« Úvod do štúdia hermetizmu 11QTVR Egypt Tour »

Rekapitulácia - klinická smrť ega

Jeden zo široko diskutovaných javov vyskytujúcich sa pri zomieraní je "premietnutie" si priebehu celého života vo vedomí zomierajúceho. Nakoľko je tento jav súčasťou skutočného procesu odohrávajúceho sa pri dokonanej smrti vedecky dokázať nevieme. Určite sa však vyskytuje ako súčasť stavov blízkych smrti. Prinášajú o tom mnohé svedectvá ľudia ktorým sa podarilo vrátiť zo stavu takzvanej klinickej smrti. Premietnutie priebehu vlastného života až po súčasný okamžik uvádza človek ktorý si na "premietanie" po prebratí dokáže spomenúť ako mimoriadne silný zážitok. Do detailov vidí vlastné konanie a jeho dôsledky na okolie, psychiku ľudí a vývoj vlastného života. Je to akási forma súdu spojená s hlbokým porozumením. Tí čo to prežili, často hovoria o výraznom zvýšení kvality osobného života založenom na poznaní vzorcov správania a zákonitostí.

Keď môže byť premietanie priebehu života silným impulzom na jeho reálnu pozitívnu zmenu, automaticky sa vynoruje otázka: "Musím podstúpiť klinickú smrť na to aby som získal prístup k zlepšeniu kvality života?" Odpoveďou je: "Nemusím!" Spôsob ako dosiahnuť hlboké účinky osobnej premeny popisuje v svojich knihách Carlos Castaneda. Podľa neho a niektorých ďaľších autorov je to technika ktorú vyvinuli a praktikovali toltécki mágovia. V tomto prípade ide o vedomé, riadené a cielené zopakovanie si životných dejov počas normálneho života. Technika má názov rekapitulácia. Absolvovať rekapituláciu môže každý vážny záujemca, a pritom nemusí vyvolávať stav ohrozenia života.

Podstata a technika rekapitulácie

Rekapitulácia je metóda zbierania osobnej energie roztrúsenej po svete. Zbieranie energie má umožniť vytvoriť si jej zásobu tak, aby bola dostupná na použitie pre iné veci. Nazbieraná energia umožní vidieť vlastný osud ako jednu z variánt reality, ako púhy spôsob viazania energie. Následkom rekapitulovania je úplna zmena života. Je to základný kameň umenia slobody.

Najskôr si vypracujte zoznam ľudí ktorých ste v živote stretli, od najútlejšieho veku po súčasnosť. Ide o všetkých ľudí s ktorými ste čo len hovorili alebo nejakým spôsobom mali dočinenia. To samo o sebe vyžaduje intenzívnu koncentráciu. Už iba príprava takéhoto zoznamu oslabuje energetické väzby a učí vás udržiavať pozornosť na niečom zvláštnom. Keď ste si vypracovali svoj zoznam nájdite si skryté uzavreté miesto, ktoré vyvoláva tlak na vaše energetické telo. Najlepčie poslúži drevená skriňa, malá špajza alebo niečo podobné. Podľa pôvodnej techniky si na to adepti vyrábali drevenú debnu, prípadne si vyhĺbili v zemi jamu a absolvovali svoje "sedenia" v nej. Posaďte sa pohodlne a začnite s prvou osobou na zozname. Pracujte od súčasného okamžiku smerom do minulosti. Preberajte si postupne všetky situácie v ktorých ste sa stretli s touto osobou. Predstavujte si v situácii jej jednotlivé drobné udalosti. Udalosti je možné vidieť ako sled činností. V udalostiach alebo činnostiach dochádzalo k energetickej výmene. Predstavujte si seba ako ste reagovali a predstavte si všetky svoje energetické manévre. Vnímajte svoj záujem, svoj hnev, prekvapenie, smútok, depresiu, nátlak na druhého človeka, zúrenie, presviedčanie. Vnímajte reakcie druhej strany. Sledujte zmeny energie, pociťovaného napätia, predstavujte si to v náväznosti na konkrétnu interakciu s preberaným človekom. V komunikácii a v stretnutí s ľuďmi dochádza k postupnému vývoju. Impulzy vedúce k zmenám sú energetické. Podstata je registrovať a vyvolať v sebe tieto zmeny - pocity odznova. Všetci si vytvárame svoju realitu energeticky.

Pomocou rekapitulácie zbierate energiu z minulosti, ktorú ste zanechali v svojej osobnej histórii a ktorá visí za vami ako čiastočky v chvoste kométy. Rovnako ako kométa takto strácate postupne svoju silu, čím viac za sebou zanechávate, tým skôr sa vaša voľná energia minie. Na zbieranie energie nieje potrebné fyzicky navštíviť miesta kde sa udalosti odohrali. Všetky "návštevy" vykonávate vnútorne. Rozmotávanie pút zapamätanej minulosti spočíva v spôsobe dýchania. Otočte hlavu nad pravé rameno a pri pohybe z prava do ľava nad ľavé rameno. Počas otáčky sa nadychujte. Potom pomaly otáčajte hlavu naspäť a vydychujte. Potom presuňte hlavu naspäť do normálnej pozície. Počas nádychu zo situácie prijímate energiu ktorú ste v nej zanechali, počas výdychu posielate naspäť všetku energiu s ktorou už nechcete mať nič do činenia. Nemusíte mať nijaký zvláštny pocit pri úplne každej predstave, ba dokonca, nemusíte nič zvláštne cítiť vôbec. Napriek tomu dýchajte zhlboka a predstavujte si svetelné lúče ktoré sa k vám vracajú alebo ich posielate preč s každým dychom. V takomto hlbokom dýchaní pokračujte dovtedy, kým sa scéna ktorú si predstavujete úplne nevyprázdni, nezošedne a nevybledne, lebo už v nej nieje žiadne napätie.

Aký efekt má metóda na jej praktikantov?

Zistíte že príslušenstvo k rôznym spoločenstvám sa oslabí, a tieto už nebudú mať na vás taký vplyv ako doteraz. Zníži sa vaša závislosť na priateľoch či rodine. Naďalej s nimi môžete komunikovať, ale už nieste na nich napojený, pretože ste sa zbavili vzájomnej energetickej závislosti. Dôkladná rekapitulácia trvá dlhý čas. A ak ju povediete úspešne, budete ju opakovať. Energiu budete získavať po akýchsi vrstvách. Keď si znovuvytvárate scénu, začnite z vašimi milostnými vzťahmi. Predstavte si steny, nábytok, prostredie a potom dialóg. Potom sa sústreďte na osobu a nakoniec na pocit. Čo presne ste cítili? Pozerajte! Nadychujte energiu čo ste vydali, vrátte čo vám nepatrí.
Toto ale nieje psychoanalýza. Vy neanalyzujete, nerozmýšľate nad obsahom a významom situácie. Vy sledujete, zaznamenávate zmeny a jednáte. Hľadáte jemný detail, budujete svoj zámer. Je to manéver, magický akt, stáročia stará technika obnovy energie a osobného oslobodenia. V svojom zozname pokračujte, kým sa nakoniec nedostanete k mame a otcovi. Tam narazíte na najšokujúcejšie zistenia. Odhalíte vzorce správania z ktorých sa vám dvihne žalúdok. Kto podporoval vašu vyšinutosť? Kto nastavoval program? Môžete dospieť až do vnútorného ticha - už vás nebudú viazať vnútorné sľuby. Zastavíte krvácanie. Ego zatrnie. Prestane byť niečim. JA ktoré hovorí: som úprimný človek, dobrý manžel, syn svojho otca, priateľský, trochu slaboch, nesmelý k ženám...prestáva existovať. Ja je iba tento popis. Keď si uvedomíte, že ste energia, svetelná bytosť neobmedzená kultúrou a prostredím, už vás nič čomu ste doteraz verili nemusí obmedzovať. Nebudete musieť naďalej jednať podľa zabehnutých rutín, ktoré sú iba vyjadrením nášho návyku na "zjednodušujúci" popis seba s názvom Ego. Ako to vyzerá prakticky? Ak ste sa v nejakej situácii "museli" pohádať zo svojim šéfom, pozbieraním energie a porozumením vzorcu dokážete zareagovať inak. Dokonca môžete nájsť dostatok sily zo zamestnania odísť alebo sa presadiť, ale naozaj k veci.

Napriek oslobodeniu sa od zväzujúcich vzorcov stále ešte platia funkčné pravidlá. Presné vykonávanie rekapitulácie nespočíva v mŕtvom postupe. Najdôležitejší je zámer a jeho intenzita. Jednajte pred sebou čestne - nevychvaľujte sa tým čo robíte, nesúťažte s nikým, tým len podporujete svoju sebadôležitosť a budujete si Ego. Buďte disciplinovaný v svojom postupe. Nepreskakujte vo vypracovanom zozname, iba ak by to bolo súčasťou vašeho zámeru. Najlepšie je postupovať od súčasnosti do minulosti. Dýchajte, dodržanie smeru točenia hlavy nieje podstatné. Podstatné je prijímať a vracať energiu späť. Neočakávajte zvláštne pocity s postupom rekapitulácie, nepracujete na svojich pocitoch ale energetickom tele. Zmeny spozorujete hlavne v maličkostiach, ktoré vás prestanú vyrušovať tak ako kedysi...

Ale ako povedal Lao´C: "Mudrc sa nepotýka s veľkými problémami, pretože ich rieši kým sú malé."


Autor článku - Jaro Dunaj
Publikoval - Axis
Článok je v sekcií - Spiritualita a Náboženstvá / Spiritualita
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený