« Kreatívna práca – nový podnikateľský duchOlej, ktorý hýbe mozgom »

Jasné snívanie - ako na to

Jasné snívanie znamená snívať zatiaľ čo viete že práve snívate. Slovom jasné sa teda vyjadruje prítomnosť vedomia počas snívania. Jasnosť sa objaví uprostred sna keď snívajúci zistí že to čo práve prežíva nieje v dennej realite, ale že ide o sen. Najčastejšie sa jasné snívanie spustí vtedy keď si uvedomíme že zážitok ktorý sa práve odohráva je z pohľadu bežnej reality nemožný alebo veľmi nepravdepodobný a to čo sa deje je preto sen. Takýmto spúšťačom môže napríklad byť stretnutie so zosnulým alebo zážitok lietania. Niekedy sa jasné snívanie spustí aj bez nejakého výrazného spúšťača, jednoduch zrazu viete, že ste vo sne. Podľa výskumov LaBerga a jeho kolegov menšia časť jasných snov (asi 10%) sú výsledkom návratu do REM fázy spánku, tj. do fázy snívania, ktoré bolo prerušené krátkodobým prebudením ale zároveň nedošlo k pretrhnutiu spánkového reflexného vedomia.

Základná definícia jasného snívania nepožaduje nič viac ako prítomnosť jasného uvedomenia si že práve snívate. Napriek tomu sa kvalita takéhoto javu a prežívanej jasnosti môže veľmi rôzniť. Keď je jasnosť vysoká, ste si istí že všetko čo práve prežívate vo vašom sne sa odohráva vo vašej mysli, že vás neohrozuje žiadne reálne nebezpečenstvo, že súčasne spíte vo svojej posteli a čoskoro sa zobudíte. Pri nízkej jasnosti snívania si môžete čiastočne uvedomovať určitý rozsah svojho snívania, napríklad že lietate alebo dokážete docieliť nejaké drobné zmeny v tom čo v sa s vami vo sne deje, ale jasnosť nepostačuje na to aby ste nepokladali osoby v sne za skutočných ľudí, prípadne sa neobávali že sa môžete poraniť, alebo že ste práve v posteli a spíte.

Je jasné snívanie to isté ako riadené snívanie?

Jasnosť v snívaní nieje synonymom s riadeným snívaním. Je možné snívať jasne a mať čiastočnú kontrolu nad obsahom snu, a opačne je možné s pocitom vedomého rozhodovania snívať bez súčasného vedomia že práve spíte. Naproti tomu jasné snívanie má veľmi blízko k tomu aby ste zvýšili rozsah úmyselného vplyvu na smer vývoja snových udalostí. Už keď ste v jasnom snívaní, môžete si vybrať činnosť ktorú umožňuje mimoriadna sloboda stavu sna, ako napríklad lietanie. Vždy máte možnosť vybrať si aké usilie vynaložíte na riadenie sna. Napríklad môžete pokračovať v tom čo ste robili keď ste si uvedomili že ste v jasnom snívaní, iba s tým rozdielom, že si práve uvedomujete vlastné snívanie. Alebo sa môžete pokúsiť zmeniť všetko, scénu sna, seba či iné charakteristiky sna. Nie vždy sa v snoch darí vykonávať "mágiu" zmeny jedného objektu na iný alebo zmenu prostredia sna. Schopnosť snívajúceho uspieť je pravdepodobne veľmi závislá od niečoho čo by sme mohli nazvať sebadôvera snívajúceho. Ako kedysi povedal Henry Ford "Ver že môžeš, ver že nemôžeš; v oboch prípadoch máš pravdu." Z druhej strany - zdá sa že sú nejaké obmedzenia v riadení snov ktoré sú nezávislé na viere.

Ako si zapamätať svoje sny

Zapamätanie vlastných snov je štartovaciou pozíciou pre spustenie jasného snívania. Ak si nevyvolávate spomienky na vlastné sny, a to aj napriek tomu že už jasne snívate, nebudete si ich pamätať! A aby ste boli v stave rýchlejšie rozpoznať vlastný sen ako snívaný, tj. počas jeho priebehu, musíte sa spriateliť zo spôsobom akým sa odohrávajú práve vaše sny. Prv ako sa vaša snaha o vyvolanie jasného snívania stane úspešnou, musíte venovať čas zaznamenávaniu priebehu vašich snov. Určitou métou je schopnosť spomenúť si aspoň na jeden sen z každej noci.

Dostatok spánku je prvým krokom pre zlepšenie schopnosti spomenúť si na sen. Keď ste odpočinutí bude určite sa jednoduchšie sústredíte na svoj cieľ - zapamätať si priebeh snov, a ani si potom nemusíte počas noci toľko pripomínať že si chcete zaznamenávať sny. Ďalšou výhodou dostatku spánku je že snové periódy sa predlžujú a vzájomne približujú v priebehu pokračujúcej noci. Prvý nočný sen je najkratší, trvá možno iba desať minút, zatiaľčo po ôsmych hodinách spánku trvá snová perióda od 45 minút po jednu hodinu. Všetci snívame každú noc, jedna snová perióda vychádza približne na každých 90 minút. Ľudia čo tvrdia že nesnívajú si jednoducho iba nepamätajú svoje sny. Počas REM periódy môžete mať viacero snov oddelených krátkym prebudením na ktoré zvyčajne zabudnete. Medzi výskumníkmi zaoberajúcimi sa snívaním panuje všeobecná zhoda v názore, že sny sa nezapamätajú pokiaľ sa snívajúci nezobudí priamo počas sna skôr ako sa dostane k ďalšej fáze spánku.

Môže byť veľmi užitočné, keď sa pri pokuse o zapamätanie si snov naučíte zapisovať si akýsi "snový denníček". Odložte si k posteli zápisník tak aby ste si mohli zapísať počas noci akýkoľvek sen na ktorý si ešte pamätáte, nech by bol akokoľvek útržkovitý či nekompletný. Zapisujte si všetky svoje sny, nie iba tie čo sú úplne, alebo tie čo vám dávajú nejaký zmysel, prípadne čo sa vám zdajú zaujímavé. Aj keby to mala byť len nejaká miestnosť alebo tvár, zapíšte si to. Keď sa v noci zobudíte a spomeniete si čo sa vám snívalo, zapisujte to ihneď. Ak tak neurobíte, ráno pravdepodobne s prekvapením zistíte, že si zo sna nič nepamätáte alebo ak áno, tak že si nespomeniete na žiadne naozaj zaujímavé detaily. Zdá sa akokeby sme v sebe mali vbudované vygumovávače snov, ktoré spôsobujú obtiažnosť spomínania si na sny po zobudení. Teda, kedykoľvek si spomeniete na sen, zapíšte si ho. Ak sa necítite na zapisovanie dlhého komplikovaného snu o tretej nadránom, zaznamenajte si kľúčové body toho čo sa dialo. Takisto si zapíšte presný obsah každého dialógu ktorý sa v sne odohral, pretože všetky slová temer nevyhnuteľne zabudnete vo veľmi krátkom čase.

Pravdepodobne všetko čo budete potrebovať aby sa vaša schopnosť zapamätať si sny zvýšila je pripomenúť sám sebe toto želanie tesne pred tým ako pôjdete spať. Pripomeňte si, že sa chcete zobudiť vždy potom ako sa vám sen odsníva a že si ho potom chcete zapamätať a zapísať. Funguje to podobne ako keď sa chcete ráno zobudiť presne na nejaký čas. Zároveň to môže pomôcť aby sa vaše sny stali viac zaujímavé a schopné priniesť vám zmysluplnejšiu komunikáciu so sebou samým. Častým dôvodom zabúdania snov je pozornosť ktorú venujete vlastným myšlienkam a ktoré tým bojujú zo snom ktorý si máte zapamätať. Takže snažte sa aby vašou prvou myšlienkou po zobudení bolo, "Čo sa mi to snívalo?" Predtým ako sa pokúsite zapísať si sen, prehrajte si ho v zrýchlení vo vlastnej mysli a týmto prerozprávaním si ho utvrdíte pre ďalšie spracovanie. Nepohnite sa z pozície v ktorej sa nachádzate keď sa zobudíte, ani vôbec nezačnite myslieť na problémy ktoré vás trápia počas dňa. Držte sa akéhokoľvek vodítka ktoré ste zažili - rozpoloženia, pocity, útržky obrazov, a pokúste sa znovupostaviť príbeh čo sa vám v sne stal. Keď si spomeniete na scénu, skúste si spomenúť čo sa odohrávalo pred ňou a ešte skôr, tak že si zjavujete sen pospiatku. Ak si po pár minútach pamätáte už iba pocit, popíšte do záznamníka aj ten. Ak si nič nepamätáte, skúste si predstaviť o čom ste asi mohli snívať - a zaznamenajte si svoje aktuálne pocity. Urobte si zoznam svojich aktuálnych záujmov či znepokojení a pýtajte sa sám seba, "Sníval som o tomto?" Aj keď si v posteli nemôžete spomenúť prakticky na nič, udalosti alebo prostredie zo dňa vám môžu pripomenúť niečo z toho o čom ste snívali predtým. Buďte odhodlaní zapísať si to keď sa tak stane, a zaznamenajte si čokoľvek na čo si spomeniete alebo čokoľvek vám príde na myseľ.

Ak zistíte, že spávate príliš hlboko na to aby ste sa zobudili zo snívania, pokúste sa nastaviť si budík tak aby vás zobudil v čase keď budete pravdepodobne snívať. Pretože REM perióda sa objavuje v 90 minútových intervaloch, bude vhodné nastaviť budík v nejakom celom násobku 90. Zamerajte sa na neskoršie periódy, tj. na 4.5, 6, alebo 7,5 hodiny po predpokladanom začiatku vašeho spánku. A znova si treba pripomenúť, že po prebudení sa nehýbte, nevstávajte a myslite najprv na to čo sa vám práve snívalo prv ako sa pustíte do písania.

Aby ste si oživili svoje zámery a dostali sa do ducha svojich snov, prečítajte si "snový denníček" pred tým ako pôjdete spať. Učiť sa vlastné sny sa môže zdať zo začiatku obtiažne, ale keď vytrváte, temer určite uspiete - a môžete zistiť, že si pamätáte 4 alebo aj viacej snov za noc. Prirodzene, keď sa dostanete na takúto úroveň, nemusíte si už zapisovať úplne všetko, iba podstatné body. Vaša schopnosť zapamätať si obsah snov bude narastať a čím viac sa oboznámite s vnútornými zákonitosťami vašich snov, tým ľahšie si uvedomíte že snívate začiaľčo ste vo sne - a môžete začať objavovať svet svojich snov pri jasnom snívaní.

Určiť dôvod prečo jasne snívať je ťažšie ako povedať ako ho používajú tí čo sa to už naučili. Akonáhle zistíte, že jasne snívate môžete si uvedomiť, že vás už neobmedzujú žiadne fyzikálne zákony, žiadne spoločenské konvencie, že všetko čo môžete a smiete záleží iba a len na vás. Niekto môže zatúžiť po toľko spomínanom lietaní či vznášaní sa v priestore, niekto po dobrodružstvách či po sexe, alebo sa začať zaoberať vážnejšími problémami - ako uzdraviť svoje choré telo, zlepšiť schopnosti alebo odstrániť návyky. Všetko závisí len na vašej fantázii a ochote pracovať s ňou.

prevzaté z NIGHTLIGHTPreklad - Jaro Dunaj
Publikoval - Axis
Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený