Historie Thótha Atlantského

Tabuľka smaragdových dosiek - dodatok:

Ulehne do kamenného sarkofágu v mé komoře a
já mu odhalím velká tajemství.
Brzy bude zaveden na místo setkání se mnou,
setkám se s ním dokonce i v temnotách Země,
Já, Pán Moudrosti, se s ním setkám, podržím ho a setrvám vždy s ním.

Vystavěl jsem Velkou pyramidu,
podle vzoru pyramidy zemské síly,
hořící věčně, aby také ona,
směla setrvat po celé věky.

Do té jsem vestavěl svou znalost "magické vědy",
abych zde mohl být až se znovu vrátím z Amenti,
a zatímco já spím v Síních Amenti,
má Duše se svobodně potuluje a inkarnuje,
do podoby muže v této formě či jiné. (Hermes, trojrozený.)

Jsem pozemským vyslancem Přebývajícího,
plním jeho rozkazy, takže mnoho může být pozvednuto.

Nyní se navracím do síní Amenti,
zanechávaje za sebou jisté vědění.
Chraňte a udržujte odkaz Přebývajícího:
Pozvedněte někdy své oči nahoru vstříc světlu.

Jistě časem splynete s Pánem,
jistě právem budete v jednotě s Pánem,
jistě právem budete v jednotě se VŠÍM.

Nyní vás opouštím.
Má přikázání znáte,
zachovejte je a buďte jimi,
a já pak budu s vámi,
budu vám pomáhat a provázet vás do Světla.

Nyní se přede mnou otvírá portál.
Sestupuji dolů v temnotách noci.Článok je v sekcií - Egypt / Smaragdové dosky