Vzpomínky na Atlantidu

Z knihy Záhadná planéta od Johannesa von Buttlar. Nejen v oblasti Atlantského oceánu, ale i v jiných pozemských regionech existují odkazy na drastické klimatické změny, proběhnuvší asi před deseti tisíci lety. V roce 1976 objevila například italská polární expedice v Antarktidě zkamenělý les. V bolivijských Andách svědčí naleziště obrovského sloního hřbitova o mohutných pohybech zemské kůry.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 7

Teraz sa už môžeme pokúsiť odpovedať na otázku, aký zmysel majú meridiány a body na povrchu nášho tela. Sú snáď stvorené preto, aby do nich lekár vpichoval ihly, ožaroval ich laserom či dráždil elektrickým prúdom? Iste že nie. Pretože najprv bol človek a až potom lekár. Meridiány a body môžeme považovať za styčné kanály medzi organizmom a energetickými zdrojmi v našom okolí.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 29. septembra 2018

Ještě více kuriozit.

Z knihy Tajuplná archeologie od Luc Burgin
- Jak se dostal kovový šroub do prastarého kamene? Tuto otázku si nyní kladou čínští vědci.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Z Thovtových časů

Z knihy Hvězdné spiknutí od Andreasa von Rétyi. Po všech těchto poznatcích by asi bylo sotva správné, kdybychom Velkou pyramidu nadále spojovali s Cheopsovým jménem - snad s výjimkou jakéhosi podivného zvykového práva, jímž bychom se chtěli poněkud nelogicky řídit. Proto bych pokládal za vhodnější označovat ji neutrálně za Isidinu pyramidu. A ani bych se nijak zvlášť nedivil, kdyby nové objevy v sousední pyramidě, která je jen o několik metrů nižší a připisuje se Chefrenovi, souvisely s Osirisem.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Příběh katolického misionáře

Z knihy Výpravy prostorem a časem od Williama G.Forda. Mezi nejpodivuhodnější případy, jimiž se znalci problematiky neidentifikovaných létajících předmětů a mimozemských civilizací v posledních desetiletích velmi intenzivně zabývali, patří zcela nepochybně také příběh Roberta Roblese, MD (MUDr.), původem z Ramony v americké Kalifornii.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Globálna potopa

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zilmera Iba pred niekoľkými tisícročiami došlo na Zemi v dôsledku celosvetovej potopy k obrovským záplavám a požiarom. V priebehu tejto katastrofy sa vytvorila ropa, uhlie i jantár a navrstvilo sa množstvo vrchov a pohorí.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 5

Je potrebné, aby sme sa všetci zamysleli nad svojím životom a zdravím. Je potrebné dať ľuďom systém, ktorý by im umožňoval udržovať si svoje zdravie do značnej miery svojpomocne. Vývoj zdravotného stavu obyvateľov nie je priaznivý. Dnes je každý informovaný o tom, akým prekvapujúcim tempom narastajú problémy z oblasti kĺbov, chrbtice, alergií, cievnych a srdcových ochorení, zhubných nádorov či obávaného AIDS čiže získaný defekt imunity – odolnosti. Táto choroba ako by dokumentovala klesajúcu odolnosť človeka na všetkých frontoch.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rastliny, ktoré vedia čítať myšlienky

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Cieve Backster nebol nijaký pojašenec — ale jeho tvrdenie znelo naozaj fantasticky; má vraj, vyhlásil, presvedčivý dôkaz, že rastliny myslia, cítia a čítajú ľuďom myšlienky.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 4

Použijeme prirovnanie o dvoch koncoch palice. Jeden koniec je analytická logická veda našej modernej civilizácie. Náš sluch a zrak sú predĺžené celým arzenálom zbraní od lekárskeho fonendoskopu až po magnetickú rezonanciu. Vidíme stále ďalej a hlbšie. Doba encyklopedistov už dávno minula. Jednotlivé vedecké odvetvia sú tak špecializované, že ani najgeniálnejší mozog nie je schopný obsiahnuť všetky vedomosti tohoto sveta. Naša veda je racionálna, ale má svoje úskalia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 2

„Všetky zákony, ktoré riadia telo i dušu, majú svoj čas. Naplnenie zákonov v pravom čase je súlad. Súlad tela a duše je radosť. Duša zvieraťa má len malú radosť, lebo udržať súlad zákonov zvieracieho tela je prosté a ľahké. Súlad všetkých zákonov, riadiacich ľudské telo, je neľahký, ale ak je dosiahnutý, rovná sa jeho radosť tvorivému šťastiu Brahmu v okamihu, kedy vznikol svet. Tomu šťastiu sa nevyrovná nič.“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Mimozemšťania v Číne?

Čína až doposiaľ stála akosi bokom a celkom nepovšimnuté, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hľadali dôkazy kontaktov našej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Gnostické spojenie


Ranokresťanskí cenzori

Dvadsiate storočie bolo istotne veľmi plodné na objavovanie stratených rukopisov. Najdôležitejšími objavmi boli takzvané Zvitky od Mŕtveho mora, ktoré našli v Kumráne v púšti v rade jaskýň tridsať kilometrov na východ od Jeruzalema, a rozsiahla zbierka takzvaných Gnostických evanjelií, ktorú našli v Nag Hammádí v Hornom Egypte v roku 1945.
Dá sa predpokladať, že v budúcnosti dôjde k ďalším objavom a že v minulosti sa na mnohé zabudlo. Nálezy z minulosti sa dajú rozdeliť do troch kategórií: na tie, čo sú známe a zaznamenané, na tie, čo boli zničené alebo sa stratili, a na tie, čo boli síce nájdené, ale sú utajené. Domnievali sme sa, že templári možno vykopali zbierku spisov podobnú nedávnym nálezom, ale ukryli ich pred zrakmi vonkajšieho sveta.
Moderné slobodomurárstvo sa často opisuje v mnohých ohľadoch ako „gnostické", preto sme sa rozhodli, že najlepším východzím bodom bude štúdium knižnice Nag Hammádí, aby sme zistili, či nájdeme nejaké kľúče k tomu, čo templári mohli nájsť.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Americký superproblém

Existuje však problém osídlení amerického kontinentu.
Nemáme ani v nejmenším úmyslu zpochybňovat vědeckou činnost vynikajícího českého antropologa Aleše Hrdličky, žijícího v Americe (1869 - 1943), ředitele antropologického oddělení Národního musea ve Washingtonu, D.C. (District Capital, česky Oblast Hlavního města). Jeho teorie příchodu prvých lidí na americký kontinent z Asie je základem, na kterém se buduje všechno další.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Cesta na druhý svet a späť

Už v okamihu počatia je nad človekom - tak ako nad každým iným životom - vyrieknutý ortieľ smrti. Všetky naše zúfalé pokusy uniknúť tomuto nevyhnutnému osudu spôsobili nanajvýš krátke odročenie jeho výkonu. Utiekanie sa k nesporným náboženským predstavám uľahčovalo umieranie predchádzajúcim generáciám. Vďaka raju ako odmene za väčšinou mimoriadne skromný pozemský život sa smrť často javila dokonca ako priateľ. Dnes veľmi rozšírený materializmus vzal mnohým ľuďom „nadpozemský oporný bod". Predstavy viery sa zastreli alebo celkom zanikli a v spoločnosti, ktorá považuje za pravdivé len to, čo možno vidieť a odmerať, sa pre mnohých končí život v absolútnej ničote. V dejinách ľudstva však sotva existuje kultúra, ktorá by neverila v pokračovanie života po smrti v nejakej podobe. Bol to prejav čírej túžby alebo výsledok skúseností, ktorým dnes venujeme príliš málo pozornosti, alebo na ktoré sme stratili citlivosť? Najnovšie výskumy fenoménu smrti však v každom prípade jasne upozorňujú na to, že po smrti existuje život.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 29. júna 2018

Sokrates

Filozofie pokojného bojovníka se stala životním stylem milionů lidí na celém světě. Ve své knize Sokrates, nesoucí podtitul Příběh o tom, jak se mladý chlapec stane pokojným bojovníkem a pokojný bojovník moudrým mužem, svým čtenářům Dan Millman předkládá dlouho očekávaný příběh o životě záhadného pumpaře a samorostlého učitele. Zavádí nás do carského Ruska devatenáctého století. Osiřelý chlapec, jemuž v žilách koluje kozácká a židovská krev, se snaží najít své místo na slunci. Žije však v zemi, kde vláda nabádá občany, aby zabíjeli své bližní, a kde den ode dne sílí revoluční nálady. Sergej Ivanov čili Sokrates je nucen opustit vojenskou akademii, kterou považuje za svůj jediný domov, a ocitá se ve světě, v němž mu jako záchytný bod slouží pouze slib tajemného starce.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Blízke stretnutia

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Výplod bujnej predstavivosti, alebo dôkaz mimo zemských životných foriem? Pozorovaní UFO od roku 1947 pribúda.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zakázaná země

Z knihy Satelity bohú od Hartwiga Hausdorfa Ve své předcházející knize Bílé pyramidy citoval jeden z autorů zprávy o nálezech v poušti Gobi, které budí takový rozruch, že se svou bizarností vyrovnají příběhu kamenných disků z pohoří Bajanchar-ul. Řeč je o tajemných „skleněných srpech" z pouště Gobi. Je asi zbytečné se zde zmiňovat o tom, že jsme v průběhu naší cesty nevynechali nic, co by nám pomohlo vnést do této věci více světla.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jasné snívanie - ako na to

Jasné snívanie znamená snívať zatiaľ čo viete že práve snívate. Slovom jasné sa teda vyjadruje prítomnosť vedomia počas snívania. Jasnosť sa objaví uprostred sna keď snívajúci zistí že to čo práve prežíva nieje v dennej realite, ale že ide o sen. Najčastejšie sa jasné snívanie spustí vtedy keď si uvedomíme že zážitok ktorý sa práve odohráva je z pohľadu bežnej reality nemožný alebo veľmi nepravdepodobný a to čo sa deje je preto sen. Takýmto spúšťačom môže napríklad byť stretnutie so zosnulým alebo zážitok lietania. Niekedy sa jasné snívanie spustí aj bez nejakého výrazného spúšťača, jednoduch zrazu viete, že ste vo sne. Podľa výskumov LaBerga a jeho kolegov menšia časť jasných snov (asi 10%) sú výsledkom návratu do REM fázy spánku, tj. do fázy snívania, ktoré bolo prerušené krátkodobým prebudením ale zároveň nedošlo k pretrhnutiu spánkového reflexného vedomia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 10. júna 2018

Hrady nebies

„... bohovia Nazky si ma privlastnili už pri narodení a uzamkli ma do svojho hradu z piesku, aby som sa hrala s ich ohromnými obrazcami, dokým jedného dňa neprídem na zmysel svojej existencie“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Šarlatáni 2

Z knihy Rozulení od Jo Conrada.
Kdo má strach z HIV?
Ačkoliv většina lidí se dnes domnívá, že vědí, co je to AIDS a jak se před ním chránit, existují dva alternativní náhledy, zastupované různými odborníky: jedni vážně tvrdí, že AIDS vzniklo uměle vytvořeným a vypuštěným virem. Druzí jsou přesvědčeni, že AIDS není vůbec způsobováno virem, nýbrž jen lidé s beztak už oslabe¬ným imunitním systémem dostanou tuto „přeludnou nemoc". Dva náhledy, které se ani nemohou víc lišit. A přesto pro oba existují indicie, které je třeba brát vážně.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nazca a Starý zákon

Nazkanské línie v Peru. Odvtedy, čo ich oficiálne objavil Američan Paul Kosok v roku 1941, boli o ich zmysle a účele vytvorené nespočetné teórie. Počnúc predimenzovaným kozmickým kalendárom cez gigantické "skladacie meradlá", ktorými sa údajne merali pásy tkanín, až po obrovské športovisko a zariadenie pracovnej terapie sa nevynechal takmer nijaký pokus o vysvetlenie. Žiadna z teórií však nenarazila na také vášnivé odmietnutie ako „pristávacie dráhy" Ericha von Dänikena. Naozaj sa však natoľko mýlil?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 12. mája 2018

Případ Hiil

Z knihy Enciklopedie nevysvetleného od Jenny Randlesovej Tehdy, v noci z 19. na 20. září 1961, se manželé Betty a Barney Hillovi vraceli z dovolené u Niagarských vodopádů domů do Portsmouthu, New Hampshire. Krátce před půlnocí zpozorovali na obloze světlý objekt podobný hvězdě, který letěl jihozápadním směrem.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pacifický megaproblém

Z knihy Tajemství stvoření od J.J.Duffack
Jestliže se pozorněji podíváme na model naší Země, na globus, uvědomíme si, jakou obrovskou plochu na něm zabírá největší světové vodstvo, Tichý oceán, Mar del Pacifico, jak jej pojmenoval na své objevné cestě kolem světa v letech 1519 - 1522 portugalský admirál Fernao Magalhaens. Nepochybujeme, kdyby byla nějaká možnost, aby tento objevitel, vlastně však pouze znovuobjevitel, mohl Pacifik vidět z kosmu, řekněme z paluby raketoplánu, mohl by ho nazvat i Oceán ztracených zemí.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Celestínské proroctví

Hlavní hrdina se vydá do Peru hnán podvědomou touhou poznat hlubší smysl života, jež se manifestuje jako pátrání po Rukopise neznámého původu. Rukopis totiž osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat. Jak bude dále pokračovat transformační proces naší společnosti a kultury? Nebudu zde zmiňovat příběh, který se celou knihou táhne jako dlouhá nit, aby jednotlivé vhledy, z nichž se Rukopis skládá, získaly na větší vypovídací schopnosti. Znovu doporučuji – přečíst si tuhle knihu celou. Omezím se pouze na výtah, někdy přímo citaci, z myšlenek těchto vhledů.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Posolstvo od protinožcov

„K tejto knihe ma inšpirovali skutočné zážitky, ale napísala som ju až neskôr. Ako sami uvidíte, nemala som v tej dobe po ruke zápisník. Predkladám ju čitateľom ako román, aby som uchránila malý kmeň austrálskych domorodcov, o ktorých rozpráva, od právnych komplikácií. Určité podrobnosti som vynechala, aby som vyhovela priateľom, ktorí si neprajú byť identifikovaní a aby som neprezradila naše tajné posvätné miesto.“

Autorkin úvod

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jeník a jeho vesmír 2

Jak je vidět, je to na tom světě dobře zařízeno. Když se stane něco nepříjemného, vzápětí pak vždy následuje veselé překvapení, jako v tomto případě.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 26. marca 2018

Dinosauři jako domácí zvířata lidí?

Z knihy Záhadná planéta od Johannesa von Buttlar Popis prehistorických dějin, s nímž západoevropská věda vystoupila asi před stoletím, neodpovídá skutečnosti! Díky novým poznatkům víme, že se některé zkušenosti nikdy nezpřetrhaly. Systematičtí pozitivisté, které Herbert Wendt označuje jako „přírodovědecké byrokraty", se namáhavě pokoušejí obhajovat neustále navazované uzlíky na učení o vývoj druhů, které se už v Darwinově době chápalo jako dogma. „Ani jako kompromis navrhovaný odkaz na příležitostné skoky nebo mutace nestačí," uvedl předčasné zesnulý Gerd voň Hassler ve své knize „Záhadné vědění".

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tajné projekty

Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky - technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit!

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Skutečná hvězdná brána?

Z knihy Spiknutí hvězdná brána od Lynn Picknetovej. Z knihy Spiknutí hvězdná brána se pro nás stal hluboce znepokojivý detektivní příběh - „kauza", která (ať se nám to líbí nebo ne) se v okamžiku spouštění mechanismů směřujících ke „koncům světa" týká každého z nás.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

„Vojenské kameny“ v krabici od bot.

Z knihy Tajuplná archeológia od Luc Burgin. Nálezy z Weissenhornu matou odborníky na písmo

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jonathan Livingston Racek

Rozednilo se a svěží slunce zlatě pableskovalo po mírně zvlněném moři. Míli od břehu čeřila vodu rybářská loď a vzduchem se nesl křik svolávající Hejno k snídani; nakonec se tisíc racků slétlo a všichni se začali rvát o kusy potravy, přičemž nevynechali jediný úskok, jak napálit druhého. Začínal další perný den. Ale daleko odtud, úplně sám nad lodí i pobřežím, trénoval Jonathan Livingston Racek. Ve výšce deseti metrů spustil nožičky s plovoucí blánou, zvedl zobáček a celý se vypnul, aby udržel křídla v bolestivě prohnuté křivce. Ta křivka umožňovala létat tak pomalu, až mu vítr začal šeptat do tváře a moře se pod ním zastavilo. Přimhouřil oči soustředěním, zadržel dech a s námahou prohnul křídla o další … jediný … centimetr. Vtom se mu rozčepýřilo peří, ztratil rychlost a začal se propadat.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bytosti prírody

Keď sa semienko premení v rastlinu, pokladáme to za „normálne“. Ale prečo vlastne? Pretože tento dej môže ľudstvo pozorovať už celé tisícročia. Semienko zapadne do pôdy a vyvinie sa z neho rastlina. Presne tak! Je to úplne „normálne“. A aj tak je to zázrak. Ako inak nazvať dej, kedy z kôstky čerešne vyrastie strom? Ak pozorujeme vonkajšiu formu, nemajú obe štádiá vývoja čerešňového stromu nič spoločné: malá, sotva viditeľná kôstka a veľký strom s listami, kvetmi a plodmi. Ako je možné, že sa kôstka premení na strom? Kto spôsobí tento zázrak? Musí tu byť predsa ukrytý nejaký tajomný zákon života. Ale kto je vykonávateľom tohto zákona? A kto dohliada na jeho pôsobenie?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kolumbus nebyl první

Z knihy Tajemné události před potopou od Walter-Jorg Langbeina. Stejným paradoxem jako pyramidy na dně jezera nebo prehistorická raketa, nenápadně uložená v jednom tureckém archeologickém muzeu, je také textová poznámka na fragmentu mapy Piriho Reise.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Muž, který za patnáct minut zestárl o pět dní

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hausdorfa. Přímo na místě jednoho únosu UFO

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 6

„Z toho, čo človeku škodí, menujem na prvom mieste život sám. A čo mu prospieva? Som presvedčený, že to bude opäť život.“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bytosti prírody 3

Keď pri prechádzke prírodou narazíš na čistý potok a usadíš sa na jeho brehu, môže sa stať, že ťa z bezpečnej vzdialenosti zvedavo pozorujú malé vodné žienky. Avšak pokiaľ neutečú pred eventuálnou hlasitou zábavou. Naše potoky sú našťastie stále ešte husto obývané, obzvlášť tie menšie, ktoré stekajú z hôr a sú príliš malé na to, aby do nich boli vypúšťané nejaké odpadové vody.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 20. decembra 2017

Nové stopy ku grálu

Pred niekoľkými rokmi britskí inžinieri a jazykovedci George Sassoon I a Rodney Dale podľa stáročných židovských textov zrekonštruovali prístroj, ktorý podľa všetkého dokázal produkovať potravu vo veľkom množstve. Z porovnania textov Kabaly (Kniha Zohar) a Knihy exodus odhalili biblický zázrak manny, ktorou sa pred tisícročiami živili izraeliti počas štyridsiatich rokov na púšti. Potrava sa vytvárala prostredníctvom výrobného procesu v uzavretom ekologickom životnom systéme. Jej základom bolo pravdepodobne pestovanie riasy chlorely. Sassoon a Dale vyslovili názor, že tento prístroj Mojžišovi odovzdali mimozemské inteligencie, aby zásoboval izraelský ľud potravou na ceste cez púšť. Tento záver je pochopiteľný, pretože v tom čase nikto na Zemi nemohol byť schopný skonštruovať zložité technické zariadenie. Rastlinná výroba bola totiž podmienená silným zdrojom svetla (laserom), prívodom vody a živín. Samotný stroj predtým pravdepodobne slúžil mimozemšťanom na výrobu potravy v ich kozmickej lodi. Niečo podobné plánuje NASA v súčasnosti pre americké kozmické stanice.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 08. decembra 2017

Jeník a jeho vesmír

Úderem desáté hodiny odpískal dozorčí „večerku“ a nováčci jako andělíčci v dlouhých bílých nočních košilích zalehli na kutě na vojenské slamníky, které již naštěstí nemuseli vlastnoručně nacpávat, jako jejich o rok starší „mazáci“ v předešlém roce. Světnice se po otočení vypínačem ponořila do tmy a tou se nesl hlas nějakého vtipálka: „Tak, již to máme jen za 729!“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 16. novembra 2017

Majáky nebies

Vďaka pokročilej zememeračskej a zemepisnej vede Egypťanov sa Egypt stal geodetickým centrom známeho sveta. Ostatné zeme určovali polohu svojich svätýň a hlavných miest podľa egyptského „nulového“ poludníku; týkalo sa to i takých miest, ako je Nimrod, Sardy, Súsy, Persepolis a dokonca i dávne čínske hlavné mesto An-jang... Keďže každé z týchto geodetických centier bolo politickým a tiež zemepisným „pupkom“ sveta, bol v nich umiestnený omfalos, čiže kamenný pupok, ktorý predstavoval severnú pologuľu od rovníka k pólu s vyznačenými poludníkmi a rovnobežkami, ukazujúcimi smer a vzdialenosť k iným takým pupkom.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Morálka a zákon : články nekonečného kruhu

S životom súvisela určitá nevyhnuteľnosť, bolo v ňom niečo nemenné, čomu sa ľudia prispôsobovali pomocou zmyslu pre prirodzenú rovnováhu. Normu chovania určoval prírodný zákon prispôsobený človeku, ktorý vyrovnával rozdiely medzi „prírodnými zákonmi“ a „spoločenskými pravidlami“. Základom oboch bol totiž nemenný tok udalostí, ktorými na seba ľudia a príroda navzájom reagovali.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 11. novembra 2017

Pohybujúce sa sochy v Írsku

Z knihy Almanach záhad od Výberu. V Írsku je dlhá tradícia zjavení Panny Márie, no rok 1985 bol bohatý na pohyb jej sôch. Prvé údaje pochádzajú z februára od detí z Asdee v grófstve Kerry a do septembra sa zaznamenalo vyše 30 takých pohybov.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

„Cheopsova

Z knihy Tajemné události před potopou od Walter-Jorg Langbeina. Cement, který byl použitý při stavbě pyramid v Rock Lake, nás zavádí do klasické země archeologických záhad - do Egypta. I staří Egypťané totiž dokázali vyrábět umělý kámen - díky božskému vynálezci jménem Chnum.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rány z dřívějšího života?

Z knihy Návrat z onoho světa od Hartwiga Hausdorfa. „Pojď, udělejme něco dobrého a zemřeme přitom jednou z milionů smrtí, kterou jsme už zemřeli a ještě zemřeme. Vypadá to, jako bychom z jedné místnosti přecházeli do druhé. HEINRICH KLEIST (1777-181 1)

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jeníkův astrální svět

Hledáte vysvětlení, proč se vaše dítě zrovna začalo tak záhadně chovat? Tušíte ve svém potomkovi zázračné schopnosti? Zajímá vás, co dělá z člověka léčitele? Pak by snad tato kniha mohla být věnována právě vám.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 08. septembra 2017

Stvorenie : vesmír je veľký kruh

Keď sa snažíme vesmír zmerať, redukujeme ho, odcudzujeme si ho, potýkame sa s ním. Ale pri poznávaní sveta srdcom a citmi práve tak ako myslením získali pôvodní obyvatelia Ameriky porozumenie pre vnútornú jednotu makrokozmu. Oddeľovanie vedy od náboženstva bolo pre nich čímsi neznámym. Šlo iba o to, pochopiť tajomstvo života. A s rastom ich skúseností a vedomostí rástla aj ich láska ku všetkému, čo bolo stvorené, ich pokora pred nekonečnou mocou Stvoriteľa, ich radosť zo spriaznenosti so všetkými bytosťami schopnými vnímať.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 04. septembra 2017

Výtah z knihy Dzyan - uvedený jako předmluva Pojednání o kosmickém ohni


(séria článkov venovaná Alice Ann Bailey)

O Knize Dzyan bylo jistě mnoho napsáno a ještě více řečeno. V prostředí esoterického světa na toto téma panují různé a mnohdy protikladné názory a pohledy. Kniha Dzyan prý fyzikálně nikdy neexistovala a ani neexistuje. Podle celé řady zasvěcenců jde o speciálně energo-informační pole do kterého lze vstoupit pouze po předchozí speciálním tréninku pod dohledem zasvěcených osob. Takový trénink prý svého času podstoupila i Helena Petrovna Blavatská v době kdy pobývala v Himalájích. Zde je výtah jistých částí tohoto systému (míněno Kniha Dzyan) z úvodních pasáží obsáhlého a zcela ojedinělého esoterického díla od Alice A. Bailey "Pojednání o kosmickém ohni". Jak sami za chvíli zjistíte jsou jednotlivé pasáže psány poměrně těžkým způsobem jelikož velmi bohatě využívají různé aformismy a analogie. Takže čtenář se prostě musí naučit umět převádět takto formované informace do kalsického intelektuálního jazyka...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Svatyně superlativů

Z knihy Tajuplná archeologie od Luc Burgin S Gobekli Tepe se v našem dějepisectví zkrátka a dobře nepočítalo. Před 11 000 lety byl na tomto pahorku v dnešním jihovýchodním Turecku postaven chrám, který se nedávno podařilo objevit. Tyto megalitické kruhové komplexy zastiňují vše, co jsme dosud věděli o dějinách lidstva. Je to monument superlativů. Pochází z doby, kdy právě končila poslední doba ledová.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Válečníci ze Shamaly.

Z knihy Záhadný drak od Johannesa von Buttlar. Gruzínský mystik Georg Ivanovic Gurdijev (1865 až 1949), který přesídlil počátkem tohoto století do Francie, založil ve Fontainebleau nedaleko hlavního města na Seině Institut harmonického rozvoje člověka. Ve své biografii Setkání s pozoruhodnými lidmi popsal, jak i on hledal „mistry moudrosti".

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Rosa Kulešová

Z knihy Almanach záhad od Výberu. V roku 1962 žila Rosa Kulešovová ako neznáma žena v domácnosti v priemyselnom meste na Urale. Keď spomenula pred svojím lekárom Josifom Goldbergom, že vie rozoznávať farby a dokonca čítať texty s pomocou končekov prstov, doktora to ohromilo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zemská přitažlivost? Ne, děkuji...

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hausdorfa. Když se předměty kutálejí do kopce Na tomto místě jsou podle všeho opravdu všechny dosud známé fyzikální zákony beznadějně postavené na hlavu. S nevěřícím údivem jsme museli vzít na vědomí, že těžký autobus, jakmile řidič zařadil neutrál a uvolnil brzdy, na volnoběh sám od sebe vyjížděl nahoru.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Odraz nebies

Predstava Zeme, ktorá je „odrazom nebies“, na ktorej sú zbudované kozmické chrámy so „sieňami, ktoré sú podobné oblohe“, sa neobmedzuje len na staroveký Egypt a staré Mexiko. Tisíc rokov potom, čo sa zrútila civilizácia faraónov, zakorenila presne tá istá myšlienka v juhovýchodnej Ázii, v kambodžských hinduistických a budhistických mestách Angkor Vat a Angkor Thom.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bytosti prírody 2

Ak chceš vstúpiť do ríše prírodných bytostí, potom sú pre prvé pokusy o kontakt najvhodnejšie stromy. Strom stojí trvale na jednom mieste a neutečie, ani sa neschová, ako to môžu urobiť napríklad elfovia vody. Má tiež silné energetické vyžarovanie, ktoré môže takmer každý bezprostredne pocítiť. So stromami preto môžeš nádherne cvičiť rozvíjanie svojho jemného cítenia. Podnety k tomu sú uvedené ďalej.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 06. júla 2017

Zem tancuje

Z knihy Darwinov omyl od Hansa Joachima Zillmera Vychádzajúc z jestvujúcich zistení a myšlienkových modelov, o ktoré sa opieram v tejto knihe, usudzujem, že potopa sveta podstatne, ba až extrémne zmenila životné prostredie, zloženie atmosféry aj klimatické podmienky na Zemi. Celosvetová katastrofa však odporuje základnej teórii Lyella (geológia) i evolučnej teórii Darwina (biológia). V priebehu potopy došlo k vychýleniu zemskej osi s ničivými dôsledkami na nosu planétu. Vyhynuli mamuty.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pravda vychádza najavo

Z knihy Chíramov kľúč od Cristopera Knighta a Roberta Lomasa.
Keď sme študovali literatúru napísanú o židovskej vojne, stretli sme sa s veľmi rozšíreným názorom, známym ako Berešit Rabbati, že v roku 1210 sa do Izraela vráti veštecká moc a čoskoro nato sa Mesiáš prestane skrývať a objaví sa na Veľkej svätej stolici. Na naše veľké prekvapenie sa zdá, že sa to asi skutočne stalo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Majú zvieratá parapsychické schopnosti?

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Veda nie je schopná vysvetliť niektoré črty v správaní zvierat konvenčnými termínmi

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nekonečný kruh

Dejiny ľudskej skúsenosti opakovane predvádzajú pokusy ľudí vyrovnať sa so svojou spoločnosťou, s ideálmi, citmi a prostredím. Táto skúsenosť je najzaujímavejšia vtedy, ak je vyjadrená slovami tých, kto ňou prešli. V reakciách ľudí na udalosti, ktoré určovali ich osudy, sa často stretávame s pochopením trvalých hodnôt i s praktickou múdrosťou, ktorú či už vo vedomých, alebo podvedomých aspektoch utvárali zásady, ktorými sa riadil ich život.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ve stínu zapomenutých pyramid

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hasdorfa. Na výzkumné výpravě zakázanou Čínou Když jsem stanul na samém vrcholku této pyramidy a s údivem se podíval kolem dokola, viděl jsem všude pyramidy, pyramidy a další pyramidy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Příběh zapomenutého vojáka

Z knihy Výpravy prostorem a časem od Viliama G.Forda. V průběhu druhé světové války bylo povoláno do zbraně přes jedenáct milionů japonských vojáků. Navzdory téměř děsivým počtům padlých a raněných sloužilo v armádě ještě na počátku roku 1945 téměř pět a půl milionu mužů. Třebaže spojenecké síly na tichomořském válčišti disponovaly zhruba jen polovičními stavy, jejich technická převaha byla natolik drtivá, že jim i přes nesrovnatelně nižší válečné ztráty zaručovala konečné vítězství.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Most přes tisíciletí

Z knihy Nejsme sami ve vesmíru od Andreasa von Rétyi
Pravdivý příběh o setkáních s mimozemšťany
Dopravní zácpa. Na americké státní dálnici 84 mezi Brewsterem a Patersonem ve státě New York se už všechno zastavilo. Nespočetné automobily zůstatky prostě a jednoduše stát uprostřed vozovky. Nikdo nekouká a nesnaží se protlačit dopředu, nikdo se v této chvíli nezajímá o to, kam se chtěl původně dostat. Všichni strnule zírají na oblohu. Večerní krajina je ponořena do tajemného světla. Lidé, kteří jsou tímto cizorodým zářeni jako spoutáni nebo ochromeni, zůstávají ve svých vozidlech, jen někteří vystoupili, aby mohli lépe sledovat to nepochopitelné, co se nyní odehrává přímo nad jejich hlavami. Přesně nad dálnicí se vznáší létající objekt ve tvaru V, velký jako fotbalové hřiště. Temné perulě m áposeté spoustou pestrobarevných blikajících světel. Po několika minutách vyčkávání se tento gigantický objekt pomalu snáší níž k zemi, až nakonec vyvstává nebezpečí, že všechno pod sebou rozmačká. Nakonec pouhých deset metrů nad zem í celý obrovský stroj nabírá jiný směr, pomalu vzlétá a nehlučně mizí v neprůhledně temné noci.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bozi a obři ve starověku

Z knihy Kronika naší fantastické minulosti od W. - J. Langbeina.
Celým světem mytologie obcházejí duchové, kteří se údajně vyskytovali na naší planetě už od nepaměti. Bájeslovná tradice přitom houževnatě lpí na tom, že tito obři byli potomky bohů.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Svedkovia času

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zillmera Potopou vznikol nový svet. Zemská kôra ako celok bola rozbitá, prevrstvená, otrávená a zaplavená. Dnešné poznatky sa - až na ojedinelé výnimky — jednoducho, nedajú aplikovať na deje éry pred potopou. Zem prakticky nanovo vznikla za celkom iných rámcových podmienok. Nás svet, presnejšie: zemská kôra, jestvuje v terajšej forme iba krátky čas: Zem je mladá.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Hledáni kořenů alchymie 1

Z knihy Světlo z dávných věků od Ivo Wiesnera
Existovaly staré civilizace, pokročilejší než je civilizace naše a od nich pochází alchymie.
Alchymie, nebo helénskými učenci používaný pořečtěný termín "hermetická věda", představovala technickou a technologickou aplikaci starověké filosofie a nezabývala se výhradně určitým úzkým oborem, jako je tomu dnes v případě chemie, fyziky, biologie a podobně. Je to odraz odlišného způsobu myšlení a filosofie těch myslitelů, kteří stáli u kolébky alchymie.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Vesmírni anjeli

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Vesmír je plný prekvapení, ale to, čo v lete roku 1984 oznámila posádka sovietskej vesmírnej stanice Saljut 7, bolo mimoriadne aj podľa kozmických meradiel. Veliteľ -Oleg Atkov a kozmonauti Vladimír Solovjov a Leonid Kizim v 155. deň letu ohlásili, že vesmírnu stanicu zahalilo oranžové svetlo, ktoré ich na okamih celkom oslepilo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života

„Každý môže byť zdravý, kto nie je, môže si za to sám.“ Jedného dňa ma zaskočil výrok Bernarda Shawa. Nepoznal som celé dielo tohto slávneho muža, ale poznal som jeho názor na lekárov. Vyjadril ho v jednej zo svojich lakonických, sarkastických, ale ako obvykle, hlboko pravdivých viet. „Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“ Môj diplom bol náhle v nebezpečenstve.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Všetko žilo súčasne

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zilmera. Predpokladom pre evolúciu, ktorá údajne prebehla, je podľa Darvinovho zákona pomalý vývoj druhov a prežitie jedincov, čo sa najlepšie prispôsobujú životnému prostrediu, prírodným výberom, pri súčasnom potlačení menej prispôsobivých druhov. Ak sa dokáže koexistencia všetkých druhov, vrátane človeka, v istom časovom bode, bude to znamenať, že vývojová teória je chybná, pretože jej chýba predpoklad vlastnej definície. A práve tento odborný obsah dokazujú nálezy fosílií a skamenené stopy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Cesta nebies

Staroegyptské predstavy o duši, ktoré boli, ako toľko iného, plne rozvinuté už na počiatku historického obdobia, vyjavujú úžasne zložitú a prepracovanú sústavu ideí, ktorá nesmrteľnú podstatu jedinca delí prinajmenšom na štyri hlavné podoby či entity.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kdy byl zahájen „experiment Země“

V šerém dávnověku se na naši Zemi dostavily vysoce vyspělé bytosti ze vzdálených planet a prováděly tu neuvěřitelné věci.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jeníkův astrální svět 2

Když mu přestanete dávat léky, které vám dali v nemocnici, a začnete ho „kurýrovat“ bylinkami, které vám dám, bude kluk za pár měsíců zase běhat, jako by mu nikdy nic nebylo. Musíme mu přece ještě dopřát chvilku toho trápení na zemi, když si to tak velmi přejete. Udělám to již ze známosti. Vždyť my dva se s Jeníkem známe z „jiného“ světa.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 20. novembra 2016

Jeník v minulém živote 2

V Edenu se pomalu vracel život do normálních kolejí. Muži se vrátili z vítězné bitvy, jen jejich velitelé zůstali mrtvi na poli slávy. Osud tomu chtěl, aby z vládců nikdo nepřežil. Ti, kteří se vrátili do svých domovů, nadobro ztratili chuť na jakékoliv válčení. Jen se těšili na život v míru. Jeníkův otec, který se až nyní mohl přivítat s prvorozeným synem, plakal dojetím. Není krásnější, když se místo zabíjení rodí malé děti? Co se komu může líbit na vraždění lidí? I Jeníkova otce napadla stejná myšlenka: „Již nikdy nesmí být v této zemi válka! Co však má pro to on, či ostatní spoluobčané udělat? Odpověď na tuto otázku byla velmi krátká: „ Všechno!“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 19. novembra 2016

Časová záhada

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zillmera Nálezy skamenených ľudských stôp sú iba kamienkom v rébuse nového obrazu sveta. Ak žili dinosaury súčasne s ľuďmi, potom sa v príslušných geologických vrstvách musia objaviť aj iné nálezy, ktoré podľa Darwinovej teórie nepatria do jednej časovej roviny. Protirečilo by to aj názoru geológie, že sa vrstvy Zeme z globálneho pohľadu tvorili postupne a vo veľmi dlhom časovom úseku, milimeter za milimetrom pekne po sebe.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Cesta pokojného bojovníka

Podíval jsem se na kartičku, obrátil ji a strčil ten kus papíru do náprsní tašky. "To byl omyl," zabručel jsem, "pojďme na rozcvičku, Ricku." V duchu jsem vzdychal. Tohle v družstvu nutně upevní mou pověst výstředníka. "Mizící inkoust," říkal jsem si, "to je ale dost laciný trik, Sokrate." Když jsem ten večer přišel na stanici, držel jsem kartičku v ruce a hodil ji na stůl. "S těmi kanadskými žertíky byste mohl přestat. Už mě nebaví pořád vypadat jako blbec." Podíval se na mne s účastí: "Už jsi zase vypadal jako blbec?" "No tak, Sokrate. Chci vás požádat, abyste toho laskavě nechal."

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Superlepidlo z doby kamennej

Z knihy Tajuplná archeologie od Luc Burgin Neandrtálci vyráběli březovou smůlu, ale nikdo neví jak

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Knihovna z budoucnosti

Z knihy Záhadná planéta od Johnnes von Buttlar. Představme si, že bychom jako „placatí tvorové" žili na absolutně rovné ploše, která se coby nekonečný, naplocho slisovaný arch papíru rozprostírá pouze do délky a do šířky. Jako dvojrozměrné 'bytosti bychom v tomto dvojrozměrném světě znali přirozeně jen čáry, trojúhelníky, čtverce a kruhy - tedy pojmy plošné geometrie. „Nemožné" tvary jako koule, krychle nebo jehlany by přesahovaly naše chápání.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Jeník v minulém životě

Mohli bychom začít třeba tak, jak začíná většina pohádek: „Bylo,nebylo“ nebo:“Za devatero horami a za devatero řekami.“ To je ale úplně lhostejné. Děj, který se zde bude odehrávat, byl možná jenom v něčí fantazii, ale je docela možné, že se to skutečně někdy stalo.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 12. augusta 2016

Dar krídel

„Pane, prevádzkujete tu podnik,“ preniesol som ostro, „alebo je to nejaký druh cirkvi? Kvôli vám sa ľudia tu v meste nemôžu dočkať, kedy bude nedeľa, takto sa nikdy na nedeľu v kostole netešili. Vy ste spôsobil, že o ´bytí blízko Bohu´ hovoria nahlas ľudia, ktorí slovo ´Boh´ nevyslovili, čo ich poznám, a to je u väčšiny z nich celý život.“
Richarda Bacha, autora svetoznámej „Čajky“ určite netreba zvlášť predstavovať. Tu je však úryvok jeho poviedky „List od bohabojného muža“. Posúďte sami...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kalkulačka před 20 000 lety

Z knihy Tajuplná archeologie od Luc Burgin
Vlastně jsme se o ní měli dovědět už ve škole. Měli nás o ní s triumfálním pohledem informovat naši učitelé matematiky. Nejspíš by tak probudili zájem o předmět, který obvykle fascinuje jen třídní premianty.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Stará mapa, Antarktis a Atlantis

Z knihy Tajemné události před potopou od Walter-Jorg Langbeina. V istanbulském muzeu Topkapi se příležitostně vystavuje mapa Piriho Reise - a většina návštěvníků si jí vůbec nevšimne. Přitom jde o skutečnou raritu a jednu z největších záhad. Na této mapě, pořízené roku 1513, je zobrazen přesný obrys pobřeží Antarktidy, jak nyní probíhá pod ledem.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pupky nebies

Veľkonočný ostrov sa nazýval „Oči hľadiace na nebo“, ale nazýval sa tiež menom Te-Pito-O-Te-Henua, „Pupok sveta“, menom, ktoré mu domnele dal sám božský kráľ Hotu Matua. Podivné je, že sa toto meno, ako uvidíme, zhoduje s menom neuveriteľného megalitického hlavného mesta inkskej ríše, ležiaceho vysoko v peruánskych Andách a nazvaného Cuzko – „Pupok“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Naša dávna minulosť je plná záhad - pokračovanie

Každý mýtus, každá mýtická legenda nesie v sebe „genetický kód" skutočných udalostí, ktoré sa odohrali na zemi v dávnych časoch, a niektoré z nich dokonca i medzi „nebom a zemou". To je dôvodom, že v mýtoch neraz nachádzame ukryté do mýtickej reči symbolov a alegorických prirovnaní prerozprávané informácie a poznatky, ktoré ľudia doby mýtickej nemohli vlastniť za nijakých okolností.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Muž, ktorý sadil stromy

Uplynulo už takmer štyridsať rokov odvtedy, čo som sa vydal na dlhú pešiu túru po turistami nepoznaných kopcoch starobylej oblasti. V čase tejto mojej prvej turistickej vychádzky tu rástli iba divé levandule; bola to krajina vyprahnutá, neúrodná a jednotvárna.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 12. januára 2016

Utajené komnaty Velké pyramidy

Velkou pyramidu nazývají egyptologové hrobkou, přestože v ní nikdy nebyla nalezena žádná mumie, ani cokoli jiného, co by opravňovalo toto tvrzení!

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tajemství levitující mumie

Z knihy Výpravy do neznáma od Hartwiga Hausdorfa. Svědectví o vyspělejší technologii?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Průlom v acambaru

Z knihy Tajuplná archeologie od Luc Burgin. Nové muzeum vystavuje sošky dinosaurů staré 4000 let

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tváre z Bélmezu

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Španielska dedina Bélmez de la Moraleda neďaleko Jaénu je podľa slov nemeckého parapsychológa Hansa Bendera domovom naj­významnejšieho parapsychického fenoménu v Európe. 23. augusta 1971 sa na dlaždiciach kuchynskej podlahy v dedinskom dome zrazu objavil obraz ľudskej tváre, ku ktorému sa onedlho pridali podoby ďalších tvárí, pripomínajúce štýl byzantských fresiek.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Záhady reinkarnácie

Z knihy Almanach záhad od Výberu. Bádateľov už veľa ľudí uviedlo do rozpakov svojimi spomienkami na minulé životy

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Případ v Kalahari

Z knihy Záhadný drak od Johannesa von Buttlar. Musíme se smířit s tím, že fenomén neidentifikovatelných létajících objektů nelze vysvětlit na základě současné úrovně vědeckého poznání. Pokud jde v tomto případě skutečně o mimozemské kosmické lodě, nelze rovněž očekávat, že by je bylo možné bez problémů začlenit do našeho relativně omezeného stavu fyzikálního a psychologického poznání.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Dveře Nikam

Z knihy Záhadná planéta od Johannesa von Buttlar Po celá staletí opakovaně a záhadně mizí z povrchu země lidé beze stopy. Zcela nečekaně se ztrácejí ze zorného pole svědků, jako by prošli jakousi prolukou v čase. Jejich existence prostě náhle skončí tam, kde ještě před chvílí stáli, seděli nebo šli. Co se s nimi stalo? Kam zmizeli?

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Apokalypsa komunikácie

Doktor David Servan-Schreiber spôsobil svojou knihou „Ako sa zbaviť stresu a depresie bez liekov“ veľký rozruch. Vo Francúzsku sa jej predalo vyše pol milióna výtlačkov a preložili ju do viac ako dvadsať jazykov. Jedným z účinných prostriedkov na liečenie depresie, ale aj ochorení srdca, sú práve esenciálne mastné kyseliny typu omega-3. Podľa autora tieto kyseliny predstavujú aspoň takú revolúciu ako objavenie antibiotík. Poďme sa však najskôr bližšie pozrieť na štyroch jazdcov "apokalypsy našej každodennej"...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 23. decembra 2014

Múdrosť: kruh je koleso veľkej medicíny

Pre Európanov znamená medicína vedu a liečenie chorôb, ktoré zasiahli telo. Pre domorodých Američanov bola medicína ľahko a úplne prirodzene zameniteľná za slová „svätý“ alebo „posvätný“. Vnútorné rozlíšenie tkvie v postoji k svetu a k miestu, ktoré v ňom zaujíma ľudstvo.

čítaj celý článok / 1 komentár / exkluzívne / publikovaný 21. decembra 2014

Črepy nebies

Ponorili sme sa pod mohutne sa vzdúvajúcu hladinu – vlny sa takmer lámali a prelievali – a klesali temne modrou vodou do sveta podmorského ticha. Bol koniec marca 1997, nedávno sa k Zemi najtesnejšie priblížila Haleova-Boppova kométa a my sme sa práve ocitli na ostrove, ktorý leží presne jeden stupeň na sever od obratníka Raka a 19,5 stupňa na východ od monumentov Angkoru. Tým ostrovom je odľahlý ostrovček Yonagumi, ktorý sa pýši tým, že je „najzápadnejším cípom Japonska“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Krížovka života 3

Slovo „Orient“ býva používané ako synonymum pre duchovné bohatstvo Indie a Číny. Orientálny spôsob uvažovania o ľudskom zdraví je nám však veľmi vzdialený. Pochopiť prístup k ľudskému organizmu nie je ľahké. Sme zaťažení tisícročnou tradíciou európskej civilizácie. Tou je určený náš spôsob myslenia, hodnotenia, logiky. Pokúsme sa však byť kozmopolitný. Povedzme si, že sme ľudia a žijeme na zemi. Otvorme svoje myslenie všetkému, čo slúži dobru a vzniklo na tejto zemi.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Robotníci nebies

„Písané jazyky, nech už ich nachádzame kdekoľvek, sú takmer vždy výtvorom rozsiahlych spoločností a zložitých kultúr, ktoré majú veľké množstvo informácií, ktoré treba zaznamenať. Povstávajú práve z tejto potreby a ako produkty malých a izolovaných skupín sú naozaj neobvyklé. Žeby písmo potrebovala či vytvorila neveľká komunita Veľkonočného ostrova, je naozaj zarážajúce. Napriek tomu dosiaľ nebol mimo ostrov identifikovaný žiadny zdroj, z ktorého by mohlo byť odvodené.“ Otec Sebastian Englert, bavorský kapucín

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Návrat pokojného bojovníka

Zastavila se a podívala se na mě: „Na tomto ostrově je poklad - dobře skrytý před nepřipravenýma očima. Chci, abys ho našel. Když ho najdeš, bude to znamenat, že můžeš odejít a s mým požehnáním pokračovat ve své cestě. Jestliže ho nenajdeš..." Nedokončila větu, ale potom přece jen řekla: „Přijď za mnou při západu slunce do lesa; já ti všecko vysvětlím."

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zrkadlo nebies

Hinduisti veria, že my, ktorí zem obývame dnes, žijeme v nešťastnom a búrlivom veku Kálíjúgy, údajne poslednom a najúpadkovejšom z „ľudských vekov“ v súčasnej kalpe, teda cykle stvorenia. Podľa indických astronomických a kalendárových výpočtov „započala“ Kálíjúga roku 3100 p.n.l., teda v čase, ktorý sa temer na rok zhoduje so starými mayskými výpočtami počiatku Piateho slnka. Piate slnko je rovnako ako Kálijúga našou súčasnou epochou. V mayskom kalendári je vypočítaný nielen jeho počiatok, ale i dátum, kedy vo vrave svetovej kataklizmy skončí – onen dátum je 23. december 2012!

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Šarlatáni 1

Z knihy Rozuzlení od Jo Conrad.
Tvrzení, že moderní lékařství má zčásti nesprávné představy o zdraví a vzniku onemocnění, je pro mnohé dozajista smělé - přitom je to nejmírnější formulace. V této kapitole nechceme nijak pochybovat o schopnostech a znalostech lékařů. Znají přesně fyzické tělo a umí konat opravdové zázraky. Přesto existují oprávněné pochyby o mnoha aspektech školního lékařství, jelikož k duchovním souvislostem se často přihlíží jen nedostatečně nebo vůbec ne.
Ortodoxní lékařství se zakládá hlavně na té bázi, že onemocnění se šíří prostřednictvím bakterií a virů. To je opravdu praktické, protože viry lze výborně pozorovat mikroskopem a všemožně proti nim bojovat. Alternativní pohledy říkají, že každá nemoc má důvod, že tělo chce sdělit, že je něco špatně. A že lze nad onemocněním sotva zvítězit, pokud se neodstraní příčiny. Na rakovině vidíme, že nejjednodušší vysvětlení onemocnění už nedostačují. Ačkoli se vesele ozařuje a amputuje a předepisují se tuny chemických léků, přes 90% nemocných rakovinou pořád ještě umírá, takže si musíme klást otázku, zda je toto východisko správné. (Někteří lékaři dokonce přiznávají, že statistiky léčby rakoviny se falšují tím, že se operují „neškodné" tumory, aby tím „úspěchy" lékařů lépe vypadaly.)

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Naša dávna minulosť je plná záhad

Každý mýtus, každá mýtická legenda nesie v sebe „genetický kód" skutočných udalostí, ktoré sa odohrali na zemi v dávnych časoch, a niektoré z nich dokonca i medzi „nebom a zemou". To je dôvodom, že v mýtoch neraz nachádzame ukryté do mýtickej reči symbolov a alegorických prirovnaní prerozprávané informácie a poznatky, ktoré ľudia doby mýtickej nemohli vlastniť za nijakých okolností.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Domček z karát sa rúca

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zillmera V mnohých publikáciách vydaných za posledné roky nájdeme správy o kurióznych antických nálezoch, ktoré nemožno zladiť s názormi archeológov či iných vedcov, zato však harmonizujú s mojím obrazom sveta. Rád by som tu uviedol niekoľko exemplárnych príkladov.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Fosílne kladivo

Z knihy Darwinov omyl od Hansa-Joachima Zillmera Podrobné výsledky výskumu fosílneho kladiva potvrdzujú jeho pravosť. Tento poznatok vyžaduje zásadnú zmenu v pohľade na svet, pretože v tom prípade nemožno hovoriť o jeho pomalom, teda evolučnom vývoji.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Něco nového o „Deskách z vesmíru“

Z knihy Satelity bohů od Hartwiga Hausdorfa V listopadu 1974 se poprvé setkal v Číně jeden cestovatel z Evropy s relikty, které podle oficiálních zpráv vůbec neexistují. Ony zdánlivě pouze v pochybných zprávách existující objekty, které byly objeveny jednou čínskou expedicí údajně v letech 1937-38 v jeskynních hrobech ve vzdáleném pohoří Bajanchar-úl.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív