Ľudia sú znepokojení

V poľskom meste Sulechov obyvatelia často vídajú UFO a majú rôzne vízie vrátane náboženských. Celý prípad preskúmala redakcia týždenníka Gwiazdy mówia, ktorú znepokojení obyvatelia požiadali o návštevu.

Obyvatelia mesta rozprávali o pozorovaniach UFO, ale aj vlastných skúsenostiach a kontaktoch s iným rozmerom. Redaktorka Alicja Zieteková nečakala, že ich rozprávanie bude také nezvyčajné... Na organizované stretnutie mali prísť tí obyvatelia, ktorí čosi videli, alebo prežili. Neboli to však jedna či dve osoby, ale takmer dvadsať ľudí, ktorí boli aj pred inými ochotní hovoriť o svojich zážitkoch. Napísali do redakcie, lebo nezvyčajných úkazov pribúda. Viacerí videli pulzujúce svetlá na nebi. Potvrdili, že spomínané objekty sa objavujú síce oddávna, ale posledné dva roky v nebývalom množstve a intenzite.

Obyvateľom Sulechova sa už celé roky stávajú však oveľa čudesnejšie veci. Z neznámeho dôvod tam mnohí mávajú náboženské vízie či zážitok vyjdenia .Z tela (ako pri klinickej smrti). Napríklad Krištof W. povedal: "Mal som vtedy päť rokov . Pamätám si to ako dnes. Na nebi som videl veľké svetlo, v strede kríž, obkolesený halúzkami zo sosien a červených ruží. Vyzeralo to krásne. Odvtedy ma po celé roky neopúšťal pocit, že okolo mňa sa deje veľa tajomných vecí. Priťahovali ma. Netajím, že napriek víziám som hrešil. Nakoniec som ochorel na srdce a až potom som sa zmenil... Keď som vyzdravel, začal som cítiť čosi nezvyčajné. Veľakrát som opúšťal telo a putoval kozmom. Videl som rôzne planéty, iné civilizácie. Videl som krásnu planétu, kde pestovali zeleninu a chovali ryby. Tamojší kostol mal ako svoj symbol sily nie kríž. ale guľu. Prečo, neviem."

Ďalšia obyvateľka Sulechova hovorila o tom, ako v roku 1985 videla vo sne Pannu Máriu tak jasne ako v bdelom stave. Dala jej do rúk dieťa. O niekoľko týždňov už naozaj bola tehotná. Pred narodením každého z troch detí mala vízie. Neskôr sa týkali aj smrti - napríklad pred smrťou starej mamy videla Ježiša. Viacerí obyvatelia hovorili o tom, že opustili svoje telo. Jedna z obyvateliek vždy, keď videla vo sne kohosi známeho, zistila, že zomrie jeho blízka osoba. Niektorí obyvatelia hovorili o duchoch navštevujúcich ich domy, iní o astrálnych cestách. Ukazovali aj miesta, nad ktorými videli záhadné objekty. Boli nepokojní, prestrašení. Obyvatelia Sulechova vedeli, že v meste je veľa ľudí, ktorí prežívajú to isté čo oni, ale z rôznych dôvodov na stretnutie neprišli. Jedna z obyvateliek vždy, keď sa objavia lietajúce objekty, má triašku a omdlieva. Potom sa v jej dome objavujú veci, ktoré zakrátko zmiznú, alebo iné veci menia svoje miesto. Raz sa zastavila pred autom, ktoré iní nevideli. Prežíva nočné mory,v ktorých ju navštevujú kozmiti. Je presvedčená, že ju unášajú. Zvyčajne je zdravým mladým dievčaťom, ale keď sa "objavia svetelné gule", stáva sa klbkom nervov.Ide o manipuláciu?

Je zaujímavé, že to, čo prežívajú obyvatelia Sulechova, zažívajú aj obyvatelia niektorých ďalších častí krajiny. K najväčšej demonštrácii týchto javov došlo v rokoch 2000 a 2001. Objavenie sa záhadných objektov neraz sprevádzali kruhy v obilí. Na celej záležitosti je zaujímavé. že Pudia, ktorí sa navzájom veľmi líšia, majú rovnaké zážitky. Dlhý čas boli s nimi sami, obávali sa o svoje psychické zdravie. Teraz už vedia, že nie sú jediní a že myseľ ich neklame. Zo všetkých zozbieraných údajov vyplýva, že zmenené stavy vedomia všetkých svedkov vyvolávajú spomínané javy. Čo to však znamená? Čo je ich príčinou'? Keď ktosi v dávnych časoch mal ~ posvätnú víziu, bol presvedčený. že sa mu prihovára Boh. Dnes vieme dosť o mozgu na to, aby sme si uvedomili, že ho možno oklamať tak, že človek tvrdí, že mal skutočnú víziu hoci Madony. Dokonca aj my dnes už disponujeme technikou, pomocou ktorej môžeme každému nahovoriť to, čo chceme. Je veľmi ťažké odlíšiť Božie posolstvo od posolstva daného z neznámeho lietajúceho stroja... Najmä, ak svedkovia hovoria o objavovaní sa svetiel na nebi, keď časť ľudí namiesto Ježiša vidí bytosti z kozmu. "Sú obyvatelia Sulechova podrobovaní akýmsi psychologickosociologickým experimentom'?" pýta sa Alicja Zieteková. Ide o manipulácie s určitým cieľom?Ak áno, ťažko povedať, či je to cieľ ušľachtilí alebo nie...Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO