« Smaragdová deska 1 : Historie Thótha, AtlanťanaZáhady Bermudského trojuholníka z iného uhla pohľadu »

UFO - Návštevníci z kozmu alebo optický klam?

Keď nechceme vopred vylúčiť, že zvláštne formácie skál na Marse boli vytvorené umelo, potom nevyhnutne dospejeme k otázke, aká inteligentná civilizácia ich mohla vytvoriť, a tým ku všeobecnejšej otázke o možnosti existencie inteligentného života na miestach vzdialených od Zeme.Vzhľadom na obrovské množstvo galaxií v kozme štatistická pravdepodobnosť tvrdí, že je veľa nebeských telies, ktoré majú aspoň predpoklady na vznik života. Procesy, z ktorých vzniká život, sú však také zložité, že nie všade tam, kde by bol život možný, sa aj vytvorí-naopak: matematická pravdepodobnosť je taká nepatrná, že náš pozemský život pripomína zázrak. Ale napriek všetkej pravdepodobnosti sa na Zemi vyvinul inteligentný život. Bolo by možné, že akési „usmerňované tvorenie", ktoré nie je určované náhodou, vytvorilo inteligentný život aj inde v kozme? Bolo by možné, že po heliocentrickom obraze sveta budeme čoskoro musieť vyhodiť na smetisko dejín aj homocentrický? Pre zarytých skeptikov nie sú pozorovania UFO nijakým problémom. Podľa ich názoru môže ísť vo všetkých prípadoch len o zámenu za helikoptéry, meteorologické balóny, meteority, rakety, satelity, planéty a optické klamy, ak nie priamo o klamstvá, ktoré sa zrodili z túžby presadiť sa. Nekritickí prívrženci UFO sú naproti tomu presvedčení, že akési „kozmické bratstvo" vysiela na Zem svojich poslov, aby „vyvoleným" odovzdali dôležité správy. Potom je ešte niekoľko málo takých, ktorí pristupujú k tomuto javu vecne a nezaujato.

Napriek tomu ich niektorí samozvaní pápeži bojujúci proti poverám hádžu ako „nositeľov iracionálneho pokútneho tovaru, ktorí o mimozemskom živote rozširujú intelektuálny odpad", do jedného vreca s neserióznymi špekulantmi a fanatikmi UFO.

Odborníci definujú UFO ako neznáme lietajúce teleso alebo svetlo na oblohe či na zemskom povrchu, ktorého vzhľad, letová dráha, všeobecná dynamika a luminiscenčné vlastnosti sa nedajú vysvetliť konvenčným spôsobom.
Medzičasom zosnulý astrofyzik J. Alien Hynek, dlhoročný poradca ame-
rického letectva v oblasti UFO, vytvoril klasifikačný systém pre pozorovania UFO, podľa ktorého ich možno rozdeliť do nasledovných skupín:
  1. NL Nocturnal Light (nočné svetelné úkazy) - Najjednoduchšie vysvetliteľné procesy na nočnej oblohe bývajú najčastejšie vysvetľované ako UFO. Skúsený bádateľ UFO naproti tomu na prvý pohľad často rozozná, že pri objektoch pozorovaných väčšinou z veľkej diaľky ide skôr o satelity, meteority, pristávacie svetlá lietadiel, planéty, balóny a podobne.
  2. DD Daylight Discs (disky v dennom svetle) - Tvar cez deň pozorovaných UFO býva opisovaný prevažne ako oválny alebo diskovitý. Tieto objekty sa zaraďujú do kategórie DD. Tiež bývajú pozorované z veľkej diaľky. Prirodzene, do tejto triedy môžu patriť aj fenomény NL objavujúce sa cez deň, ale nedá sa to povedať s istotou. Na väčšine snímok UFO sú vyobrazené objekty typu DD.
  3. RV Radar/Visual (radarom/vizuálne) - Neznáme lietajúce objekty, ktoré boli lokalizované iba radarom, by nemalí byť zatrieďované medzi fenomény UFO, pretože radarové echa môžu byť vyvolané množstvom prirodzených príčin. Zaujímavé sú naproti tomu radarové signály, ktoré sa potvrdia zmyslovým vnímaním - alebo naopak. K prirodzeným príčinám, ktoré môžu vyvolať radarové echa, patria okrem iného technické chyby, zriedkavo sa vyskytujúce meteorologické vplyvy alebo aj kŕdle vtákov.
  4. CE-1 Close Encounter of tne First Kind (blízke stretnutie prvého typu) -  Do tejto kategórie patria všetky zblízka pozorované objekty, ktoré nevyvolávajú vzájomné pôsobenie s okolím. Pod pozorovaním zblízka sa rozumie vzdialenosť do 150 metrov. Hranica tejto vzdialenosti sa môže, samozrejme, v jednotlivých prípadoch meniť. Pozorovateľ by mal byť v každom prípade schopný rozlíšiť na objekte podstatné podrobnosti. Z tohto dôvodu sa prípady CE-1 nevysvetľujú ľahko.
  5. CE-2 Close Encounter of tne Second Kind (blízke stretnutie druhého typu) Tu prichádza k fyzickým a psychickým vzájomným vplyvom s okolím, napríklad u ľudí vo forme ochromenia, nevoľnosti, popálenín, horúčky a depresií. Okrem toho môžu byť zistené stopy po pristátí a stopy po spáleniskách, ako aj výpadky elektriny. Pozorovania typu CE-2 patria k najzaujímavejším, pretože zistené následky sa dajú vedecky skúmať.
6. CE-3 Close Encounter of the Third Kind (blízke stretnutie tretieho typu) V týchto prípadoch nejde len o pozorovanie neznámeho lietajúceho ob-
Headquarters Airíorce Logistics Command
International Logistic Center
Afričan Division
Wright Patterson AFD 45433-B001
UFO nad púšťou Kalahari
Hany Harris (advokát)
44 Reading DR
Sa/e, Greater Manchester
M33'5DL
1. Odpoveď na Váš list z 9. októbra 1989 a fax v tejto súvislosti z toho istého dňa. Žiaľ, nemôžeme váš list odovzdať pánu R. Thomasovi, nakoľko chýba jeho úplná adresa. Na leteckej základni Wright Patterson pracuje asi 30 000 zamestnancov a desať z nich sa volá R. Thomas. Bez presnejších údajov oddelenia alebo organizácie nieje možné zabezpečiť presné doručenie pošty.
2. Tak či tak sa vojenská doručovacia služba ujala záležitosti a Váš list odovzdala Africkému oddeleniu. Ako členovia tejto jednotky sme hrdí na to, že sme v úzkom kontakte s pulzovaním čierneho kontinentu. Sme presne informovaní o prípade, ktorý sa odohral 7. mája minulého roku nad púšťou Kalahari. Ako veľmi pravdepodobne viete, aj my sme povinní dodržiavať status utajovania amerických ozbrojených síl.
3. Naše kontaktné osoby však napriek tomu upozorňujú na to, že otázny objekt nebol zostrelený juhoafrickým vojskom, ale sa zrútil na základe technickej pomchy. Na mieste zrútenia sa nenašli žiadne formy života. Momentálne umiestnenie lietajúceho objektu v súčasnosti ešte nie je určené.
4. Ľutujem, že táto správa pravdepodobne nesplní Vaše očakávania. Nanešťastie očakávania amerických leteckých ozbrojených síl nikdy nie sú také vysoké. Ďakujeme Vám za Váš záujem. Obráťte sa, prosím, na nás, keby ste mali v budúcnosti ďalšie otázky.
Neklesajte na mysli!
Ted B. Wendeln
Tento list tvorí súčasť rozsiahlych rešeršov o udalosti, ktorá sa odohrala 7. mája 1989 nad púšťou Kalahari. V tajnej dokumentácii juhoafrického letectva sa píše o zrútení diskovitého mimozemského lietajúceho objektu, ktorý bol napokon prevezený na americkú leteckú základňu Wright Patterson. Dvaja zo štyroch členov mimozemskej posádky údajne prežili zrútenie a sú tam zadržiavaní. Tieto 1,30 až 1,40 metra vysoké humanoidné bytosti by mali pochádzať z planéty asi 40 svetelných rokov vzdialenej dvojhviezdnej sústavy Zeta Reticuli.
jektu zblízka, ale aj o stretnutie s jeho pasažiermi - UFO-nautmi. Tu treba prísne rozlišovať hlásenia, keď sú postavy pozorované z neveľkej vzdialenosti vo vnútri alebo v blízkosti UFO, od zvláštne pôsobiacich príhod, do ktorých boli priamo zapletené kontaktované osoby - buď prostredníctvom rozhovorov, únosov alebo kozmických letov s mimozemšťanmi.
Neznáme lietajúce objekty nie sú výzvou len pre astronómov, fyzikov a inžinierov, ale aj pre etológov. Reakciu na pozorovanie UFO podľa názoru psychológov rozhodujúco určuje psychická konštitúcia pozorovateľa. Naproti tomu sociológ vidí reakciu na pozorovanie UFO zakotvenú v spoločenskom a kultúrnom pozadí pozorujúceho. Antropológovi vyplývajú zasa paralely s mýtmi a vžitými vieroukami.

STRETNUTIE TRETIEHO TYPU
Austrálsky reportér Quentín Fogarty, spolupracovník televízneho vysielača Channel 0-10 Network, práve trávil vianočnú dovolenku na Novom Zélande, keď ho celkom nečakane 26. 12. 1978 zastihol pracovný telefonát. Spravodajskí redaktori Channel 0-10 sa dozvedeli, že 21. decembra nad Cookovou cestou medzi severným a južným ostrovom Nového Zélandu prenasledovalo UFO nákladné lietadlo. Neznámy lietajúci objekt zároveň lokalizovali radarom aj dispečeri wellingtonského letiska. Fogarty dostal príkaz prerušiť dovolenku, ihneď zostaviť skúsený tím filmárov a dodať reportáž o udalosti. Reportérovi sa pre plánovanú úlohu podarilo získať manželov Dávida a Ngaire Crockettovcov, dobrých odborníkov s filmárskymi skúsenosťami.
Fogarty si predsavzal zostaviť reportáž takrečeno „na mieste činu"ŕ totiž počas pravidelného nákladného letu ponad Cookovu cestu.
30. 12. 1978 o 23.46 hodine odštartovalo z Wellingtonu štvormotorové nákladné lietadlo typu Argosy s nákladom novín smerom do Christchurcha na južnom ostrove. Na palube boli letový kapitán Bili Startup, druhý pilot Bob Guard, Fogarty a manželia Crockettovci.
Asi dvanásť minút po polnoci oboch pilotov upútali dve nezvyčajné svetlá, ktoré sa podľa všetkého blížili k polostrovu Kaikoura. Kapitán počkal pár minút, kým sa služby zaisťovania bezpečnosti letu vo Wellingtone rutinovane spýtal, či tiež pozorujú nezvyčajné radarové signály. Letový dispečer Geoffrey Causer potvrdil, že vo vzdialenosti asi 18 km od Argosy neďaleko Kaikoury lokalizovali dva neidentifikovateľné objekty.
Až potom pilot upozornil na nezvyčajný úkaz filmový tím, ktorý práve pripravoval scénu. Kým Crockettovci filmovali oba objekty, ku ktorým sa pridalo päť ďalších, Fogarty duchaprítomne zmenil svoju reportáž.
„Vidíme šesť, sedem alebo ešte viac jasných objektov nad Kaikourou", nahrával na magnetofónovú pásku. „A ako potvrdzuje Wellington, mnoho z nich lokalizovali na radare."
„Jeden z objektov je od nákladného lietadla vzdialený len asi päť kilometrov", hlásil letový dispečer o čosi neskôr. Ale cestujúci Argosy už dávno zbadali jagavé svetlo. „Môžeme iba dúfať, že majú priateľské úmysly", povedal Fogarty.
O 1.01 hodine pristálo nákladné lietadlo v Christchurchi. Pôvodne mali v pláne prenocovať tam pred letom domov, ale na základe udalostí sa filmársky tím rozhodol letieť nákladným lietadlom o 2.15 hodine ďalej na sever do Blenheimu. Fogarty zatelefonoval svojmu kolegovi Dennisovi Grantovi, u ktorého chcel stráviť noc, a pozval ho zúčastniť sa letu.
Krátko pred štartom Argosy v Christchurchi služba zabezpečovania letu ešte hlásila, že v okolí Kaikoury sú tak ako predtým lokalizované neidentifikovateľné lietajúce objekty. Len čo vyleteli nad hustý oblačný príkrov, uvideli piloti v smere letu žiariace svetlo a jeho echo zároveň lokalizovali na palubnom radare. Bolo vzdialené asi 30 km a zdalo sa, že letí smerom
k Argosy.
O niekoľko sekúnd sa vzdialenosť zmenšila na 16 kilometrov. Zrazu objekt vyrazil doprava a sprevádzal Argosy v rovnomernom odstupe niekoľko kilometrov. Keď sa toto jasne žiariace čosi konečne priblížilo k nákladnému lietadlu, ukázalo sa ako objekt takmer hruškovitého tvaru obkolesený vencom žiariacich lúčov. Crockett ho filmoval skoro 330 sekúnd. Podľa jeho opisu mal objekt „tvar zvona, veľmi jasný spodok, navrchu bol o čosi tmavší a akoby mal priehľadnú kupolu. Vcelku bol veľmi jasný."
Niekoľko minút po zmiznutí objektu pasažieri nákladného lietadla zbadali ďalšie UFO. Služba zabezpečovania letu vo Wellingtone zároveň hlásila, že vo vzdialenosti 30 km pred Argosy bol lokalizovaný neznámy
lietajúci objekt.
Popoludní tohto 31. decembra odletel Fogarty späť do Melbourne. Jeho reportáž odvysielali v spravodajstve 1. januára 1979. V nasledujúcich dňoch snímky UFO obleteli svet. Samozrejme, vzplanulo vzrušenie nad otázkou, či filmársky tím naozaj videl UFO, alebo podľahol klamú. Alternatívy ponúkaných vysvetlení siahali od plazmy alebo guľových bleskov cez meteority k „helikoptéram ilegálne operujúcim v noci", od falšovania či odrazu mesačného svetla na hlávkach kapusty (v Kaikoure), cez svetlá na rybárskych lodiach až po „prísne tajné americké diaľkovo riadené lietadlá".
Skutočnosť, že pozorovania radarom a filmové snímky sa dali dokázať, pridáva udalosti prirodzene dôležitosť. Pretože pozemné radarové stanice a palubný radar Argosy zachytili neidentifikovateľné echa. Letový dispečer Ken Bingham vo Wellingtone potvrdil, že asi 20 minút sledoval tri echa, ktorých rýchlosť sa pohybovala medzi 92,5 až 185 km/hod.
Na základe tejto udalosti Kráľovské letectvo Nového Zélandu nariadilo sústavnú pohotovosť stíhačky Skyhawk, aby prišlo na koreň veci, keby sa v oblasti zjavili ďalšie UFO. Po odvysielaní správy musel Channel 0-10 Melbourne strpieť také prud-
ké útoky, až sa dozorná rada vysielača rozhodla dať analyzovať film z Fogartyho reportáže, aby útočníkom vzala vietor z plachát.
vyšetrovanie, ktoré viedol Dr. Bruce Maccabee, odborník amerického vojnového námorníctva na optiku a elektroniku, sa vykonávalo za prizvania dvadsiatich amerických vedcov, občas aj na mieste odohrávania udalosti, a trvalo dva a pol roka. Keď bolo napokon v roku 1981 ukončené, výsledok znel:
Lietajúce objekty na filme, ktorý nakrútili Crockettovci neďaleko novozélanskej Kaikoury, predstavujú jednoznačne neznáme lietajúce objekty -UFO. Iné vysvetlenie, napríklad zámena s planétami, balónmi a podobne je v rozpore s výsledkom vyšetrovania.
Ďalšiu analýzu filmového materiálu robil nezávisle od Maccabeho tím GSW (Ground Saucer Watch) skúmajúci UFO.
GSW bolo založené v roku 1957 v Clevelande v americkom štáte Ohio a jeho cieľom bolo skúmať správy o UFO kvalifikovanými vedcami a technikmi......aby sa urobil koniec falošnej hre a skrývačke", ako znie v zakladacom vyhlásení. GSW spolupracuje asi s 500 vedcami a technikmi a je v styku s uznávanými americkými univerzitami a strediskami kozmických letov, kde sa vykonávajú napríklad chemické a metalurgické analýzy potrebné ku práci.
Na základe výskumu niekoľkých stovák prípadov dospelo GSW k výsledku, že 60 percent pozorovaní musí byť zaradených medzi zámeny. Dvadsať percent bolo odhalených ako omyly, ale vo zvyšných dvadsiatich percentách ide o skutočné prípady UFO. Inými slovami: tieto pozorované objekty sa nedali vysvetliť konvenčným spôsobom.
GSW pomocou počítačov z asi 1000 skúmaných fotografií UFO klasifikovalo ako pravé iba 44. Medzi ne patrí aj novozélandský film z Fogartyho reportáže.
Snímky UFO, prípadne filmový materiál, analyzovala počítačom firma Spatial Data Systems Inc. To znamená, že originál sa nasníma do počítača a rozloží sa asi do 250 000 pixelov, ktoré sú zoradené do 512-ich stĺpcov a 480-ich riadkov. Snímač odmeria jasnosť každého pixelu a priradí mu zo škály šedosti hodnotu siahajúcu od 0 (absolútne tmavý) do 31 (absolútne biely). Fotografie, filmy alebo negatívy sa teda rozložia do rovných 250 000 číselných hodnôt, ktoré má počítač v pamäti. Tieto čísla sa môžu kedykoľvek vyvolať a zobraziť na monitore počítača ako čiernobiela kópia originálu. Nespočetné možnosti kombinácií pixelov umožňujú každý výrez obrázku alebo každý detail originálu zväčšiť a zvýrazniť.
Kontrasty sa môžu zdôrazniť pomocou počítača. Svetlé zóny sa dajú zosvetliť a tiene prehĺbiť, aby sa podrobnosti na nejasnom origináli stali zreteľnejšie.
Okrem toho umožňuje technika kódovania farieb získať z originálu informácie pomocou modelu jasnosti. Využíva sa tu schopnosť oka oveľa lepšie rozlišovať farby než sivé odtiene. Pre farebné kódovanie originálu sa na počítač pripojí farebný monitor. Každému pixelu sa podľa stupňa jeho jasnosti priradí jedna farba. Najtmavšie miesta sa na monitore javia ako fialové alebo červené tóny a postupne sa rozjasňujúce oblasti obrázku sú znázornené v žltých, zelených a modrých odtieňoch. Svetlé miesta sú reprodukované ako biele. A čo vyplýva z fotogrametrických a denzitometrických analýz snímok
UFO?
Po prvé môžu byť definované stav, tvar, veľkosť alebo poloha nasnima-ného objektu. Po druhé dajú sa vyrátať vzdialenosť a uhol objektu vzhľadom na kameru a tým aj veľkosť fotografovaného objektu. Napokon trojrozmernosť podáva výklad o forme povrchu objektu a zvýrazňuje detaily, ktoré na obyčajnej fotografii nevidieť. Napríklad na falzifikátoch tak možno zviditeľniť slnkom prežiarené nitky, na ktorých je upevnený model UFO.
Nákladné počítačové analýzy GSW uistili, že film o UFO nakrútený nad Novým Zélandom je pravý.
Kto odmieta UFO ako vidiny niekoľkých hlupákov, mal by sa vyrovnať s nasledovnými skutočnosťami:
- Neznáme lietajúce objekty boli pozorované vo všetkých krajinách Zeme ľuďmi najrozličnejšieho pôvodu a vzdelania, počnúc domorodcami v Novej Guinei, končiac astronautmi.
- Doteraz 140 astronautov zaznamenalo úkazy na oblohe, ktoré museli byť zaradené ako neidentifikovateľné lietajúce objekty.
- Relatívna častosť pozorovaní sa zvyšuje v redšie osídlených oblastiach s postupujúcou nocou. V blízkosti pobrežia sú najčastejšie pozorovania medzi 2. a 4. hodinou ráno.
- Veľa pozorovaných objektov vyžarovalo obrovské množstvo energie vo forme svetla, infračerveného a mikrovlnného žiarenia v gigahertzovej oblasti.
- Z mnohých hlásení vyplýva, že blízkosť UFO vyvoláva zlyhanie elektrického systému (zapaľovania) automobilov.
- Magnetické polia registrované okolo takýchto objektov dosahovali hodnotu až 200 000 Oe (oersted = jednotka intenzity magnetického poľa).
- Niektoré radarom lokalizované objekty dosahovali nadzvukovú rýchlosť, bez Machovho kužeľa, čiže bez toho, aby vyvolali úder zvukovej steny.
- Priemerne sú neidentifikovateľné lietajúce objekty pozorované 3 až 17 minút. V porovnaní s tým sú guľové blesky viditeľné iba 10 až 30 sekúnd.
- Pozorovania UFO hlásia nielen ľudia s obmedzenými pozorovacími schopnosťami, no s o to plodnejšou fantáziou, ale prevažne piloti, policajti a vedci.
- Okruh osôb presvedčených o možnom význame fenoménu UFO pre vedu neprestajne rastie. Patria doň vedci, inžinieri, ako aj osoby pôsobiace na univerzitách, v inštitútoch a výskumných strediskách.
- Spomedzi členov Americkej astronomickej spoločnosti sa 80 % astronómov vyjadrilo za verejne podporovaný vedecký výskum tohto fenoménu.
Fotogrametria sa nazýva proces konštrukcie nákresov fotograficky zachytených predmetov.
Vo všeobecnosti sú tí, čo skúmajú prípady UFO, konfrontovaní len s výpoveďami o pozorovaní alebo správami o zážitku tretieho druhu. A väčšinou majú k dispozícii len nepresné údaje. Túto okolnosť náležité využívajú skeptici a vyhlasujú, že „dôkazový materiál" tohto druhu môže byť vysvetľovaný len ako zámena alebo podvod. Niektorí bádatelia UFO z ťažko definovateľného a často paradoxne sa javiaceho dôkazového materiálu vyvodzujú, že tento fenomén nie je možné vysvetliť fyzikálne. Podľa ich názoru sa UFO musia posudzovať ako psychologická, ak nie dokonca parapsychologická záležitosť.
Denzitometer je špeciálny prístroj, ktorý meria sčernenie fotografických vrstiev.
Astrofyzik Dr. Jacques Vallée patrí k skupine bádateľov UFO, čo v neznámych lietajúcich objektoch vidia výtvory nám cudzej technológie, v ktorých sú integrované tak fyzikálne, ako aj paranormálne prvky. Preto chápe fenomén UFO do určitej miery v šiestich „rozmeroch":
1. Fyzikálnej dimenzii pripisuje najväčší význam, pretože podľa rozprávania väčšiny svedkov zaberá objekt vnímateľnú polohu v priestore, ktorá sa časom mení. Vplýva na okolie teplom, prijímaním alebo vydávaním svetla a spôsobuje turbulencie. Zo zanechaných stôp po pristátí a spále-nín sa dá odvodiť približná hmotnosť a energetické hodnoty. Takýto objekt je možné zachytiť fotograficky, registrovať radarom a vyvoláva magnetické poruchy.
2. Podľa Valléeho názoru sa naproti tomu zdá, že ďalší rozmer nemá fyzikálny pôvod: takýto objekt síce zanecháva podobné obrazce ako teleso z fyzikálnej kategórie, ale napriek tomu ho nie je možné zosúladiť s bežnou fyzikou. Aby sme lepšie rozumeli: objekt opisovaný ako materiálny sa prepadáva do pôdy, stáva sa nezreteľný, napokon priesvitný. Na jednom mieste zmizne a okamžite - bez spotrebovania času - sa opäť objaví na inom mieste. Dá sa pozorovať zrakom, ale nie je lokalizovateľný radarom.
3. Psychická dispozícia a spoločenské postavenie svedkov podľa Valléeho majú na svedomí tretí rozmer. Človek má sklon posudzovať UFO zo svojho navyknutého hľadiska a v rámci svojej príslušnosti k spoločenskej skupine. Je mu síce nápadné, že sa mu nejaký predmet nedarí zaradiť konvenčné, napriek tomu sa pokúša odbaviť ho ako niečo všedné, až kým sa už nemôže vyhnúť záveru, že skutočne ide o jemu neznámy objekt.
4. Fyzické reakcie vnášajú do záležitosti ďalší rozmer. Podľa správ môže UFO spôsobiť pozorovateľovi nielen popáleniny, ale vyvolať aj neustále pípanie v ušiach, triašku a ochrnutie, návaly horúčavy a štípanie. Niektorí ľudia vystavení svetelnému lúču z objektu prechodne oslepli. Iní trpeli dýchavičnosťou, nevoľnosťou a úplnou apatiou. Po blízkom stretnutí bola najčastejšie zaznamenaná únava pretrvávajúca celé dni.
5. Vplyvy UFO priradené Valléeom k piatemu rozmeru patria do oblasti parapsychológie. Napríklad komunikácia bez priamych zmyslových kanálov (telepatia), zrušenie príťažlivosti predmetov, zvierat alebo ľudí v blízkosti UFO, ako aj fenomény poltergeist.
6. Šiesty rozmer súvisí podľa Valléeho s kultúrnou príslušnosťou svedka. Tu sú dôležité rozmanité reakcie na správy o UFO, teda spôsob vyvolania druhotných vplyvov. Významnú úlohu pri vytváraní mienky zohrávajú napríklad masovokomunikačné prostriedky. Je úplne jedno, či ide pri uverejňovaní o krajnú skepsu, senzáciechtivosť, falošné správy, odhalené utajovanie alebo o vedecké teórie. V každom prípade sa doterajší názor na prijímanie mimozemského života začal meniť.
Základom vedeckých špekulácií o fenoméne UFO by sa podľa Valléeho mohol stať nasledovný orientačný rámec:
a) Tento úkaz musí byť považovaný za produkt technológie. Pozorované UFO predstavuje reálny fyzikálno-materiálny objekt. Buď disponuje veľmi dobrou „schopnosťou maskovania", alebo používa fyzikálne princípy, ktoré majú „antifyzikálne" dôsledky.
b) Táto technológia spôsobuje paranormálne dôsledky buď úmyselne, alebo sa objavujú ako vedľajšie úkazy. Paranormálne vplyvy boli medzičasom konštatované príliš často na to, aby sa mohli ignorovať alebo preceňovať.
c) Táto technológia používa na kultúrnu manipuláciu fyziologické a psychologické prostriedky, ktoré sú možno riadené mimozemskými inteligenciami.
Sotva prekvapuje, že odborníkom na UFO sa len ťažko darí tento fenomén vedecky zaradiť. Neradi akceptujú, že orientácia na jednotný fantómový obraz - akýsi „zatykač" - podľa všetkého nie je možná. Platí to aj o posádkach, o UFO-nautoch, ktorých svedkovia opisujú najrozličnejšími spôsobmi, o tom však budeme podrobnejšie hovoriť na inom mieste. Práve rozmanitosť neznámych lietajúcich objektov, ako aj správanie ich posádok a ich vonkajšie príznaky používajú skeptici ako argument proti úkazu, ktorý je už sám osebe dosť exotický a stáva sa pre nich úplne nevierohodný, keď k nemu pribudnú ešte aj paranormálne efekty ako telepatia alebo astrálne cesty. Z tohto dôvodu sa mnohí skeptici cítia oprávnení hádzať fenomén UFO do jedného vreca s duchmi, lochnesskou príšerou a podobnými javmi.
Musíme sa zmieriť s tým, že fenomén UFO sa vzhľadom na naše dnešné poznatky vo všetkých vedeckých oblastiach nedá vysvetliť. Keby pri neznámych lietajúcich objektoch skutočne išlo o mimozemské kozmické lode, nemôžeme ani očakávať, že sa budú bez zvyšku hodiť do rámca našej relatívne obmedzenej fyzikálnej a psychologickej úrovne poznania.
Ako kozmické lode mimozemského pôvodu musia vo vesmíre prekonávať pre nás nepredstaviteľné vzdialenosti, čo je mysliteľné iba prostredníctvom schopností v oblasti fyziky, technológie a pravdepodobne aj psychických možností, ktoré sa ešte pre nás nachádzajú v oblasti mágie.
Opisovaná rozmanitosť neznámych lietajúcich objektov sama osebe nie je protirečivá, no mohla by byť aj poukázaním na rôznosť svetov, odkiaľ pochádzajú.
Pre nás je v súčasnosti nemožné vyslať kozmické lode na medzihviezdne cesty. Nedokážeme ani len vyslať kozmické lode s posádkou do inej planetárnej sústavy. Vysoko rozvinuté civilizácie s revolučnou technológiou by však mohli robiť medzihviezdne kozmické lety - možno v štýle pozemskej leteckej dopravy. Ak v našej Galaxii, v Mliečnej ceste, existuje nespočet vysoko rozvinutých civilizácií, nebolo by nesprávne predpokladať, že návštevníci z rozličných planetárnych sústav prišli, aby pozorovali a skúmali pre nich cudziu a neznámu inteligenciu - ľudstvo.
Keďže pozorovaní UFO súbežne s technologickým pokrokom za posledných 40 rokov veľmi pribudlo, skeptici zastávajú stanovisko, že väčšina pozorovaní UFO nepochybne potvrdzuje zámenu s pozemskými lietajúcimi objektmi. Zdá sa však, že im unikla skutočnosť, že UFO sa neobjavili až v 20. storočí, ale miatli už aj našich predkov a prapredkov: „Dva objekty lietali raz nahor, potom nadol, vzďaľovali sa od seba
a potom sa k sebe zase celkom tesne priblížili. Pohľad na ne a nečakane sa meniace dráhy letu, ktoré opisovali, vyvolávali taký strach, že ich prirovnávali k levovi a k drakovi, ktorí divo a vášnivo proti sebe bojujú. Po chvíli drak začal chrliť oheň. Nakoniec sa oba spojili do jedného objektu, ktorý v okamihu zmizol. Zároveň bolo vidieť veľa okrúhlych objektov, väčšinou malých, iba jeden z nich bol o niečo väčší. Jeden z malých objektov bol zo všetkých strán obklopený sivým oblakom..."
Tak stojí v anglickej kronike zo 17. storočia, ktorej názov zaberá štyri riadky a začína sa slovami: Strange Signs from Heaven... (Zvláštne nebeské znamenia). Hovorí sa v nej o nebeských úkazoch, ktoré by sme dnes nazvali UFO. Vyššie uvedená správa sa vzťahuje na prípad pozorovaný medzi 21. a 31. májom 1664 nad Anglickom a Holandskom.
Diplomovaný fyzik Hlo Brand, spolupracovník MUFON (Mutual UFO Network), popri mnohých iných skúmal aj túto historickú správu. Mimochodom MUFON je združením vedcov a inžinierov, ktorí si v Quincy vo federálnom americkom štáte Illinois predsavzali zhromažďovať správy o UFO z celého sveta a skúmať ich za pomoci počítačov. Hlo Brand vo svojej fascinujúcej analýze nevysvetliteľných nebeských úkazov z dávnejších čias konštatoval:
„Ak sa pýtame, či je pravdepodobné, že sa aj medzí opismi zvláštnych nebeských úkazov dajú nájsť,kačice', odpoveď znie: Nie! Pretože ,tam-hore' sa v očiach našich predkov už beztak odohrávalo toľko záhad, že vedomá mystifikácia by nebola mala ďalší účinok. Skutočne vidíme, že svedkovia, ktorí pozorovali nejaký úkaz na oblohe, napríklad polárnu žiaru a - pretože už dlhšie držali hlavu obrátenú k nebu - pritom náhodou spozorovali aj niečo také, čo by sme dnes nazvali UFO, nevyjadrili väčší údiv ako nad samotným prírodným úkazom. Preto sme pri skúmaní prameňov z rovnakých príčin relatívne bezpeční pred podvodnými hláseniami o zvláštnych nebeských úkazoch."
Belgický páter jezuita Albert ď Orville cestoval v 17. storočí ako jeden z prvých Európanov do vtedy ešte ságami opradeného Tibetu. Z čias jeho pobytu v Lhase pochádzajú poznámky z denníka:
„1661 - november. Moju pozornosť upútalo niečo, čo sa pohybovalo vysoko na oblohe. Najprv som si myslel, že je to neznámy druh vtáka, žijúceho v tejto krajine, až kým sa to nepriblížilo a nenabralo tvar dvojitého čínskeho klobúka. Počas letu sa to pomaly krútilo, akoby bolo nesené na neviditeľných krídlach vetra. Istotne išlo o zázrak, čary. Tá vec preletela nad mestom a akoby chcela, aby ju obdivovali, urobila dva kruhy, potom ju zahalila hmla a zmizla; a nech si človek akokoľvek namáhal zrak, viac ju nebolo vidieť. Keď som si položil otázku, či mi nemohla takéto šibalstvo vyviesť výška, v ktorej som sa zdržiaval, všimol som si vo svojej tesnej blízkosti lámu, ktorého som sa spýtal, či to videl aj on. Keď súhlasne prikývol, povedal mi: ,Synu, to, čo si videl, neboli čary. Už stáročia sa plavia bytosti z iných svetov po moriach priestoru a priniesli duchovné osvietenie prvým ľuďom, ktorí obývali Zem. Odsudzovali každé násilie a učili ľudí milovať sa navzájom, hoci sú tieto poučenia ako na kameň vysiate zrno, ktoré nemôže vyklíčiť. Tieto bytosti so svetlou pokožkou vždy priateľsky prijímame, často pristávajú v blízkosti našich kláštorov, kde nás učia a odhaľujú nám veci, ktoré sa stratili v stáročiach katakliziem, ktoré zmenili tvár Zeme.'"
V 17. storočí opisoval učenec Erazmus Francisci v 1500 stránkovom obsiahlom diele záhadné úkazy v atmosfére. Okrem iného rozpráva aj o udalosti, ktorá sa odohrala 10. apríla 1665 pri Stralsunde:
„... po ktorom o krátku chvíľu zo samého stredu neba zažiarila plochá okrúhla forma ako tanier/ a ako veľký mužský klobúk/ zakrúžila im pred očami/ farby/ ako keď sa zatemní Mesiac/ svietila, stojac rovno nad Kostolom svätého Mikuláša/ a zostala tam stáť až do večera. Keďže/ plní strachu a hrôzy/ nemohli viac hľadieť na tento hrozivý a pamätný výjav/ ani nemohli vyčkať jeho koniec,/ ale museli sa zachraňovať vo svojich chyžiach/ nasledujúce dni potom čiastočne na rukách a nohách/ čiastočne na hlave a iných údoch/ sa veľmi triasli a pociťovali únavu, čo mnohým učencom robilo starosti..."
Doteraz neexistuje presvedčivý dôkaz o tom, že niektoré UFO by neboli mimozemského pôvodu. Práve naopak: údaje istého počtu prípadov UFO sa dajú najpresvedčivejšie zosúladiť s mimozemskou hypotézou. Nesprávnymi, veľmi nepresvedčivými modelovými predstavami o pôvode, cieľoch a o paranormálnych prvkoch UFO vznikla snaha doviesť teóriu o ich mi-mozemskom pôvode do krajnosti. No skôr než sa človek chopí exotických hypotéz paranormálnej projekcie alebo mystických dimenzií na objasnenie ťažko vysvetliteľného správania UFO, bolo by zmysluplnejšie venovať sa podrobne téze kozmických lodí mimozemských civilizácií.

PRIATEĽ ČI NEPRIATEĽ?
Ak sú teda UFO kozmické lode rozličných mimozemských inteligencií, vzniká otázka, či majú rovnaké úmysly, alebo či sledujú odlišné ciele.
Keby existovalo čosi ako galaktická federácia, istotne by pozorovala planéty, na ktorých sú predpoklady pre vznik života, celkom osobitne však také planéty, kde už inteligentné bytosti existujú. Tam by vysielala vždy znova a znova kozmické lode s posádkou alebo bez nej, aby pozorovala technologický vývoj. Keďže je vývoj rasy z primitívneho štádia k civilizácii kozmických letov v kozmickom časovom meradle krátky, mala by oprávnený záujem sledovať ľudstvo.
Vysvetľovanie UFO ako mimozemských lietajúcich strojov odmietajú mnohí s odôvodnením, že ich posádky by museli mať záujem o nadviazanie kontaktov na najvyššej úrovni. Tí, čo sa prihovárajú za mimozemšťanskú hypotézu, naproti tomu uvádzajú rôzne príčiny, prečo sa takýmto kontaktom vyhýbajú.
Dôležité hľadisko objasníme v nasledovnom. Pre návštevu mimozemských inteligencií sú tri možné dôvody:
1. vedecká zvedavosť
2. nadviazanie priateľského kontaktu
3. nadviazanie nepriateľského kontaktu.
V každom z týchto troch prípadov by sa návštevníci museli najprv postarať o dôkladný vedecký výskum. Prvý prípad by neviedol k ďalším priamym dôslekom. V druhom a treťom prípade by museli predchádzať nevyhnutné opatrenia na vlastnú ochranu, ktoré mohli byť stanovené vopred, ale istotne by záviseli od výsledkov výskumu.
Pod výskumom sa chápe prebádanie určitého systému, prípadne plánovité skúmanie určitého územia. Ide teda o vedeckú metódu.
Podľa tohto princípu musia byť urobené nielen bezpečnostné opatrenia, ale aj pozorovacie prístroje a výskumné metódy je potrebné pripraviť tak, aby sa zabránilo každému ovplyvneniu pozorovaného systému. V opačnom prípade by mohli byť výsledky chybné a systém posúdený nesprávne. Tento spôsob postupovania je nevyhnutné zohľadniť najmä pri skúmaní sociologických systémov. Antropológ napríklad veľmi dobre vie, že sa musí skryť, aby mohol pozorovať tajné rituály neprebádaného domorodého kmeňa, pretože inak by mu najpravdepodobnejšie predviedli bezvýznamné predstierané rituály. Vo všeobecnosti teda možno povedať:
1. Pozorovanie bez obmedzenia pozorovaného systému nie je možné.
2. Z toho vyplývajúce obmedzenie deformuje výsledky súčasných aj budúcich pozorovaní.
3. Preto sa bude pozorovateľ vždy usilovať znížiť obmedzenie pozorovaného systému na minimum.
Z uvedených príčin vedecky vyspelé mimozemské inteligencie s najväčšou pravdepodobnosťou nenadviažu oficiálny kontakt na najvyššej úrovni, aby sa v neposlednom rade sami nepriviedli do nebezpečenstva.
Čím väčší je rozdiel medzi mimozemšťanmi a nami, o to opatrnejšie budú postupovať. Aj my ľudia sa správame mimoriadne opatrne, keď sme konfrontovaní s niečím neznámym.
Pravdepodobne sa budú mimozemskí návštevníci vedome obmedzovať predovšetkým na jednotlivcov, aby mohli svoje prieskumy lepšie maskovať. Nikdy si nemôžu byť celkom istí - napriek skeptickému stanovisku našich vedeckých ustanovizní vzhľadom k UFO - či by dokonca aj len údajné nadviazanie kontaktu nevyvolalo z našej strany agresívne reakcie. Z tohto dôvodu by posádky UFO museli s najväčšou pravdepodobnosťou urobiť bezpečnostné opatrenia, aby svedkom zabránili vydať o stretnutí informácie ktoré by ich samotných mohli priviesť do nebezpečenstva. Dalo by sa to dosiahnuť spôsobením amnézie u očitých svedkov alebo vsuqerovaním dezinformácií. Keďže prípady straty pamäti a psychických porúch sa u svedkov takzvaných stretnutí tretieho druhu - s UFO-nautami -skutočne množia, treba tento výklad brať väčšmi do úvahy.
Už na začiatku šesťdesiatych rokov bolo v jednej tajnej správe NASA zaznamenané že Zem je pravdepodobne navštevovaná mimozemšťanmi.
Ak inteligencia týchto tvorov ďaleko presahuje našu, dávali by prednosť tomu aby s nami prichádzali do kontaktu čo najmenej alebo vôbec nie," stojí v tejto správe. „Za tohto predpokladu nemáme nijaký dôvod domnievať sa že by sme sa od nich mohli veľa naučiť, najmä ak sa svojím telesným a psychickým založením zásadne od nás odlišujú."
Ak by súhlasilo že sme už stáročia alebo dokonca tisícročia pozorovaní návštevníkmi z cudzích svetov, mali by sme urýchlene nájsť odpovede na
určité otázky:

Prečo robia tak málo pre to, aby nas presvedčili o svojom jestvovaní? Ak títo návštevníci skúmajú pozemské pomery, a to uz cele stáročia,
prečo s pozorovaniami ešte neprestali? Prečo vôbec prichádzajú a oficiálne sa nám vyhýbajú, napriek tomu, ze na ceste vesmírom prekonali nepredstaviteľne veľkú vzdialenosť?

Z knihy Buttlarova správa od Johanesa von Buttlara

Publikoval - Axis
Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený