Tváre z Bélmezu

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Španielska dedina Bélmez de la Moraleda neďaleko Jaénu je podľa slov nemeckého parapsychológa Hansa Bendera domovom naj­významnejšieho parapsychického fenoménu v Európe. 23. augusta 1971 sa na dlaždiciach kuchynskej podlahy v dedinskom dome zrazu objavil obraz ľudskej tváre, ku ktorému sa onedlho pridali podoby ďalších tvárí, pripomínajúce štýl byzantských fresiek.

Všetky pokusy odstrániť ich vyšli naprázdno. O pár dní sa jednoducho objavili znova. Jav skúmali mnohí vedci. Dom stojí na mieste stredoveké- ho cintorína. Mohli byť tváre zjavením duchov? Španielsky profesor a parapsychológ Germán de Argumosa veril, že obyvateľka domu Maria Gómez Cámarová disponuje psychickou energiou, ktorá možno reaguje na sadze a tuk v kuchyni. Svedkovia si všimli, že keď bola Maria v nemocnici, tváre vybledli, ale keď sa vrátila, znova sa vynorili v pôvodnej podobe. Do dnešného dňa sa v jednotlivých miestnostiach Máriinho domu objavilo vyše 1000 tvárí. Niektoré medzitým zmizli, zatiaľ čo iné zmenili tvar — stali sa z nich kríže, podoby zvierat alebo nahé ženské torza. Tieto tajuplné premeny zdokumentovala v roku 1989 komisia parapsychologickej Asociácie so sídlom v Puerto Réale pri Cádize a o rok neskôr parapsychologický tím, ktorý viedol jezuita José Maria Pilón. Chemická analýza nenašla nijaké stopy po farbivách. Bélmezský fenomén nie je ojedinelý. Podobné tváre sa objavili v kostoloch a súkromných domoch aj v Taliansku, Mexiku a na iných miestach Španielska. V roku 1978 zbadala skupina školských detí v Corii v regióne Cáceres čudnú tvár na fasáde kláštora zo 16. storočia. Neúspešné pokusy odstrániť ju vodou a mydlom akoby potvrdzovali jej paranormálny pôvod. Elektronický špecialista J. A. Maiquez použil infračervené fotografie a ukázalo sa, že obrys náhodne vytvorila oxidácia čiastočiek železa, ktoré bolo v základoch múru. Skeptici tvrdia, že vedecké skúmanie umožňuje podobné vysvetlenie aj v prípadoch ďalších zjavení tvárí a iných vyobrazení, ale záhada z Bélmezu zostáva nerozriešená.Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky