Bezmocní Američania

Kto skutočne vládne v Amerike? Prezident, kongres, vláda?.Akokoľvek absurdne môže táto otázka vyznieť, je namieste. Prečo? Pokúsme sa na vec pozrieť bližšie.

Keď' sme približne pred štyrmi či piatimi rokmi písali o tom, že v Spojených štátoch štyri milióny ľudí tvrdí, že sa stali obeťami únosov mimozemských bytostí, tzv. sivých, mnohí mohli pochybovať o serióznosti a vážnosti takéhoto tvrdenia. Vážnosť tohto fenoménu však americkí psychológovia a psychiatri ako aj ďalší odborníci nepodceňujú (v USA sa uskutočnilo niekoľko kongresov na tému únosov za účasti popredných odborníkov, ktorí si spočiatku mysleli, že ide o akúsi masovú psychózu). Ani nemôžu, veď počet ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú obeťami únosu "sivých" dnes dosahuje osem miliónov a to ani pri počte obyvateľov USA nie je zanedbateľné množstvo. Podotýkam. že ide o ľudí psychicky a väčšinou i fyzicky celkom zdravých... Všetko sa začalo už v roku 1947, keď na farmu Villiama Brazela v Novom Mexiku spadli zvyšky zvláštneho lietajúceho objektu. Vojaci vtedy informovali, že na farme v blízkosti Roswellu havarovala kozmická loď. Ale armáda zakrátko informáciu zmenila. Vyhlásila, že išlo omyl a nájdené zvyšky sú časťou meteorologického balóna. Tomuto tvrdeniu však málokto uveril, pretože fragmenty zariadenia videlo priveľa ľudí.

Odvtedy však vláda a armáda USA dôsledne blokujú informácie o pozorovaní a stretnutiach s UFO. Aj napriek tomu že lietajúce objekty v tvare tanierov; cigár, diskov či trojuholníkov videlo neraz aj niekoľko stoviek pozorovateľov.Dementi oficiálnych činiteľov bolo niekedy žalostne naivné.Otázkou

je,prečo vláda Spojených štátov tak dôsledne skryté informácie o UFO. nech ide o čohokoľvek. Odpoveď dáva okrem iných aj ,americký pilot John Lear. o ktorom sme aj my už neraz písali. Tvrdí, že od incidentu v Roswelli armáda a vláda USA uzavreli s mimozemštanmi dohodu. Výmenou za prístup k superzbraniam a mimozemským technológiám sa vláda U5A zaviazala blokovať všetky informácie o UFO, dezinformovať verejnú mienku a neprekážať mimozemšťanom v genetických pokusoch na ľuďoch. Ak je to pravda, prestane nás udivovať, že "siví', lebo o nich ide, sa na území Spojených štátov správajú .,ako doma''. Pripomeňme si, že hoci lietajúce objekty možno vidieť po celom svete (vrátane Slovenska), na území Severnej Ameriky bolo zaznamenaných najviac pozorovaní a stretnutí, ako aj tzv. únosov.

Vzrastá počet Ľudí rôznych povolaní a vyznania, ktorí tvrdia, že ich UFO unieslo proti ich vôli. že ich podrobili bolestivým a nepríjemným výskumom.

Napriek spomínaným kongresom, kde sa problémom unesených zaoberajú odborníci,oficialne miesta berú všetko na Ľahkú váhu. Pritom nikde na svete nedochádza k toľkým únosom ako v USA. Preto vznikajú pomocné skupiny, kde sa takto postihnutí stretávajú, pričom im nezištne pomáhajú známi lekári. psychológovia a vedci. Podľa Johna Leara Američania draho platia za dohodu vlády s mimozemským bytosťami. Ich prítomnosť na Zemi sa vymkla spod kontroly. Vláda a prezident už nemajú čo povedať a Amerike vraj vládnu kozmiti. Robia. čo chcú a berú si, čo chcú.

0 čo im ide? O veľa. Ich komplikovaná látková premena, ktorá sa líši od ľudskej (ide o neveľké bytosti s tenkými končatinami, veľkými hlavami a obrovskými, ako smola čiernymi očami, ktoré pripomínajú oči hmyzu, bez vlasov a ochlpenia, so sivou pokožkou), potrebuje na prežitie niekoľko enzýmov ktorú obsahujú telá ľudí a zvierat. Preto, tvrdí Lear. V Spojených štátoch ročne bez stopy zmiznú desaťtisíce ľudí vrátane deti. Tisíce zvierat najmä dobytka, je skaličených. Farmári, ktorým takto dokaličili dobytok (zakaždým ide o vybratie tých istý ch orgánov, zrejme laserom), často vídavali vzďaľujúce sa čierne helikoptéry čo je podľa nich znamením, že vláda a armáda sú do veci zainteresované.. Podľa niektorých informátorov: pracujúcich pre armádu a špeciálne služby,mimozemšťania sa nastálo usídlili na určitých miestach.

Na utajených vojenských základniach USA,napríklad vo sfére Area 51,na sever od Las Vegas v Nevade,sa ich sivé telá máčajú v kadiach so zvieracími a ľudskými enzýmami,čo im umožňuje prežiť v pozemských podmienkach.Americká vláda im v tom nemôže prekážať,lebo v skutočnosti už nič nezmôže.Vedúci činitelia sú bábkami v rukách bezohľadných,hoci veľmi inteligentných sivých bytostí.Musia ich iba chrániť a pomáhať im v činnosti.Viacerí príslušníci armády priznali dezinformačnú kampaň voči tým,ktorý zverejnily informácie o spomínanej zmluve.

Výrečná je aj skutočnosť.že hoci dnes niet pochybnosti o existencii sféry 51,armáda neguje aj sám fakt jej existencie.Sféra je chránená,o čom sa presvedčili mnohí odvážlivci na vlastnej koži.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / UFO