Čo sa blíži k planéte Zem

V prvých dňoch januára 2000 britská vláda povolala špeciálnu skupinu, ktorá má určiť pravdepodobnosť dopadu asteroidu na povrch našej planéty a pripraviť plán, ako zabrániť následkom možnej kolízie veľkého kozmického telesa so Zemou.

Vedeckej skupine profesorov: Crispinovi Tickellovi a Davidovi Williamsovi pod vedením Harryho Atkinsona, bývalého člena Európskej rady pre kozmický výskum, nedali veľa času. Už v polovici tohto roka majú predložiť výsledky svojej práce Národnému stredisku pre výskum kozmického priestoru. Prečo sa Briti tak ponáhľajú? Čoho sa obávajú?

Atkinsonova skupina nie je jediná. V Spojených štátoch už dlhší čas pracuje skupina astronómov v rámci vládneho programu LINEA, ktorý sa zaoberá hľadaním planétok, ktoré by sa mohli priblížiť k Zemi. Namieste je otázka, čo také sa deje v slnečnej sústave, že vlády zrazu prestali šetriť peniaze a vynakladajú ich na takú ,, neproduktívnu činnosť", akou je pozorovanie neba?

Čiastočnú odpoveď dáva film Armageddon, ktorý hovorí o asteroide ohrozujúcom Zem. Skupina odvážnych vŕtačov, ktorá dopraví bombu na asteroid, Zem zachráni. Mnohé ukazuje na to, že filmový Armageddon vôbec nemusí byť len fantáziou, ale iba hollywoodskou verziou udalostí, ku ktorým naozaj môže dôjsť. Kozmický priestor totiž nie je prázdny, pohybujú sa v ňom rôzne objekty. Časť z nich tvoria obrovské skaly. Niektoré sa k Zemi približujú, ale len málo z nich sa dostane do kolízie s našou planétou. V minulosti však už k nejednému takémuto stretu došlo.

Prečo však Briti povolali špecialistov a prečo majú pracovať v takom zhone? Znamená to, že k Zemi sa naozaj blíži nejaké obrovské kozmické teleso? Do médií už pred rokom prenikla informácia, že planétka 1999 AN 10 (objavená v januári 1999) preletí vo vzdialenosti 60 -- 70 tisíc kilometrov od Zeme. K najväčšiemu priblíženiu má dôjsť 7. augusta 2027. Verejnosti však túto informáciu astronómovia poskytli až v júli 1999. Hoci vedci priznali, že k tejto udalosti dôjde, mlčia, pokiaľ ide o jej následky. Treba pripomenúť, že Mesiac, ktorý silne ovplyvňuje dianie na našej planéte, je vzdialený od Zeme 384 402 kilometrov. K preletu novoobjavenej planétky dôjde v sotva 15- až 18- percentnej vzdialenosti, deliacej Zem od Mesiaca. Možno teda predpokladať, že tento neobyčajne blízky prelet (pokiaľ planétka pod vplyvom zemskej gravitácie nezmení let a nezrazí sa so Zemou, čo by neprežil nik) vyvolá ďalekosiahle následky. Okrem iného geomagnetické poruchy, zvýšenie vulkanickej aktivity na celej planéte, obrovské výkyvy počasia. Skrátka, hrozí nám planetárna katastrofa v plnom zmysle slova.

Planétka 1999 AN 10 nie je jediné teleso, ktoré sa blíži k Zemi. V septembri 1999 vedci objavili aj kométu označenú symbolom C-99 S 4. V súčasnosti sa nachádza v blízkosti Jupitera. Zo Zeme ju voľným okom uvidíme už v júli tohto roku. Dosiaľ o nej vieme len to, že je to veľká, neperiodická kométa, ktorá po prvý raz preletí okolo Zeme. Kométu zamerali americkí astronómovia pracujúci na programe LINEA.

Obavy pred možnou katastrofou trápia ľudstvo už tisícročia. Všetky dávne civilizácie -- Sumeri, Egypťania, Mayovia -- rozvíjali astronómiu okrem iného aj preto, aby predvídali možnú zrážku Zeme s nejakým kozmickým telesom.

Podľa hypotézy Grahama Hancoca, autora knihy Stopy bohov, poznanie o kozmickej záhube upadlo do zabudnutia, ale podrobné informácie o možnosti kataklizmy pretrvali dodnes v Biblii. Jeden z fragmentov Zjavenia sv. Jána pôsobí dojmom precízneho scenára udalostí vyplývajúcich zo zrážky asteroidu so Zemou: ,, ... a nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol hodený na Zem. Zhorela tretina zeme, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela... Tretina mora sa zmenila na krv, tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí bola zničená... A z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina (černobyľ). Tretina vôd sa zmenila na Palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli."

Niektorí archeológovia, okrem iných Bruce Masse z Havajskej univerzity, spolu s astronómami tvrdia, že ku kataklizme na kozmickej úrovni mohlo dôjsť pomerne nedávno, čo stavia slová Zjavenia sv. Jána do osobitného svetla. Vedci spájajú všeobecne rozšírený mýtus o potope s pádom nejakého kozmického telesa. K tejto katastrofe mohlo dôjsť v roku 2807 p. n. l., čo mohlo vyvolať obrovskú cunami, ktorá zaliala značnú časť pevniny. (V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že keď vedci zostrojili podľa opisu Noemovej archy v Biblii model takejto lode, zistili, že vydrží až 60-metrové vlny!) V súčasnosti žije na Zemi 6 miliárd ľudí. Možno všetkých zachrániť pred pádom hviezdy, zvanej Palina? Je šanca zachrániť sa pred Armageddonom? Už v roku 1992 fyzik Edward Teller, známy ako otec vodíkovej bomby, navrhol zostreliť asteroid, ktorý by ohrozoval Zem, a to pomocou nukleárnej hlavice. Podobne vidí veci aj skupina ruských vedcov. Pri protiasteroidnej obrane možno využiť rakety typu Zenith. Ľudstvo má teda šancu postaviť sa nebezpečenstvu. Možno ho však zamerať až vtedy, keď bude vo vzdialenostii 15 miliónov kilometrov od Zeme. Ľudstvu by zostalo 5 dní na obranu. Je to veľa či málo? Posúďte sami!

V posledných dňoch roka 1999 americkí astronauti opravili Hubblov teleskop (zariadenie za 3 miliardy dolárov prestalo pracovať, lebo sa oň obtrel akýsi meteorit). Vďaka správnemu nastaveniu Hubblovho teleskopu budú astronómovia lepšie vidieť, čo preletúva kozmosom. Aspoň dúfame...Článok je v sekcií - Veda / Vesmír