Kennedy a UFO 1

K porozumění tomu, že o mnohém co se děje, nejsme správně informováni, se hodí příběh zavraždění Johna F. Kennedyho, jelikož neleží v temné minulosti, nýbrž díky existujícímu obrazovému materiálu můžeme dodnes získat dobrou představu o otřesné události, když Amerika ztratila svoji nevinnost.
Na první pohled to nemá nic společného s tím, že lidstvo má už dávno kontakt s mimozemšťany a že tato spojení jsou utajována, že teroristé a pašeráci drog jsou mnohdy příslušníky vlád a že John F. Kennedy musel zemřít, jelikož se chystal říct nahlas pár z těchto věcí.

Z knihy Rozuzlení od Jo Conrad.

Poté co 22. listopadu 1963 v Dallasu padly smrtící výstřely na amerického prezidenta, vyšla najevo spolupráce nejrůznějších úřadů USA, ne snad při objasnění, nýbrž při ututlání přesných okolností činu. Světové veřejnosti byl sice velmi rychle prezentován údajný vrah Lee Harvey Oswald, ale už při povrchním pohledu na některá z fakt je zřejmé, že se pravda musí skrývat jinde. Že jsou tajemství, která musí zůstat utajena za jakýchkoli okolností, protože zodpovědní sedí tam, kde se řídí osudy národa: ve vládě.
Neboť pokud byl vrah samotným pachatelem, jak to, že pak soudy rozhodly, aby akta o atentátu zůstala na 75 let pod zámkem -tedy do doby, až všichni, kteří se na činu podíleli, budou s největší pravděpodobností mrtví? Ve zdánlivě svobodné, demokratické zemi, v níž patří spravedlnost a odhalování „svinstev" k životním základům, to může znamenat jen to, že osoby, které toto rozhodnutí učinily - a dodnes je přijímají - by si samy uvolněním akt přitížily. Může něco ještě zřetelněji poukazovat na to, že osnovatele tohoto zločinu je třeba hledat tam, kde se rozhoduje o zájmech amerického národa? Do podkladů nelze dodnes nahlédnout navzdory ,,Freedom of Information Act" (zákon ze 4. 7. 1974 o právu veřejnosti na informace).
Pokud by - jak zněla oficiální verze - šílenec Lee Harvey Oswald vypálil smrtící výstřely z dallaského skladu s učebnicemi, který se nacházel příčně za prezidentovou limuzínou, musely by výstřely strhnout Kennedyho hlavu dopředu. Na amatérském filmu,
který svědek Zapruder natočil při prezidentské přehlídce, je však jednoznačně znát, že Kennedyho hlava byla vržena dozadu.
I první vyšetření mrtvoly ukázalo, že smrtící výstřely přišly zepředu. Lékaři v Parkland Memoriál Hospital dostali od vojáků (!) pokyn, nekonat určitá vyšetření. Kennedyho mrtvola byla dvě hodiny po atentátu odtransportována z Dallasu prezidentským letadlem Air Force One - v němž byl pak spěšně vzat pod přísahu i Kennedyho následovník Lyndon B. Johnson. Totéž platí při státním převratu - a zavraždění prezidenta není nic jiného - že vyšetřování mají provádět civilní místa.
Existují výpovědi svědků, kteří tvrdí, že výstřely byly vypáleny z travnatého pahorku naproti skladu učebnic a že tam podezřelé osoby zacházely se zbraněmi. Svědkové, kteří takové výpovědi podávali, nebyli Warrenovou komisí bráni v úvahu, někteří zvláštním způsobem zahynuli.
Lee Harvey Oswald by ze svého údajného úkrytu neměl až do okamžiku atentátu volný výhled na prezidenta, jelikož palebná linie byla zakryta stromem. Jeho údajně použitá zbraň nebyla k tak přesným střelám vůbec konstruována, muška nebyla seřízena, nedaly se na ní najít žádné Oswaldovy otisky prstů, test na dusičnany se u něj prokázal jako negativní.
Brizantní je i otázka, proč prezidentův vůz sjel na chvíli z hlavní silnice na vedlejší, kde byly výstřely teprve možné. Ačkoli už předtím došlo k varováním před atentátem, jel vůz otevřený, bez krytu ochranného skla. Kniha státního návladního Jima Garrisona, na níž se zakládá i film, JFK" Olivera Stonea, vykazuje tolik nesrovnalostí, že by výčet jen těch nejdůležitějších zaplnil celé stránky.
Už minulost Lee Harvey Oswalda vykazuje značné zvláštnosti. Oswald, který se jako bývalý americký voják vystěhoval do Ruska, zůstal tam 15 měsíců a pak se bez problémů vrátil do USA - nepředstavitelné v době studené války a honu na komunisty - dostal hned po návratu zaměstnání u firem, které normálně předpokládají nejpřísnější bezpečnostní prověření, mimo jiné u firmy Jagger-Stoval-Chiles, která pro Pentagon produkovala vojenské mapy.
Teze osamělého pachatele je zcela nevěrohodná, bereme-li v potaz, kolik míst se podílelo na spiknutí proti Kennedymu: kolik
lidí muselo být zmanipulováno, aby se nebral ohled na varování pět dní před atentátem, aby policisté přehlédli podezřelé osoby s puškami, aby nebyly zadrženy vozy použité k útěku, aby mohly zmizet nábojnice a náhle se mohly vynořit jiné, aby mohly být zfalšovány nebo zabaveny fotografie atd. atd. Dallaská policie, komise vyšetřující vraždu, FBI, CIA, soudní lékaři, Warrenova vyšetřující komise, soudci, až po média jako „Life", „Time" a dokonce „Johnny Carson Show", v níž vystoupil Jim Garrisson a nesměl ukázat důkazné fotografie, které s sebou přinesl - ti všichni potlačili pravdu o zavraždění amerického prezidenta J. F. Kennedyho - a činí tak dodnes.
Musíme si tedy klást otázku, co bylo důvodem činu. Neboť tolik poruch by ani nesmělo existovat. Chtělo by se namítnout, že v plánování to spočívat nemůže, protože žádné nebylo. Přesto ale bylo zapotřebí značného počtu osob, aby byl atentát vůbec možný.
Odvážné tvrzení - mimo jiné tvrzení bývalého agenta CIA Miltona Williama Coopera - zní, že John F. Kennedy věděl, že části vlády mají kontakty s mimozemšťany. Kontakty, které bohužel neslouží dalšímu vývoji lidstva, nýbrž jsou chamtivými příslušníky tajných služeb využívány pro vlastní účely.
Mnoho lidí se zabývá otázkou, zda je návštěva mimozemšťanů na Zemi možná či pravděpodobná. Nejrozšířenějším názorem je zřejmě, že ve vesmíru život sice existuje, ale vzdálenosti jsou příliš ohromné na to, aby mezi hvězdnými národy mohlo dojít ke kontaktům. To je stanovisko oficiálních míst k tématu, jelikož je do jisté míry přijatelné. Je však i do značné míry neuspokojivé, neboť existují milióny pozorování UFO na celém světě, a čím víc se tím člověk zabývá, tím víc zpráv nachází - dokonce z dávných dob lidských dějin.
Už v záznamech dávných lidských epoch, na skalních kresbách a církevních knihách se nacházejí odkazy na neznámé létající objekty. Erich von Dániken a další se domnívají, že bible je plná setkání s posádkami UFO, obzvlášť Ezechielovo zjevení se čte jako setkání třetího druhu.
Tak je třeba klást si otázku, jestli se nějací fantastové chtějí zprávami o UFO dělat důležitými nebo jestli na tom přece jen něco není.
Názoru, že si milióny lidí ze všech společenských vrstev vymýšlejí příběhy o UFO, aby tím upoutaly pozornost, které by se jim jinak nedostalo, nelze příliš přitakat. Ve skutečnosti se lidé, kteří tvrdí, že viděli UFO, vystavují spíš nebezpečí zesměšnění. A svědkům, jejichž výpověď by jinak byla uznána jakýmkoli soudem světa, se při hlášení o UFO prostě vysmějí. Proč je tak těžké jim uvěřit? Tolik bláznů a notorických lhářů snad ani nemůže existovat, navíc když je zapotřebí určité „kriminální energie" na to, zůstat u vylhaného příběhu a nezaplést se přitom do rozporů. Vysvětlení, že všichni tihle lidé považují za UFO lehkověrně letadlo nebo meteorologický balón, je také nevěrohodné, zejména když často dochází k pozorování u vojáků a pilotů, kteří se v létajících objektech díky svému povolání obzvlášť dobře vyznají.
V moderní době se pozorování UFO hromadněji vyskytovala od roku 1947 v Novém Mexiku, kde Američané v přísně tajných laboratořích v Los Alamos kutili na atomové bombě. Pro mnohé známka toho, že si mimozemšťané dělají starosti o atomární zničení Země a proto se v příští době hojně objevovali zvláště nad vojenskými zařízeními. Skeptikové se ptají, proč s námi nenavážou „oficiální" kontakt, ale možná mají, jako posádka z kosmické lodi Enterprise, pravidlo nevměšovat se do vývoje jiných civilizací.
Pozorování UFO jsou hlášena milióny lidí na celém světě, důvěryhodnými piloty, vědci a policisty stejně jako naivními venkovany. V roce 1947 vpouští Nového Mexika měla UFO dokonce havarovat, a mnoho lidí je přesvědčeno, že vlády USA a jiných zemí už vědí mnohem víc o mimozemšťanech, než chtějí přiznat. Co se zatajuje?
Fotografií a filmového materiálu jsou tuny, v hromadných sdělovacích prostředcích se s nimi ale zachází spíše macešsky. Na nařízení shora, protože znalost UFO by ohrožovala zájmy určitých vládních a ekonomických skupin? Některé fotografie byly odhaleny jako podvrhy, ale zdaleka ne všechno lze takhle odvysvětlit. Podvrhy by mohly patřit i k desinformační práci tajných služeb.
Nedá se vyloučit ani to, že život existuje dokonce v našem slunečním systému. Věda to sice odmítá, ale ne všechno, o čem se dozvídáme, je nesporné. Tak se nám říká, že na Marsu je jen velmi

řídká atmosféra, která neumožňuje žádný život. Přesto přistávaly dosavadní martské sondy Viking na padácích. Kdyby byla atmosféra tak řídká, jak se tvrdí, musely by takové padáky mít velikost několika kilometrů, aby vyvinuly brzdný efekt. Na Venuši panují údajně teploty kolem 400 stupňů a je zahalená neproniknutelnými oblaky. Přitom lze na Venuši pozorovat údajné polární čepičky - a to při 400 stupních?
Inu, vesmír je plný života. Mrtvé planety, které se prostě jen tak koulejí vesmírem, neexistují. Mimozemský život také nelze vždy tak snadno rozpoznat. Každopádně kdyby nějaká mimozemská sonda podobná sondám Viking na Marsu přistála uprostřed Alp, předpokládala by také, že tam nemůže existovat vyšší život. A samozřejmě existuje život na vyšších rovinách, které nemůžeme ani vidět, ani zjistit měřícími přístroji. A existují bytosti, které žijí v nitru planet.
Ten, kdo se domnívá, že návštěva Země mimozemským životem je vyloučena kvůli velkým vzdálenostem, by měl uvážit, že rychlost světlaje nejvyšší dosažitelnou rychlostí jen na naší kmitočtové rovině. Že lze ale hmotu naprosto uvést do jiných kmitočtových stavů. Navíc by se na náš vědecký status quo nemělo pohlížet jako na absolutní pravdu. Ještě o něco více než před sto lety si byla věda jista, že rychlost přes 36 kilometrů za hodinu je sice teoreticky možná, ale pro živé bytosti bezpodmínečně smrtelná, a že něco, co je těžší než vzduch, nemůže nikdy létat. Od té doby už lidé přistáli na Měsíci. Civilizace, která je ve svém vývoji o stovky, tisíce nebo milióny let dále než my, se nemusí bezpodmínečně řídit omezeními, která uznáváme za vědecky podložená.
Letové vlastnosti UFO jsou očividně fenomenální, zdánlivě nevázány na fyzikální zákony, z neuvěřitelné rychlosti mohou zničehonic zastavit bez sebenepatrnější „brzdné dráhy" nebo příznaků setrvačnosti, mohou svou letovou dráhu změnit o 90°, a to všechno při rychlostech, že by při takových manévrech vznikaly takové síly zrychlení, při nichž nejen že by se už při pouhém pohledu člověku dělalo nanic, nýbrž které by okamžitě usmrtily jakéhokoliv známého živočicha. Pohonný systém UFO však zřejmě generuje sféru, která není závislá na obvyklých fyzikálních fenoménech.
V Roswellu v Novém Mexiku se pak odehrál i mimořádný incident, jenž právě v dnešních dnech získává zase určitou aktuálnost, jelikož se údajně vynořily filmy z oné doby, které ukazují obdukci mimozemšťana americkými vojáky před téměř padesáti lety. Film byl doposud velice přesně zkoumán, zda to není rafinovaný podvrh. Doposud se pro to nenašel žádný pádný důkaz. Filmový materiál lze přesně analyzovat ohledně toho, z jaké doby pochází. Dnes by bylo nemožné produkovat podvrh na filmech, které jsou padesát let staré. A podle vyšetření filmovými odborníky pochází film z doby takzvaného roswellského incidentu. Jestli je film pravý nebo ne není ovšem rozhodující pro to, zda je fenomén UFO pravý či ne.
Mnoho tajných dokumentů o UFO se mezitím dostalo na veřejnost, a je třeba klást si otázku, proč existují tuny tajných akt o něčem, co má pocházet jen z přebujelé fantazie ufounských potřeštěnců.
6. července 1947 nalezl farmář W. W. Brazel na svém ranči v Coroně (u Roswellu) neznámé části vraku, a místní šerif informoval Air-Force-Base v Roswellu.
Druhý den ráno podal poručík Walter Haut, tiskový důstojník 8. Air Force Base, sdělovacím prostředkům zprávu o události. V místních novinách „Roswell Daily Record" vyšel článek s nadpisem „RAAF Captures Flying Saucer On Ranch in Roswell Region". Přes Associated Press se v celé zemi rozšířila zpráva, že Airforce vlastní létající talíř. O něco později byla však zpráva dementována. Tisk byl informován o tom, že se u nalezeného objektu jednalo o meteorologický balón. Až dodnes, o 45 let později, se svědkové a vojáci, kteří „zbytky balónu" vyzdvihovali, zdráhají o události mluvit. Ony „zbytky" také nejsou dodnes uvolněny k vyšetření. Celkem dost tajnůstkářství kolem spadlého meteorologického balónu. Kromě toho by se mělo brát v úvahu, že důstojník vojenského letectva nebude k tisku lehkovážně hovořit o UFO, pokud si nebude zatraceně jistý, že se nejedná o meteorologický balón. Farmář Brazel a mnoho dalších udávají, že na místě nálezu se našly podivné díly, které jednoznačně nebyly vytvořeny člověkem. Velice lehký, ale extrémně stabilní materiál, lehký jako balzové dřevo a přesto tak pevný, že se ani perlíkem nepodařilo jej zdeformovat.
Přesto bylo všem svědkům zakázáno pod pohrůžkou nejtěžších trestů až k „odstranění" o nálezech hovořit.
Od bývalého agenta CIA Coopera se dozvídáme, co se pak dělo: na letecké základně Wright Patterson se vytvořilo zvláštní oddělení amerických špičkových vědců, kteří se měli fenoménem zabývat: Majestic 12 nebo též Majic 12, sestávající z admirála R. Hillencoettera, Dr. Vannevara Bushe, tajemníka Forrestala, generála Twininga, generála Vandenberga, Dr. Bronka, Dr. J. Hunsakera a pár dalších vysoce postavených osob. V roce 1984 se objevilo několik tajných dokumentů, které tyto děje dokládají. Ve velmi obsažné dokumentaci Michaela Hesemanna „UFO: důkazy: dokumentace" je otištěno několik uvolněných dokumentů (se začerněnými místy), které dokládají existenci MJ12.
CIA vychází ze „Central Intelligence Group", která byla založena krátce po zážitcích s UFO. Stejně tak byla založena NSA, „National Security Agency". Je pozoruhodné, že v poválečné době bylo zakládáno víc tajných služeb než před válkou nebo během ní. Špionáž vůči nepřátelským zřízením je ve skutečnosti jen záminka k zásobování tajných služeb penězi, které potřebují na zastírání mimozemských projektů. Existuje tajné vojenské oddělení, „Blue Berets", příslušné k vyprošťování UFO. Mají černé vrtulníky bez označení, které jsou svědky stále znovu pozorovány v blízkosti dějišť UFO. Pro veřejnost byl založen „Project Blue Book", který ji cílevědomě zásoboval falšovanými záběry UFO a svědky UFO zesměšňoval.
Wendell Stevens je podplukovník v. v. United States Air Force. Za druhé světové války byl bojovým letcem. V rozhovoru řekl: „Koncem války jsem byl kapitánem vojenského letectva, a zhruba od roku 1943 jsme dostávali podivné zprávy o Foo-Fighters, ohnivých koulích. Tyto přístroje byly jasně svítící ohnivé koule, někdy to bylo jasně zelené, jindy jasně oranžové světlo, někdy tak velké jako míč na košíkovou, někdy mnohem větší, které létaly ve formaci s našimi bombardéry a zůstávaly u nich. Nedaly se sestřelit, nedaly se setřást, bez ohledu na to, jaké manévry člověk zkoušel, zůstávaly přesně v téže pozici. Měl jsem přátele, kteří vyprávěli o těch věcech, které se objevily vedle jejich pilotního prostoru a byly vzdáleny jen 10 až 15 stop. A jakýkoli manévr, který si jen dokázali vymyslet, úniky dolů nebo do stran - zůstávaly přesně v téže pozici. To byla technologie, která přesahovala všechno, co jsme kdy na Zemi poznali. Mysleli jsme, že tyto objekty vyrábějí Němci, protože byli v té době naši protivníci. Mysleli jsme, že objevili novou techniku, jelikož už jsme se setkali s jinými létajícími stroji, které létaly velmi vysokou rychlostí mezi našimi bombardéry, a které měly rovněž žhnoucí ,ocasy". Měli jsme těsné kontakty s diskovitými přístroji, následujícími formace bombardérů, i když ne tak těsně, jak bychom si přáli. Věděli jsme, že německé rakety byly zdokonaleny a mysleli jsme si, že to všechno je jen další vývoj raketové technologie. Říkali jsme jim Foo-Fighters a dostávali jsme celou řadu zpráv o Foo-Fighters od ATIC (Air-Technical-Intelligence-Center), kam jsem se později dostal do oddělení pro cizí technologie, kde jsem měl kancelář a mohl jsem ty zprávy studovat. Z hlavního stanu přicházelo tolik zpráv, že vydali o Foo-Fighters příručku. Byla to sbírka zpráv pilotů o takových setkáních ve službě. V té době jsme nevěděli, odkud nebo od koho jsou, protože když válka v Evropě skončila, zažívali jsme stejné incidenty v tichomořské oblasti. A pak, po válce, jsme přišli na to, že i Němci měli taková setkání se zelenými a oranžovými ohnivými koulemi, a že si mysleli, že ty koule jsou od nás. A Japonci se s nimi setkávali v severním tichomoří a mysleli, že jsou od nás, a my mysleli, že jsou od nich.
Zpětně to vypadá tak, že zvláštní formace ohnivých koulí byly masivní energetické formy mimozemského původu, používané ke sbírání údajů o pilotech, jejich pozorování, studiu jejich psychologie nebo čehokoli.
Prostě tam byly a byly pozorovány neustále, a my se dnes domníváme, a domnívali jsme se koncem 50. let, že ty ohnivé koule jsou kontrolovány a řízeny jinými, většími létajícími přístroji, které dnes známe jako létající talíře a létající doutníky. A že to byly sondy, které byly vypouštěny a zase posbírány posádkou těchto letounů, aby
sbíraly údaje."
Všechny letecké základny dostaly příkaz hodnotit hlášení o UFO jako tajná a hlásit je ATIC. Zveřejnit se směla už jen falešná hlášení nebo nepravá pozorování UFO. Za zveřejnění „pravých" UFO hrozil trest 10 let vězení a pokuta 10000 dolarů. O něco později byla

tato pohrůžka rozšířena i na piloty civilní dopravy. Když chtěl { major Donald Keyhoe, vedoucí National Investigations Committee ) on Aerial Phenomena (NICAP), ve vysílání CBS 22. 1. 1958 vyrukovat s fakty, byl mu během vysílání stažen zvuk.
Ministr obrany James Forrestal, který hovořil na veřejnosti o kontaktech s mimozemšťany, byl hospitalizován v Bethesda Marině Hospital pro údajné nervové přetížení a o něco později zahynul poté, co vypadl z jednoho z oken. Prý to byla sebevražda. Oficiálně alespoň...
Při jedné z havárií UFO se v té době dostal Američanům do rukou i živý mimozemšťan. Malá bytost s velkou hlavou bez vlasů, tenkými pažemi a nohama, šikmýma očima a malým :i nosem. Nazvali ho EBE, zkratka od Extraterrestrial Biological Entity, a snažili se dozvědět se .gj od něj víc o motivacích jeho rasy. Podle jeho výpovědi pocházel on a jeho lidé ze čtvrté s planety slunce Zeta Reticuli. EBE koncem roku 1951 onemocněl, a jelikož nikdo nechápal a nedokázal zacházet s neznámým metabolismem, zakládajícím se na chlorofylu, v roce 1952 zemřel.
Navzdory studené válce informoval Truman průběžně spojence i Sovětský svaz o kontaktech s mimozemšťany. V roce 1953 došlo k přímému kontaktu mezi příslušníky tajných služeb a mimozemšťany. Film „Blízká setkání třetího druhu", v němž je takové setkání prezentováno, byl financován NASA a ukazuje mimozemšťany mnohem spanilejší, než jací skutečně jsou. I „E. T. mimozemšťan" byl film k vyvolání sympatií vůči mládencům ze Zeta-Reticuli.
V téže době navázala s US-vládou kontakt i další mimozemská rasa, eticky vysoce vyvinutí humanoidi, kteří se opravdu velmi podobali lidem. Varovali Američany před Šedými. Vyčítali lidem (právem), že své technické možnosti nenasazují pozitivně, nýbrž žesi navzájem hrozí zničením a systematicky vykořisťují a otravují planetu. Jako podmínku spolupráce žádali demontáž nukleárních zbraní. US-zřízení se ale tento požadavek vůbec nezamlouval, vždyť se nacházeli ve studené válce a ne na pikniku, a tak k dohodě nedošlo. Místo toho se Američané spustili s eticky ne tak vysoce vyvinutými šedými mimozemšťany, kteří nabízeli technologickou výměnu. Tajné služby uzavřely smlouvu o nevměšování se do vnitřních záležitostí obou stran a o utajení přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. Na oplátku za technologickou vývojovou pomoc dostali Šedí svolení k únosům lidí v omezeném počtu za účelem lékařského vyšetření, s podmínkou, že tito neutrpí škody, budou vráceni na místo únosu a budou jim vymazány vzpomínky na únos. Co se týče bídné etiky, tajné služby se Šedým zřejmě zcela vyrovnaly.
Američané dostali k dispozici mimozemské letouny k testovacím letům a seznámili se tak s antigravitační technologií. V Groom Lake, Nevada, existuje „Area 51" zvaná též Dreamland, neblaze pověstná u přívrženců UFO, zcela uzavřená vůči jakémukoli pozorování. Bylo postaveno několik podobně vypadajících letounů s konvenčním pohonem, které byly představeny tisku, aby se tím dala vysvětlit nechtěná pozorování UFO.
Mimozemšťané se však zřejmě nedrželi klauzulí smlouvy,
v mnoha částech USA se v příští době našly zohavené mrtvoly a
zvířecí zdechliny. Okolnosti jsou tak frapantní, že jako pachatelé
nepřicházejí v úvahu ani dravá zvířata nebo sadističtí lidé. Často
jsou s chirurgickou přesností odstraněny části těla - téměř vždy
genitálie - aniž by se někde našla kapka krve nebo stopy vozidel
potřebných k takovým operacím. Ke „cattle-mutilations", jak označují farmáři zohavení zvířat, docházelo po tisících a často už nebyl;
ani hlášena, jelikož ani policie ani vláda neměly pro incident
řešení. Docházelo k nim, aniž by někdo něco pozoroval, dokonce
když farmáři šli v noci na číhanou, aby se dostali na stopu SAdistickým pachatelům.
Stejně tak mizely všude na světě beze stopy každoročně tisíce lidí. Přitom to vůbec není tak jednoduché zmizet beze stopy, aniž \ člověk vyvolal pozornost při pasové kontrole, placení úvěrovou ke

tou apod. Tato otřesná pravda se lidem, kteří se s malými Šedými spustili, záhy ujasnila, mimozemšťané používali očividně lidi a zvířata jako zdroj žlázních sekretů, enzymů, hormonů a krve, jakož i pro genetické experimenty.
Při vzdušných bojích mezi letouny Air-Force a mimozemskými letouny se ukázalo, že pozemské zbraně se jim zdaleka nevyrovnají, takže prohřešky Šedých proti smlouvě nelze stíhat ozbrojenou mocí. Teď tedy bylo samozřejmě ještě více zapotřebí postarat o to, aby se nepřišlo na neblahou dohodu tajných služeb s mimozemšťany.
Při nastoupení do prezidentského úřadu slíbil Kennedy Američanům, že ještě před koncem šedesátých let dostanou lidi na Měsíc. Došlo k vesmírnému soupeření se SSSR, takže obyvatelstvo podporovalo vynakládané úsilí ohromnými peněžními částkami. Tyto peníze se však jen zčásti investovaly do techniky Apolla; z velké části financovaly tajné projekty za účelem využitelnosti mimozemské techniky.
Existoval ještě další zdroj peněz: zasvěcenci hovoří o tom, že celosvětový obchod s drogami je řízen hlavně CIA. Jen sem a tam se dopadnou drogoví bossové, aby se před veřejností zachovalo zdání boje proti drogám. Přes vrtné ostrovy před floridským pobřežím se do země mohly dovážet ohromné spousty drog, jelikož dělníci nebyli celně kontrolováni. Bývalý prezident George Bush byl před svou kariérou u CIA a pozdější politickou kariérou šéfem ropné společnosti Zapata.
Když se Kennedy dozvěděl o mimozemských projektech, dal tajným službám v roce 1963 ultimátum a pohrozil, že přítomnost mimozemšťanů oznámí, pokud nepřestanou s drogovými obchody k financování tajných vesmírných projektů. O něco později byl zavražděn před zraky světové veřejnosti. Warrenova vyšetřovací komise, která navzdory všem protiřečícím důkazům obvinila z atentátu samostatného pachatele Oswalda, sestávala z velké části z členů CFR (Council on Foreign Relations), čili z lidí, kteří mají kontakt s mimozemšťany.
Lidé, kteří koncem 2. světové války navázali spojení s mimozemšťany, pocházeli převážně z vojenských kruhů, jelikož v té době vláda USA sestávala z velké části z vojáků. Ministr zahraničních věcí byl čtyřhvězdičkový generál. Měli hlavně zájem o využití mimozemských technologií pro vojenské účely a méně o mírové a duchovní možnosti. Tak tato spojení zůstala v rukou vojenských tajných služeb a jsou v nich dodnes. Díky „Freedom of Information Act", uvedeným v platnost Jimmy Carterem, jenž sám jako guvernér ve státě Georgia pozoroval přes deset minut UFO, byly přesto uvolněny tisíce tajných dokumentů vojska a tajných služeb - se stejnou spoustou začerněných míst, která se týkají národní bezpečnosti a jsou z FIA vyňaty. Dokazují jednoznačně, že navzdory veřejnému zesměšňování pozorování UFO ve sdělovacích prostředcích přisuzovala vládní místa problému UFO největší význam. I v Rusku byly v důsledku perestrojky uvolněny spousty tajných dokumentů.
Každopádně neudivuje, že při vynoření UFO tito tajní mocipáni dokázali nad děním převzít kontrolu. Eisenhower přizval nakonec k radě samotného Nelsona Rockefellera - jednoho z nejbohatších mužů na světě a člena iluminátů - aby se staral o jednání s mimozemšťany.
Když celý svět bez příznaků únavy sledoval v televizi první přistání na Měsíci, všimli si jen nemnozí, že rádiový přenos z Měsíce byl stále znovu přerušován a často vznikly dlouhé přestávky. Údajně technické poruchy. Ale byla jen cenzurována místa, kdy astronauti podávali zprávy o něčem, co na Měsíci objevili; totiž že nejsou sami. Amatérští radiotelegrafisté na celém světě zachytili radiogramy, které ozřejmují, že návštěvníci Měsíce nenašli na povrchu Měsíce jen stopy jiných návštěvníků, nýbrž i obrovské objekty, proti nimž jejich přistávací modul působil jako japonský rýžovar.
Ačkoliv pro program Apollo byli zvoleni jen psychicky stabilní lidé, začalo mnoho astronautů po svých misích s konzumací alkoholu a dalšími dysfunkčními způsoby počínání. To ukazuje dosti zřetelně, že hrdinové americké astronautiky se vnitřně hroutili pod tíhou vědění, které nesměli předávat. Každopádně se rychle upustilo od plánů NASA vystavět na Měsíci stanice, jelikož tam zřejmě probíhají věci, o nichž něco vědí jen nejtajnější vládní kruhy.
K haváriím UFO v roce 1947 docházelo zřejmě z toho důvodu, jelikož tenkrát nové radarové vlny rušily citlivé počítačové řízení „létajících talířů". Potom svoji techniku nebezpečným radarovým

vlnám přizpůsobili, takže už k haváriím nedocházelo. Přinejmenším delší dobu; v roce 1989 se dostalo UFO pod palbu maserového děla (nová mikrovlnná zbraň) a zřítilo se. Ve vraku byly nalezeny známé šedé mrtvoly. Přivolaní američtí specialisté si při vyprošťování vraku a mrtvol podle očitých svědků počínali velmi zběhle. Znají zřejmě mimozemskou techniku opravdu dobře. Vrak a mrtvoly dopravili na Wright-Patterson Air-Force-Base do Ameriky, která se pro takové tajné akce používala už za dob EBEho.
V listopadu 1992 došlo k havárii UFO na Long Island, New York, při němž jeden požárník natočil video, které bylo zčásti zveřejněno. Veškerá služební místa požárníků a policie později vypovídala, že té noci k žádné takové akci nedošlo, ačkoliv to pozorovali svědkové, a park, v němž hořící UFO přistálo, byl po celé dny nepřístupný. Video neukazuje pouze části vraku, ale i těla humanoidních bytostí (z časopisu „Magazín 2000").
UFO se obzvlášť zajímají o vojenská zařízení. A více než jednou změnila přísně tajné odpalovací kódy mezikontinentálních raket (ICBM's) jak USA, tak i bývalého SSSR. Jelikož rakety by měly sloužit zastrašení, bylo pro vojsko dosti frustrující, že je lze zřejmě bez problémů zneškodnit.
Proč ale nevíme nic o kontaktech s mimozemšťany? Údajně se hlášení o UFO tají z obav ze zneklidnění obyvatelstva a vyvolání paniky. A po nelidských přehmatech Šedých by k tomu byly veškeré důvody. Ale důvody jsou mnohem rozmanitější.
Vědění mimozemšťanů by odňalo oprávnění k existenci třem velkým zájmovým skupinám na Zemi; UFO jednak nejsou poháněna spalovacími motory (nebo už někdo hlásil UFO s výfukem?). Musí tedy mít k dispozici neuvěřitelný zdroj energie, možná dokonce volnou vesmírnou energii, jak ji považují za využitelnou Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Victor Schauberger a jiní. S tou technikou by mohl každý všude čerpat bezplatnou, neomezenou energii. Během krátké doby by zkrachovaly veškeré oblasti ropného průmyslu jakož i výroby elektřiny, sázející na nesmírně drahou a nebezpečnou produkci jaderné energie, protože ji kontrolují a politikové tyto technologie podporují. O příznivých vlivech na životní prostředí -bez spalin, radioaktivity, nehod ropných lodí - ani nemluvě.
Za druhé mají mimozemšťané zřejmě velmi účinné léčebné metody. Už pole vyvolávaná antigravitačním pohonem mají léčivé vlivy. Tím by byl postižen celý farmaceutický průmysl a lékařsky-průmyslový komplex. Nemluvě o kladných účincích na lidské zdraví.
A za třetí: někteří mimozemšťané jistě mají i náboženství, které je podstatně jasnější než všechno to, co nám předvádějí velké církve, aby si udržely moc. (Šedí však zřejmě ne.)
Tyto tri velké zájmové skupiny mají nepředstavitelnou moc, jelikož během staletí vybudovaly struktury, které jim dnes umožňují téměř zcela manipulovat informace, které lidé dostávají. A malí Šedí, kteří s těmito tajnými společenstvími spolupracují, nemají zájem o to, propustit nás z našeho světa strachu, jelikož se těmito negativními vibracemi živí.
Šedí poskytli podle výpovědí odborníků lidem i technologie ke genetické manipulaci. Tajné vládě je známa i energetická a pohonná technika UFO. Kdyby tajní mocipáni tuto technologii zpřístupnili, ušetřili bychom si ničení životního prostředí auty, atomovými elektrárnami atd. Kdyby si někteří superboháči neosobovali právo manipulovat lidstvo pro vlastní zájmy a předpisovat mu, co smí vědět a co ne, mohla by naše planeta být ve zcela jiném stavu, bez ničení životního prostředí, bez hladu, bez utrpení mnoha lidí v nemocnicích a bez válek.
Zdá se však, že uvnitř těchto struktur jsou skupiny, které chtějí vynést pravdu na světlo. Tak existují prohlášení bývalých příslušníků CIA, zveřejňovaná v malých publikacích a na přednáškách, hromadnými sdělovacími prostředky však zamlčovaná nebo zesměšňovaná.
Virgil Armstrong, bývalý spolupracovník CIA, koná přednášky o svém vědění po celém světě. Na semináři vyprávěl: „Podle mých informací dojde k veřejným vládním prohlášením, a i když vlády odmítají přijmout zodpovědnost, tvrdím, že mají co dělat s mimozemšťany, že mají vlastní letouny, že létáme na Měsíc a na Mars, už 50 let. Když nevyrukují s pravdivými a upřímnými veřejnými prohlášeními, ukáží se mimozemšťané veřejně v tak velkém počtu, že vláda už nebude mít na vybranou.Časť v seriáli - Kennedy a UFO
Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO