Záhady reinkarnácie

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Bádateľov už veľa ľudí uviedlo do rozpakov svojimi spomienkami na minulé životy

Žil Warnasiri Adikari naozaj viackrát ako raz? Warnasiri sa narodil deviateho novembra 1957 v istej dedine na Cejlóne (dnešná Srí Lanka) asi 30 kilometrov od Kolamba. Štvorročný rozprával otcovi o svojom predchádzajúcom živote. Roku 1962 pozval docent budhistickej filozofie Francis Story bádateľa v oblasti reinkarnácie profesora lana Stevensona, aby tento prípad preskúmal. Pri stretnutí s oboma mužmi chlapec uviedol podrobnosti o svojom minulom živote, vrátane názvu dediny, v ktorej žil — bola to Kimbulgoda vzdialená len 10 kilometrov od jeho terajšieho domova. Jeho súčasná rodina uvedenú dedinu nikdy nenavštívila a ani tam nikoho nepoznali. Zvesti o chlapcovi však prišli až do Kimbulgody. Istá pani Ranaweerová zistila, že niektoré z jeho spomienok sa zhodujú so zážitkami jej syna Ananda Mahipala, ktorý náhle zomrel 26. októbra 1956. Keď Warnasiri konečne Kimbulgodu navštívil, hneď ukázal na miesto, kde predtým býval, napriek tomu, že dom medzitým zrútili. V húfe žien sa mu podarilo identifikovať predchádzajúcu matku, nepodarilo sa mu to však pri predchádzajúcich sestrách.Nové telo, stará duša Viera v reinkarnáciu, proces, pri ktorom sa ľudské bytosti rodia znova a znova, existuje už po stáročia a stretávame sa s ňou na celom svete. Dávni Egypťania robili prípravy na oslobodenie duše po smrti, aby jej umožnili znovuzrodenie. Starí Gréci verili v mnoho životných cyklov a pôvodní obyvatelia Afriky, Austrálie, Ázie a Ameriky boli tiež presvedčení, že existuje nejaká forma reinkarnácie. Myšlienka ustavičného znovuzrodzovania je hlavným obsahom hinduizmu a budhizmu. V 20. storočí prenikla aj do západných spoločenstiev. Gallupov prieskum verejnej mienky z roku 1981 ukázal, že v reinkarnáciu verí 21 percent amerických protestantov a 25 percent katolíkov. Prieskum v Británii zistil, že s týmto presvedčením sa stotožňuje 28 percent ľudí. Súvisí to s rozšírením východného náboženského myslenia, ale aj s priamymi skúsenosťami ľudí, ktoré sa dajú najlepšie vysvetliť práve reinkarnáciou. Priame skúsenosti môžu byť buď spontánne, alebo ich vyvoláva postupujúci vek, prípadne hypnóza. Najpodrobnejší prieskum spontánnych spomienok (vyše 2000 prípadov) urobil profesor Stevenson z univerzity vo Virgínii. Rovnako ako Warnasirí Adikari rozprávajú o svojom predchádzajúcom živote zvyčajne malé deti, pričom sa dá veľa faktov overiť. Dieťa môže mať charakteristické znaky predchádzajúceho jedinca, niekedy spozná ľudí, ktorí mu boli blízki. Stevensov prieskum sa dokonca zameral aj na súvislosť spomienok s materskými znamíenkami a vrodenými chybami, ktoré sa objavili v predchádzajúcom živote. Od roku 1980 predovšetkým z terapeutických dôvodov veľmi spopulárnela hypnotická regresia. Pacienti s alergiami, fóbiami či nočnými mórami sa liečia tak, že pátrajú vo svojich spomienkach, ktoré im majú pomôcť objaviť zdroj problémov. Britský psychiater doktor Danys Kelsey,ktorý využíval hypnózu od roku 1950,liečil aj pacienta s chorobným strachom z lietania. Stopy viedli až k nemeckému pilotovi, ktorého zabili pri nálete na Britániu. Keď pacient incident „znovu prežil", vyliečil sa. Prípad, ktorý zahŕňa spontánne i hypnotické spomienky, opísala roku 1993 v časopise Yesterday's Children Jenny Cockellová. Pacientka sa pamätala, že žila ako mladá Írka Mary, ktorá zomrela v tridsiatych rokoch. Identifikovala dedinu, v ktorej Mary žila a poznala aj niektoré z jej detí. Ich mená síce uviedla nesprávne, ale Marin syn bol ohromený,keď si spomenula na udalosť spojenú s kladením ôk na zajace, ktorá utkvela v jeho pamäti z čias, keď mal šesť rokov. Spomienky na knihy a filmy k možným vysvetleniam, ktoré sa núkajú pre hypnotické spomienky, patrí kryptomnézia — ukrytá pamäť, ktorá človeku umožňuje znova si vybaviť podrobnosti z nejakej knihy alebo filmu bez toho, aby si to uvedomoval. Ale to sa nemôže vzťahovať na deti, ktoré si na niektoré udalosti spomínajú skôr, ako sa naučia čítať. Iné teórie prisudzujú spomienky na minulý život duševným schopnostiam znásobeným rozrušením spôsobeným fyzickou alebo duševnou traumou, mimozmyslovým vnímaním alebo silou hypnotizérovej sugescie.Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky