohľadu na Veľký Fyzický Vesmír a materiály AAB sa približujú k zobrazeniu vertikálneho pohľadu na multivesmír. Napriek tomu môžete vidieť, že „anténa“ sa povrchu Veľkého Multivesmíru len slabo dotýka.

Ako môže jedna osoba zobraziť túto šírku a hĺbku nekonečného a rozširujúceho sa multivesmíru? Nemôže, a keď sa o to pokúsi, spôsobí mu strašnú nespravodlivosť a výsledky budú zavádzajúce. Vesmír a multivesmír, ktoré DK zobrazil, boli dobre obsiahnuté v „anténe“. Nebolo jeho zámerom zobraziť najväčšiu víziu multivesmíru. Jeho zámerom bolo zobraziť energetické polia lokálneho systému a jeho hierarchiu na základe toho, ako ju pochopil.

Možno jedno z najväčších tajomstiev vesmíru, týkajúce sa organizácií, je Učiteľský Rád Lyricus. Je to základ SOA (Source Organizational Alignment – Organizačné Zoskupenie Zdroja), ktorý je neviditeľný a chcel by takým zostať, až kým nebude objavený Veľký Portál. Ak by bola jeho identita odhalená skôr, dostal by sa pod rýchly a permanentný útok každej štvrte moci. (Lyricus sa zmieňuje o Štvrtiach Moci pozostávajúcich z vlády, vedy, náboženstva a kultúry). Vieme to zo skúsenosti. Takže pracujeme prostredníctvom existujúcich štruktúr a rozvíjame náš vplyv v každej štvrti. V žiadnom prípade nie som jediný, kto zastupuje Lyricus a je teraz vtelený na Zemi. Zatiaľ čo ja som možno jadrom kultúrnej štvrte moci, mám náprotivky v každej z ďalších troch štvrtí, ktoré rovnako nie sú všeobecne známe ani viditeľne prítomné, ale napriek tomu sa potichu venujú rozvíjaniu ich poslania, aby podporili zmeny, ktoré sú požadované na objavenie Veľkého Portálu.

Dokonca keď sa predstavujeme Zemi, deje sa to pod maskou mytológie a príbehu. Nepresadzujeme sa v kontexte faktu a skutočnosti, pretože potom by sa nás obávalo zoskupenie moci v každej štvrti. V tomto strachu sídli prirodzené napätie druhu, keď sa blíži k Veľkému Portálu. Štvrte moci budú odolávať, keď budú vidieť, že cieľom je zaviesť Veľký Portál ako uzol Siete Zvrchovanej Jednoty (SIN – Sovereign Integral Network). Tento odpor by znemožnil potrebné financovanie a tvorbu zákonov, aby sa dosiahol tento zlomový objav. Takže Lyricus posiela katalyzátorov do každej štvrte za účelom založenia „nulovej zóny“, ktorá môže byť činná ako inkubátor a urýchľovač týchto požadovaných zmien.

Lyricus je nepredstaviteľne veľké SOA s podstatným vplyvom a autoritou. Jeho „riaditeľ“ je Siedmy Archetyp Prvotného Zdroja. Môžete si predstaviť Lyricus ako zachovávateľa pravdy a jediná „pravda“, ktorú sa usilujeme zachovať, je dosiahnuteľnosť darovaná humanoidným druhom, aby objavili – vlastnou iniciatívou – Veľký Portál. Pracujeme na úrovni druhov, nie jednotlivcov, hoci predsa pracujeme s jednotlivcami ako prostriedkami na otestovanie našich vedomostí o druhoch. Organizácie na Zemi v náboženskej štvrti viac inklinujú k práci s jednotlivcami, tak je pochopiteľné, že keď by niekto počul o Lyricuse alebo o Tvorcoch Krídel, prirodzene by tvrdil, že DK neodhalil naše existencie, čo je čudné, hlavne ak by sme boli spojení v našich cieľoch.

Ale ako som povedal predtým, DK si nebol vedomý Lyricusu v čase jeho transmisií k AAB. Áno, vedel, že Hierarchia sa rozšírila ponad jeho mentálny pojem (a pojem Veľkej Bielej Lóže), ale nevedel, ako ďaleko alebo za akým účelom. Objavenie Veľkého Portálu nikdy nebolo odhalené v žiadnom z materiálov pozemskej náboženskej štvrte. Dajme tomu, že toto je jedinečné zameranie Lyricusu a ľudstva, nezasahuje vás to ako čosi zvláštne?

Toto nápadné vynechanie z náboženskej štvrte ľudstva je odrazom toho, ako náboženstvá Zeme zamietajú a nechápu pokrok vedy a technológie. Napríklad DK nikdy nepreniesol vedu v kontexte genetiky, a predsa v Lyricuse je toto základná znalosť. Pre DK bola veda zhodná s Antakaránou (tiež Antaskaránou), trojuholníkov alebo invokácie (aby sme uviedli pár príkladov). Nebola to veda dvojitého helixu. Jeho vedomá myseľ nevlastnila túto slovnú zásobu vedomostí, a preto nebol žiaden spôsob, ktorým by priamo hovoril o týchto témach.

Ďalší zaujímavý príklad – pojem klonovania – rozhodne nie je prítomný v žiadnom z ezoterických diel a i tak vám môžem povedať celkom otvorene, že skúmanie klonovania poskytne veľmi kritický komponent k objavu Veľkého Portálu. Keď vedecká slovná zásoba a pojmy absentujú v náboženskom názvosloví, text bude mať sklon k éterickosti alebo k morálnu. Ten prvý je vysoko subjektívny, a preto relatívne nehmotný, a ten druhý vyjadruje kontrolu, a preto je limitujúci. Majstri Veľkej Bielej Lóže to nemali v úmysle, jednoducho im chýbala slovná zásoba a pochopenie.

Tu je ďalší príklad. Keď preskúmate pojem Jediného Svetového Náboženstva, ako je definované mnohými rôznymi pozemskými majstrami vrátane DK, uvidíte, že toto nie je popis Veľkého Portálu alebo konvergencia k Veľkému Portálu. Namiesto toho je to „echo“ Veľkého Portálu, ktoré putuje cez spomalenie slovnej zásoby a jazyka a ako výsledok je odeté v klišé jednoty neba na zemi, návratu majstrov, vlády spravodlivosti atď. Týmto popisom chýba integrovaná vízia siedmich zložených síl alebo disciplín, ktoré sa zjednotia, aby vyvolali tento objav a výslednú akceleráciu ľudstva až na dosiahnutie vstupu na Sieť Zvrchovanej Jednoty.

Toto je hodné vášho rozjímania. Slovná zásoba obmedzuje odhalenie viac než akýkoľvek iný prostriedok. Toto je dôvod, prečo je tak životne dôležité kódovanie a mimozmyslové inštrukcie.

Otázka 6 – Mohli by ste, prosím, podrobnejšie popísať, čo sú Podporné Zóny a aký je ich cieľ?

Odpoveď 6 – Galaktické Podporné Zóny sú vedomostné úschovne Lyricusu. Sú domovom pre miestny personál Lyricusu, výskumné centrá, vyučovacie zariadenia a rôzne nástroje, ktoré, ako veríme, v tomto špeciálnom prípade pomôžu ľudstvu zamerať svoju technológiu a snahy na cieľ Veľkého Portálu. Ako som predtým spomínal, v Galaktickom Jadre je sedem Podporných Zón. Tieto Podporné Zóny súvisia so siedmimi primárnymi disciplínami, ktoré obsahujú „knižnicu katalytických nástrojov“ Lyricusu.

Lyricus je schopný sledovať a monitorovať SECU (Sovereign Entities of the Central Universe – Zvrchované Bytosti Centrálneho Vesmíru) bez ohľadu na to, aké fyzikálne štruktúry obývajú. Keď posúdime, že špeciálna SECU je riadne pripravená, je (jej Navigátor Jednoty) transportovaný do jedného z našich tréningových centier, aké si na Zemi nedokážete predstaviť. Používam slová Tréningové Centrum len preto, lebo si neviem predstaviť nič iné, čím by som ich opísal. Kandidáti nie sú nevyhnutne duchovne zameraní, ani nie sú vzorom ľudstva vzhľadom na ich osobnosť, fyzické telo alebo temperament. Avšak sú pokročilými SECU pôsobiacimi v ľudskej forme, typicky nevedomí si svojho poslania a cieľa.

Tieto priaznivé entity sú eskortované z ich ľudského nástroja a zavedené do takej Podpornej Zóny, ktorá sa najlepšie hodí pre ich cieľ a poslanie. Sú všeobecne vyučovaní formou dialógu – nie inak než zobrazujú pojednania Lyricusu. Majú dovolené pýtať sa majstrov a majstri majú dovolené objasňovať relevantné témy. Nebude sa zdať prekvapujúce, že Einstein bol jednou takouto SECU, ktorá bola vyučovaná majstrami Lyricusu. Mal povolené formulovať „jeho“ teórie prostredníctvom dialógu s jedným majstrom. Keď sa vrátil do svojho ľudského nástroja, skúsenosti a vedomosti boli zachytené v jeho vyššej mysli a potom bol potrebný spúšťač na vykreslenie toho do vedomia.

Tieto spúšťače sú opatrne organizované reťazce udalostí, ktoré majster v úlohe SECU koordinuje prostredníctvom procesu, ktorý nazývame – opäť prekladám, ako najlepšie viem – svetelná re-orientácia. Tento proces si vyžaduje, aby sa informácie získané v Podpornej Zóne filtrovali do vedomia v znovuzozbierateľnom stave. Aby sa toto stalo, Dr. Einstein zažil udalosť alebo EDSS (Encoded Data Sensory Stream – Zmyslového Toku Kódovaných Dát), ktoré vyvolávajú alebo spúšťajú znovuzozbieranie zasiatej spomienky. Zasiata spomienka je najkritickejšia časť procesu svetelnej re-orientácie, pretože ona sama nesie dostatočnú silu, aby pritiahla nové vedomosti do vedomého stavu ľudskej mysle. Celkovo som tento proces zjednodušil, slová sú veľmi nepríjemne limitujúce na to, aby sa to dalo popísať. Radšej by som mal prestať predtým, než vás celkom zmätiem.

Dôvod, že fyzicky preložené Podporné Zóny sú kritické pre SECU viazané na Zem, je ten, že sú najistejšími katalyzátormi spomienky. Je veľmi ťažké presunúť supervedomé poznanie a spomaliť ho pre vedomé znovuvyvolanie ľudským nástrojom. A toto bude požadované v oveľa vyššej frekvencii počas ďalších 100 rokov, a tak sú Podporné Zóny povýšené na novú úroveň – EDSS, ktoré spustia zasiate spomienky.

Otázka 7 – Tibeťania nám hovoria, že naše Slnko je centrom srdca nášho miestneho QAWNMBS (One About Whom Naught May Be Said – Ten, O Kom Sa Nemôže Hovoriť). Je toto centrom srdca systému Síria?

Odpoveď 7 – Uvedomujem si, že v skupine stúpencov je významná špekulácia ohľadom tejto záležitosti. Prosím pochopte, že z perspektívy Lyricusu sa zdá čudné, že by to bola záležitosť úvah akéhokoľvek stúpenca, ak, samozrejme, nie sú úplní v pochopení anatómie ich individualizovaného vedomia. A toto je podľa mojej skúsenosti veľmi zriedkavý prípad, ak vôbec nejaký je.

Poznaj seba samého skôr než svet, to je staroveký výrok, a rozmary vonkajšieho kozmu, zatiaľ čo sú zaujímavé pre poznanie z perspektívy zvedavosti, nie sú obzvlášť relevantné v porovnaní s pochopením osobného vesmíru človeka.

Jednoduchá odpoveď na vašu otázku je: nie. Avšak namiesto rozvinutia vašej otázky volím zameranie sa na sporné otázky Podrobností Ezoteriky (MOTE - Minutia of the Esoteric). MOTE tvorí teleskopickú komplexnosť a kým je základ osobného vesmíru jasný a dobre pochopený, táto komplexnosť môže byť integrovaná a užitočná. Na druhej strane, ak je osobný vesmír pochopený chabo, potom bude MOTE slúžiť celkom inému účelu.

Nie je to zhoda okolností, že sa Lyricus zmieňuje o tejto podmienke vonkajšieho pátrania a špekulácie ako o MOTE. Zhromaždenie (mote) okolo zámku je formou ochrany a opevnenia. Predstavte si váš osobný vesmír ako metaforu zámku, MOTE ako zhromaždenie a kozmos vonkajšieho vesmíru ako potenciálneho nepriateľa, pre ktorého odrážanie je zhromaždenie navrhnuté. Keď vybudujete zhromaždenie, urobíte tak len ak veríte, že to vonkajšie napadne to vnútorné a nejako ho oslabí, zmenší alebo dokonca zničí.

V poradí stvorenia vnútorný plodí vonkajší, takže sa žiadne zhromaždenie nevyžaduje, samozrejme, len ak si tvorca nie je istý svojím stvorením. Toto je kľúčový prvok pre uvažovanie.

Viem, sú tí, ktorí vám povedia, že vesmír tvorí absolútna a objektívna realita. Je presné, že Slnko je centrom solárneho systému pre všetkých, ktorí prebývajú na Zemi. A zatiaľ čo tam sú pevné pravidlá geografie a priestorových vzťahov, za niečím iným sa môže celkom definitívne spraviť bodka, dokonca aj vo fyzickom svete – najhustejšie nazhromaždenie vibračných polí nazývame multivesmír.

Avšak keď niekto uprie svoj pohľad ponad dimenziu MEST (Matter, Energy, Space, Time – Hmota, Energia, Priestor a Čas), prebudí sa k uvedomeniu, že tieto superdimenzie ponúkajú subjektívny komponent, ktorý je naliehavo osobný, tvárny, formovateľný, citlivý a vnímavý. Tieto vibračné polia podporujú prvotný impulz individualizovaného a nesmrteľného vedomia, ktoré definuje svoju realitu vo všetkých svetoch svojho vyjadrenia, zahŕňajúc dimenziu MEST. Keby nebolo zaostávanie vo vnímaní, ktoré spôsobuje hustota MEST, tento kreatívny tok by bol jasne viditeľný.

Ako viete, existuje psychologická situácia niekedy nazývaná ako realita konsenzu. Ak 5000 učeníkov Svätej Cesty povedalo, že srdcové centrum Síria je naše Slnko a len 5 povedali, že nie je, realita konsenzu určuje, že tí piati opozičníci nemajú pravdu alebo sú nesprávne vedení. Opýtam sa vás jednoduchú otázku: Prečo by sa akýkoľvek učiteľ snažil určovať alebo dokonca zasahovať do realít konsenzu MEST, keď MEST je jednoducho vzdialená ozvena alebo artefakt väčšmi vibračných svetov v jednotlivcovi?

Je to moje pozorovanie, že kvalita MOTE je čiastočne výsledkom zaraďovania a dôrazu Hierarchie na jej rozdeľovanie vedomostí a čiastočne produktom toho, ako sú pravdivo integrálne osobné a kozmické oblasti.

Tieto dve oblasti sú ako spojené dvojčatá s rôznymi osobnosťami, mysľami a temperamentmi a napriek tomu sú nútené kráčať ako jedno telo. Toto telo sa stáva pevnou súčasťou kompromisu, časticou neporiadku a nepokoja. V spojených svetoch je určitý chaos alebo neporiadok, pretože ako súťažiace gravitačné polia vás ťahajú do rôznych smerov.

V Lyricuse máme frázu: Čo je vnútri, je bez rovnosti a povstane to z najmenšieho priestoru, kde Prvotná Vibrácia Neprejaveného vzrastie v nádhere Milosti Jedného Sveta. Tu ste Tvorcom – Prežívajúcim, ako aj Prežívajúcim – Tvorcom, tým, kto určuje osud. Toto môžete ovládať. Toto môžete stelesniť po všetky veky. Vo vnútri svetov MEST, môžete len dať svoju energiu a čas mnohým alebo niekoľkým krátkodobým realitám.

Uvedomujem si, že som ťažko zrozumiteľný a akosi indiferentný k vašej pôvodnej otázke, ale keď sa pozriete opatrne, uvidíte svoju odpoveď nie tak veľmi v literárnom texte, ale vo vedomí za slovami.

Otázka 8 – Je systém Síria solárnym plexom centra bytia, ktoré má za hlavné centrum Veľkého Medveďa?

Odpoveď 8 – Opäť chápem a vážim si vašu túžbu pochopiť tieto záležitosti, ale pri riziku nadbytočnosti čokoľvek, čo poviem – relevantne k vašej otázke, vám pomôže vo vašom hlbšom pochopení Toho Kto Má Byť Poznaný V Duši (vy) (OWOBIK – One Whom Ought Be Inwardly Known). Keď dovolíte samým sebe, aby ste boli vtiahnutí do týchto smerov, potom sa pripravte, že budete sklamaní de-orbitálnymi silami, ktoré vás vtiahnu do MOTE v obrane vašej ignorancie OWOBIK.

Túžba po vedomostiach o MOTE je prevažne funkciou ega. Je veľa vysoko rozvinutých duchovných učiteľov s iniciáciami a s prekročením siedmej úrovne, ktorí vám nemôžu dať zásadné odpovede na otázky o MOTE.

Je to tak, pretože reality konsenzu – reality mnohých v MEST – nemajú opodstatnenosť v ich učeniach. Poznám učiteľa, ktorý je nadaný v záležitostiach srdcovej čakry na jej najezoterickejších úrovniach, ale ak by ste sa ho opýtali na vzťah S3 (posvätné zvukové symboly) k 268 celulárnym meridiánovým líniám v palete a hypotalame, pokrčil by plecami. Túžil by poznať odpoveď, ale len preto, lebo sa potenciálne týka oblasti jeho špecializácie, keďže energetický systém individualizovaného vedomia je holistický a zjednotený. Avšak ak by bola položená otázka o kozmickom ráde ako prvá, možno by poznal odpoveď, ale pravdepodobne by obrátil vašu pozornosť na osobnú úroveň, upozorniac vás – ako som to urobil aj ja – že predtým, ako sa oblasť vašich otázok rozšíri do kozmu, najprv pochopte to, z čoho ste zložení, čím ste, aké sú vaše vzťahy k Prvotnému Zdroju, čo je vašou úlohou/dharmou, čo si premietate do vášho osobného vesmíru a prečo.

Z vlastnej skúsenosti viem, že tí najlepší učitelia obracajú otázku o kozmických MOTE najprv k základnému pochopeniu OWOBIK, potom k ezoterickému pochopeniu OWOBIK, k vzťahu OWOBIK k jeho pôvodom a osudu, k vzťahu OWOBIK ku kozmickému plánu a nakoniec k ceste špecializácie, ktorou jednotlivec predloží svoje dary ducha. Žiaden stupeň tohto poradia nie je hermeticky uzavretý a oddelený od tých druhých. Steny medzi nimi sú porézne, ale napriek tomu učiteľ udržiava oblasť zamerania v rôznych úsekoch a štádiách.

Prosím pochopte, že keby som bol vo vašej prítomnosti, mohol by som sa vás opýtať desať otázok o ľudskom ušno-mozgovom komplexe a desaťkrát by ste nevedeli odpovedať. Nie preto, lebo tieto informácie nie sú dostupné vo vašej miestnej knižnici alebo kníhkupectve, ale preto, lebo ste ich neštudovali. Uisťujem vás, že pochopiť toto je dôležitejšie než kozmologický poriadok vzdialených solárnych systémov.

Znamená moja odpoveď, že stúpenec by nikdy nemal klásť otázky o kozmických MOTE? Nie. Na tejto línii otázok nie je nič zlé, pokiaľ chápete, že majú dôsledky a hľadiská a že sa k nim priblížite, vedomí si ich prirodzených nedostatkov. Sú výnimky z tohto pravidla? Áno, tie sú vždy.

Videl som študentov, ktorí mali vrodený dar pre kozmické MOTE, čo je podstatný komponent špecializácie ich dharmy. Títo jednotlivci majú sklon byť nadšení, snažiac sa čo najviac artikulovať a hodnotiť intuitívne čo cítia – čo sú typické artefakty iných životov alebo portálov vedomia, ktoré sú podprahové pre ich vedomé vnímanie. Títo študenti sú ako detektívi pri hľadaní skrytých vypínačov v tmavej miestnosti.

Viera – podprahová ako môže byť – je, že keď môžu tie vypínače zapnúť, ich osvietenie je zaistené. Ich karma je vyčistená a majú svoj osud vhodne pod kontrolou. Realitou je, že tmavá miestnosť nie je kozmická, je osobná a tma je motivačnou silou, ktorá prebudí „Detektíva“, aby spoznal seba. Kozmické MOTE sú primárnym rozptýlením počas cesty.

Čo je budivé a dôstojné vašej energie (hoci to náleží k vesmíru) je pred-formujúci a pred-poznávací aspekt: jednota za polaritou. Multivesmír je najväčší otvorený systém, vždy seba-korigujúci a hľadajúci dynamickú rovnováhu svojej pôvodnej vibrácie. Jednotlivec je časticou tohto makrosystému, vibrujúcou v súzvuku. V najhlbšom jadre jednotlivec už chápe, čo je potrebné vedieť o kozme, a je v rozvojovom, vývojovom stave napodobovania pred-formatívneho aspektu multiverza.

Otázka 9 – Ak je ´Lyricus spojený s Centrálnou Rasou alebo WM a veľká väčšina je z Centrálnej Rasy´, vyžaruje to z tohto solárneho systému? Ak áno, z akej schémy a zemegule? Ak nie, hovoríme o oblasti Plejád? (Náuky predsa majú silný Lúč 3, ich tretí aspekt.) Ak je to tak, má potom „Centrálna Rasa“ nejaký vzťah k Centrálnemu Spirituálnemu Slnku?

Odpoveď 9 – Lyricus je najprednejšie bratstvo učiteľov organizované v siedmich vedomostných kategóriách – každá je komponentom procesu, ktorý odblokuje druhy k zavedeniu ich vrcholnej technológie a vedomosti v snahe nevyvrátiteľného vedeckého objavu ľudskej duše (známeho ako Veľký Portál). Tento objav – nie ako osobnejší, introspektívny proces jednotlivca – je navrhnutý pre druhy celkove, a preto obsahuje oveľa mnohoznačnejšiu snahu a koordináciu.

Je účelom tohto zámeru, že Centrálne Spirituálne Slnko je skutočne pripojené a slúži ako zosilňujúci systém pre ciele Lyricusu. Primárny vzťah medzi Lyricusom a Centrálnym Spirituálnym Slnkom je porovnateľný s plachetnicou a jej vzťahom k vetru. Keďže Lyricus je poslanie smerujúce vonkajším smerom, Centrálne Slnko pôsobí ako energetizujúca sila pri distribúcii učení Lyricusu – nie tak veľmi ako tvorca obsahu a princípu, ale skôr ako pohotovostný a prípravný faktor pri cieľových druhoch učení Lyricusu.

Zatiaľ čo Lyricus je intelektuálne zrovnaný s Hierarchiou a jej cieľom a zámerom, tiež nesie oddelené učenie prostredníctvom zakódovaného zvuku a svetla, ktorého časťou sú Tvorcovia Krídel.

Otázka 10 – Za čo považuje Hierarchia súčasnú post-Irakovú situáciu, pokiaľ ide o ´zapečatenie dvier, kde prebýva zlo´? Získalo znovu Temné Bratstvo moc, ktorú malo pred 2. svetovou vojnou, keď pracovalo prostredníctvom osových národov? Je situácia týkajúca sa rovnováhy sily medzi Bielou a Čiernou Lóžou) považovaná teraz za neistú a vratkú? Kto má v súčasnosti navrch?

Odpoveď 10 – Temná Lóža pokračuje v konzumovaní a plánovaní moci vo fyzických a emocionálnych úrovniach Zeme bez ohľadu na vonkajšie vojnové udalosti. Inými slovami, vojny a politické nepokoje nie sú barometrami Temnej Lóže. Skôr sa znaky Temnej Lóže dajú nájsť v etike dospelých a detí a ako situačné etiky na kolektívnej báze opätovne odkláňajú globálnu kultúru preč od Božej vôle-pre-dobro. Kým Navigátor Jednoty (komponent ľudskej duše) nebude objavený a jeho praktické aplikácie nebudú využívané masami ľudí, Temná Lóža bude dominovať v tejto fyzickej ríši.

Jej dominantnosť umožňujú ľudské druhy, ktorým chýba identifikácia so zjednocujúcou silou, ktorú Navigátor Jednoty zakotvuje vo vyššej mysli. Tento pocit oddelenia od bratstva duší je jednoduchou zbraňou, ktorú využíva Temná lóža, aby získavala, udržiavala a motivovala svojich prívržencov.

Otázka 11 – Zionisti boli nástrojom Temného Bratstva pred a po 2. svetovej vojne: „Zapečatenie tých dvier nebolo úspešne prevedené, je časťou múdrosti, aby bolo v čase objavené. Tieto Sily Zla pracujú prostredníctvom trojuholníka zla, z ktorého jeden bod sa dá nájsť v Zionistickom hnutí v Spojených štátoch, ďalší v strednej Európe a tretí v Palestíne. Palestína už viac nie je Svätou zemou a nemala by byť za ňu považovaná.“[1] Je tento trojuholník stále aktivovaný prostredníctvom ´Neoconov´ v americkej administratíve? Ak áno, aká nebezpečná je ich agenda, pokiaľ ide o nadvládu Ameriky a Izraelu na Strednom východe?

Odpoveď 11 – Vaša otázka má v sebe dohady, ktoré nie sú celkom presné, a preto ak by som mal priamo odpovedať, moja odpoveď by bola z donútenia obmedzená.

Dovoľte mi len povedať, že Palestína a Izrael sú menšie elementy vo veľkej schéme koncentrácie ovládania hlavných zdrojov Zeme (t. j. ropy, zemného plynu, vody, potravinových komodít, zlata, diamantov atď.), tam nájdete pôsobenie Temnej L. Použijúc túto líniu zdôvodnenia, Izrael ani Palestína nevlastnia tieto životné zdroje.

Tieto zdroje sú zdrojom životnej sily Temnej Lóže, ako aj mocenskou základňou, z ktorej stúpajú k prominencii a uplatňujú svoju chamtivosť. Bolo to takto stovky generácií. Toto je pravda pre terru-zem ako pre každú planétu, na ktorej sa nachádza život s nositeľom duše DNA v čase pred Veľkým Portálom.

Planetárne životne dôležité a hodnotné zdroje priťahujú tých, ktorí sa identifikujú s mocou namiesto s bratstvom, s využívaním namiesto spolupráce. Toto je pravý a skutočný základ Temnej Lóže.

Otázka 12 – Je správna teória sprisahania, že útok na WTC 9. 11. bol navrhnutý vládou Spojených štátov a /alebo Izraelskou tajnou službou? Aký bol stupeň spoluviny v operácii Osama Bin Ládina? Sú Osama Bin Ládin a George Bush učeníkmi a ak áno, aký je ich vývojový status? 1 – 2 stupeň? (1.3, 1.5 atď.)

Odpoveď 12 – Nikto nezosnoval tragédie z 9. 11. okrem tých, ktorí to previedli. Temná Lóža to neorganizovala. Je to prirodzená, organická udalosť vyvstávajúca zo vzájomne nesúvisiacich, neslobodných populácií sveta, ktoré sa snažia vrátiť útok za to, čo považujú za kultúrnu genocídu.

Kultúrna genocída (robím rozdiel medzi rasovou genocídou) je jedným z jemnejších spôsobov, ako presunúť ovládanie zdrojov na Strednom východe. Niekto by mohol namietať, že Temná Lóža alebo vláda Spojených štátov vedeli, že niečo ako 9. 11. sa môže vyskytnúť, ale nepredpísali spôsob zničenia ani to špecificky neumožnili. Skôr ukazujú svoju moc a kultúrnu autokraciu s tým spojenú vediac, že reakcia je nevyhnutná.

Proti každej nekontrolovanej moci je hnutie odporu. Je to zákon vesmíru a Temná Lóža si je toho veľmi dobre vedomá. Avšak hnutie odporu môže byť manipulované, aby vyvolalo strach, je to strach, ktorý ďalej degraduje situačnú etiku a otvára dvere involúcii.

Čo sa týka úrovní učeníctva alebo vývojového statusu je to veľmi osobná záležitosť a nikdy nie je odhalená učiteľmi Lyricusu. Ba čo viac, akýkoľvek nepatričný dôraz na iniciačný status, obzvlášť na taký, ktorý sa netýka vášho, je energiou namierenou nesprávnym smerom.

Otázka 13 – Považuje Hierarchia za hrozivú rezolúciu izraelsko-palestínskej krízy? Uvažuje Manu, že podnikne drastické opatrenia, ak sa situácia čoskoro nevyrieši?

Odpoveď 13 – Rezolúcia krízy na Strednom východe je poprepájaná. Izraelsko-palestínsky konflikt je tankovaný dôvernou, nevyčerpateľnou zásobou vzájomnej nevôle, všetko smeruje k problému kultúrnej genocídy a k presunu kontroly nad životnými zdrojmi.

Keď pôvodní Američania podstúpili tento proces, najprv mali hnutia odporu, ale nakoniec podľahli dlhotrvajúcej, nekonečnej sile bieleho expanzívneho hnutia. Toto nebude prípad uvedeného konfliktu. Bude pokračovať v mnohých dekádach ustavičných cyklov pokoja zbraní a opätovných začiatkov nepriateľstva.

Manu Piatej Rasy sa nezaoberá záležitosťami tohto druhu. Ak by sa zaoberal, nepripravoval by sa na ďalší evolučný štandard DNA nosiča duše. Toto je hlavná úloha, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Manu.koniec prvej časti...druhá časť je tu...úvod od Jamesa...Zdroj: http://wingmakers.com/answersfromjames.html

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Časť v seriáli - James - Otázky a odpovede 3
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers