« Geomantia - umenie čítať dušu Ufo, Ifo a hlavní ruská tajná zbraň »

Smaragdová doska 3 : Kľúč k Múdrosti

Ja, Thóth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej odovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou. Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.

Nebuď pyšný, ó človeče, na svoju múdrosť. Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym. Pokiaľ niekto príde k tebe plný poznania, načúvaj mu a dbaj ho, lebo múdrosť je všetkým.

Nebuď ticho, keď zlo je hovorené ako Pravda, ako že slnko svieti nad všetkým.
    
Ten, kto prekročí Zákon, bude potrestaný, lebo iba skrze Zákon prichádza sloboda ľudí.

Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.

Aj keď získaš bohatstvo, nasleduj svoje srdce, lebo nič z toho nebude ti platné, pokiaľ tvoje srdce bude unavené. Umenšuj seba, nie však čas, kedy nasleduješ srdce. To je protivenie sa duši.

Tí, ktorí sú sprevádzaní, nezídu zo správnej cesty, ale tí, ktorí sú zblúdení, nemôžu nájsť cestu priamu. Ak ideš medzi ľudí, vytváraj si Lásku, začiatok a koniec srdca.

Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať. Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu.

Neopakuj   márnivú  reč, ani ju nepočúvaj, pretože to je vyjadrenie jedného v nerovnováhe. Nehovor viac o tom, aby on mohol pred tebou poznať múdrosť.

Ticho je ohromným prospechom. Z hojnosti rečí nijaký úžitok.

Nevyvyšuj svoje srdce nad deti ľudí, aby nebolo do prachu hodené.

Ak si veľký medzi ľuďmi, buď vážený pre poznanie a jemnosť.

Ak budeš skúmať povahu priateľa, nepýtaj sa jeho druha, ale stráv s ním nejaký čas sám. Debatuj s ním, skrze slová a správanie otestuj mu srdce.

Ten, kto vstúpi do studnice, zas musí vystúpiť a veci, ktoré sú tvoje, musia byť zdieľané s priateľom.

Poznanie je bláznom považované za nevzdelanosť a veci prínosné sú pre neho škodlivé. Žije v smrti. Preto je to jeho pokrm.

Mudrc nechá svoje srdce pretekať, avšak tiché sú jeho ústa.
 
Ó človeče, prikloň sa k hlasu múdrosti; prikloň sa k hlasu svetla. V Kozme sú Mystériá, ktorých odhalenie naplní svet ich svetlom. Dovoľ tomu, kto bol vyslobodený z pút temnoty, najskôr uhádnuť hmotné z nehmotného, oheň zo zeme; pretože ty vieš, že tak ako zem zostúpi k zemi, tak aj oheň vystupuje k ohňu a spája sa s ohňom. Ten, kto pozná oheň, ktorý je vnútri jeho samého, vystupovať bude k večnému ohňu a žiť v ňom večne.

Oheň, vnútorný oheň, je najmocnejšou zo všetkých síl, preto premáha všetky veci a preniká ku všetkým veciam Zeme.

Človek sa podporuje sám len na tom, čo odoláva. Takže Zem musí odolávať človeku, inak by neexistoval.

Nevidia všetky oči rovnako, jednému sa javí objekt v jednej forme a farbe, iným očiam v inej. A takisto večný oheň, mení farbu od jednej k druhej, nikdy nie je deň za dňom taký istý.

Takto hovorím ja, Thóth, z mojej múdrosti, pre človeka je oheň jasne planúci tmou; nikdy neuhasne v závoji temnoty, nikdy neuhasne v závoji tmy.

Počúvaj, Ó človeče, a prikloň sa k múdrosti: kde meno a forma skončí? Jedine vo vedomí, neviditeľnom, v nekonečnej sile žiarivosti jasu. Formy, ktoré vytvárate, zjasňujúc svoje videnie, sú skutočné účinky, ktoré nasledujú tvoju príčinu.

Človek  je  hviezdou  viazanou  na  telo, až nakoniec, uvoľnený je cez svoj spor. Iba zápasením a drinou do krajnosti, hviezda vnútri teba vykvitne v novom živote. Ten, kto pozná začiatok všetkých vecí, slobodná je jeho hviezda od oblastí tmy.

Pamätaj, Ó človeče, že všetko, čo  existuje,  je  iba  inou  formou  toho, čo  nie  je. Všetko, čo má bytie, prechádza ešte do iného bytia a ty sám nie si výnimkou.

Maj  na  zreteli  Zákon,  pre  všetko  je  Zákon.  Nehľadaj  to, čo nie je zo Zákona, pretože také existuje iba v ilúziách zmyslov.

Múdrosť prichádza ku všetkým svojim deťom, rovnako ako oni prichádzajú do múdrosti.

Po celé veky, svetlo bolo ukryté. Zobuď sa, Ó človeče, a buď múdry.

Hlboko v mystériách života som cestoval, hľadajúc a skúmajúc to, čo je skryté. Čuj, Ó človeče, a buď múdry.

Hlboko pod zemskou kôrou, v Sieňach Amenti, videl som mystériá, ktoré sú človeku skryté.

Často som prechádzal hlbokým skrytým priechodom, videl to Svetlo, ktoré je Životom medzi ľuďmi. Niekde tam, kde kvetiny Života večne žijú, skúmal som srdcia a tajomstvá človeka. Zistil som však, že človek žije v temnote, svetlo veľkého ohňa skryté vnútri.

Pred Pánmi ukrytých Amenti naučil som sa múdrosti, ktorú dávam človeku. Majstrami sú ohromnej Tajnej múdrosti, prinesenej z budúcnosti konca nekonečna. Siedmi sú oni, Páni Amenti, najvyšší vládcovia Detí Rána, Slnká Cyklov, Majstri Múdrosti. Nie sú sformovaní ako deti človeka? Trojka, Štvorka, Päťka a Šestka, Sedmička, Osmička, Deviatka sú tituly Majstrov ľudí.

Z ďalekej budúcnosti, bez formy a predsa tvoriaci, prišli ako učitelia detí človeka. Navždy sú oni živí, ešte nie v žití, nepútaní životom a ešte slobodní od smrti. Vládnu oni navždy svojou nekonečnou múdrosťou, pútaní a predsa nespútaní s temnými Sieňami Smrti. Život oni majú v sebe, ktorý dosiaľ nie je životom, slobodní od všetkého sú VŠETKÉMU Pánmi.

Od nich prišiel Logos, nástroj moci nad všetkým. Šíra je ich tvár, ešte skrytá v drobnosti, formovaní formujúc, známi neznámi.

Trojka drží kľúč skrytej mágie, tvorcom on je Siení Mŕtvych; posielajúc vpred moc, v rubáši temnoty, zväzujúc duše detí ľudí; posielajúc temnotu; zväzujúc silu duše; riadi negatíva detí ľudí.

Štvorka je ten, ktorý moc uvoľňuje. Pánom je on Života detí ľudí.

Svetlo je jeho telo, plameň jeho tvár; vysloboditeľ duší detí ľudí.

Päťka je majster, Pán všetkej mágie - Kľúč k Slovu, ktoré znie medzi ľuďmi.

Šestka je Pán Svetla, skrytá cesta, časť duší detí ľudí.

Sedmička je ten, kto je Pánom nesmiernosti, majster Vesmíru a kľúča Časov.

Osmička je ten, kto prikazuje pokrok; váži a zvažuje cestu ľudí.

Deviatka je otec nesmiernej tváre, vytvára a mení z toho, čo je beztvaré.
 
Medituj na symboloch, ktoré Ti dávam. To sú tie kľúče, i keď ľuďom ukryté.

Mier vždy hore, Ó Duša rána. Obracaj svoje myšlienky hore k Svetlu a Životu. Nájdi v kľúčoch čísel, čo ti prinášam, svetlo na ceste od života k životu.

Hľadaj s múdrosťou. Obráť svoje myšlienky dovnútra. Neuzavieraj svoju myseľ pred Kvetom Svetla.

Umiestni vo svojom tele obraz myšlienkou stvorený. Mysli na čísla, ktoré vedú ťa k Životu.

Jasná je cesta tomu, kto má múdrosť. Otvorte bránu ku Kráľovstvu Svetla.

Vylej svoj plameň, ako Slnko rána. Vylúč temnotu a ži v dni.

Pozri na seba, Ó človeče! Ako na časť tvojho bytia, Siedmi, ktorí sú, ale nie tak, ako sa zdajú. Otvoril som, Ó človeče! Mám svoju múdrosť. Nasleduj cestu smerom, ktorým som viedol.

Majstri Múdrosti,
Slnko Rána
Svetla a Života deťom ľudí.
Stiahnúť článok Smaragdová doska 3 : Kľúč k Múdrosti ako PDF


Autor článku - Thóth Atlanťan
Preklad - Ptah
Korektúry - PH
Publikoval - Ptah
Zdroj článku - Cez okno
Článok je v sekcií - Egypt / Smaragdové dosky
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený