Stiahnite si

QTVR Egypt Tour

Čo sa skrýva za týmto tajomným názvom? Virtuálna púť posvätnými miestami Egypta technológiou QTVR. Vďaka spoločnému úsiliu rôznych inštitucií i jednotlivcov je už dnes na webe prístupných množstvo odkazov. No my sme ich len a len pre Vás zoradili podľa lokalít. Neobľubujete dlhé cestovanie? Nemáte možnost pozrieť si zblízka chrámy a hrobky? Tak ste tu potom správne. Šťastnú cestu!

Virtuálna púť posvätnými miestami
10963x stiahnuté / 0 MB / 25. februára 2008

Smaragdová doska 13 : Kľúče Života a Smrti

Počúvaj, ó človeče, načúvaj múdrosti. Počúvaj Slovo, ktoré ťa naplní Životom. Počúvaj slovo, ktoré spúta temnotu.Počúvaj hlas, ktorý zaženie tmu.

Smaragdové dosky
6805x stiahnuté / 0 MB / 03. februára 2008
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 13 : Kľúče Života a Smrti

Smaragdová doska 12 : Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Počúvaj, ó človeče, slová mojej múdrosti, počúvaj hlas Thótha, Atlanťana. Zvíťazil som nad Zákonom časopriestoru. Poznanie som získal o budúcnosti času. Viem, že človek vo svojom pohybe časopriestorom vždy bude v Jednote so Všetkým.

Smaragdové dosky
5348x stiahnuté / 0 MB / 01. februára 2008
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 12 : Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Emerald Tablet 15 : Supplementary ~ Secret of Secrets

Now ye assemble, my children, waiting to hear the Secret of Secrets which shall give ye power to unfold the God-man, give ye the way to Eternal life. Plainly shall I speak of the Unveiled Mysteries. No dark sayings shall I give unto thee. Open thine ears now, my children. Hear and obey the words that I give.

Smaragdové dosky - ENG
3134x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 14 : Supplementary

List ye, O Man, to the deep hidden wisdom, lost to the world since the time of the Dwellers, lost and forgotten by men of this age.

Smaragdové dosky - ENG
2958x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 13 : The Keys of Life and Death

List ye, O man, hear ye the wisdom. Hear ye the Word that shall fill thee with Life. Hear ye the Word that shall banish the darkness. Hear ye the voice that shall banish the night.

Smaragdové dosky - ENG
1945x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 12 : The Law of Cause and Effect & The Key of Prophecy

List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.

Smaragdové dosky - ENG
2067x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 11 : The Key to Above and Below

Hear ye and list ye, O children of Khem, to the words that I give that shall bring ye to the Light. Ye know, O men, that I knew your fathers, aye, your fathers in a time long ago. Deathless have I been through all the ages, living among ye since your knowledge began. Leading ye upward to the Light of the Great Soul have I ever striven, drawing ye from out of the darkness of night.

Smaragdové dosky - ENG
1860x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 10 : The Key of Time

List ye, O man. Take of my wisdom. Learn of the deep hidden mysteries of space. Learn of the Thought that grew in the abyss, bringing Order and Harmony in space.

Smaragdové dosky - ENG
2057x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 9 : The Key of Freedom of Space

List ye, O man, hear ye my voice, teaching of Wisdom and Light in this cycle; teaching ye how to banish the darkness, teaching ye how to bring Light in thy life.

Smaragdové dosky - ENG
1819x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 8 : The Key of Mysteries

Unto thee, O man, have I given my knowledge. Unto thee have I given of Light. Hear ye now and receive my wisdom brought from space planes above and beyond.

Smaragdové dosky - ENG
2373x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 7 : The Seven Lords

Hark ye, O man, and list to my Voice. Open thy mind-space and drink of my wisdom. Dark is the pathway of Life that ye travel. Many the pitfalls that lie in thy way. Seek ye ever to gain greater wisdom. Attain and it shall be light on thy way.

Smaragdové dosky - ENG
1923x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 6 : The Key of Magic

Hark ye, O man, to the wisdom of magic. Hark to the knowledge of powers forgotten. Long, long ago in the days of the first man, warfare began between darkness and light. Men, then as now, were filled with both darkness and light; and while in some darkness held sway, in others light filled the soul.

Smaragdové dosky - ENG
2439x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 5 : The Dweller of Undal

Oft dream I of buried Atlantis, lost in the ages that have passed into night. Aeon on aeon thou existed in beauty, a shining through the darkness of night.

Smaragdové dosky - ENG
2447x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 4 : The Space Born

List ye, O man, to the voice of wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Freely I give to thee of my wisdom gathered from the time and space of this cycle; master of mysteries, Sun of the morning, Thoth the teacher of men, is of ALL.

Smaragdové dosky - ENG
1798x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 3 : The Key of Wisdom

I, Thoth, the Atlantean, give of my wisdom, give of my knowledge, give of my power. Freely I give to the children of men. Give that they, too, might have wisdom to shine through the world from the veil of the night. Wisdom is power and power is wisdom, one with each other, perfecting the whole.

Smaragdové dosky - ENG
2023x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald Tablet 2 : The Halls of Amenti

Deep in the Earth’s heart lie the Halls of Amenti, far ‘neath the islands of sunken Atlantis, Halls of the Dead and halls of the living, bathed in the fire of the infinite ALL.

Smaragdové dosky - ENG
2024x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Emerald table 1 : The History of Thoth, The Atlantean

I, Thoth, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the Halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Smaragdové dosky - ENG
2094x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Introduction to the original An Interpretation of the Emerald Tablets

In the following pages, I will reveal some of the mysteries which as yet have only been touched upon lightly either by myself or other teachers or students of truth. Man’s search for understanding of the laws which regulate his life has been unending, yet always just beyond the veil which shields the higher planes from material man’s vision the truth has existed, ready to be assimilated by those who enlarge their vision by turning inward, notoutward, in their search.

Smaragdové dosky - ENG
1734x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Preface to the original The Emerald Tablets of Thoth The Atlantean

The history of the tablets translated in the following pages is strange and beyond the belief of modern scientists. Their antiquity is stupendous, dating back some 36,000 years B.C. The writer is Thoth, an Atlantean Priest-King, who founded a colony in ancient Egypt after the sinking of the mother country. He was the builder of the Great Pyramid of Giza,erroneously attributed to Cheops. (See The Great Pyramid by Doreal.) In it he incorporated his knowledge of the ancient wisdom and also securely secreted records and instruments of ancient Atlantis.

Smaragdové dosky - ENG
4427x stiahnuté / 0 MB / 24. novembra 2007

Smaragdová deska 1 : Historie Thótha, Atlanťana

Já, Thóth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy.

Smaragdové dosky - CZ
4006x stiahnuté / 0 MB / 13. novembra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová deska 1 : Historie Thótha, Atlanťana

Smaragdová doska 11 : Kľúč k ceste Nahor a Nadol

Čujte a počúvajte, ó deti Khému, slová, ktoré som zanechal, ktoré vás privedú k Svetlu. Vedzte, ó ľudia, že som poznal vašich otcov, áno, vašich otcov v čase dávno minulom. Nesmrteľný som bol cez všetky veky, žijúci medzi vami, odkedy začala vaša múdrosť. Viesť vás hore k Svetlu Veľkej Duše, vždy som sa snažil, priťahujúc vás z temnoty noci.

Smaragdové dosky
3865x stiahnuté / 0 MB / 07. novembra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 11 : Kľúč k ceste Nahor a Nadol

Smaragdová doska 10 : Kľúč Času

Počúvaj, ó človeče. Vezmi si z mojej múdrosti. Dozveď sa o hlboko ukrytých mystériách vesmíru. Dozveď sa o Myšlienke, ktorá rástla v hlbine, prinášajúc do vesmíru Poriadok a Harmóniu.

Smaragdové dosky
3864x stiahnuté / 0 MB / 02. novembra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 10 : Kľúč Času

Smaragdová doska 9 : Kľúč k Slobode Vesmíru

Načúvaj, ó človeče, počúvaj môj hlas, ktorý učí Múdrosti a Svetlu v tomto cykle; učí ťa, ako sa zbaviť temnoty, učí, ako priniesť Svetlo do tvojho života.

Smaragdové dosky
4009x stiahnuté / 0 MB / 24. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 9 : Kľúč k Slobode Vesmíru

Smaragdová doska 8 : Kľúč Mystérií

Tebe, Ó človeče, dal som svoje vedomosti. Tebe dal som Svetlo. Počúvaj teraz a získaj múdrosť prinesenú z vesmírnych úrovní zhora a nad.

Smaragdové dosky
3781x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 8 : Kľúč Mystérií

Smaragdová doska 7 : Sedem Pánov

Počúvaj, Ó človeče, a načúvaj môjmu hlasu. Otvor svoj priestor mysle a pi z mojej múdrosti. Temná je cesta Života, ktorou cestuješ. Mnoho je jám, ktoré ti ležia v ceste. Vždy sa snaž dosiahnuť väčšiu múdrosť. Dospej k tomu a bude to svetlom na tvojej Ceste.

Smaragdové dosky
3700x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 7 : Sedem Pánov

Smaragdová doska 6 : Kľúč Mágie

Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka, začala vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia, vtedy ako teraz, boli naplnení obomi, temnotou a svetlom; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.

Smaragdové dosky
3839x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 6 : Kľúč Mágie

Smaragdová doska 5 : Obyvateľ Undalu

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z eónu na eón si ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.

Smaragdové dosky
3550x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 5 : Obyvateľ Undalu

Smaragdová doska 4 : Zrodenie Vesmíru

Načúvaj, Ó človeče, hlasu múdrosti, načúvaj hlasu Thótha, Atlanťana. Voľne dnes dávam ti svoju múdrosť, z času a priestoru tohoto cyklu; majster mystérií, Slnko rána, Thóth učiteľ ľudí, je zo VŠETKÉHO.

Smaragdové dosky
3907x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 4 : Zrodenie Vesmíru

Smaragdová doska 3 : Kľúč k Múdrosti

Ja, Thóth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej odovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou. Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.

Smaragdové dosky
4194x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 3 : Kľúč k Múdrosti

Smaragdová doska 2 : Siene Amenti

Hlboko v srdci Zeme ležia Siene Amenti, ďaleko pod ostrovmi potopenej Atlantídy, Siení Mŕtvych a siení života, kúpajúce sa v ohni nekonečného bytia.

Smaragdové dosky
4249x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 2 : Siene Amenti

Smaragdová doska 1 : História Thótha, Atlanťana

Ja, Thóth, Atlanťan, majster mystérií, strážca záznamov, mocný kráľ, mág, žijúci z generácie na generáciu, chystám sa vložiť do Siení Amenti, ustanovené ako pomoc tým, ktorí prídu potom, tieto záznamy múdrosti Veľkej Atlantídy.

Smaragdové dosky
4234x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Smaragdová doska 1 : História Thótha, Atlanťana

Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thótha Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a je na neuverenie pre moderných vedcov. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36.000 rokov pred Kristom. Písal ich Thóth, atlantský Kňaz-Kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej Pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi (viď Veľká Pyramída od Doreala). Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Smaragdové dosky
4286x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thótha Atlanťana

Úvod k originálu - Výklad Smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.

Smaragdové dosky
4194x stiahnuté / 0 MB / 11. októbra 2007
Súbor je príloha k článku Úvod k originálu Výklad Smaragdových dosiek

Ivo, Vojtech, Rišo, Palo

Pálenka, bitka, detský domov, drogy - Boh.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
7628x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Tri dni by sa mohol rozprávať

... Že Boh je láska. Obeťou a odpustením. Stav sa so mnou, že nemáš taký hriech, ktorý by Ti ho Pán Boh nemohol odpustiť. Stav sa tu so mnou, a prehráš. Čím si väčší hriešník, tým viac Ťa boh miluje. Buďte vždy milosrdní, a nebudete sa nikdy mýliť

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
8500x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Vertical limit

Načo istiť? Prilbu som dal dievčaťu, sedačku tiež, však ja nemôžem spadnúť. Pýcha predchádza pád. A v lavíne som šiel dolu ...

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
7151x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Nebo

Bude tam plno takých, o ktorých by sme to nepovedali, nebudú tam Tí, o ktorých by sme povedali, ale najväčšie prekvapenie bude, keď tam budeme my samii.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
7975x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

To hlavné nevidno

Taký silný a taký mocný a stačila jedna žena ... Nie preto bol veľký, že zabil medveďa, leva, Goliáša, ale preto, že keď zhrešil, v pokore uznal.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
8150x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Splnené sny

Stlačil mi silno ruku a vraví: "Dobrý si bol". Stlačenie ruky od trenéra je viac ako dve zlaté medaily. Pán Boh nepozerá na to, či vyhrávaš, či prehrávaš, ale či zápasiš. Nech Ťa nájde ako bojovníka, nesmieš sa vzdať.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
7576x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Kalich cností

Bez lásky zomrieš na púšti života, hoc by si mal ten najkrajší kalich ...

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
7506x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Cesta nádeje

Ak máš pokoru, matku všetkých cností, môžeš začať odznova. Tá Ti porodí všetky ostatné cnosti.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
6918x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Desatoro v tatrovke

"Chlape, keď mu ty neodpustíš, kto mu dá ešte zmysel života? Tvoj otec možno si to nezaslúši, ale tvoj otec to potrebuje."

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
8986x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Len dve cesty sú v živote

Pán Boh stvoril všetkých ľudí a ja hovorím, aj ženy. A zrazu ukázal prstom na jedno z tých dievčat a hovorí: "Budeš Matka Božia!" A šla aby slúžila a nie aby slúžili jej. To je cesta pokory. Cesta pýchy je naopak cesta zotročovania.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
8818x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Vieš, akú ty máš cenu?

Ty, keby som Ťa chcel kúpiť, nedá sa. Keby som všetko predal, celý svet a chcel by som Ťa kúpiť, nedá sa ...

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
10937x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Uvidíte, že príde

Mal som 30 rokov, keď som vstúpil do seminára. Predtým som bol 99% vonku, karate, horolezectvo, kone a puška, teraz som 99% dnu. Šok.

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
9635x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Jašter

"Počúvaj, nevieš kde je tu fara?" "Tu za nami ...." "To je fara?! A farár nevieš kde je?" "Ja som farár." "Ty si farár?!" "Viem, že nevyzerám, ale som." "A kde ideš?" "Do kostola." "Do kostola?!" "To sa čuduješ, keď farár ide do kostola?" "Môžem ísť s tebou?"

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
11504x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007

Chlapci vedia...

Som farárom v Žakovciach, 14km od Popradu. Sme tam partia asi 60 chlapcov bezdomovcov, asi 20 dievčat - matky s deťmi a telesne postihnutými, spolu 130 ľudí. Keby som rozprával dlho, tak stačí keď poviete: "Dosť farár". Chlapci u nás už vedia, že keď kážem a je to už dlhé, tak oni ma potom prerušia ...

Nezvyčajný farár Marián Kuffa a jeho svedectvo
14448x stiahnuté / 0 MB / 26. septembra 2007