Únosy pokračujú

Nedávno mi kolegyňa, ktorá sa venuje vede a technike, rozprávala o tom, že kozmické technológie už skutočne dospeli k tomu, čo sme ešte donedávna považovali za vedeckú fikciu. Rôzne implantáty nám však nedávajú do tiel len vedci...

Kým ešte donedávna boli .,únosy", o ktorých písali najmä ufológovia (ale neskôr aj psychiatri a psychológovia), výlučne "americkou" záležitosťou, dnes tomu, žiaľ, tak nie je. Čoraz viac ľudí aj v Európe a iných končinách sveta trpí nočnými morami, aby nakoniec zistili, že majú v tele čosi, o čom nevedia, ako sa ta dostalo...

Obete únosov si nič nepamätajú

Obete únosov sa zvyčajne na nič nepamätajú, iba konštatujú, že im kamsi zmizol čas. Nespomínajú si, čo sa dialo v "ukradnutom" čase. Blokované spomienky možno niekedy získať počas hypnózy. Ale nie vždy. Je možné, že mnohí by ani neprišli na to, že boli unesení, keby po istom čase nezistili, že majú kdesi na tele jazvu, o ktorej nič nevedia, nespomínajú si, ako k nej prišli. Viacerí po návšteve odborníka s prekvapením zisťujú, že majú v tele cudzie teleso...

Podobne to bolo aj so stolárskym majstrom z Varšavy Róbertom O. Počas dovolenky na chate si okolo desiatej večer vyšiel na prechádzku. Panovala absolútna tma, keď zrazu zbadal obrovskú svetelnú škvrnu. Rastlinstvo vyzeralo, akoby ho čosi zospodu ožarovalo. Mimovoľne sa pozrel hore: zbadal obrovský, diskovitý a celkom tmavý objekt. Ten sa obrovskou rýchlosťou začal pohybovať. Róbert O. zakričal na rodinu: "UFO, UFO!" Podľa neho všetko trvalo veľmi krátko: od jeho odchodu i domu, objavenia elipsovitého telesa s osvetlenými otvormi po obvode a výkrikmi "UFO" uplynula len minúta. Ukázalo sa však, že medzitým ženy stihli dovečerať, umyť riad, vyzliecť sa a ísť spať. Krik pána Róberta ich zburcoval z postelí... Róbert O. by možno nebol ani zistil, že bol unesený. Ale liečiteľ, ktorého navštívil, spozoroval jazvy na tele po implantátoch. Boli na dolnej časti krku. Rentgen ukázal prítomnosť "guľôčky" veľkosti broku. Druhý implantát sa nachádzal za pravým uchom: objavila ho Róbertova manželka. Posledný vštep, spred dvoch rokov, má pod farou lopatkou. Vštepy možno lokalizovať aj pomocou Geigerovho počítača, pretože všetky spôsobujú anomálie gama žiarenia v mieste, kde sa nachádzajú. Pán Róbert O., zaskočený tým, že na ňom ktosi robil experimenty bez jeho vedomia a súhlasu, sa podrobil hypnotickému regresu.

Trikrát unesený

Ukázalo sa, že bol unesený trikrát. Dva po sebe idúce únosy si vôbec nepamätal. Vie len to, že v noci ho viackrát zobudilo čosi, čo sa objavilo v spálni, akési "zlaté oko" jagajúce sa v tme. Vyzeralo to ako skutočné oko: jeho priemer bol asi 4 centimetre a stred tmavý. Pred rokom bol opäť na chate v lese. Na prechádzke, idúc širokou cestičkou, sa zrazu pred ním začalo suché lístie krútiť, víriť, akoby ho schvátil vzdušný vír. Nebolo na tom nič čudné. Popošiel pár krokov a videl, že prázdna stará fľaša, ktorá ležala na zemi, sa pred jeho očami dvíha. Za zlomok sekundy sa aj sám začal vznášať hore. Pocítil ľahký závrat hlavy a vletel do akéhosi strieborného tunela, na ktorého okraji stáli tri mladé dievčatá v lesklom oblečení. Zrazu stál na vlastných nohách. Miestnosť bola jasná, striebristá... Pri stene stálo čosi ako písací stôl, za ktorým sedel prešedivený, zrelý muž. Vstal, akoby chcel Róberta privítať, a ukázal mu rukou na kreslo oproti. Počas regresingu sa odborníci snažili zistiť, o čo išlo, ale nepodarilo sa im prelomiť pamäťovú blokádu. Získali iba informáciu, že Róbert O. sa zrazu vedomím premiestnil do kozmu a všetky pokusy dozvedieť sa čosi viac viedli k odpovedi "kozmos nie je tmavý, ale jasný". Na experimente sa zúčastnili aj ufológovia, ktorí sa už s podobnými prípadmi dostali do styku. Predpokladali, že k vymazaniu spomienok došlo pri poslednom únose a týka sa len poslednej skúsenosti. Róbert O. zrazu začal hovoriť. že sa nachádza vo vnútri polopriezračného objektu, so svietiacou podlahou. Povedal, že stôl stojí v akejsi miestnosti a okolo sú akési polopriezračné bytosti, on sám je bosý a nevie, ako sa ta dostal... Možnože išlo o akúsi vzdialenú ozvenu predchádzajúcich únosov a to, že bol bosý, mohlo znamenať, že ho ktosi podrobil nejakým experimentom. Ale spomienky na čokoľvek z týchto pokusov sa odborníkom nepodarilo získať...

Možné vysvetlenie

Ukázalo sa, že Róbert O. má narušené vyžarovanie šiestich čakier, ale siedmu čakru má v poriadku. O čo môže ísť? Podľa mnohých ufológov, ktorí sa vyznajú v joge a venujú sa duchovnu, kozmické bytosti počas civilizačného vývoja stratili vyššie city (alebo ich nikdy nemali), nedokážu milovať, duchovne rásť, prežívať emócie. "Vymenili" ich za pohodlie "pokroku"... Lásku a vyššie city hľadajú u ľudí. Dokazuje to časť experimentov na unesených z oboch Amerík. Vo väčšine prípadov majú títo ľudia energeticky "rozhasené" čakry.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO