Zázrak či neznáma technika?

Príbeh tohto obrazu sme už opísali pred rokmi. Pripomeňme si len, že aztécky Indián Juan Diego, ktorý sa obrátil na kresťanskú vieru, prešiel denne kilometre z rodnej dediny Tolpetlac do kostola, aby sa zúčastnil rannej omše. Keď v decembri roku 1531 za úsvitu prechádzal okolo pahorka Tepeyac, počul nadpozem­skú hudbu, ktorá z neho vychádzala. Po chvíli ho oslovil sladký hlas po mene. Keď Diego vyšiel na pahorok, uvidel ženu v ligo­tavých šatách, ktorá nezvyčajne žiarila. Pro­sila ho, aby išiel za biskupom a tlmočil mu jej želanie. Najsvätejšia Panna - lebo tak sa nazvala - chcela, aby na pahorku postavil kostol na jej počesť. Biskup Zumarraga však nebral jeho slová vážne. Keď sa situácia zopakovala, biskup žiadal dôkaz. Mária pri­kázala Diegovi, aby sa na druhý deň vrátil na vŕšok: našiel tam nádherné farebné kvety. Bol to naozaj zázrak, nielenže bola zima, ale ani v najkrajšom lete tam okrem kaktusov a trávy nič nerástlo. Panna vložila kvety do Juanovej tilmy (indiánske pončo) a prikázala mu, aby ju nerozvinul skôr ako pred biskupom. Juan všetko biskupovi porozprával a potom rozvinul tilmu, z ktorej sa vysypali kvety. Vtedy sa na bielom Juanovom ponči ako na filmovom plátne objavil farebný obraz Panny Márie. V takomto stave je dodnes.

Doterajší výskum tohto fenoménu priniesol viac otázok ako odpovedí. Tilma je obyčajná tkanina z vlákien agáve, ktorá vydrží asi dvadsať rokov. Vedci si nedokážu vysvetliť, ako mohla pretrvať stáročia bez konzervácie. Nevysvetli­teľná je aj sviežosť farieb na obraze. Profesor Philip Callahan z univerzity na Floride, ktorý obraz skú­mal, povedal, že už len ultrafialové žiarenie emitované svetlom kostolných sviec by už dávno malo farby zničiť. Doteraz sa odborníkom nepodarilo zistiť, aké farbivá vytvorili obraz. Isté je, že nemajú minerálny, rastlinný či zvierací pôvod. Čím teda sú? Ani na vláknach, ani priamo v nich špecialisti neobjavili prítom­nosť farby.

Mikroskopický výskum ukázal, že obraz nie je maľbou. Chýba na ňom dotyk štetca - tvrdil profesor Francis Ribera. Nakoniec to potvrdili aj iné autority. Profesor Philip Callahan a Jódy Smithová použili inú metódu. Analýza infračerveným svetlom potvrdila, že na plátne chýbajú stopy štetca a základ, ktorý by vyplnil prázd­ny priestor medzi vláknami..Nemôže byť ani reči o tom, že by obraz ktosi namaľoval.... Prekvapujúcu hypotézu vyslovili odborníci z firmy Kodak: obraz je zrejme akýmsi dru­hom fotografie! Ibaže vznikol stáročia pred objavením fotografickej techniky na našej planéte.... Potvrdenie tejto teórie sa nachá­dza v očiach madony. Po prvý raz sa do nich zahľadel mexický fotograf A. Conzales a zbadal v nich odraz ľudskej tváre!!! Bolo to však v roku 1929 a nik záležitosť ďalej neskúmal. Až v roku 1951 grafik S. C. Salinas Chavas skúmal pomocou lupy oči na obraze a zbadal v nich odraz tváre bradatého muža. Odvtedy sa očami zaoberali fyzici, optici. Keď na výskum použili elektrónkový mikroskop spojený s počítačom, odraz bol prečítaný.

Zobrazuje scénu spred vyše 470 ro­kov. Starší muž, biskup, sa rozpráva s druhým. Je tam aj Juan Diego vo svojej tilme a indiánska rodina: matka s dieťaťom v náručí, muž a malý chlapec.

Kde však bola vtedy Panna Mária, ktorá je zvečnená na obraze-fotografii? Podľa nášho chápania musela byť v miestnosti a všetko vidieť, sama neviditeľná... Niektorí bádatelia sa prikláňajú k hypotéze, že zázračné zjavenia môžu byť jednou z foriem nadvia­zania kontaktu predstaviteľov mimozemskej civili­zácie s pozemšťanmi. Ukazujú sa ľuďom v božských postavách alebo ako trojrozmer­né bytosti, majú psychický vplyv na okolie, virtuálnu projekciu. Môže sa to však týkať aj zjavenia na pahorku Tepeyac? Pre vtedajších ľudí bolo zakvitnutie neznámych kvetov počas zimy zázrakom: súčasníci by už boli skeptickejší...

Najsvätejšia Panna prikázala Juanovi, aby biskupovi priniesol kvety zavinuté v tilme. Žeby ich účinok „oslabol" a dokonca zani­kol, keby Juan počas cesty tilmu rozvinul a kochal sa pohľadom na kvety? Obraz vznikol na určitom mieste v konkrét­nom čase splnením vymedzených podmie­nok: tilma sa mala rozvinúť, kvety spadnúť na zem pred biskupa. Akoby tilma zohráva­la úlohu šošovky i filmu. Vzhľadom na sú­časné známe techniky je to nemožné zopa­kovať. Iba ak s počítačovou technikou, ktorá nám umožňuje vidieť premenu človeka na netvora, skaly na zviera či dávno mŕtve di­nosaury útočiť na ľudí. Teoreticky je to už možné. Pre našich predkov to však bol zázrak.Článok je v sekcií - Veda / Nezaradené