Magický vynález 1

Americký inžinier Thomas Galen Hieronymus si už v štyridsiatych rokoch minulého storočia dal patentovať vynález, ktorý funguje vďaka... mágii.

Keď sa newyorský inžinier Ed Herman obrátil so svojím problémom na Thomasa G. Hieronyma, netušil, akej pomoci sa mu nakoniec dostane. Divú višňu rastúcu na Hermannovom trávniku napadli húsenice, na ktoré nezaberali žiadne pesticídy. Nakoniec rezignoval. Hieronymus mu napísal, aby mu poslal fotografiu svojho stromu a do škatuľky vložil trocha lístia a pár húseníc. Žiadal aj negatívy... Prekvapený Hermann presne splnil Hieronymovu požiadavku. O niekoľko dní, keď sa vracal domov z práce, musel zabrzdiť, keďže po ceste sa plazili tisíce húseníc a na trávniku ležali ďalšie mŕtve húsenice. Padali zo stromu a tie, ktoré ešte žili, sa plazili všetkými smermi. V čase, keď sa to dialo, Hieronymus bol tristo míľ vzdialený od miesta činu. Existuje teória, podľa ktorej emulzia na fotodoske je akýmsi spôsobom prepojená s fotografovaným objektom. Potvrdzuje to tzv.symaptická mágia: symbol (snímka) je objektom a čokoľvek sa urobí so symbolom, to isté sa stane s objektom. V experimentoch týkajúcich sa rastlín v De la Warr Laboratories v anglickom Oxforde zistili, že je možné simulovať rast rastlín ožiarením ich fotografie. Zničenie húseníc na strome Eda Hermanna by potvrdzovalo, že takýmto spôsobom možno čosi zničiť. A čo fotografia človeka?

Thomas Galen Hieronymus, člen Združenia elektroinžinierov vynálezca a konštruktér si v 40. rokoch na Patentovom úrade vo Washingtone dal zaregistrovať čosi, čo bolo zapísané do registra ako "inštrument na objavovanie nových, neznámych emanácií zo zotrvačnej hmoty". Nik vtedy nepredpokladal, že zariadenie môže byť aj vysielačom, pôsobiacim rovnakou silou na diaľku na organickú hmotu. " Vydavateľ a popularizátor vedy John Campbell, ktorý v roku 1956 dostal od Hieronyma tento prekvapujúci dokument, napísal: "Ak môžete zabíjať škodlivý hmyz pôsobením na jeho fotografiu,a o na vzdialenosť tisícok míľ môžem predpokladať, že rovnakým spôsobom môžete zabiť mňa, napriek mojej snahe kamkoľvek sa skryť. Váš prístroj je takmer čisto magický. V dávnom, reálnom a skutočnom význame spôsobuje magickú smrť... Môžete ho používať na dobré ciele, ale, ak ho sprístupníte iným, čo ich zastaví pred použitím prístroja na iné ciele?" Campbell, povahou skeptik, sa o účinnosti magického zariadenia amerického inžiniera nepresvedčil hneď. Vo svojom domácom laboratóriu v New jersey s ním experimentoval dlhé roky, až nakoniec sa stal jeho najvytrvalejším propagátorom. Práve vďaka nemu sa Hieronymove práce stali známe. V sérii fascinujúcich článkov ich opísal v Astounding Science-Fiction, časopise, ktorý sám redigoval. Hieronymus si uvedomoval význam i nebezpečnosť svojich objavov a v patente upustil od niekoľkých technických podrobností. Mohli sa dostať do nesprávnych rúk. Pravda je totiž taká, že vedci pracujúci pre armádu sa živo zaujímali o nekonvenčné zariadenia amerického inžiniera. Možnosti, ktoré sa v nich ukrývali, sa prihrali fantázii aj tých najobmedzenejších mozgov generálov. Veď vplývanie na živé organizmy na vzdialenosť - to bolo ono! Dokonalá zbraň, túžba každého stratéga!

V prvej polovici 50. rokov do Hieronymovho domu, ktorý vtedy žil na Floride, prišli dvaja vysokí dôstojníci vzdušných síl USA. Presne vedeli, čo chcú. Hieronymus nakoniec súhlasil s jedným experimentom. "Vezmite niekoľko tankov alebo veľkých nákladných áut a rozostavte ich v okolí, kde chcete," povedal zaskočeným vojakom. "Potom postavte niekoľko veľkých stanov a umiestnite v nich nákladné autá s ľuďmi a prázdne nákladiaky. Potrebujem aj niekol1co fotografií okolia z výšky 1000, 2000, 5000 a 10 000 stôp. Potom vám poviem, kto alebo čo a v akom množstve sa nachádza v každom stane. Po určitom čase armáda poslala fotografie, ale neboli to snímky, o aké ich žiadal Hieronymus. Na; všetkých boli oblasti pokryté lesom. Pomocou svojho zariadenia vynálezca nečakane objavil prítomnosť ľudí, a to všade! Vyzeralo to, že experiment sa nepodaril. Zakrátko však vyšlo najavo, že " vojaci, ktorí boli v danej oblasti veľmi dlho, vykonávali svoje fyziologické potreby nie na latríne, ale pod stromom či v kríkoch. Ich biologické stopy bolo možné objaviť v celom okolí. Možnože práve táto okolnosť spôsobila, že armáda stratila záujem o Hieronymove zariadenia, a to aj napriek tomu,že na inej fotografii presne lokalizoval vojenské zariadenia zamaskované rastlinstvom.

A ako funguje magická Hieronymova skrinka? To si povieme v druhej časti.Časť v seriáli - Magický vynález
Článok je v sekcií - Veda / Nezaradené