James: Otázky a odpovede 3, časť druhá

Po diskutovanej prvej časti nasleduje pokračovanie, ktorým sa dostaneme do prvej polovice týchto unikátnych otázok a odpovedí zozbieraných v priebehu rokov 2001-2003. Ich aktuálnosť je však práve v nadčasovosti tém. Čo odhalia odpovede 14-34?

Otázka 14 – Aký je pokrok stelesnenia Hierarchie? Kto a akí Majstri pracujú „medzi ľudstvom“ v tomto bode?

Odpoveď 14 – Vízia Hierarchie, ako ju preniesla Alice Bailey, bola nekompletná, keďže nezahŕňala Lyricus a Kmeň Svetla, ktorý obkolesuje Veľké Centrálne Slnko (aby som vymenoval dve vylúčenia). Toto bolo zámerné prehliadnutie navrhnuté na to, aby zjednodušilo a obmedzilo misiu Hierarchie. Pokiaľ ide o stelesnenie Hierarchie, odlišuje sa podľa planéty/druhu. V supervesmíre 7 je približne 30 triliónov potenciálnych život nesúcich planét, Nosič Duše DNA je distribuovaný na približne 0015% z týchto planét, alebo na asi 4,5 miliarde planét. Viete si predstaviť rozsah takého podnikania? Hierarchia je stelesnená vo veľmi malom percentuálnom podiele, menej než 1%, alebo asi na 840 000 rôznych druhoch.

Ako môžete vidieť, stelesnenie je z pohľadu Hierarchie proces, ktorý zahŕňa oveľa väčší rozsah než terru-zem. Čo sa týka vašej otázky, všetci pozemskí zástupcovia Bielej Lóže pracujú medzi ľuďmi. Predpokladám, že v skutočnosti naozaj myslíte to, ktorí známi majstri sú fyzicky inkarnovaní v tejto dobe. Nemám dovolenie odhaliť tento zoznam. Poviem vám, že je približne 165 majstrov (6. iniciácia a viac), ktorí sú fyzicky prítomní na terre-zemi a ktorí pôsobia ako predvoj duchovných zborov, väčšinou prostredníctvom ášramických aktivít. Sú niektorí majstri, ktorí si dovolili vystúpiť z relatívnej anonymity a ochrany ášramu, ale týchto je menej ako tucet a okrem jedného mena ich nepoznáte v literatúre Alice Bailey alebo inej, spojenej s Bielou Lóžou.

Avatár Syntézy je inštruovaný prostredníctvom Lyricusu a ako viete, pôsobí spoločne a koordinovane s Kristom. Avatár Syntézy je dôverne spojený s cieľmi Lyricusu, znalý, že Veľký Portál a návrat Vedomia Krista podnietia a urobia trvalým Vedomie Jedného Ľudstva a Jedného Sveta.

Otázka 15 – Návrat Krista bol pôvodne navrhnutý okolo roku 2025. Bol ten dátum nejako posunutý dopredu a ak áno, aké je terajšie približné načasovanie?

Odpoveď 15 – Načasovanie návratu Krista súvisí s načasovaním výstupu Neviditeľnej Cirkvi. Tieto dve veci sú neoddeliteľné. V slovníku Lyricusu je Neviditeľná Cirkev vzostupom Veľkého Portálu a jeho významnosti ako zjednocujúcej platformy odkazu náboženstiev a systémov založených na viere. Vedomie Krista iba pripraví Neviditeľnú Cirkev, aby vládla v ľudskom srdci a vyššej mysli, a Kristus vskutku vystúpi hneď nato v evolučnej službe.

Vzhľadom na vašu otázku o načasovaní je nemožné ustanoviť špecifické časové opatrenia pre udalosti, ktoré zahŕňajú súhrn ľudských rozhodnutí. Pravdupovediac, je to nakoniec ľudské rozhodnutie, nie rozhodnutie uložené Hierarchiou.

Otázka 16 – DK povedal, že v tomto storočí príde učeník, aby vykonal tretie zavedenie náuk, ktoré začali Blavatsky a Baileyová. Ukáže sa ešte tento učeník a sú tie náuky v procese rozširovania Majstrom stúpencovi? Akú majú tieto náuky formu? Odlišujú sa radikálne od tých, ktoré boli dané predtým? Ak áno, ktorý Majster to urobí (DK?) a kto je tým učeníkom, alebo v ktorej časti sveta sídli?

Odpoveď 16 – Nie som schopný v tomto čase vyjadriť sa k tejto jednotlivej otázke.

Otázka 17 – Aké percento ľudstva považuje Hierarchia za v súčasnosti podstupujúce prvé zasvätenie? Kto ju už podstúpil?

Odpoveď 17 – „Strecha“ túžby v akokoľvek božsky orientovanom zasvätencovi na Svätej Ceste nepozostáva zo stupňov alebo dokonca z ťažko získaných úspechov, ktoré reprezentujú. Pozostáva z príspevku ich duše k rozšíreniu evolučných podmienok svojho príslušného druhu. Z tohto dôvodu iniciácie nie sú obzvlášť dôležité v očiach hierarchie, ani v nich nevidia vyznamenania cti alebo poverení vyššieho účelu.

Tým chcem povedať, že chápem povahu vašej otázky a dám vám niekoľko všeobecných ukazovateľov. Jestvuje nepatrne menej než 100 000 zasvätencov, ktorí sú teraz inkarnovaní na Zemi a ktorí nasledujú Cestu Múdrosti, ukradnutú Hierarchiou. Nasledujú majstrami vyložené princípy a praktikovanie týchto princípov v každodennom živote. Nie bezúhonne, ale s ľudskými rozporuplnými vlastnosťami.

Avšak počas nasledujúcich 3 generácií bude príliv pokročilých duší inkarnujúcich sa na terru-zem. Tento príliv nazývame: Symetria Nebies. Pokročilé duše (väčšinou nepochádzajúce zo slnečnej sústavy) budú kódované s predispozíciami transformácie. Do roku 2080 ich bude viac ako 200 miliónov. Toto sú transformátori, ktorí prinesú symetriu do asymetrických fyzických a emocionálnych oblastí. Budú to vodcovia tohto vývinu, ktorí budú zodpovední za objavenie a nezvratný dôkaz ľudskej duše.

Je to vyvrcholenie ľudského naplnenia v tomto evolučnom cykle, a je to nepopierateľný cieľ všetkých vnútri Bielej Lóže, pretože tento objav nepatrí jednotlivcovi. Nie je krytý posvätnosťou individuálnej oblasti zážitku. Je to stelesnenie Hierarchie a svojím nezmazateľným znakom sa dotkne vedomia každého.

Vedomie Krista objav upevní a Neviditeľná Cirkev ho bude chrániť pred všetkými, ktorí sa pokúsia tento objav osočovať, potlačiť alebo mu zabrániť.

Otázka 18 – Ak je biotechnológia na prudkom vzostupe a keďže existuje mnoho etických úvah o získavaní kmeňových buniek z ľudských plodov (klonovanie atď.), považuje Hierarchia niektoré z nich za nepostrádateľné? Alebo je to len vytváranie monštier ľudstvom na vyššom otočení evolučnej špirály, ako skoncovala Lemuria – ale tentoraz s vyššou inteligenciou? Prejavuje sa teraz karma tej periódy postupu?

Odpoveď 18 – Výskum klonovania odkryje dôležitú súčasť Veľkého Portálu. Je to chápané ako životne dôležitý výskum a je to takmer vždy nevyhnutný krok na ceste k jeho objavu u rozvíjajúcich sa druhov. Výskum ľudského genómu sa netýka replikačnej povahy rekombinačnej DNA a tento rozdiel robí výskum klonovania drahocenným. Počas tejto štúdie sa vynára vedomosť o tom, ako môže byť Prvopočiatočná DNA vedecky aktivovaná interakciou so strážcami špecifického génového potenciálu: histónmi.

Otázka 19 – V svetle vyššie uvedeného a stanoveného, že veľa karmy sa vybíja rodovo cez ľudské telo, ako sa Hierarchia pozerá na vedu, ktorá sa pokúša liečiť rakovinu a iné karmické choroby in utero (počas tehotenstva) alebo ináč? Inými slovami, ako by sa karma vybila inými fyzickými prostriedkami (t.j. telo môže zlyhať v každom prípade, práve ako klonovaná ovca „Dolly") alebo na inej úrovni?

Odpoveď 19 – Odpoveď na túto otázku sa nachádza v zákone prirodzeného výberu. V živote sú niektoré podmienky (a toto je jedna z nich), ktoré nie sú spôsobené vyšším duchovným zákonom (v podstate karmickým), ale sú skôr výsledkom fundamentálnych fyzických princípov tak ako gravitácia. Zákon prirodzeného výberu je jedným z nich. Keď sa púšťate do genetiky prostredníctvom medicínskych zásahov, zahrávate sa s týmto zákonom a môžete očakávať reakcie.

Domnienka, že choroba je "karmicky vyvolaná", je nesprávna. Choroba je následok mnohých vecí, niekedy súvisí s karmou, ale viackrát je to dôsledok hlbšieho účelu: v tomto prípade objavenia duše. Bez medicínskej technológie, ktorú choroby vyžadujú, by ľudská duša zostala neoddeliteľnou súčasťou viery, a preto by našla svoju cestu do podmnožiny druhu, ale neniesla by takú obrovskú závažnosť a význam, ako keď je jej existencia dokázaná vedou.

Choroba slúži účelu pre širší druh, napriek tomu, že sa zdá absurdnou v kontexte jednotlivca. Medicínska technológia, ktorú druh vyvíja na boj s vlastnou smrteľnosťou, je presne požadovaným technickým základom, aby veda dokázala existenciu duše (Veľký Portál).

Otázka 20 – Je SARS biologickou zbraňou a ak áno, kto ju vyvinul a použil? Alebo je to výsledok masového strachu, za aký sú iné nákazlivé ochorenia považované z hľadiska ezoteriky?

Odpoveď 20 – SARS je prirodzený následok biologickej rozmanitosti a splynutia organických druhov. Na tomto prepuknutí nie je zákerné nič, čomu by sa nedalo zabrániť lepšou hygienou.

Otázka 21 – Je Hierarchia znepokojená hrozbou použitia jadrových zbraní? Dovolili by ich použitie za niektorých okolností?

Odpoveď 21 – Vo vnútri Hierarchie nie je jednotný názor na túto záležitosť. Nehľadiac na intervenčné stratégie Hierarchie, tento vesmír je založený na princípe slobodnej vôle. Intervencie sa zvažujú veľmi, veľmi opatrne – v časovej postupnosti a tiež mimo nej – a vykonávajú sa zriedka, iba ak významne nenarušia hlavný cieľ Hierarchie, ako je objavenie Veľkého Portálu.

Otázka 22 – Aké sú dnes nedostatky učeníkov podľa Hierarchie? Sú rovnaké, ako bývali (t.j. nedostatok citlivosti na dojem, zotrvačnosť, strach, materializmus atď.)?

Odpoveď 22 – Ani tu Hierarchia nie je jednotná. Z hľadiska Lyricusu, ktorého perspektívu poznám najlepšie, sú dnes 3 hlavné nedostatky učeníkov:

1. Pôsobia v CoD (Caves of Disconnection – Jaskyne Odlúčenia), ktoré oslabujú ducha súčinnosti a zdieľania, ktorý je požadovaný na osvieženie a oživenie náuky. Metafora jaskyne sa tiež týka tohto problému, pretože prirodzená tendencia učeníka je udržať ezoterické náuky ezoterickými. Toto neplatí len pre Cestu Múdrosti Bielej Lóže, ale tiež pre príbuzné polia genetiky, jadrovú fyziku, teóriu zvuku a svetla, kozmológiu, novú psychológiu atď. Učeníci sa potrebujú vzdelávať vo všetkých týchto oblastiach, pretože všetky sa týkajú ľudstva.

2. Náuky Svätej Cesty nie sú pevné ani kompletné. Učeníci si musia zachovať svoju flexibilitu a ochotu nielen rozvíjať súčasné náuky v nových oblastiach vyjadrenia, ale tiež hľadať, ako náuky môžu byť syntetizované alebo krížené s novými náukami, ktoré z nich vyplývajú. Učeníci majú ten nedostatok, že sú uzamknutí do tradičných paradigiem a ochraňujú svoju intelektuálnu žiadosť v záujme ega a familiárnosti komfortu.

3. Ezoterika sa ťažko stane exoterikou, ak jasne nedemonštruje etickú povahu, ktorá je v živote učeníka manifestovaná. Inými slovami, konzistencia pravých vzťahov a vôľa pre dobro je vyjadrená poctivo prúdom života jednotlivca od jedného konca k druhému. Toto si vyžaduje výnimočne disciplinovanú cestu k jednej komunikácii a ja používam termín komunikácia v jeho najširšom význame.

Otázka 23 – Aké sú hlavné oblasti, na ktoré by mohli svetoví učeníci zamerať svoju pozornosť, aby urýchlili prácu Hierarchie?

Odpoveď 23 – Nie je nič iné, na čo sa treba sústrediť, než na prekonanie nedostatkov, stručne spomenutých v odpovedi 22. Chápem povahu vašej otázky, ale Hierarchia nevyžaduje vedomé a úmyselné skupinové zameranie učeníkov na uskutočnenie alebo urýchlenie jej úlohy.

Otázka 24 – Plán, ktorý sa Hierarchia snaží uskutočniť, je predmetom neustálych modifikácií. Akých je dnes ich 5 hlavných priorít?

Odpoveď 24 – Priority nie sú stanovené číselne. Inými slovami, v Hierarchii je základný cieľ a stovky súvisiacich taktík. Niektoré taktiky možno majú závažnosťou bližší termín než iné a v tom je zmysel pre prioritu, ale všetko je časťou evolučného systému, ktorý stavia ľudský druh a dôkaz duše na kurz smerujúci ku kolízii.

Každý evolučný systém je navrhnutý tak, aby sa napokon transformoval na novátorský systém s novým, ale príbuzným účelom. Evolučné systémy majú zreteľnú kulmináciu, ktorá je katalyzátorom, aby sa transformácia odohrala. V prípade súčasného evolučného systému ľudstva je objav Veľkého Portálu zreteľnou kulmináciou, a keď nastane, posunie evolučný systém od ľudského druhu (planetárne zameranie) k interdimenzionálnemu druhu (medzigalaktické zameranie), založenému na schopnosti ľudstva použiť Veľký Portál ako rozhranie k Sieti Zvrchovanej Jednoty.

Zodpovedajúce aplikovanie Veľkého Portálu pripadne na učeníkov Svätej Cesty, aby ju verne vykonali. Všetky školenia, prípravy a obete dnešných dní sú navrhnuté, aby zapojili učeníkov budúcnosti zodpovedne riadiť a ochraňovať výsledky Veľkého Portálu. Toto je ohniskový bod Hierarchie, hoci nie všetci vnútri Hierarchie sú si vedomí tohto preklenujúceho cieľa a jeho kulminácie, predpovedanej v poslednej štvrtine 21. storočia.

Otázka 25 – Hrozí svetová hospodárska recesia? Považuje Hierarchia za nutné, aby sa vyvinul nový finančný systém?

Odpoveď 25 – Je jedno Zenové príslovie: Posledná vec, ktorú si ryba všimne, je voda. Recesia sa blíži a je globálna. Je výsledkom kontroly zásob peňazí / aktív / životných zdrojov Temnou Lóžou. Hierarchia sa nezaoberá finančným systémom, pokiaľ technológia, nutná pre Veľký Portál, dostáva investície (a bude ich dostávať).

Otázka 26 – Rozumiem tomu tak, že ľudstvo ako celok, ako aj sama planéta a všetky formy života na nej podstupujú rozsiahle biologické zmeny na tých najzákladnejších úrovniach. Sú medzi nami takí, ktorí sú si toho vedomí, t.j. ktorí učinili rozhodnutie stelesniť energiu našej Duše, Navigátora Jednoty atď. Mnohí z nás začali tento proces pred vyše desaťročím a ďalej zažívajú mučivú bolesť a nepokoj vo fyzickom tele, ako aj návaly depresie a mentálne a emocionálne výzvy. Niektorí to považujú za transformáciu, vzostup, čistenie karmy predkov atď. Táto záležitosť sa týka mnohých, mohli by ste to, prosím, komentovať? Napr. aké je skutočné dianie a čo môžeme očakávať, ako proces precitnutia pokračuje a / alebo ako sa završuje?

Odpoveď 26 – Ďakujem vám za otázku a za záujem o túto tému. Je pravda, že ľudský nástroj v niektorých prípadoch podstupuje zmeny a že tieto zmeny môže zažívať niekedy intenzívne a niekedy neobyčajne subtílne. Avšak závažnejšie zmeny – týkajúce sa základnej štruktúry ľudského nástroja – sa nevyhnutne neprejavujú ako fyzický nepokoj alebo emocionálne krízy.

Veľmi často sa fyzický nepokoj a emocionálne turbulencie môžu pripísať nespočetným a nesúvisiacim príčinám, ktoré (som si istý, že budete súhlasiť) nie sú spojené s týmto základným vývinom ľudského nástroja. Každý musí použiť svoju súdnosť a vlastné vedomosti, aby rozlíšil pôsobenie počasia, výživy, stresových podmienok atď. od tých podstatnejších zmien, ktoré sa vyskytujú na atomárnych alebo sub-atomárnych úrovniach.

Ľudský nástroj má zmiešanú štruktúru. Nie je jednoducho len fyzický. Zahŕňa cestičky mysle a emocionálneho intelektu, ktoré sú dôvernejšie poprepájané s Navigátorom Jednoty než fyzické telo. Je to Navigátor Jednoty, ktorý vyjadruje svoju formu vedomia prostredníctvom ľudského nástroja živšie a toto vyjadrenie energetizuje cestičky, ktoré spájajú alebo „premosťujú“ myseľ a emocionálne vedomie s Navigátorom Jednoty.

Môžete si predstaviť tieto cestičky ako koreňový systém. Myseľ a emócie sú ako korene fyzického tela, čerpajúce výživu z Navigátora Jednoty. Keď je Navigátor Jednoty aktivovaný, aby sa vyjadril živšie vo fyzickom, 3-dimenzionálnom svete, jeho dodávka výživy je zintenzívnená; myseľ a emócie nepochybne absorbujú túto intenzifikáciu a prenášajú ju ďalej do fyzického tela.

Prítomnosť Navigátora Jednoty je pre ľudský nástroj neviditeľná a z väčšej časti priamo nepocítiteľná. Vyššie cestičky mysle si ho predstavujú; tieto obrazy sú preložené emóciám a telu prostredníctvom hudby tak živo ako nijakou inou formou umenia. Každá osoba reaguje na tieto preklady trochu inak, neexistuje štandardná reakcia.

Dôležitú vec, ktorú je potrebné pochopiť, je tá, že prítomnosť Navigátora Jednoty sa vtláča do fyzickej dimenzie a zanecháva svoj nezmazateľný efekt. Je veľa dôvodov, prečo sa to deje, ale najpozoruhodnejšie je, že jednotlivci inkarnujúci sa v tejto dobe budú vedome a v niektorých prípadoch podvedome vyvolávať vedomie Navigátora Jednoty, aby vyžarovalo svoju zjednocujúcu energiu pre ľudský nástroj.

Otázka 27 – Je fér stav, že ste súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus, ktorý má základ v systéme Síria (Corteum) napriek skutočnosti, že pochádzate z odľahlej galaxie?

Odpoveď 27 – Na túto otázku sa ťažko odpovedá, prinajmenšom slovami. Vyžaduje si to, aby ste zreorganizovali vašu definíciu entity. Vaša otázka naznačuje, že nemôžem operovať vo viacerých systémoch súčasne. Viem, že ste si vedomý, že v Bratstve sú takí, ktorí praktizujú bilokáciu. Zatiaľ čo o tomto je typicky uvažované v kontexte fyzického tela, multilokácia vo vyšších telách nie je pre členov Lyricusu len možná, ale aj nutná. Čas mi nedovoľuje vymenovať dôvody, hoci najdôležitejší dôvod je celkom intuitívny: multilokácia nám umožňuje „rozšíriť“ prítomnosť našich vibračných vedomostí širšiemu obecenstvu.

Otázka 28 – Sú Bytosti Šambaly Tvorcovia Krídel? Je Sanat Kumara Tvorca Krídel? Keď som prvý raz čítal Víziu Mantustia, myslel som, že táto bytosť by mohla byť Sanat Kumara. Je Mantustia Sanat Kumara, a ak nie, kto je Mantustia?

Odpoveď 28 – Len s vedomým úsilím som schopný rozlíšiť Tvorcov Krídel od všetkých cítiacich foriem života v 7. supervesmíre. V realite, v ktorej slúžim, sú všetky cítiace a individualizované formy života rodinou zvrchovane celistvých známych ako Centrálna Rasa Sedem, alebo Tvorcovia Krídel. Čas – ako vzťahujúci sa element – redukuje jednotu vedomia oddeľovaním a jednoznačným zoradením vedomia. V mojom prirodzenom stave nevidím čas týmto spôsobom, a preto vás vnímam ako Tvorcov Krídel tu a teraz, nie v nejakej vzdialenej alebo predstavovanej budúcnosti. Samozrejme tiež dokážem vidieť, ako Navigátor Jednoty v ľudskom nástroji neohrabane zápasí, aby vykonával túto realitu v 3-dimenzionálnom priestore. Ale je to podmienka odlúčenia a viac špecifické, nezakúšanie odlúčenia, ktoré vytvára toto nemotorné uvedenie Navigátora Jednoty.

Mantustia je pozdvihnutý majster, ktorý je pre Zem mimoriadnou entitou planetárneho významu, avšak nie je to Sanat Kumara. Vnútri Učiteľského Rádu Lyricus sú rozdiely medzi osobnosťami založené na vyučovacej metóde, ktorú osobnosť používa. Je široký okruh metodológií, ktoré sa môžu používať, a sú presvedčení učitelia, ktorí založili metódy zlučovania týchto metód takým spôsobom, že môžu u svojich študentov vyvolať objavnú skúsenosť prostredníctvom jednoduchej zmeny jazyka. Mantustia vyvinul mnohé z najznámejších rozhovorov Lyricusu. Je majstrom majstrov najezoterickejšieho rádu vnútri Lyricusu, ktorý vyvíja rozhovory, náučné metodológie a empirické učenia prostredím vnútri ľudského genómu. Budete schopní rozoznať jeho hlas, tak ako máte záhadnú schopnosť integrovať paradox s pravdou v autoritatívnom odtieni. Ak je vypočutý v jeho čírom, materinskom jazyku, hlas a múdrosť Mantustia hraničí s neporovnateľnosťou.

Otázka 29 – Je silný predpoklad, že Patandžali bol možno súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus. Bol Patandžali Tvorca Krídel a člen Lyricusu? So všetkou patričnou úctou – odvoláva sa písmeno P pri Majstrovi P na P(atandžaliho)?

Odpoveď 29 – Patandžali sa výslovne netýka Lyricusu. Je spojený s planetárnym učiteľským rádom tohto sektora galaxie Mliečnej dráhy. Patandžaliho Sútry sú navrhnuté, aby vyrovnali entitu s vibráciou zjednotenia vštepenou vnútri Navigátora Jednoty. Žiaľ boli použité na iné účely väčšinou zasvätencov (napr. kontrola mysle), a pri tomto zneužití ich vlastná sila bola oslabená.

Patandžaliho prítomnosť na Zemi je dobre zahalená kvôli jeho mimozemskému pôvodu. Bol pokročilým mysliteľom a akademikom svojej doby a len niektorí mohli rozumieť jeho skutočným náukám týkajúcich sa synchronizácie vibrácie Navigátora Jednoty v ľudskom nástroji.

V tomto čase nie som schopný odpovedať na vašu otázku ohľadne Majstra P.

Otázka 30 – Je okrem slova „Hierarchia“ iné slovo, ktoré môžem použiť a ktoré je viac príbuzné s jej pravou povahou?

Odpoveď 30 – Páči sa mi koncept „Organizačné Zoskupenie Zdroja“ (Source Organizational Alignment) alebo SOA. Znamená to, že zdroj organizácie je oprávnene splnomocnený zaviesť víziu na dosiahnutie skupinovej energie. Všetci, ktorí investujú svoj čas a energiu do usporiadania, majú zodpovednosť k zoskupeniu tejto vízie. SOA je alternatívna definícia Hierarchie, ktorá predpokladá jej pravú povahu.

Avšak povediac toto, vynorí sa problém, ako Hierarchie ochraňujú víziu zdroja, keď sa prihodia tri okolnosti:

- Zdrojová vízia bola časovo ohraničená na obdobie jednej generácie, a usporiadanie pretrvá zdrojovú víziu.

- Zdrojom nebol skutočný vizionár alebo znalec v predvídaní posunov ľudského správania založených na zmenách prostredia.

- Vynoria sa podstatné hrozby alebo príležitosti, ktoré udrú na víziu a vyžiadajú si jej modifikáciu.

Majte na pamäti, že Veľký Vesmír zatiaľ čo je takmer nekonečný vo svojich priestorových rozmeroch, je nekonečne riedko obývaný pokiaľ ide o humanoidné populácie. Kvôli tejto podmienke sa ľudské populácie učia ako vzájomne pôsobiť naprieč priestorovými dimenziami vesmíru prostredníctvom SIN (Sovereign Integral Network - Sieť Zvrchovanej Jednoty). Obchodovanie je najbežnejší dôvod, pre ktorý humanoidné populácie vzájomne na seba pôsobia; druhým najbežnejším dôvodom je utváranie bezpečnostných aliancií.

Toto sú dve najdôkladnejšie formy SOA vo fyzickom, Veľkom Vesmíre. Existujú veľmi premyslené a ďalekosiahle obchodné siete alebo ako sú niekedy nazývané (toto je voľný preklad) Obchodné Spojenecké Organizácie (TAO - Trade Alliance Organizations). Tieto jednotlivé príklady SOA tvoria pravý základ Hierarchie ako sa rozširuje na planéty nesúce život, ktoré sa stali aktivovanými v Sieti Zvrchovanej Jednoty.

Existujú tiež planéty, ktorých populácia dosiahla určitú úroveň duchovnej hĺbky a uvedomenia, ktorá spôsobuje, že sa zdržiavajú používania humanoidnej SOA a účasti v TAO. Toto sú evolučne najpokročilejšie humanoidné populácie a obvykle uprednostňujú zotrvávanie mimo sporov, ktoré samozrejme vznikajú v humanoidných SOA a TAO. Tieto populácie investujú svoj čas a energiu do prejavovania SOA Prvotného Zdroja a do pomoci iným planétam na ich evolučnej dráhe.

Na týchto planétach Lyricus ustanovuje predsunutú hliadku. Táto hliadka nesie semienko vízie SOA, ale takej, ktorá je pripojená k vízii Prvotného Zdroja. Medzi týmito planétami je forma komunikácie a organizácie, ktorá môže byť označovaná ako SOA alebo Hierarchia, ale toto nie je Hierarchia o ktorej ste si vytvorili mentálny obraz.

Otázka 31 – Hovoríte, že to nie je SOA, ktorá je „vyrovnaná s víziou Prvotného Zdroja“? Alebo hovoríte, že môj mentálny obraz nie je dosť presný, aby som si uvedomil pravú povahu SOA na Zemi, ktorá je naozaj vyrovnaná s Prvotným Zdrojom?

Odpoveď 31 – Pozemská SOA bola zavedená pred veľkou potopou členmi Lyricusu, ktorý sa stali známi ako Elohimovia alebo Žiariaci. Tieto bytosti založili na Zemi sedem vedomostných centier. Toto boli inštruktážne prostredia, ktoré zrýchľovali napojenie ľudského nástroja k Navigátoru Jednoty a odblokovaného človeka zasväcovali k pozdvihnutiu vedomia, takže bolo možné vytvoriť veľkolepé filozofické systémy, ktoré v určitom rozsahu pretrvávajú dodnes.

Hierarchia (ako ju definujete) bola semienkom, ktoré bolo zasadené tímom Lyricusu, ktorý pracoval s kmeňmi ľudí Zeme. V rozpätí jeden tisíc rokov sa ľudská myseľ dramaticky vyvinula a spolu s tým sa vynorili technológie, ktoré sú úžasne sofistikované. Väčšina týchto technológií bola použitá na účely duchovnej evolúcie druhu, avšak ako je to vždy v prípade vesmíru slobodnej vôle, nie všetky kmene ľudí vedeli odolávať psychickým a mentálnym manipuláciám politických lídrov, ktorým sa dobytie zdrojov krajiny zdalo žiadúcejšie než vývoj duchovne rozvinutých spoločenstiev.

SOA Hierarchie sa začalo meniť následkom vyššej priority kladenej na sebazáchovu. Na jeho duchovné hodnoty a ciele nastali útoky a bol nútený ustúpiť do ilegality. Z časti kvôli tomuto rozkolu, veľká potopa vykonávala nový výpočet na ľudskom genóme a efektívne začali nové druhy. Hierarchia si vzala toto ponaučenie k srdcu, a žiadúcejším vyjadrením jej makroosobnosti sa stala trpezlivosť. Jeho učitelia sa stali vizionárskejšími ohľadom dlhej cesty, ktorá stála pred ľudstvom.

Otázka 32 – Uvedomujem si, že vás veľmi nezaujímajú stupne zasvätenia, ale jednoducho ako vzťažný bod, vyššie uvedený opis mi pripomenul ten bod medzi druhými a tretími zasväteniami, na ktoré DK odkazuje ako na pravdepodobne najobtiažnejší stupeň ľudskej evolúcie (prinajmenšom na Zemi). Učeník/študent je v akomsi druhu psychologického územia nikoho, kráčajúc medzi dvoma svetmi. Vidíte to tiež rovnako?

Odpoveď 32 – Sú dôvody, pre ktoré nie som zástancom stupňov zasvätenia. Predpokladá to nejaký proces, ktorý môže byť predpísaný, respektíve aplikovaný na ľudský nástroj, ktorý umožňuje predvídať predpísaný výsledok. Avšak zasvätenec, ktorý úctivo pozvaný zažiť tento proces, nie je adekvátne vyvinutý v svojom uvedomení poznať kto robí ten „predpis", alebo aký je dôsledok, keďže sa ich to týka ako jednotlivcov. Preto praktizujú slepú vernosť neviditeľnému „predpisujúcemu" – podmienke, ktorá naloží ľudský nástroj do vlaku pozvoľného prebudenia a viac než to, nádej uniformného procesu.

Pokiaľ ide o vašu otázku, ľudský nástroj je komplexnou a zložitou nádobou, ktorej rozumiete ako všetci ľudia tejto éry len v malej miere (napriek modernej vede). Ľudský nástroj operuje na viacnásobných úrovniach, vo viacnásobných dimenziách časopriestoru a je extrémne citlivý na psychickú energiu. Nie je to úloha bytia medzi dvoma svetmi, je to úzkosť z nevedomosti. Je celkom prirodzené obávať sa nevedomosti samej. Všetci ľudia sa líšia stupňom tejto úzkosti. Nie je rezervovaná pre tých, ktorí sú na ceste seba-osvietenia; napriek tomu faktu je paragrafovaná v slovnej zásobe „temnej noci duše", „vnímavostného oneskorenia spiritualizácie" alebo „porážke vlastného zasvätenia", ktoré sa stali – čo uvádzajú moji spoločníci – slovnou zásobou notorických sťažností zasvätencov.

Opisujete vašu skúsenosť humorným spôsobom (vo vašom liste). Odporúčam váš zmysel pre humor. Určite to vylúdilo na mojej tvári úsmev. Humor je vynikajúca zbraň proti úzkosti z nevedomosti. Len pamätajte: mať nádej vyvolá u vás pocit výhody, ste vo výbornej spoločnosti. Úzkosť z nevedomosti je tak všadeprítomná ako ľudský nástroj sám a jej prevaha je daňou reality neschopnosti ľudského nástroja „spoznať seba" prostredníctvom mysle. Môže sa spoznať len prostredníctvom Navigátora Jednoty, ale paradoxne toto poznanie nie je vo forme, ktorá je pre ľudský nástroj prijateľná.

Otázka 33 – Moja žena a ja sme ukončili dva veľké cykly, ako sa o tom pojednáva vo 4. Filozofii. Plánujeme začať tretí. Malo by to byť pretrvávajúce cvičenie? A mali by sme pokračovať ďalšími dvomi cvičeniami štvrtej filozofickej štúdie? Okrem toho každý deň meditujeme ako súčasť našej dennej rutiny. Sú nejaké špeciálne meditácie alebo cvičenia spojené s vašimi náukami zažívania Navigátora Jednoty, ktoré idú po tom, čo je dané v materiáloch Tvorcov Krídel?

Odpoveď 33 – Ako u ktorejkoľvek procedúry, ktorá je distribuovaná od Tvorcov Krídel a určená pre vaše opätovné spojenie s Navigátorom Jednoty, je treba brať tú procedúru ako pokračujúce cvičenie. Budete sprevádzaní vo vykonávaní tohto cvičenia; nebudete musieť zaviesť štruktúru opakovania.

Je mnoho techník týkajúcich sa pojednaní Lyricusu, ktoré musia byť v nasledujúcich rokoch uvoľnené. Ale Materiály Tvorcov Krídel v ich fyzickej forme sú ako tiene väčšieho tela diela, ktoré je obsiahnuté vnútri Galaktických Podporných Zón. Váš Navigátor Jednoty si to uvedomuje, pretože ste boli v týchto svetoch vo svojom stave sna a prebúdzania. Materiály Tvorcov Krídel spúšťajú túto odozvu, či už počúvate Komorovú Hudbu, skúmate umenie, čítate poéziu, alebo rozjímate nad filozofickou strofou. Avšak posun vo vedomí je extrémne jemný a prakticky nezistiteľný ľudskému nástroju, oboznámenému s ľudským podmieňovaním.

Otázka 34 – Zaujímam sa o maľby a obzvlášť o symboly v nich. Môžu byť preložené do angličtiny? Sú to Senzar symboly, o ktorých sa DK zmieňuje vo svojich spisoch?

Odpoveď 34 – Senzar okrem jestvovania abecedy ako takej môže byť interpretovaný v šifrovaných znakoch, ktoré korešpondujú s podstatou ideografov skôr než so slabikami. Senzar ako jazyk bol prinesený na Zem Centrálnou Rasou. Dôvod je úplne jednoduchý. Ideografický jazyk môže vyjadriť nesmierne komplexný pojem v jedinom znaku. Je veľmi výkonný a môže byť efektívne kódovaný pre vysoko cielené vysielanie. Kozmologické a matematické koncepty významnej dôležitosti by boli redukované na symbolickú interpretáciu, ale kontextový význam farby a sekundárnej matrice priniesol na svetlo plný význam symbolu, takto jeho kódovanie bolo kompletné.

Inými slovami, môžete sa pozerať na zvláštny znak 24. Komorového Obrazu (napr. druhý, primárny znak vo vertikálnej matrici v ľavej hornej časti maľby). Ak je vyňatý zo svojho rámca štruktúry, tento jednotlivý znak znamená jednu vec, ktorá by sa dala transponovať do sanskritu, ale keď sa naň pozrieme v jeho kontextovej matrici, je povýšený na Senzar, kde je jeho význam kódovaný a reprezentuje Navigátor Jednoty vnútri ľudského nástroja. Senzar je jazyk, ktorý tečie medzi abecednými znakmi, matematickými symbolmi a hudobnými notami. Je to integrovaný jazyk, niekedy nazývaný Univerzálny Jazyk Svetla alebo Insígnie Prvotného Zdroja.koniec druhej časti...tretia časť je tu...Zdroj: http://wingmakers.com/answersfromjames.html

© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Časť v seriáli - James - Otázky a odpovede 3
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers