Pravda vychádza najavo

Z knihy Chíramov kľúč od Cristopera Knighta a Roberta Lomasa.
Keď sme študovali literatúru napísanú o židovskej vojne, stretli sme sa s veľmi rozšíreným názorom, známym ako Berešit Rabbati, že v roku 1210 sa do Izraela vráti veštecká moc a čoskoro nato sa Mesiáš prestane skrývať a objaví sa na Veľkej svätej stolici. Na naše veľké prekvapenie sa zdá, že sa to asi skutočne stalo.

V roku 1244, presne tridsaťštyri rokov potom, ako sa veštecká moc mala vrátiť do Izraela, vo východnom Francúzsku v rodine nižšej šľachty sa narodilo dieťa. Volalo sa Jacques de Molay. Malý rytier mal jasnú predstavu o svojom poslaní: Jacques de Molay vstúpil do rádu templárskych rytierov v najmladšom možnom veku - dvadsaťjeden rokov. Počínal si dobre a svojimi organizačnými schopnosťami podporovanými prísnou disciplínou si získal dobré meno: Stal sa majstrom templárov v Anglicku, potom veľkým maršalom zodpovedným za vojenské vedenie rádu. Keď v roku 1292 zomrel templársky veľmajster Tibald Gaudin, zvolili do tejto najvyššej funkcie Jacqua de Molay.
V tom čase už templári stratili kontrolu nad Svätou zemou. Rok predtým Akru obsadili moslimskí mamelukovia, čím viac-menej ukončili kresťanské kráľovstvo v Jeruzaleme. Molay bol však ešte stále veľmi mocným mužom a spravoval obrovský majetok po celej Európe a velil aj výbornej armáde, veľkej bojovej flotile a kontroloval medzinárodné obchodné a bankové združenie. Ód skromných začiatkov spred sto sedemdesiatich štyroch rokov, keď Hugues de Payen a jeho malá skupina rytierov začali kopať v zrúcaninách chrámu, rád sa stal pravdepodobne najmocnejšou silou kresťanstva, ktorý sa vyrovnal Vatikánu alebo ho dokonca prekonával. Máme silné podozrenie, že starým templárom sa podarilo nájsť zlato, striebro a iné poklady, ktoré Židia zakopali v čase, keď Rimania vo vojne v rokoch 66 - 70 postupovali k Jeruzalemu. Usudzujeme tak preto, lebo bohatstvo a vplyv templárov rástli príliš rýchlo, než by to mohlo byť jednoduchým výsledkom organického vývoja. Je pochopiteľné, že ak by skutočne boli našli také poklady, nikomu by o tom nehovorili a dejiny by o tom nemali nijaké záznamy.
Len čo sa Molay dostal k moci, znova požadoval všetky pravidlá a udržiaval v ráde absolútnu disciplínu. Pretože bol úplným analfabetom, ostatným rytierom prikázal, aby nestrácali čas čítaním a prenechali túto činnosť klerikom.
Templári podliehali priamo pápežovi, ale boli rádom, ktorý hovoril po francúzsky a väčšinu svojich spojení mali s Francúzskom. V tom čase vládol vo Francúzsku zvlášť samoľúby a ctižiadostivý kráľ Filip IV., známy ako Filip Pekný, ktorý sa snažil manipulovať pápežom podľa svojich vlastných cieľov, ale Bonifác VIII. sa nedal ľahko do niečoho prinútiť. Dostali sa do konfliktu, keď pápež odmietol dovoliť Filipovi vyberať dane od francúzskej cirkvi. V roku 1302 Bonifác vyhlásil, že „duchovné je väčšie ako pozemské" a že „protiviť sa pápežovi znamená protiviť sa Bohu". Filip oznámil svetu, že Bonifác je nevhodný na to, aby sedel na Petrovom tróne, a obvinil pápeža zo všetkých možných zločinov, vrátane rúhania, kacírstva, vraždy a dokonca sodomie. Jeho túžba prekliať pápeža nepoznala hraníc a pokúšal sa využiť krajnú hranicu stredovekej dôverčivosti, keď Bonifáca obvinil z tajného pohlavného styku s démonom, ktorý žil v pápežovom prsteni. Pápeža to pochopiteľne nahnevalo a odpovedal tak, že na Filipa osobne, nie na jeho kráľovstvo, uvalil najvyšší stupeň exkomunikácie. Kráľovi sa však podarilo získať vo Francúzsku veľkú podporu a Bonifác mu pohrozil, že celú krajinu dá do „kliatby", čo bolo síce menej hrozné ako národná exkomunikácia, ale aj tak by to malo veľmi zlé následky. Pokiaľ by trvala kliatba, Francúzi by nemohli byť krstení, nemohli by pristupovať k prijímaniu, nedostávali by rozhrešenie alebo dokonca by neboli ani pochovávaní s úplnými kresťanskými obradmi.
Filip vedel, že taká sankcia by ho zničila - a poslal do Ríma svojich poskokov, aby „urobili pápežovi ponuku, ktorú nebude môcť odmietnuť'. Dňa 8. septembra 1303 Guillaume de Nogaret a jeho skupina vnikli do paláca v Anagni v Taliansku, zajali starého pápeža, urážali ho a vyhrážali sa mu ublížením. Filipovi muži nemohli pápeža uniesť a vedeli, že keby ho zabili, bolo by to pre nich osudné, takže po strašných vyhrážkach odišli. Bonifác sa z tohto zážitku už nikdy nezotavil a o päť týždňov neskôr zomrel, podľa niektorých zomrel Filipovými rukami v dôsledku stresu z útoku.
Nový pápež Benedikt XI. sa spočiatku správal voči Filipovi priateľsky, ale keď francúzsky kráľ začal svoje požiadavky zvyšovať, ich vzťah sa rýchlo zhoršil až tak, že pápež Filipa verejne obvinil, že útok na Bonifáca v Anagni prikázal on. Filip Pekný zakrátko Benedikta otrávil. Náhradu zaňho - istého Bernarda de Goth, arcibiskupa v Bordeaux, zvolil vlastne kráľ. Bol zaprisahaným, ale ovládateľným nepriateľom kráľa, ale jeho túžba po Petrovom tróne bola oveľa väčšia ako jeho odpor k Filipovi. Tak v roku 1305 megalomanský francúzsky kráľ mal náhle pod kontrolou Kristovho námestníka a teda aj západné kresťanstvo. Filip nebol veľmi solventný, a preto okamžite uvalil na francúzske duchovenstvo desaťpercentnú daň z jeho hrubých príjmov. O štyri roky neskôr bábkový pápež fakticky presídlil z Vatikánu do Avignonu. Táto situácia potom trvala tri štvrtiny storočia.
Po vymenovaní ovládateľného pápeža Klementa V. získal Filip Pekný moc, po ktorej túžil, ale teraz potreboval peniaze. Guillaume de Nogaret, ktorý bol stále kráľovým prisluhovačom, bol veľmi bystrý a v záujme kráľa vykonal veľkú krádež, tak prefíkanú ako nehanebnú. Po veľmi starostlivých a šikovných prípravách ráno 22. júla 1306 kráľove vojenské oddiely sa v malých skupinách rozmiestnili po Francúzsku a zatkli všetkých židov v krajine. Zakrátko nato poslali nešťastných židov do vyhnanstva - prirodzene bez ich majetku, ktorý okamžite previedli do vlastníctva koruny.
Neprekvapuje preto, že tento nenásytný kráľ potom obrátil svoju pozornosť na templárskeho majstra Jacqua de Molay a všetko bohatstvo parížskeho chrámu a jeho pozemkov a obchodné podiely po celej krajine. Avšak ani Filip nemohol očakávať, že mu také otvorené pirátstvo vyjde u rádu s takým vysokým postavením. Templárski rytieri sa nezodpovedali nikomu okrem pápeža a nepodliehali zákonom nijakej krajiny. Keď však išlo o zvyšovanie bohatstva a moci, kráľ bol vynachádzavý a vytvoril potrebné podmienky na to, aby jeho plán bol úspešný.
Podozrenie, že templári vykonávajú nejaké neobvyklé obrady, existovalo od začiatkov rádu, ale ako najmocnejšia a najuznávanejšia sila kresťanského sveta boli takmer imúnni voči vážnym špekuláciám. Nanešťastie práve tajomstvo ich obradov poskytovalo vynikajúci dôvod na to, aby sa falošné obvinenia zdali vierohodné. Plán na to, ako zničiť templárov a zmocniť sa ich bohatstva, starostlivo zosnoval Guillaume de Nogaret. V templárskom ráde musel mať nastrčeného aspoň jedného špióna, ktorý mu podával správy o podstate tajných templárskych rituálov. Ale ani tieto informácie by samy osebe neboli dosť senzačné na to, aby zničili najoslavovanejší rád a umožnili Filipovi zmocniť sa jeho bohatstva. Ako náhradu za nedostatok usvedčujúcich dôkazov de Nogaret naaranžoval „odhalenie" nových informácií. Falošní svedkovia prezrádzali príbehy o ohavných činoch, a ako sa dalo očakávať, kráľ Filip sa cítil „povinný" informovať pápeža o tejto bolestnej situácii.
Kráľ vedel, že medzi dvoma najvýznamnejšími rytierskymi rádmi, templármi a johanitmi, vládla silná a známa rivalita, a navrhol pápežovi Klementovi, že obom veľmajstrom napíše a pozve ich na stretnutie, na ktorom by sa mal prediskutovať plán na podporu kráľov Arménska a Cypru. Nebolo nijakým tajomstvom, že pápež zamýšľal spojiť rytierov Šalamúnovho chrámu a rytierov jeruzalemskej Nemocnice svätého Jána do jedného rádu s názvom jeruzalemskí rytieri a de Molay bol takmer presvedčený, že toto bude skutočne programom stretnutia. Takéto spojenie preňho neprichádzalo do úvahy a určite cítil, že vzhľadom na bohatstvo a moc templárov bude ľahké zabrániť neželanému zväzku. Na druhej strane bolo veľmi pravdepodobné, že pápež bude presadzovať toto zlúčenie, lebo vyhlásil, že dáva prednosť tomu, aby hlavnú úlohu prevzali johaniti. Filipovi sa nepodarilo nikoho presvedčiť, že najlepším riešením bude, keď sa sám stane vodcom spojeného rádu.
William de Villaret, veľmajster johanitov, sa nemohol zúčastniť na stretnutí, pretože ho plne zamestnával útok na Saracénov na Rodose. Keď de Molay, ktorý bol práve v Limasole na Cypre, dostal pápežský príkaz pricestovať do Francúzska na stretnutie s pápežom, zhromaždil šesťdesiat rytierov, vzal 150 000 zlatých florénov a vydal sa loďou do Marseille. De Molay mal plné právo očakávať od kráľa Filipa Pekného veľkolepé privítanie, pretože templári preukázali kráľovi veľa dobrých služieb. Požičali mu peniaze na veno jeho dcéry,
princeznej Izabely a parížska slobodomurárska lóža mu poskytla na niekoľko dní útočisko, keď sa mu ľudové povstanie vymklo z rúk. Aj na osobnej úrovni musel mať veľmajster pocit, že kráľ je jeho dobrý priateľ, pretože požiadal Jacqua de Molay, aby sa stal krstným otcom jeho syna Róberta.
Pre prípad, že by pápež predložil návrh na spojenie s johanitmi, de Molay urobil opatrenie: dal pripraviť koncept dokumentu, ktorý obhajoval pokračovanie nezávislosti jeho rádu. Dokument s názvom De Unione Templi et Hospitalis Ordinum ad Clementum Papám Jacobi de Molayo Relentio predložil v Poitiers pápežovi. Keď de Molay prišiel do Paríža, kráľ ho privítal s poctami, ale veľmajstra čoskoro znepokojili rozličné chýry, ktoré sa šírili o údajných „zločinoch" templárov.
Podľa tajného plánu de Nogareta mali všetkých členov templárskeho rádu zatknúť súčasne. Vzhľadom na to, že vo Francúzsku bolo vtedy asi pätnásťtisíc templárov, bola to náročná úloha - ale Nogaret mal výborné skúsenosti s hromadným súčasne prebiehajúcim zatýkaním z predchádzajúceho roka, keď zaistil celú židovskú komunitu. Dátum zatknutia templárov stanovili na piatok 13. októbra 1307. Zapečatené príkazy rozposlali kráľovským senešalom tri týždne vopred s prísnym nariadením, že ich nesmú otvoriť skôr ako vo štvrtok 12. októbra. Príkazy sa začínali presvedčivou, aj keď trocha dlhou vetou, ktorá mala prekonať akúkoľvek prípadnú neochotu senešaiov zatknúť takých slávnych rytierov:
Trpká vec, žalostná vec, vec, ktorú je aj strašné si predstaviť a strašné počuť, odporný zločin, otrasný zlý čin, ohavná práca, hnusná hanba, vec celkom neľudská, cudzia celej ľudskosti, sa nám vďaka správe viacerých dôveryhodných osôb dostala do uší, pričom nás zasiahla veľkým úžasom a roztriasla násilnou hrôzou a pri zvažovaní jej vážnosti v nás rastie obrovská bolesť tým krutejšia, že vieme, že niet pochýb o tom, že zločin je taký obrovský, že preteká až tak, že sa stáva urážkou božského majestátu, hanbou pre ľudstvo, škodlivým/zhubným príkladom zla a všeobecným škandálom.
Hlavné obvinenie, vznesené na základe svedectva bývalého templára Squina de Flexian, bolo:
Všetci templári pri svojom prijímaní prisahajú, že rád nikdy neopustia a že budú presadzovať jeho záujmy všetkými prostriedkami, správnymi alebo nesprávnymi.
Že vodcovia rádu sú v tajnom spojení so Saracénmi a že majú viac mohamedánskeho neverectva ako kresťanskej viery, každý novic musí vpľuť a pošliapať ho.
Že vodcovia rádu sú kacíri, krútia bezbožní ľudia, ktorí zabijú alebo uväznia každého novica, ktorý sa tento rád po odhalení jeho zločinnosti pokúša opustiť. Okrem toho učia ženy, ktoré sú s nimi tehotné, ako vyvolať potrat a tajne zabiť novorodeniatko.
Že sú nakazení Fratecelliho omylmi; pohŕdajú pápežom a autoritou cirkvi a opovrhujú sviatosťami, najmä však pokáním a spoveďou.
Že sa oddávajú najhanebnejším a najnestriedmejším orgiám. Ak niekto prejaví svoj odpor, potrestajú ho doživotným väzením.
Že domy templárov sú semeniskom každého zločinu a ohavnosti, aké len možno spáchať.
Že rád sa usiluje o to, aby sa Svätá zem dostala do rúk Saracénov.
Že majstra uvádzajú do jeho úradu tajne a za prítomnosti len málo mladších bratov a že majster sa zrieka svojej kresťanskej viery tak, že urobí, čo odporuje dobru.
Že mnohé nariadenia rádu sú protiprávne, rúhavé a odporujúce kresťanstvu. Členom sa pod hrozbou trestu a doživotného väzenia zakazuje ich prezradiť.
Že nijaká neresť ani zločin spáchané na česť alebo prospech rádu sa nepokladajú za hriech.
Zatýkanie asi pätnástich tisícok templárov vrátane Jacqua de Molay sa skončilo ráno v piatok trinásteho. Hlavným falošným svedkom bol de Flexian, ktorého predtým vylúčili z rádu pre kacírstvo a iné previnenia. Spolu s Florenťanom menom Noffo Dei svedčil proti rádu a za odmenu ho omilostili a prepustili z väzenia. Inkvizítori dostali príkaz, že templárov majú donútiť k priznaniu a že väzňov netreba ušetriť nijakého mučenia. Títo šikovní mučitelia boli vo všeobecnosti odborníkmi na to, ako spôsobiť čo najväčšiu bolesť, ale obeť nezabiť, preto v začiatkoch vypočúvania zomrelo v Paríži len tridsaťšesť templárov. Pri takomto obrovskom príleve väzňov musela inkvizícia urobiť zvláštne opatrenia, pretože žalárov a nástrojov na týranie nebolo dosť. Inkvizítormi boli veľmi vynachádzaví ľudia a čoskoro prišli na mnoho nových metód, ako získavať priznania. Bola to napríklad „pec na nohy", vyžadovala si len podstavec, na ktorý priviazali obeť, trocha oleja na jej nohy a panvu so žeravým uhlím. Toto zariadenie sa dalo ľahko zhotoviť a ukázalo sa ako veľmi účinné pri presviedčaní templárov povedať inkvizícii „pravdu". Jeden muž, ktorého priniesli na súd, aby sa priznal, niesol v rukách škatuľu s čiernymi kosťami, ktoré mu odpadli z nohy, keď ho opekali.
Napriek najlepšej snahe inkvizície priznania prichádzali pomaly, ale aj tak dosť rýchlo na to, aby vydesili verejnosť, ktorá sa dozvedala, že kedysi veľmi významní templári sa priznali, že popierajú Boha, Krista a Pannu Máriu a že počas svojej iniciácie udeľovali Osculum Infame, „bozk hanby", pri ktorom kandidáta bozkali na ústa, pupok, penis a zadok. Pri tom, čo dnes vieme, je ľahké odmietnuť tieto vymyslené obvinenia ako výplod predstavivosti žalobcov, ale niektoré z priznaní treba brať vážnejšie.
Mnohé krajiny boli pri prenasledovaní templárov veľmi pomalé napriek pápežovým príkazom dať členov rádu uväzniť a vypočúvať. Portugalsko, Írsko, Škótsko a Anglicko patrili medzi tie krajiny, ktoré neplnili ochotne tento príkaz. Anglický kráľ Eduard II. napokon súhlasil, aby sa splnil pápežov príkaz, ale jeho mučitelia nemali veľký úspech a parížska inkvizícia sa im ponúkla, že im pošle skúsených a šikovných mužov, ktorí mali radi svoju prácu. V júni roku 1311 anglická inkvizícia získala veľmi zaujímavé informácie na templára menom Stephen de Strapelbrugge, ktorý sa priznal, že pri jeho iniciácii mu povedali, že Ježiš bol človek a nie Boh. Iný templár menom John de Stoke vyhlásil, že Jacques de Molay mu povedal, že Ježiš bol len človekom, že má veriť vo „veľkého všemocného Boha, ktorý stvoril nebo a zem, a nie v ukrižovanie". To prekvapuje mnohých odborníkov, pretože toto tvrdenie sa nezhoduje s nijakou náboženskou náukou tých čias, vrátane kacírskych siekt, akou boli katari, ktorí pravdepodobne skutočne mali kontakt s rádom. Samozrejme, nás to neprekvapilo, pretože sú to presne také slová, aké by sme očakávali od človeka, ktorý bol zasvätený do neskoršieho rádu nazarejcov na základe správ Jakubovej jeruzalemskej cirkvi, ktoré sa našli v chrámových zvitkoch. Názor, ktorý vyjadril veľmajster, pochádza z pravého Ježišovho učenia a predchádzal Pavlov kult „ukrižovania",ktorý zaviedli Rimania. Názor pripisovaný veľmajstrovi znie pravdivo, neodmieta Ježiša - len pripomína ľuďom, že existuje len jeden Boh, jedna najvyššia bytosť. Zdá sa isté, že takéto myšlienky mohli pochádzať len priamo z Jakubovej cirkvi, kde si Ježišovo učenie vážili, ale ukrižovanie nepokladali za nič viac ako sugestívny symbol „vernosti až za hrob" v duchu Chĺrama Abífa. Kríž bol pre templárov znakom mučeníctva a nie zdrojom mágie, ako to hlásal Pavlov kult ukrižovania.
Zo všetkých informácií, ktoré sme pri našom výskume zhromaždili, sme nadobudli silný dojem, že hoci význační templári mohli mať krajne netypické názory na božskosť Ježiša Krista, počas celej svojej existencie boli verným katolíckym rádom. V polovici 13. storočia im ich bohatstvo, majetky, ozbrojená moc a veľká vzdialenosť od Ríma umožňovali vytvoriť nový typ kresťanstva, ak by si to boli želali. Zrejme boli spokojní, nechávali si svoje zvláštne vedomosti pre seba a vykonávali svoje tajné obrady, ktoré podobne ako dnešní slobodomurári pokladali za doplnok svojej kresťanskej viery. Napokon rytierskych templárov zradili cirkev a pápež, ktorým tak dobre slúžili.
Ukrižovanie
Niet pochýb o tom, že Jacqua de Molay strašne mučili, pretože tento mocný bojovník sa zlomil a priznal sa k zločinom, ktoré nespáchal, hoci ich o sedem rokov neskôr krátko pred upálením na hranici odvolal. Spôsoby presvedčovania inkvizícia nezaznamenala, ale dôkaz sme napodiv našli v škótskej templárskej budove, ktorá nám pomohla zistiť, čo sa v skutočnosti stalo. Nazdávame sa, že vďaka jednému pozoruhodnému dôkazu môžeme zrekonštruovať, čo sa pred sedemsto rokmi veľmajstrovi v týchto žalároch stalo. Udalosti v piatok 13. októbra a v sobotu 14. októbra 1307 sa museli odohrávať takto:
Veľký francúzsky inkvizítor Guillaume Imbert mal osobný záujem získať priznanie od najväčšieho kacíra Jacqua de Molay. Imbert ako kňaz mučiaci kňaza by sa normálne vyhol prelievaniu krvi - vysoko efektívnymi alternatívami obvykle bolo nápadito používané pálenie, drvenie a naťahovanie. Avšak v tomto prípade „antikristovská" činnosť toho kedysi vysokopostaveného muža Božieho Imberta určite rozhorčila. Vieme si predstaviť, ako Imbert prichádza do parížskeho
chrámu so zatýkajúcimi úradníkmi a okamžite sa zmocňuje veľmajstra. Chodí po nádhernej budove a hľadá dôkazy zločinov, aby mohol usvedčiť obžalovaného. Na vyššom poschodí nachádza veľké dvere s mosadznou doštičkou v strede, a keď ich otvorí, vidí za nimi len tmu. Vo vnútornej časti chrámu bez okien zapáli jednu z veľkých sviečok stojacich na prvom podstavci a jeho oči si pomaly prezerajú zvláštnu scenériu, ktorá sa dala rozoznať v mdlom mihotavom svetle. Bolo to všetko také strašne pohanské, také výrazne protikresťanské: pyramídy s očami v ich strede, hviezdami posiata stropná klenba a uholník s kružidlom. Imbert je prekvapený a ohromený bezbožným miestom a odrazu si je istý, že všetko to, čo sa hovorí, je pravdivé a jeho väzeň je určite najhorší kacír, aký kedy chodil po zemi. Postupuje k východnému koncu a zastaví sa pred dvoma veľkými stĺpmi a hlavným podstavcom. Keď sa pozrie dolu, vidí jednoduchú drevenú truhlicu a zisťuje, že je v nej biely rubáš asi štyri metre dlhý, ľudská lebka a dve stehenné kosti. Usúdi, že toto je rubáš, o ktorom počul od svojich zvedov, že sa používa na „vzkriesenie" mŕtvych. Veľký inkvizítor je zdesený, odrazu je pravda, že de Molay naozaj napodobňoval a zosmiešňoval utrpenie a svätosť utrpenia Ježiša Krista a so slobodomurárskymi kandidátmi vykonával obrady vzkriesenia. Práve tam a vtedy prišiel Imbertovi na um nový postup vyšetrovania, ktorý bol zvlášť vhodný na hrubú neúctivosť tohto padlého kňaza.
V tú noc v kobkách pod parížskym chrámom vyzliekli Jacquovi de Molay plášť a na holé telo mu obliekli hrubý rubáš obžalovaného kacíra, okolo krku mu založili voľnú slučku. Imbert oznamuje Jacquovi de Molay, že príde čas, keď sa k svojim zločinom aj tak prizná, tak prečo by sa nemal vyhnúť bolesti a plne sa priznať hneď. Na veľkú úľavu rozhorčeného Imberta to de Molay odmieta. Imbert začína citovať z evanjelií:
Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať.
De Molay má ruky priviazané hore na stenu a hrubú halenu mu prehodia cez hlavu. Veľmajstrov nahý chrbát bičujú dvaja pomocníci jazdeckými bičmi, ktoré boli zakončené dvoma kovovými guľôčkami. Mučiteľ vpravo je vyšší a o poznanie horlivejší ako jeho partner, zraňuje nohy a chrbát, ale nie ramená.
Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu.
Koruna z posplietaných tŕňov je pripravená a nastrkávajú ju veľmajstrovi na hlavu, takže z temena a čela mu tečie krv.
Ale oni kričali a volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj Ho.
Potom veľmajstra pripevňujú na hrubo zhotovený kríž, a klincami so štvorcovým prierezom mu pretnú zápästia. Sila úderu klincov na vnútornú štruktúru pravej ruky mučeného spôsobuje, že sa mu palec skrúca cez dlaň tak silne, až sa vykĺbi a necht palca sa mu zaryje hlboko do dlane. Chodidlo ľavej nohy mu pritláčajú na zvislú časť kríža a dlhým klincom mu ho pretínajú presne medzi druhým a tretím metatarzom. Len čo sa klinec objaví na druhej strane chodidla, mučitelia mu položia ľavé chodidlo na pravé, takže tým istým klincom pretnú obidve chodidlá. De Molay visí pribitý na troch bodoch, ktoré pália a bolia. Strata krvi je minimálna a muž ostáva pri plnom vedomí.
De Molay neopísateľne trpí, lebo jeho telesná hmotnosť zvyšuje jeho bolesť, pretože ho ťahá nadol a spôsobuje napätie vo svaloch ramien, pliec a hrudnej steny. Hrudník sa mu vyťahuje, takže je v polohe zabraňujúcej vydychovaniu. Aby sa veľmajster nezadusil, nemá inú možnosť, ako opierať sa na rany priklincovaného chodidla, aby zdvihol telo a pľúca mohli vydýchnuť a nabrať ešte trocha vzduchu. Hrôzu z toho, že nemôže dýchať, vystrieda obrovská bolesť, keď stojí na prebodnutých chodidlách. Následkom tejto opakujúcej sa desivej dilemy je zvýšená anoxia (nedostatok kyslíka) vedúca k agonickým kŕčom a dramaticky zvýšenej rýchlosti metabolizmu.
Počas vypočúvania Imbert sleduje svoj biblický model. Ponúka veľmajstrovi handru namočenú v octe, aby si „uhasil" svoj strašný smäd, a znova cituje evanjeliá:
A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, napájal ho a hovoril: Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal.
Hodiny sa zdajú byť týždňami a de Molay začína strácať svoju nezlomnosť. Pýta sa Imberta, čo musí povedať, aby ho sňali z kríža. Imbert znova cituje:
Ale jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda.
Imbert vráža veľmajstrovi do boku nôž, ale nie tak hlboko, aby zranenie ohrozilo život, ale dosť hlboko na to, aby zavŕšilo zopakované utrpenie „syna Božieho".
Jacques de Molay sa na kríži priznáva v takej istej strašnej agónii, aká zapríčinila, že Ježiš pred asi tisíc dvesto osemdesiatimi rokmi na chvíľu stratil vieru. Snímu ho dolu.
Po obrovskom zranení sa v krvi mučeného začalo tvoriť veľké množstvo kyseliny mliečnej, čo vedie k takzvanej metabolickej acidóze. Svaly mu stuhli v trvalom kŕči, krvný tlak prudko klesol a srdce mu prudko búcha. Zložili ho len okamih pred sladkým vyslobodením v podobe smrti.
Guillaume Imbert sa raduje zo svojho úspechu a ani na chvíllí nezaváha, keď dáva vykonať ešte jednu zábavnú zvrhlosť. Necháva uložiť veľmajstra na ten istý pohrebný rubáš, ktorý de Molay používal na to, aby zosmiešňoval Ježiša. Keď ho mučitelia kladú na plátno tvárou hore a presahujúcu časť mu prehodia cez hlavu, aby mu zakryli prednú časť tela, Imbert neodolá záverečnému citátu z príbehu o umučení:
Jozef vzal teda telo, zavinul ho do čistého plátna.
Imbert potľapkáva plátno okolo strašne doráňaného tela a navrhuje, aby sa muž, ktorý je sotva pri vedomí, snažil sám zdvihnúť, ak sa cíti taký dôležitý ako pravý Kristus.

* * *
Inkvizícia mala prísne pokyny, že nesmie zabiť veľmajstra templárov, ale nemienila ošetrovať a liečiť kacíra, ktorý sa priznal. De Molay nemal v okolí nijakých príbuzných, ktorí by sa oňho postarali, ale mal ich Geoffrey de Charney, predstavený domu templárov v Normandii, ktorého takisto vypočúvali. Zavolali príbuzných de Charneyho, aby sa postarali o oboch mužov, ktorým bolo určené zomrieť spolu o sedem rokov neskôr, keď obaja verejne odvolali svoje priznanie, a za ich návrat ku „kacírstvu" ich pomaly upálili na drevnom uhlí.

Hmotný dôkaz
Okolnosti vypočúvania Jacqua de Molay sa nám podarilo zrekonštruovať vďaka jednému dôležitému dôkazu, ktorý sa zachoval dodnes. Rubáš kumránsko-slobodomurárskeho štýlu, ktorý sa našiel v parížskom chráme a použili ho na zabalenie doráňaného veľmajstrovho tela, putoval s de Molaym do domu Geoffreyho de Charney, kde ho vyprali, poskladali a vložili do zásuvky. Presne o päťdesiat rokov neskôr, v roku 1357, tento štyri metre dlhý kus uloženého plátna vybrali a verejne vystavili v Livey. Nevieme, či ho vystavili preto, že bol pol storočia starý, ale môžeme si byť istí, prečo bol pre verejnosť taký zaujímavý.
De Molayho pariace sa telo zložili z kríža a nechali v chladnej, vlhkej podzemnej kobke, kde po tele doráňaného muža stekali telesné tekutiny - pot zmiešaný s krvou s vysokým obsahom kyseliny mliečnej -a na miestach najtesnejšieho kontaktu zanechávali na plátne škvrny. Trauma z ukrižovania spôsobila, že telo Jacqua de Molay „nakreslilo" obraz jeho utrpenia na jeho vlastný „slobodomurársky" rubáš.
Príbuzní de Charneyho rubáš sňali, rany ošetrili a určite trvalo mnoho mesiacov, kým de Molayho priviedli späť do stavu približného primeranému zdraviu. Sám rubáš odložili v rodinnom dome a už sa ním nezaoberali. Geoffrey de Charney mal synovca, volal sa takisto Geoffrey, ktorého v roku 1356 (rok pred vystavením rubáša) zabili Angličania v bitke pri Poitiers a tajomstvo skutočného pôvodu rubáša zomrelo pravdepodobne spolu s ním.
Odtlačený obraz na plátne bol pozoruhodne jasný. Kyselina mliečna z voľne vytekajúcej krvi, reagujúca s kadidlom, ktoré sa používalo ako bielidlo a bolo bohaté na uhličitan vápenný, vyleptala na plátno zreteľné obrysy de Molayho tela. Dlhý nos, vlasy po plecia v strede rozdelené, plná brada dole rozdelená a zdravo vyzerajúca, meter osemdesiat vysoká postava, to všetko dokonale zodpovedá známej podobizni posledného veľmajstra templárskych rytierov (fotografia 19aobr. 20).
Prví ľudia, ktorí plátno videli, sa nazdávali, že podobu poznávajú, pretože sa zhodovala s ich predstavou muža, ktorý pred tisíc tristo rokmi trpel podobne. Mysleli si, že sa dívajú na tvár Ježiša, a toto plátno sa dnes nazýva Turínske plátno.
Podoba, ktorú sa kresťanský svet naučil milovať ako tvár Boha, je v skutočnosti tvár muža, ktorého týrali a zavraždili v Božom mene nie Rimania, ale hrabivý francúzsky kráľ s podporou rímskokatolíckej cirkvi.
Po pôvode Turínskeho plátna pátrali mnohí ľudia. Domnievame sa, že my sme našli riešenie preto, že sme ho nehľadali. Všetky predtým predložené rozličné teórie sa nezhodujú s niektorým aspektom dostupných dôkazov, ale pri našom pátraní po Chĺramovi bolo toto plátno jedným dielom skladačky, ktorý nám pomohol doplniť celkový obraz. V roku 1988 Vatikán dovolil vykonať vedecké testy v troch rozdielnych zariadeniach rádio karbónovou metódou. Testy presvedčivo ukázali, že plátno nemôže byť staršie ako z roku 1260. Za predpokladu, že rubáš sa niekoľko rokov používal, dokazuje to náš predpoklad.
Je veľmi zvláštne, že výsledky rádio karbónového datovania boli publikované 13. októbra, v ten istý deň v roku, ako zatkli a ukrižovali Jacqua de Molay. Pravdepodobnosť, že je to náhoda, je jedna k tristo šesťdesiatim piatim, ale kládli sme si otázku, či v tom nie je niečo viac. Vatikán vždy popieral, že plátno je svätá relikvia, pretože cirkev pozná jeho pôvod: lenže čo ak Rím pokladal za vhodné dokázať to práve na výročie vzniku plátna?
Ježišovo učenie skutočne „zomrelo" spolu s ním a nahradili ho helenistické mysteriózne formuly, ktoré vytvoril Pavol, „chrlič lží". Avšak ukrižovaním Jacqua de Molay sa „vzkriesené" učenie znova dostalo do sveta. Tisíc dvesto sedemdesiatštyri rokov, ktoré uplynuli medzi dvoma totožnými ukrižovaniami, spočívalo pravé Ježišovo učenie „mŕtve a pochované" pod jeruzalemským chrámom. Ale keď sa na svet dostali predstavy rovnosti, spoločenskej zodpovednosti a sily ľudského poznania, ukončili intelektuálne vákuum správne označovaného „temného stredoveku".
Politická sila, ktorú Rímska ríša v prvých troch storočiach nášho letopočtu strácala, sa udržiavala prostredníctvom Konštantína, ktorý, ako sme už ukázali, vytvoril zložitú sieť povier, aby do nej zabalil myslenie ľudí a udržal ich tam, kde ich potreboval. Podľa jeho predstavy obyčajní ľudia v čase mieru budú vyrábať tovar a vytvárať bohatstvo a v čase vojny budú vojakmi. Odmenou za ich smutné, primitívne životy bol prísľub zmŕtvychvstania a nádherného posmrtného života. Cirkev v Ríme označila slepú vieru za cnosť a kresťanskú literatúru zaoberajúcu sa vedomosťami jednotlivca za „gnostickú"
a nazvala ju hriešnou. Výraz gnostický je jednoducho odvodený z gréckeho slova poznanie. Nie je náhodou, že obdobie nazývané temným stredovekom sa zhoduje s obdobím medzi vznikom rímskokatolíckej cirkvi a ukrižovaním Jacqua de Molay. Našťastie, vďaka pravému Ježišovmu učeniu vek temná, ktorý trval jedno a štvrť tisícročie, začal ustupovať pred žiariacim svetlom rozumu.
Rozšírenie posolstva
Zatiaľ čo veľmajstra ukrižovali, mnohí templári zo siete unikli. Veľká časť templárskej flotily bola v atlantickom prístave La Rochelle a určite rytierov niekto varoval alebo sa k nim dostali nejaké správy, pretože keď ráno 13. októbra vyšlo slnko, stráže, ktoré ich chceli zatknúť, videli na mieste, kde flotila večer predtým kotvila, už len vodnú hladinu. Lode rádu už nikdy nikto nevidel, ale ich bojovú zástavu, lebku a skrížené hnáty áno.
Potrebovali sme zistiť, čo sa stalo s templármi, ktorým sa podarilo ujsť zo spárov kráľa Filipa. Pri našom bádaní sme zistili, že krátko po ich úteku sa ich prítomnosť dá odhaliť na dvoch miestach: v Škótsku a v Amerike.
Podľa zachovaných dokladov si nemôžeme byť istí, ale podľa niektorých príbehov templárske lode odplávali do Škótska a do Portugalska. Flotila sa mohla uchýliť postupne do oboch útočísk, ale nám sa zdá pravdepodobnejšie, že po opustení prístavu sa rozdelili, jedna skupina smerovala do Škótska a zvyšok sa plavil k severnému výbežku priateľského Portugalska, aby sa zásobili potravinami. Odtiaľ sa vydali na cestu, o ktorej sa často diskutovalo, ale vzhľadom na záväzky k Svätej zemi ju nikdy nepodnikli. Provy svojich lodí nasmerovali presne na západ a po dnešnej štyridsiatej druhej rovnobežke sa vydali hľadať krajinu označenú hviezdou, ktorú z nazarejských zvitkov poznali pod menom Merika. Títo francúzski rytieri ju volali „la Merica", z čoho neskôr vzniklo pomenovanie Amerika. Je takmer isté, že začiatkom roku 1308 pristáli na Myse Cod alebo Rhode Islande v Novom Anglicku a na pôdu Nového sveta vystúpili takmer jedno a pol storočia predtým, ako sa narodil Krištofa Kolumbus.
Je to odvážne tvrdenie, ale existuje už nevyvrátiteľný dôkaz, že templári skutočne dorazili do Ameriky, usadili sa tam a podnikali cesty do Škótska a späť. V mestečku Westford v štáte Massachusetts
sa nachádza obraz rytiera vytesaný ako rad dierok vyhĺbených do kamennej platne. Dnes slávny rytier má helmu, odev príslušníka vojenského rádu a meč, ktorý na zvetranej rezbe identifikovali ako meč s puzdrovou rukoväťou v štýle európskych rytierov zo 14. storočia. Ale pre nás najfascinujúcejšou črtou je štít s jasným a jednoduchým vzorom: zobrazuje stredovekú loď s jedným sťažňom, plaviacu sa na západ... smerom k hviezde.

V Newporte na Rhode Islande je iná európska pamiatka - záhadná veža postavená v štýle templárskych kruhových kostolov. Opisujú ju ako vežu s typicky románskymi architektonickými detailmi na stĺpoch a oblúkoch. Jej datovanie zaraďuje túto zvláštnu vežu presne do toho storočia, v ktorom zmizla templárska flotila. Bola to pravdepodobne viacúčelová stavba pre nových osadníkov, slúžiaca ako kostol, strážna veža a maják. Niet pochýb o tom, že budova je mimoriadne stará, pretože na mape z roku 1524, zaznamenávajúcej európske objavy na tomto pobreží, taliansky navigátor Giovanni da Verrazano ju označil ako Normanskú vilu.
Tieto nálezy veľmi silne poukazujú na prítomnosť templárov v Novom svete, ale samy osebe nie sú presvedčivé. Avšak my už vieme, že Rosslynská kaplnka poskytuje dôkaz, ktorý je mimo diskusie, ako sme už spomínali. Stavba tejto dôsledne premyslenej budovy, známej ako miesto, kde sa templári zhromažďovali po útoku kráľa Filipa a pápeža, trvala asi štyridsať rokov a dokončil ju Oliver St Clair začiatkom osemdesiatych rokov 15. storočia, čo bolo niekoľko rokov pred príchodom Kolumba do Ameriky. Kolumbus po prvý raz pristál ráno 12. októbra 1492 na ostrove v Bahamách, ktorý pomenoval San Salvador
. Na pevnine po prvý raz pristál až 1. augusta 1498, keď dorazil k Južnej Amerike.
Pri úvahách o porovnávaní týchto dátumov je mimoriadne poučné pozrieť sa na kamennú výzdobu kaplnky, pretože to, čo je zdanlivo nemožné, je tu evidentné. Ako sme už povedali, do klenby a stropu Rosslynskej kaplnky sú ako ozdoba vytesané kukuričné klasy a aloa. Škóti tieto dve rastliny nemohli poznať a už vôbec ich nemohli tak presne zobraziť. Kukuricu vo všetkých jej súčasných formách extenzívne pestovali Indiáni v Severnej a Južnej Amerike a stále sa predpokladá, že v Európe pred rokom 1492 nebola známa. Podľa oficiálnej histórie semená kukurice po prvý raz priniesli do Európy a Afriky cestovatelia v 16. storočí a potom sa rozšírili do celého sveta. Tieto vytesané rastliny sú integrálnou časťou stavby a museli na nich pracovať niekoľko rokov pred dokončením kaplnky, takže máme istý dôkaz, že ľudia, ktorí dávali pokyny staviteľom Rosslynskej kaplnky, museli navštíviť Ameriku aspoň štvrť storočia pred Kolumbom.
Vo svetle takýchto pádnych dôkazov môžeme uznať, že westfordský rytier a newportská veža sú to, čo sú - templárske pamiatky v dnešných Spojených štátoch amerických.
Krajina pod hviezdou La'Merika
Kým ukončíme tému o pristátí prvých Európanov v Novom svete, chceli by sme vysvetliť, prečo sme začali byť pevne presvedčení, že americký kontinent nebol pomenovaný podľa menej úspešného cestovateľa Ameriga Vespucciho, ale podľa západnej hviezdy zvanej Merika, o ktorej nazarejci verili, že označuje dokonalú krajinu za oceánom, kde zapadá slnko. Našli sme nielen dôkaz o skutočnom pôvode mena, ale tiež sme zistili, že staré vysvetlenie sa dá vyvrátiť.
Štandardný historický údaj, ktorý sa rutinne opakuje pri vysvetľovaní pôvodu mena Nového sveta, pochádza z hlúpeho omylu neznámeho duchovného, ktorý sa nikdy neodvážil zájsť ďalej ako niekoľko kilometrov od kláštora sv. Deodata v pohorí Vogézy v lotrinskom vojvodstve na francúzsko-nemeckých hraniciach. Tento veľmi nadšený kňaz mal vášeň pre zemepis a pre hlboko zmysluplné mená. Sám si dal veľmi nápaditý pseudonym Hylacomylus, z gréckeho slova drevo, latinského slova jazero a gréckeho slova mlyn, z čoho napokon po preklade do jeho rodnej nemčiny vzniklo rodinné meno Waldseemúller. Tento trochu výstredný muž viedol skupinku, ktorá mala prístup k tlačiarenskému lisu a zhromažďovala všetky prístupné informácie o svete, vrátane objavov o veľkom a záhadnom kontinente za západným oceánom. Táto skupinka v apríli 1507 vytvorila a vytlačila 103--stránkový zväzok, ktorý nazvala Cosmographiae Introductio. Zaoberala sa tradičnými kozmografickými otázkami, rozdelením planéty, vzdialenosťami medzi dôležitými miestami a podrobnosťami o vetroch a podnebí, ale bol aj zdrojom omylu, ktorý amatérskeho moreplavca preslávil. Waldseemúller našiel niekoľko zmienok viacerých námorníkov o rozľahlom území na veľkom kontinente ležiacom na západe opisovanom ako „Amerika", ako aj kvetnatý opis ciest talianskeho cestovateľa menom Amerigo Vespucci. Chybne spojil tieto dve nesúvisiace informácie a napísal:
Tieto časti zeme (Európa, Afrika, Ázia) boli teraz dôkladne preskúmané a štvrtú časť objavil Amerigo Vespucci (ako ho ďalej budeme ' nazývať). Keďže Európa aj Ázia dostali svoje mená po ženách, nevidím nijaký dôvod, prečo by niekto spravodlivo namietal niečo proti tomu, aby táto časť bola nazvaná Amerige (z gréckeho „ge", čo znamená „krajina"), t. j. krajina Ameriga, alebo Amerika, podľa Ameriga, jej objavitelia, muža veľkých schopností.
Waldseemúller vytlačil svoju knihu a obrovskú mapu, na ktorej nový kontinent bol označený ako Amerika. Vždy sa predpokladalo, že bol pôvodcom tohto mena, pretože to bol prvý písomný záznam. Tu uvedené slová mnícha sa pokladali za ukážku jeho myšlienkových úvah o tom, ako použiť meno Ameriga Vespucciho, ale tak to vôbec nie je. Pri pozornom prečítaní vidno, že úryvok uvádza len to, že uvažuje, prečo je už existujúce meno Amerika také vhodné. Bolo to meno, ktoré podľa jeho názoru mohlo byť asi lepšie v tvare Amerige, ale vcelku chápal, prečo je meno Amerika prijateľná zmysluplná konštrukcia. Knihu napísali pätnásť rokov po „oficiálnom" Kolumbovom objavení Nového sveta a presne dvesto rokov potom, čo tam po prvý raz pristáli templári. V každom prípade je nerozumné predpokladať, že kontinent nemal nijaké meno predtým, ako tento nemecký mních začal písať knihu s názvom Úvod do kozmografie, alebo že by človek, ktorý nebol námorníkom, mal odvahu predpokladať, že je oprávnený pomenovať novú štvrtinu zemegule.

Waldseemúller napísal správne meno, ale zle ho vysvetlil. Jeho osobná záľuba v zmysluplných názvoch ho zviedla z cesty a sila tlačiarenského lisu v krátkom čase zabezpečila veľké rozšírenie jeho chyby. Čoskoro po napísaní týchto slov si uvedomil svoj veľký omyl a verejne odvolal svoje tvrdenie, že Nový svet objavil Amerigo Vespucci, ale vtedy už bolo neskoro, ľudia mali vysvetlenie, ktoré dávalo akýsi zmysel. Bol to klasický príklad toho, ako sa história (parafrázujúc Henryho Forda) stáva „táraninami".
Keď sa raz príjme nejaká konvencia, na jej zmenu je potrebný intelektuálny dynamit. Náhodný mýtus o Vespuccim je kultúrnym folklórom amerického vzdelávacieho systému. Ale tí, ktorí chcú skutočne pochopiť Ameriku a sily, ktoré vytvorili moderné Spojené štáty, musia sledovať evolučný reťazec nazarejského myslenia.
ZÁVER
Pád templárskych rytierov znamenal koniec veľkého rádu, ale jeho zánik otvoril cestu novému svetovému poriadku založenému na Ježišovom chápaní pojmu maat. Pri rekonštrukcii ukrižovania Jacqua de Molay a pátraní po úteku jeho rytierov sme mali pocit, že sme blízko objavenia záverečného spojenia so slobodomurárstvom. Stále ešte nebolo jasné, prečo templári poskytli svoje tajomstvá na to, aby vznikol nový rád zvaný slobodomurárstvo, ale aspoň sme vedeli, kde máme hľadať odpovede na tieto medzery v našich vedomostiach.
Pri prehodnocovaní našich objavov týkajúcich sa udalostí okolo ukrižovania Jacqua de Molay sme to videli ako ústrednú udalosť v historickej epizóde, ktorá vyznačila najväčší predel v priebehu západného spoločenského vývoja. Ukázalo sa, že útok nenásytného a bezvýznamného francúzskeho kráľa na templársky rád bol prvým životne dôležitým krokom v dlhom procese, keď sa kresťanský svet oslobodzoval od prevládajúceho princípu intelektuálnej kastrácie, ktorú vykonával Vatikán, a umožnil svetu vybudovať civilizáciu poháňanú túžbou po vedomostiach a uznávaní hodnoty jednotlivca. O tento posun od autokracie k demokracii a od vlády aristokracie k vláde najschopnejších pri zachovaní náboženskej tolerancie sa nikde inde tak viditeľne nesnažili a nikde inde sa mu tak nepriblížili ako v Spojených štátoch amerických.Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky