Majáky nebies

Vďaka pokročilej zememeračskej a zemepisnej vede Egypťanov sa Egypt stal geodetickým centrom známeho sveta. Ostatné zeme určovali polohu svojich svätýň a hlavných miest podľa egyptského „nulového“ poludníku; týkalo sa to i takých miest, ako je Nimrod, Sardy, Súsy, Persepolis a dokonca i dávne čínske hlavné mesto An-jang... Keďže každé z týchto geodetických centier bolo politickým a tiež zemepisným „pupkom“ sveta, bol v nich umiestnený omfalos, čiže kamenný pupok, ktorý predstavoval severnú pologuľu od rovníka k pólu s vyznačenými poludníkmi a rovnobežkami, ukazujúcimi smer a vzdialenosť k iným takým pupkom.

Tradiční archeológovia a historici sa samej existencii takej starovekej svetovej súradnicovej siete vytrvale vzpierajú – a vzpierajú sa samozrejme i všetkým pokusom zaraďovať do nej známe lokality. Avšak jednoznačné pozostatky stratených astronomických vedomostí, ktoré je možné zhliadnuť na Veľkonočnom ostrove a vracajúce sa dozvuky staroegyptských duchovných a kozmologických tém, vrhajú na vedecké vysvetlenie, hovoriace, že ono podivné meno „Pupok sveta“, si ostrovania prisvojili čisto len z dôvodov „básnických a popisných“, tieň pochybnosti. My sa domnievame, že ostrov Te-Pito-O-Te-Henua mohol byť pôvodne vybraný k osídleniu a takto pomenovaný výhradne pre svoju geodetickú polohu.

V imaginárnej sieti svetových súradníc so stredom v Gíze/One (Héliopolise) ležia chrámy Angkoru 72 stupňov východne od „nulového“ poludníka, ruiny Nan Madolu na tichomorskom ostrovčeku Pohnpei 54 stupňa východne od Angkoru a megality na Karibati 72 a na Tahiti 108 stupňov východne od Angkoru. Ak sa zakladá táto sieť na „precesnej stupnici“, potom by ďalším významným číslom malo byť 144. Ak sa pozrieme 144 stupňov zemepisnej dĺžky na východ od Angkoru (čo je súčasne 144 stupňov zemepisnej dĺžky západne od Gízy), zistíme, že na celých 165 miliónoch štvorcových kilometrov rozlohy Tichého oceánu sa ponúka jediné dostupné miesto a tým je Veľkonočný ostrov, odchýlený od ideálnej polohy necelých 320 kilometrov.

Predpokladáme teda, že Veľkonočný ostrov mohol byť pôvodne osídlený preto, aby slúžil ako akýsi geodetický maják či značka – a plnil v dávnej celosvetovej sústave nebesko-pozemských súradníc, prepojujúcej množstvo takzvaných „pupkov sveta“, nejakú dosiaľ neuhádnutú funkciu.

S prvkami tejto sústavy sme sa stretli v Egypte i v Angkore. Jednou z ich najväčších záhad je spôsob, ako sa v nej ustavične miesia najezoterickejšie podoby duchovného hľadania a úsilia o posmrtný život, s na výsosť vedeckým prístupom k astronómii, založenej na pozorovanie a na meranie Zeme. Ďalšou záhadou je jej neobyčajný rozsah, nielen z geografického hľadiska, ale i v čase, keďže povstáva ako fénix v mnohých rozličných kultúrach a epochách.

Netvrdíme, že vieme, kedy prvý krát dosiahla na Veľkonočný ostrov, sme však toho názoru, že nájdené doklady svedčia pre teóriu, že sa od svojich zdrojov oddelila a snáď bola zabudnutá a že potom bola na dlhú dobu vystavená nepreniknuteľnej izolácii, behom ktorej postupne ochabovala a rozpadala sa. V čase prvých kontaktov s Európanmi, ktoré proces rozpadu len urýchlili, už z dávnej sústavy, či už z jej prvkov duchovných alebo vedeckých, zostávalo len pramálo.

Sieť je však stále sieť a ak používa precesnú škálu, potom by ďalším významným číslom po 144 malo byť 180, vzniknuté pripočítaním 36.


Presne 180 stupňov východne od Angkoru (a tým pádom 108 stupňov západne od Gízy) a vzdialený od rovníka na juh, takmer zhodne ako Angkor od rovníka na sever (13 stupňov 26 minút), sa nachádza kolosálny a neklamný maják. Je ním obrys trojzubca či svietnika, vysoký 250 metrov, vytesaný do červených útesov Paracaského zálivu a z mora viditeľný zo značnej vzdialenosti.

Zdá sa ukazovať do vnútrozemia, na juh k pláňam Nazky a na východ k Andám...
















(krátené, pozn. red.)

Pôvodný preklad z angličtiny: Ivo Šmoldas a Věra Šedá

Z češtiny preložil: Anonymous

- - -

Exkluzívne z knihy: ZRCADLO NEBES, Graham Hancock a Santha Faiia, Vydal Columbus, spol. s r. o. Praha 2003

Súvisiace:

Zrkadlo nebies

Odraz nebies

Cesta nebies

Črepy nebies

Robotníci nebies

Pupky nebies




Časť v seriáli - Zrkadlo nebies
Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky