Tajné bratstvá minulosti

Všetko tu už raz bolo..

Aj vy ste presvedčení, že kedysi dávno sa ľudia kontaktovali s bytosťami z iných planét, ktoré nazývali ,,bohmi"? Nepochybujete o tom, že posvätné knihy Indov, hovoriace o ,, hviezdnych vojnách" medzi bohmi a iných udalostí, opisujú skutočnosť? Ak áno, nemusíte sa považovať za fantastov, pretože súčasný výskum a mnohí amatérski bádatelia prinášajú čoraz viac dôkazov na podporu tohto presvedčenia.

Psychologička a hypnoterapeutka doktorka Ruth Hoverová pri ceste do Egypta sfotografovala v chráme Abydos povrch steny pokrytý hieroglyfmi. Časť z nej odpadla a pod ňou sa nachádzala staršia vrstva. Boli na nej viditeľné obrázky starodávnych lietajúcich strojov, neuveriteľne pripomínajúce dnešné lietadlá a stíhačky. Podobné modely sa našli aj v Južnej Amerike; tvarom pripomínali stíhačky typu ,,delta".
Starodávne indické Védy opisujú veľa takýchto lietajúcich lodí -- vimán -- s dvoma a viac motormi, napríklad ,,sloniu vimanu" s veľkým počtom motorov a veľa iných typov. Žiaľ, vimany tak ako iné vynálezy, boli nakoniec použité na vojenské ciele. Ako uvádzajú staroindické texty, Atlanťania použili svoje lietajúce lode, nazývané vailixy, na dobytie sveta. Vailixy, takmer identické s vimanmi, mali tvar cigár a mohli sa pohybovať vo vode, vo vzduchu i v kozmickom priestore. Iné stroje mali tvar taniera a, tak ako vimany, sa mohli pohybovať vo vode.

Tajné bratstvá

Neraz sme už spomínali vojny medzi bohmi, ktoré nakoniec viedli ku kataklizme, po ktorej zanikla Atlantída a Ramova ríša zmizla zo zemského povrchu po použití atómovej zbrane. Svet sa vrátil do doby kamennej a začala sa rodiť súčasná história. Zdá sa však, že napriek kataklizme neboli zničené všetky vimany z Ramovej ríše a vailixy z Atlantídy. Boli postavené tak, aby mohli slúžiť tisícky rokov, ako uvádza Deväť neznámych mudrcov Ašóku (indický kráľ Ašóka založil Tajné združenie deviatich neznámych ľudí, veľkých indických učencov, ktorí mali skatalogizovať všetky oblasti poznania. Ich prácu Ašóka tajil, pretože sa obával, že poznanie sa zneužije na zlé ciele; Napísali deväť kníh. Jedna z nich sa volá Tajomstvo gravitácie(!) -- pravdepodobne ešte stále ešte existuje -- a rukopis z Lhasy.
To, že tajné bratstvá sústreďujúce výnimočných ľudí mohli uchovávať tieto neobyčajné poznatky, by nemali nikoho prekvapiť. Mnohé známe historické postavy, ako Konfucius, Achnaton, Mojžiš, Quetzalcoatl, a veľa iných aj v historicky bližších časoch boli členmi týchto spoločenstiev. Keď sa napríklad Alexander Veľký chystal dobyť Indiu, jeho kronikári zaznamenali, že na určitom mieste ich napadli ,,ohnivé lietajúce taniere", ktoré zaútočili na armádu a vystrašili jazdu. Tieto lietajúce taniere však proti Alexandrovej armáde nepoužili silu a ten nakoniec vkročil do Indie.
Mnohí bádatelia sú presvedčení, že tieto ,,bratstvá" držia svoje vimany a vailixy v tajných jaskyniach Tibetu alebo na akomsi inom mieste strednej Ázie. Je zaujímavé, že púšť Lop Nor, ležiaca v západnej časti Číny, je už dlhší čas miestom oživenej aktivity UFO. Možno tam, v podzemných základniach podobných tým, aké vybudovali Američania, Briti a Sovieti v posledných desaťročiach na celom svete, sú aj tieto tajné lietajúce stroje.

Čo uchovali palmové listy

Už neraz sme písali aj o palmovej knižnici v indickom Bangalore. Skupina vysokovzdelaných indických výskumníkov sa venovala zbieraniu a prekladaniu týchto starodávnych textov, napísaných na palmových listoch. Subramanyam Iyer jeden z bádateľov dlhé roky rozšifrováva zbierku starých palmových listov, ktoré sa našli v jednej dedinke v štáte Karnataka v južnej Indii. Pred niekoľkými rokmi našiel staré texty opisujúce rôzne zlúčeniny, dnešnej vede neznáme, používané na stavbu vimán, o ktorých sa hovorí vo Védach. Bádateľ poslal tieto texty rôznym odborníkom, ktorí zistili, že ide o neznáme zlúčeniny kovov s veľmi sľubnými vlastnosťami. Môžu nájsť použitie v súčasnej vede a technike, najmä v letectve, kozmickom priemysle a v armáde. Ďalší výskum ukázal, že opisy vychádzajú z bohatej ústnej tradície, starej tisícročia, kým ich nakoniec nezapísali na palmové listy.

Neuveriteľné zlúčeniny

Tieto zlúčeniny sa skúmajú nielen v Indii, ale aj v San José v Kalifornii. Napríklad zlúčenina olova tamogarbha loha absorbuje 85 percent svetla, generovaného rubínovým laserom.
Zlúčenina medi, olova, zinku pancha loha má obrovskú plasticitu a neobyčajnú odolnosť voči korózii v slanej vode, vlastnosť, ktorá sa nenašla v žiadnej zlúčenine obsahujúcej meď a ktorá môže nájsť využitie pri stavbe plášťov lodí.
Aaara tamra, ďalšia zlúčenina s antikoróznymi vlastnosťami, je veľmi krehká a lámavá.
Chapala grahaka je vysokokvalitným keramickým materiálom a pri neveľkých modifikáciách receptúry sa mení na sklo vysokej kvality, odolné voči kyselinám a zásadám.
Celkove je tam opísaných 14 receptúr, vrátane receptúry na sklo schopné neutralizovať osvetlenie. V textoch sú aj opisy baní a druhy minerálov, ktoré možno získať v rôznych hĺbkach, ako aj opis ich dobýjania a čistenia. Všetko svedčí o tom, že starodávni indickí mudrci mali neobyčajne rozvinuté poznanie z oblasti technológie, na ktorú sa časom zabudlo.
C. S. R. Prabhu spolu s kolegami plánuje teraz založiť výskumný ústav na vytváranie rôznych zlúčenín. Plánuje aj rozšifrovanie textov z palmových listov, opisujúcich život na iných planétach, rôzne druhy svetla, tepla a farieb, elektromagnetické polia, konštrukciu strojov schopných priťahovať slnečné lúče a meniť ich na energiu, ako aj konštrukciu kozmických lodí. Z toho vyplýva, že všetky súčasné výdobytky vedy a techniky boli už kedysi známe.
Spomínané poznanie bolo zapísané. Na nás záleží, či ho nájdeme a prestaneme arogantne tvrdiť, že žiadna iná civilizácia nedospela na našu súčasnú úroveň. Možno tam dospela práve preto, že stála na pleciach obrov, ktorí zanechali zvyšky svojho poznania v legendách, mýtoch a náboženských spisoch všetkých národov. Legenda o Atlantíde, ktorá podľa starých filozofov dosiahla neuveriteľnú úroveň, sa z tohto pohľadu stáva čímsi viac ako len legendou...Článok je v sekcií - Spoločnosť, Krajiny a Národy / Nezaradené