Kennedy a UFO 2

K porozumění tomu, že o mnohém co se děje, nejsme správně informováni, se hodí příběh zavraždění Johna F. Kennedyho, jelikož neleží v temné minulosti, nýbrž díky existujícímu obrazovému materiálu můžeme dodnes získat dobrou představu o otřesné události, když Amerika ztratila svoji nevinnost.
Na první pohled to nemá nic společného s tím, že lidstvo má už dávno kontakt s mimozemšťany a že tato spojení jsou utajována, že teroristé a pašeráci drog jsou mnohdy příslušníky vlád a že John F. Kennedy musel zemřít, jelikož se chystal říct nahlas pár z těchto věcí.

Z knihy Rozuzlení od Jo Conrad.

K masovým pozorováním došlo už v Belgii v roce 1991. Přes Belgii letělo mezi 60 a 100 loděmi, a jsem toho mínění, že to mělo co dělat s takzvaným ,Monstrem', čili obrovským počítačem, jenž souvisí s těmi, kterým říkáme ilumináti, s těmi, kteří kontrolují Zemi a její národy. Jinými slovy, tato masová pozorování nebyla sice ohrožením, ale potvrzením, že existují, a když nezareagujeme sami, přijdou zase houfně, aby dali lidem na celém světě vědět, že jsme -nemám rád slovo napadeni — ale že jsme ve spojení s mimozemšťany.
Mayský kalendář říká, že v době nového vědomí, která se vyznačuje příchodem kristovského vědomí, se všechno změní. Věda, zřízení a náboženství, nepřizpůsobí-li se duchovním danostem kristovského vědomí, buď zcela ztratí význam nebo prodělá drastické změny.
Vidíme, že se právě teď děje ve světě spousta změn. Měli jsme převrat v Sovětském svazu, který se nezdařil, padla berlínská zeď, procesy přeměny probíhají v zemích jako Rumunsko, Československo a Maďarsko.
Chtěl bych se taky zmínit o prognóze, která už existuje po tisíce a tisíce let a má co dělat s hvězdou jménem Pelyněk Černobýl. Je zmiňována v biblickém Zjevení.
Když si člověk dá tu námahu vyhledat staré sumerské texty, v nichž jsou zmínky o hvězdě jménem Pelyněk, narazí na chaldejské kroniky, na babylónské kroniky a i na texty ze židovské kultury. A nejmladší text je právě v bibli, Zjevení 8, 11.
Vlády USA a SSSR, respektive nyní Ruska, a další velké země vědí přesně, kde je. A o to vlastně šlo u Hubbleova teleskopu. Hubbleův teleskop byl nahoru umístěn, pokud chcete, aby vyslídil hvězdu zvanou Pelyněk, která se nachází v našem slunečním systému.
Ono je to vlastně velice jednoduché, velice zásadní, a mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, že by to mohlo být tak jednoduché, ale největší obrana, kterou proti této planetě máme, je kráčet a žít v lásce, světle, harmonii a duchovním hojení. Pokud tak činíme, jsou to složky, nezbytně pro ty, které nazýváme strážci, aby vybudovali obranu proti hvězdě zvané Pelyněk a zajistili, že se zemská osa znovu neposune.
Všechna zřízení, včetně US-vlády, jsou v této době v podstatě bezmocná. Nemáme na to technologii. Nuže, existoval program, vyvinutý přesně k tomuto účelu, totiž program SDI, Strategická obranná iniciativa. SDI měla obsahovat nové zbrojní systémy, které by případně dokázaly potřít hvězdu zvanou Pelyněk. To je podle mě ovšem nesmysl, protože ti mají mnohem pokročilejší technologii, než jaké kdy vůbec dosáhneme. Nedomnívám se tedy, že to bude fungovat. To jediné, co bude jako obrana fungovat bude to, že vy a já, jakožto lidé těchto velkých národů, se přikloníme k lásce, přikloníme se ke světlu, přikloníme se k souladu a duchovní léčbě. Jsme bohově v amnézii. Zapomněli jsme, že jsme bohové, a dovolili jsme několika málo jiným vyvíjet nad námi moc a zabředli jsme do myšlení v polaritách, do zmatku, amnézie a iluze. To jsou takříkajíc i zbraně hvězdy zvané Pelyněk, která nás tak dlouho kontrolovala.
A když říkám , kontrolovala', musím připustit, že nás sem vlastně dostali. Stvořili nás. S oblibou jim říkám , menší bohové', jimiž vskutku jsou. Nejsou nejvyšším zdrojem, k němuž bychom se měli obrátit, Bohem, Alláhem nebo jakýmkoliv jiným jménem, jímž se tato velká Existence označuje. Jsou nižšími silami, které nás po tisíciletí držely v zajetí a kontrolovaly nás. Nuže, tato kontrola se nyní musí zhroutit a to také učiní, když se lidé na celém světě navrátí k lásce, světlu a harmonii.
Budete se asi plát: proč říká, že jsme bohové? Chtěl bych tu znovu odkázat na bibli a na něco, co řekl Ježíš, když se střetl s farizeji. Farizeové mu řekli, jak se můžeš odvažovat tvrdit, že ty a Otec jste jedno? Poté, co je vyslechl, odvětil:, Ve vašem zákoně je přece psáno: ,Řekl jsem: jste bohové. " Toto prohlášení bylo samozřejmě myšleno pro nás. Tím víc je to dnes pravda. A my jakožto tito bohové musíme přijmout zodpovědnost. Rasa, víra, barva kůže, etnické pozadí, národ nebo cokoli s tím nemají co do činění. To všechno se musí opominout.
Tyto věci tu jsou, aby nás upomínaly na to, že jsou jiné věci, které nás daleko přesahují, a to je samozřejmě nutné, až toto dědictví v nadcházející době převezmeme, totiž až přejdeme do čtvrté a páté dimenze.

Pokud chceme obstát jako lidstvo ve zkoušce dospělosti, musíme se přiklonit k božskému principu, který jsme kdysi použili, když jsme sem poprvé přišli, respektive když jsme sem přišli ze čtvrté dimenze do třetí. Musíme se zase navrátit k tomuto božství. Musíme se přiklonit k moci, jež nám právem náleží. Musíme říct naší vládě a jiným, že už je po všem. Nemyslím tím povstání, v žádném případě. Nemluvím o vzpouře. A pokud to přece bude vzpoura a povstání, pak se musejí odehrát prostě v lásce, světle a harmonii. Pokojná vzpoura proti světové rakovině a dilematu, v němž se dnes nacházíme. Jediný důvod, proč tyto věci dnes existují je ten, že jsme je stvořili. Dovolili jsme jim získat nadměrnou moc, dovolili jsme jim nás kontrolovat. Musíme tedy začít tyto věci měnit. Odpovídajícími opatřeními, odpovídajícím jednáním a řečí.
Víte, Bůh je prostý. A vše, co Bůh koná, je vlastně prosté. My jsme ti, kteří to tak strašně komplikují. My jsme ti, kteří negativním silám dovolují tropit to, co se dnes děje. Když začneme myslet, zeje na světě dostatek zdrojů a peněz, které by se jen musely spravedlivě rozdělit, mohli by být všichni muži, ženy a děti na světě přiměřeně zaopatřeni. Kdyby nemnozí odevzdali něco z moci a prostředků, které mají. K tomu samozřejmě dojde, ať už s vámi a mnou nebo bez. Neboť nové vědomí, nový duch přichází a vše promění.
Vloni jsem byl v Berlíně, na turné po Německu, a zavolal mi berlínský agent, který říkal, je tady nějaký člověk od NASA, který by vás rád poznal, až budete v Berlíně. Chcete s ním mluvit? A já řekl: samozřejmě! A povečeřeli jsme spolu. A on říkal, chtěl bych, abyste věděl, že máme vaši knihu, Armstrong Report', a myslíme si, že to je dobrá kniha. A ptal se mě, co bude tématem mých přednášek. A já řekl, že budu mluvit o hvězdě zvané Pelyněk.
A on se zeptal, co říkáte o té planetě? A já jsem řekl, no jo, bia, bia, bia, to všechno, o čem jsem tu mluvil, a on velice zklidněl a přemýšlel a díval se k zemi. A pak se mi podíval přímo do očí a řekl, Virgile, naprosto jste to trefil. Řekl, že světové vlády vědí o hvězdě zvané Pelyněk a že jsou k smrti vyděšené. A já se ho zeptal, proč to neřeknou lidem? A on řekl, že se obávají, že by z toho byla masová panika a že by lidi nedokázali kontrolovat. Proto považují za nejlepší nechat si to pro sebe. Nuže, tento postoj už znám, od té doby, kdy
jsem nastoupil do průzkumu UFO, což bylo v roce 1948. A zabýval jsem se nálezem druhého UFO v USA na zkušebním území White Sands (Bílé písky) v New Mexico. A tehdy jsem svému velícímu důstojníkovi řekl - byl jsem v té době důstojník-řekl jsem mu, proč neřekneme lidem, co se stalo? A jeho odpověď na to zněla, že se obávají, že kdyby to udělali, došlo by zase k masové panice jako u rozhlasové hry Orsona Wellse, Válka světů'. Inu, to bylo přijatelné, ale nemohl jsem tomu věřit docela. A trvalo to, než jsem šel do penze, v roce 1962, že jsem se těmi věcmi začal zabývat, a dnes mám docela dobrý odhad ohledně toho, k čemu došlo ve spojení s mimozemšťany a samozřejmě i ohledně spojení našich vlád a mimozemšťanů. Nemáme se z jejich strany skutečně čeho obávat, pokud, řeknu to ještě jednou, budeme žít a jednat v lásce, světle a harmonii. Když to uděláme, promění se věci velice k našemu dobru. Začíná to skutečně u vás. Nejprve začnete milovat sebe sama. A pak se naučíte sami sobě odpustit. A když jste se naučili milovat se a odpustit si, pak můžete milovat druhé a odpouštět druhým. "
Virgil Armstrong není jediné jméno, které nalezneme, když se porozhlédneme v obchodech s časopisy a v knihkupectvích. Jsou spisy, pojednávající o věcech, které se zdají být neuvěřitelné. Je ovšem třeba být opatrný a nevěřit všemu, co se člověk dočte. Neboť samozřejmě jsou i tyto sdělovací prostředky, když už se jim nedá zamezit, zásobovány cílevědomě chybnými informacemi, tak aby bylo kdykoliv možno je zesměšnit, že naletí na ty nejnemožnější slabomyslnosti.
Zdá se, že i nacisté měli kontakty s mimozemšťany. Byla spatřena UFO s runami SS, a dokonce se tvrdí, že vedoucí nacistické veličiny koncem války letěly s UFO do jižní Ameriky a k jižnímu pólu. Virgil Armstrong dokonce tvrdí, že už i Hitler měl kontakt s Šedými a že neměli jako v Americe smluvní dohodu s vládou o libovolných únosech, nýbrž že jim pro pokusy dával k dispozici politické vězně z koncentračních táborů.
I bývalý letec Air-Force Wendell Stevens koná přednášky k těmto tématům: „Během svých cest v jižní Americe, kde jsem dodával letadla zemím, které je nakupovaly jako zbytkově zboží a chtěly je nasadit ve svých ozbrojených silách, jsem měl příležitost, konat

vlastní bádání ohledně fenoménu UFO. Několik zásadních zpráv pocházelo z jižní Ameriky, a když jsem tam přijel, navštívil jsem lidi, kteří měli informace. Nejprve je třeba říct, že UFO nejsou pro jihoamerické domorodce nic neobvyklého. Andští Indiáni např. znají UFO jakožto bratry z nebe, kteří tu byli odjakživa, a není to pro ně neobvyklejší než letadlo, které nad nimi přeletí. Bratři z nebe k nim přicházejí do nejodlehlejších oblastí And a ošetřují lidi, kteří jinak nemají možnost jít k lékaři. Léčí je, dávají jim léky, interagují s Indiány, jak ve vysokých horách, tak v džunglích.
Přitom jsme se dozvěděli o jednom Indiánovi z horního povodí Amazonky, myslím, že se jmenoval Akunte. Nabídl nám, že nás zavede k jedné civilizaci, k níž patří, zakládající se na evropské kultuře, která přišla koncem druhé světové války do jižní Ameriky. V podzemních stanicích tam byli vědci a badatelé, kteří dokázali stavět diskovitě letouny, s nimiž mohli obletět celý svět. Nazýval toto společenství Akakor.
Tento indiánský kmen z oné oblasti má mnoho světlovlasých, modrookých Indiánů. Jsou to očividně potomci lidí germánského původu, kteří tam byli dovezeni v polovině čtyřicátých let. A plodili tam děti, malé Adolfy, a je to plodné společenství, které vyniká nad společenstvími, která je obklopují. Je to uzavřené společenství. Neopouštějí je směrem po proudu řeky, aby hledali západní civilizaci. Opouštějí je v kosmických lodích a sbírají věci, které potřebují, a dovážejí je zpátky. Žijí v uzavřeném životním prostředí, které je velmi dobře chráněno divočinou okolní džungle.
Jsem osobně přesvědčený, že mají okrouhlé, diskovité lodi, které umějí obsluhovat a létat s nimi, a možná patří některé z oněch létajících objektů, které jsou často pozorovány andskými Indiány, k letounům z Akakoru.
Samozřejmě odtud nepocházejí všechna pozorovaná UFO, mnohá přicházejí odjinud, některá jsou mimozemská..."
Jak vidíme, na naší planetě se hemží mnoho různých mimozemšťanů. Tak existují duchovně pokročilí mimozemšťané, jejichž etika jim nedovoluje zasahovat do vývoje lidstva, kteří však naši civilizaci velmi starostlivě pozorují a sem tam navážou kontakt s jednotlivými osobami, aby jim umožnili náhled do svého vědění. Očividně existuje rasa krásných, světlovlasých bytostí, které vypadají jako lidé a - na rozdíl od Šedých - respektují lidskou svobodnou vůli. Existují zprávy, že mají takové vyzařování lásky, že dokonce i otrlí vojáci propukají v pláč. Jiní mimozemšťané, kteří vypadají jako my, žijí možná mezi námi nepoznáni.
Bohužel se tajní mocipáni Země nespolčili s těmito pozitivními bytostmi, nýbrž s malými Šedými. Zamýšlejí podmanit si lidstvo a přitom narazili zrovna na ty pravé. Hovoří se o podzemních a podmořských základnách Šedých, jakož i o podzemních bázích, provozovaných společně lidmi i mimozemšťany.
Ve filmech v televizi a kinech, v rádiu a reklamě je lidstvo na cizince připravováno. Téměř všechny aspekty mimozemšťanů, jak dobré, tak špatné, jsou filmově zpracovány. Filmy jako „E.T. mimozemšťan", „Alien", ,B1ízká setkání třetího druhu" a televizní seriály jako „V", „Alien Nation", „Válka světů", „Akty X" atd. obsahují mnoho názorného materiálu a nebyly natočeny náhodou. Ve „Star Trek" nalezneme mnohé, co už má existovat i ve skutečnosti: beamování a cesty časem, „hlavní směrnici" nevměšování se do vývoje civilizace a dokonce podobnosti jmen organizací. Tak mají existovat organizace jako „Starfleet International" a „United Federated Planets".
Americký kongres schvaluje každoročně rozpočet, v němž je zahrnuto 300 000 000 000 dolarů (300 miliard) na projekty top secret. Tzn. peníze na projekty, které jsou tak tajné, že se schválí, aniž by někdo přesně věděl, co za projekty to je. Peníze, které jsou americkému daňovému poplatníkovi tahány z kapes, o nichž ale ani lidem zvolení zástupci nevědí, kam jdou.
Film „Filadelfský experiment" ukazuje ostatně velmi mnoho z toho, co se v roce 1943 skutečně stalo, když se Američané na základě Einsteinovy jednotné teorie polí a sTeslovou pomocí pokusili učinit křižníky neviditelnými. Podařilo se jim to lépe, než čekali: dokázali dokonce „beamovat" U.S.S. Eldridge z přístavu ve Filadelfii do přístavu v Norfolku, Virginia. Zároveň se zřejmě projevily časové efekty. Pro posádku byly účinky pouze nepříjemné; mnozí zešíleli a jsou dodnes léčeni ve vojenských nemocnicích, přičemž se objevily i účinky jako ty, že se občas rozplynou. Jakkoliv

strašné byly výsledky tehdejších výzkumů, prováděly se v rámci následujícího projektu Montauk další experimenty, přičemž se měl dokonce podařit přenos myšlenek a cesty časem.
Kniha s názvem „Alternativa 3" podává zprávu o pořadu „Science Report" vysílače ITV, který v roce 1977 vyšetřoval tzv. „Brain Drain", označení pro vysídlení inteligentních osob z Anglie. V období 12 let opustily Velkou Británii téměř 4 milióny lidí. Více než třetina z nich byli specialisté nebo pocházeli z vedoucí třídy britské společnosti. V průběhu pátrání narazili filmaři na nesrovnalosti, které nakonec vedly k odhalení neuvěřitelných procesů.
Britský vědec Brian Pendlebury, který se údajně vystěhoval do Austrálie, odtamtud posílal pravidelně dopisy a fotografie rodičům. Když jedna z příbuzných plánovala návštěvu Austrálie, žádali ji rodiče, aby navštívila jejich syna. Na udané adrese však narazila na někoho zcela cizího. Firma, u níž údajně dostal špičkovou práci, ji ujišťovala, že ho nikdy nezaměstnávala. Fotografie před mostem Sydney-Harbour, které posílal rodině, byly filmaři zkoumány. Zjistilo se, že pohlednice dalších vystěhovalců vykazují stejné ptáky na tomtéž místě nebe a stejná uskupení oblak. Ani tyto osoby nebyly na adresách v Austrálii k nalezení. A navíc: mnozí vystěhovalci udali tutéž adresu. Vyšetřování ukázala, že na adrese bydlel nějakou dobu muž jménem Danton se spojeními se CIA. Všechny pohlednice byly očividně fotografovány před týmž studiovým pozadím.
Televizní pracovníci naráželi na netušené problémy, jelikož najednou mizely osoby, které projevily ochotu poskytnout pro program interview. Tak v únoru 1977 sjel cestou ke studiu z vozovky Sir William Ballantine - na cestě, kterou pravidelně jezdil a proto ji musel znát. Tiskovým fotografům a soudnímu lékaři bylo nařízeno, aby pomlčeli o Ballantinově zcela zuhelnatělé mrtvole - ačkoliv auto nehořelo. Tajný informátor s kódovým jménem Trojan podal zprávu o takzvaných „hotjobs", při nichž jsou nemilí zasvěcenci odstraňováni neznámými paprskovými zbraněmi na nařízení jakéhosi řídícího výboru. Soudní lékař vypověděl, že pro takový způsob spálenin neexistuje přirozené vysvětlení. Ballantine naštěstí neměl u sebe onen přísně tajný záznam, který chtěl uvést na světlo veřejnosti, nýbrž poslal jej vysílači poštou. Tento záznam se dal
přehrát teprve ve spojení s dešifrovacím přístrojem, který jim chtěl obstarat jeden spolupracovník NASA, který však také náhle zmizel. Za dobrodružných okolností se přístroj nakonec přece jen dostal do rukou reportérů, takže získali jeden z nejneuvěřitelnějších důkazů tajných rusko-amerických vesmírných projektů. A sice přistání na Marsu 22. května 1962!
Pásek obsahuje videozáznamy natočené sondou na Marsu jakož i ruské a americké hlasy, které propukají v nadšení při přistání. Na obraze jsou vidět ukazatele teploty v angličtině a ruštině. 4 stupně Celsia! A odkazy na dýchatelnou atmosféru. Přitom NASA veřejnosti namlouvala, že Mars by pro osídlení nepřicházel v úvahu.
Britské vysílání dodalo pádné indicie pro to, že na Měsíci a Marsu jsou umístěny ruské a americké stanice s obsluhou, v nichž spolupracují s šedými mimozemšťany a pro které jsou zapotřebí vysoce postavení specialisté ze všech oblastí - jejichž zmizení očividně neprobíhá vždy tak nepozorovaně, jak by si strůjci přáli.
Existují spousty zpráv o pozorovaných UFO. Od Američana George Adamskiho, který byl mimozemšťany dokonce pozván k letům v jejich kosmické lodi, přes „Foo-Fighters" ve druhé světové válce, tajné dokumenty, které byly uvolněny v důsledku , Jreedom of Information Act" a ruské „perestrojky" až ke zprávám pilotů a dalším haváriím UFO všude na světě. Podrobně dokumentovaná pozorování UFO pocházejí i z Austrálie, Číny, Brazílie atd. Přesně vzato bude obtížné najít na Zemi nějaký stát, který ještě neměl zážitky s UFO.
Santiner a komando Aštar údajně umístili ve slunečním systému gigantické vesmírné lodi, aby v případě potřeby, kdyby měla být Země zničena, evakuovaly celé lidstvo. V dobách studené války, v níž vzájemně na sebe namířené zbraně USA a SSSR mohly lidstvo mnohonásobně zničit, bylo nebezpečí sebezničení skutečně úděsné. Pak se však obraz pomalu měnil. Když Ronald Reagan zřizoval projekt SDI, byl ještě považován za záštitu proti ruským mezikontinentálním raketám. Reagan však již v té době navázal rozhovory s „ústředím zla". Při různých příležitostech se zmiňoval, jak rychle by Rusové a Američané spolupracovali, kdyby došlo k ohrožení ze strany mimozemšťanů. Projekt „Star Wars" se možná

instaloval ne tak kvůli nepřátelským Rusům jako spíš k obraně proti útokům z vesmíru.
Je jisté, zeje mnoho bytostí z jiných planetárních systémů, které chtějí navštívit Zemi. Některé s negativními, ale mnohé také s nejlepšími úmysly pomoci lidstvu. Ano, a jsou i takové, které se stále zaměstnávají očišťováním naši atmosféry a oceánů od radioaktivity a dalších jedů.
UFO nejsou „zvláštností" Američanů. Ze všech částí světa přicházejí zprávy o nevysvětlených setkáních. A jelikož existuje sotva místo bez událostí týkajících se UFO, najdou se často i v archivech místních novin odpovídající zprávy. Například: 14. 1. 1980 obdržela policejní stanice v Osterholz-Scharmbecku, asi 20 km vzdálená od Brém, telefonáty od různých občanů, kteří hlásili neznámý letící předmět, jenž se pohyboval směrem na Garlstedt. V Garlstedtu byla tehdy umístěna americká základna. Od půlnoci do pěti hodin hlídkovaly vozy, které se pokoušely jet za světélkujícím objektem. Vyděšený voják GI hlásil vojenským policistům na základně, že byl na silnici pronásledován světélkujícími objekty. Pak visely nad základnou. Okamžitě byly zalarmovány veškeré základny NATO v severním Německu a Dánsku. Do Garlstedtu byly poslány dvě holandské tryskové stíhačky F-15, načež objekty zmizely. Když stíhačky odletěly, UFO se zase objevilo, bylo znovu pozorováno hlídkujícími policisty. Pak zmizelo nadobro. Fotografie objektu, kterou pořídil sedlák z Garlstedtu nad svou stájí, byla zabavena. Okresní noviny „Osterholzer Kreisblatt" 15. 1. hlásily: „Policie po celé hodiny pronásledovala UFO." Zabezpečení leteckého provozu s v Brémách podalo vysvětlení, že se jednalo o zrcadlení na základě polární záře. Proč ovšem vícero hlídkových vozů celé hodiny pronásledovalo zrcadlení, dokud „nezmizelo východním směrem", na i to „vysvětlení" odpověď bohužel nepodává, podobně jako u všech | ostatních pokusů UFO-skeptiků o odvysvětlení. Pokud bychom i chtěli věřit oficiálnímu prohlášení, museli bychom policisty považovat za pěkně praštěné. To, že se dnes už nedá najít policejní de- ) nik z té doby, by mohlo poukazovat na zastírání pravdy.
Z Kanárských ostrovů chodí zprávy o tolika pozorováních UFO, :\ že lze předpokládat, že tam musí být tajná základna mimozemšťanů.
Objevují se stále jiné typy kosmických lodí, které však zase nejsou „ojedinělými exempláři", nýbrž lze je podle typu dělit do různých tříd. V době, kdy v Belgii byly hlášeny tisíce pozorování trojhranných letounů, přistál takový objekt nad radarovou stanicí Kujbyšev. 13. září 1990 vypálil světelný paprsek na nákladní automobil s mobilním radarem, který tím byl zcela zničen.
Švýcar Edward Meier byl dobrodruh, na cestě za hledáním vnitřních pravd se vydal i na dálný Východ a žil v ášramech u buddhistů a islámských súfijů. Když při autonehodě v Turecku přišel o levou ruku, usadil se a vrátil se do Švýcarska. Tam ho potkávala UFO očividně tak často, že se na to mohl připravit a během let pořídil tisíce nejostřejších fotografií a filmových záběrů „paprskových lodí", jak jim říkal.
Ačkoliv se u něj objevil i jednoznačně falšovaný materiál - ať už mu byl podsunut, aby ho připravil o věrohodnost, nebo ne - většina jeho úžasných záběrů obstála při všech přesných vyšetřeních odborníky z celého světa. Skutečně lze velmi přesně určit, zda je objekt blízko kamery, jak by tomu bylo při podvrhu s modelem nebo krytem kola, nebo dále vzdálený, jak je tomu v případě UFO. Na Meierovy fotografie je třeba z větší části nahlížet jako na pravé, zejména jelikož je neprodává za drahé peníze, ale mnohdy je poskytuje novinářům jen za úhradu výloh za kopie, takže by ani nic nevydělal, kdyby vydával velké náklady na zhotovení perfektních podvrhů.
Zajímavé jsou jeho zprávy ale obzvlášť tím, že se setkal i přímo s mimozemšťany, kteří údajně přicházejí z Plejád a ti mu předávali zprávy, které měly lidi duchovně dostat kupředu. Atraktivní Plejáďanka Semjase mu vysvětlila, že vesmír je řízen určitými zákony a že naše představy o Bohu se zakládají na mimozemšťanech, kteří se v biblických dobách povýšili na bohy, aby lidi zotročili. Jako mnoha dalším lidem, majícím kontakt, byla i jemu předána vážná varování před naší jadernou technologií a tím, že se lidstvo vydává v nebezpečí, že se při této hře s ohněm samo zničí. Kromě toho se atomová technologie projevuje negativně v celém vesmíru.
Zprávy o UFO z celého světa by zaplnily svazky. Zde jde jen o to, ukázat, že je to fenomén, který nelze tak snadno odvysvětlit záměnou s přirozenými ději, snahou uplatnit se nebo halucinacemi

pozorovatelů. Přespříliš často dochází k nezávislým pozorováním z různých míst, mnohdy potvrzených ozvou radiolokačního cíle. Je nespočet více či méně kvalitních fotografií, filmových záběrů, nálezů, fyzických účinků na okolí, jako prokazatelná radioaktivita na místech přistání, kterou lze sotva vyprodukovat halucinacemi, stejně jako „neočekávaná" těhotenství, která náhle zase „přejdou".
Fenomén UFO zahrnuje velmi často únosy mimozemšťany. Malí Šedí, kteří jsou při nich většinou popisováni, neberou očividně přílišný ohled na lidská práva; všichni unesení popisují, že jim nějak byla vzata svobodná vůle, zatímco byli dopraveni na palubu kosmické lodi a tam lékařsky vyšetřováni. Také se jim pak zřejmě vymaže vzpomínka na událost, takže většině pouze „chybí čas". Mnozí se však tímto ztraceným časem blíže zabývají a ke vzpomínce se zase dostanou, někdy hypnotickou zpětnou cestou v čase. To není vzácný ani pouze americký fenomén; oznamuje se často ze všech částí světa. A dalo by se na něj snadno pohlížet jako na smyšlenku, kdyby se u obětí únosů nenacházely dokonce fyzické fenomény: velmi často jsou to typické jizvy na těle a mnohdy se nacházejí i implantáty v hlavě - velmi malé předměty, které lze nosem zase vyoperovat a jejichž funkci ještě žádný lékař nedokázal vysvětlit.
Zdá se, že malí Šedí mají přitom strach ze svobodné vůle člověka, takže ji ovlivňují. Sami patrně mají spíše kolektivní vědomí a nejsou schopni spontánních reakcí. Zdá se, že je velmi zajímají rozmnožovací funkce člověka, a u unesených žen jsou často pozorována těhotenství. Krátce před očekávaným porodem však děťátka pro- . stě zmizí. Někteří UFO-odborníci se domnívají, že mimozemšťané chtějí vypěstovat jakousi novou rasu - směs mezi nimi a lidmi.
Zčásti dochází i k přehmatům, které se odehrávají jen v duchovní oblasti, pro postižené však nejsou méně traumatické. Tak dochází sem tam k znásilněním. Jeden zajímavý aspekt však dodává při h všech těch úděsných děních zase odvahu; pokud se oběť během i dění soustředí zcela silně na lásku, světlo a Boha, nemají vetřelci f nad ní patrně už žádnou moc. To ukazuje, že bytosti, které se nazírají jako odtržené od Boha, nejsou silnější než někdo, kdo je spolu s Bohem, dokonce i když dokážou potlačit vůli.
Jedna mladá žena ze Stuttgartu byla zřejmě stále znovu unášena mimozemšťany, přičemž celá spousta přehmatů nebyla fyzického rázu, na jiné úrovni ale naprosto reálná. Měla i vícekrát veškeré příznaky těhotenství, ačkoliv už dlouhou dobu neměla pohlavní styk; během normálně probíhajícího těhotenství chodila na kontroly, ale těhotenství pak najednou zničehonic skončilo. V jejím těle už nebylo ani stopy po embryu. Jedna z jejích zpráv zřetelně ukazuje, že lidé mají patrně již po dlouhá období co do činění s mimozemšťany. „10. února 1995: Během každovečerní meditace jsem vnímala toto: vznášela jsem se nad postelí rodičů. Hovořili právě o tom, zda to tentokrát vyšlo. Otec říkal, že by měl rád tentokrát děvčátko, a matka říkala, že ano, že by se to líbilo i jí.
Najednou byli oba dva divní, nereagovali, a matku si vzali Sedí, nějak se vznášela, úplně divné! Dali jí do nějaké místnosti, nic přesnějšího jsem nedokázala vnímat, a položili ji na stříbrné lehátko. Byla jako ochromená, jako by nic kolem sebe nevnímala. Předtím oplodněné vajíčko jí odebrali. Viděla jsem pak přímo do vajíčka, vystříhávali nějaké provazce DNS a nahrazovali je jinými. Cítila jsem, že se jedná o mozek pozdější bytosti. Má být jiný než mozek ostatních. Mluvili také o tom, že to bylo správné, že u posledního dítěte téhle ženy nic nepodnikli. Říkali, že tato žena by ještě jednu ztrátu neunesla a pak by už nepodnikla pokus mít děti. Čtyři pokusy se nezdařily.
Oplodněné vajíčko zase vsadili a matka byla dopravena zpět. Pak jsem se spojila s tímto vajíčkem. (...) Viděla jsem zase tu scénu, jak jsem byla vyňata jako dítě. (...) Dopravili mě k nějakému objektu, který vypadal jako běžné , talíře', jen plošší, a vyzařoval oranžově rudě světlo. Zdálky člověk vnímá zřejmě jen to světlo a nejasné obrysy objektu, které působily kovově. Vzali mě dovnitř, položili na stříbrné lehátko a vyšetřovali. Nic nebolelo. (...) Pak jsem byla dopravena zase do kočárku.
Od té doby jsem věděla, že mě každý rok jednou vzali, fyzicky, aby mě přesně vyšetřili. Pokaždé odebrali krev a zhotovovali klony, ti ale všichni nějak zemřeli. (...) Chtěli vytvořit zkřížení, která by vykazovala obě kvality; jednak fyzické tělo, přizpůsobené této planetě, a za druhé nádobu pro jejich dalece pokročilého ducha. To

ale nešlo najednou, ta stvoření zmírala jako mouchy. Tak to dělali ve dvou stupních, nejprve další zdokonalení člověka, a pak vzali tyhle už ne opravdové lidi, a s těmi mohli vytvořit smíšenou rasu. Ačkoliv i tam se mnohé nezdařilo a velmi mnoho dětí zemřelo. Především ale, protože děťátkům nedokázali dát lásku, kterou potřebují k tomu, aby mohla prospívat. Pak přešli k tomu, že brali lidi, kteří měli děti chovat, hladit, kojit a podobně. Teď už se to daří lépe. " Únos jedné ženy Šedými pozoroval 30.11.1989 dokonce generální tajemník Spojených národů Perez deCuellar společně se dvěma bezpečnostními úředníky na cestě limuzínou ke stanovišti vrtulníku. Když motor limuzíny vynechal a nefungovala ani vysílačka a telefon, bezpečnostní úředníci vystoupili. Nad jedním činžákem objevili rudo-oranžově svítící objekt. DeCuellar, který také vystoupil, pak pozoroval, jak se z jednoho okna vznášela malá, šedá bytost, následovaná ženou v noční košili, vznášející se v poloze plodu, a dalšími dvěma cizími bytostmi. Zmizeli v onom svítícím objektu, který se vzdálil. Kdo má za to, že generální tajemník UN si vymýšlí naprosto nevěrohodné vědeckofantastické příběhy, aby na sebe upoutal víc pozornosti, tomu není pomoci. Skutečně se našli další svědkové tohoto neuvěřitelného pozorování, a žena, která byla unesena, se později pokusila dostat se k tomuto „chybějícímu času" pomocí hypnotických sezení jako tolik jiných lidí, kteří měli pocit, že je v jejich životě něco, na co si nedokážou vzpomenout. Budd Hopkins, který zkoumal stovky takových případů únosu, o tom napsal knihy, načež se stále hlásily tisíce lidí, kteří sami tvrdili, že byli uneseni. Kupodivu vyprávěli mnozí nezávisle na sobě souhlasně o detailech, které ještě vůbec nebyly zveřejněny. Televizní film „Vetřelci" líčí takové únosy a hypnotická sezení na základě stovek autentických případů, spisovatel Whitley Strieber zveřejnil knihy „Communion" a „Transformation", a jsou spousty dalších knih, které podávají zprávy o nejrůznějších zkušenostech s UFO.
Malí šedí se skutečně pokusili o velmi masivní zásahy do vývoje lidstva, které však ztroskotaly. Pokusů vypěstovat rasu hybridů se vzdali, jelikož jim patrně z jejich dilematu taky nepomohly. Jejich problémem je, že nemají emocionální tělo. To je ale v blízké budoucnosti při přechodu Země do vyšší dimenze absolutně nezbytné. Museli poznat, že veškerá jejich technická převaha nemůže nahradit kvalitu pocitů. Vědí, že jen láska jim umožní přežití. A jejich pokusy se zkřížením s lidmi byly marnými pokusy dostat se k těmto
emocím.
I zásahům pozitivně nakloněných mimozemšťanů patří vděk za to, že veškeré pokusy získat moc nad lidstvem nevedly k úspěchu. Potenciál, který v lidstvu tkví, je zřejmě velmi drahocenný.
I když se to nezdá, u lidí se přece jen projevilo tolik pozitivního vědomí, že náš vývoj je s napětím pozorován v celém vesmíru. Jelikož jsme nakonec i potomci vesmírem putujících ras, mají k nám zvláštní vztah a podporují náš vývoj ze všech sil. Nejdramatičtější a nejkritičtější situace už lidstvo přestálo.

Správné vědomí pro kontakt
V knize „Vorbereitung auf den Kontakt" („Příprava na kontakt") z nakladatelství 2001 jsou mediální poselství Plejáďanů, která objasňují, že kontakt s mimozemšťany bude pravděpodobně sotva probíhat tak, jak si myslíme, tzn. že přistane UFO, vystoupí z něj mimozemšťan a podá nám ruku. Neboť to, co vnímáme jako realitu, je jen malý výsek spektra, na němž k takovým kontaktům může docházet.
Naši vědci rozlišují různé frekvence mozkových vln, které představují stavy našeho vědomí. Stav beta je stav běžného bdělého vědomí.
Pak je stav alfa, když sníme v bdělém stavu, řídíme auto nebo meditujeme, zkrátka tehdy, když se nesoustředíme na své vjemy, nýbrž prostě se „uvolníme". Ve stavu spánku je v mozku nejsilnější podíl vln delta. A obvykle krátce před usnutím je stav vln theta. Jsme ještě bdělí, ale někdy už máme prchavé vize „odněkud". Většinou přitom usneme nebo zase procitneme, načež samozřejmě tento stav s velkou pravděpodobností zmizí.
Tato frekvence theta se dnes používá moderními metodami „Soft-Learning", kde nás jeden přístroj pomocí optických nebo akustických signálů uvede do uvolněného stavu, kde se pak učíme např. cizí řeči ne pomocí mentálního úsilí, nýbrž takříkajíc norimberským trychtýřem".Časť v seriáli - Kennedy a UFO
Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO