Apocalypto - najpôsobivejší film všetkých čias

Film "Apocalypto", ktorý nakrútil Mel Gibson, je najpôsobivejším filmom všetkých čias. Je plný pozitívnych odkazov a je to najuhladenejšie, najobraznejšie a najpôsobivejšie varovanie ohľadom neobmedzenej moci a zneužívania vlády, aké kedy svet filmu videl. (Trailer k filmu nájdete tu...)

Príbeh sa týka aztéckych bojových armád, ktoré vysielajú napadať susedné kmene a privádzať späť zajatcov, ktorých potom používajú pri rituáloch ako ľudské obete. Odohráva sa v Centrálnej Amerike tesne pred kontaktom so Španielmi a je to obraz úpadku mayskej civilizácie.

Gibson tu opäť stavia proti sebe tyranskú moc štátu, nezákonné bandy a rodinu, čo sme mali možnosť sledovať aj vo filme "Vlastenec" a "Statočné srdce", ale vo filme Apocalypto je ten odkaz oveľa mocnejší. Ako takmer v každom prípade v dejinách, štát je vždy brutálny, vražedný, opresívny a odhodlaný zotročovať tých, ktorým jedine môžete veriť: vašu rodinu, vašich bratov, váš kmeň. Film detailne zobrazuje hrôzy neskrotnej vlády, akým spôsobom získavajú moc tyrani a tlačí na nerv moci a zneužívania v snahe panovať nad obyvateľstvom a terorizovať ho. Toto je v ľudských dejinách normou.

Apocalypto podčiarkuje proces, akým spôsobom vyberajú obete na rituálne vraždenie a mučenie spomedzi popredných bojovníkov nepriateľského kmeňa - vždy tých najvyšších, najodolnejších, najbojovnejších. Takto sa chcú čo najdychtivejšie zapáčiť bohom a práve to je dôvod, že pre obyvateľstvo tejto oblasti je dnes typická nízka postava.

Rituálne obetovanie ľudí bolo vždy črtou historických diktatúr. Praktizovalo sa v Nemecku, v Grécku, v Ázii a všade inde na planéte. Mayovia to pokladali za normálne fungovanie spoločnosti a každého, komu by sa to nepáčilo, by pokladali za šialeného. Rovnako ako sa dnes normalizuje prax policajného štátu, ktorý sleduje svojich občanov, mučenie a iné formy zneužívania moci zo strany štátu.

Výrečným momentom filmu je fakt, že elitné spolky v priebehu dejín zneužívajú tajné poznanie a vedia o rôznych astronomických udalostiach ako sú zatmenia slnka a mesiaca už vopred a tie potom zneužívajú na vybičovanie presvedčenia u populácie, že majú tajomnú božskú moc. Hovoria obyvateľstvu, že slnko alebo mesiac sa už nevráti, ak sa im absolútne nepodriadia. V tomto možno načrtnúť paralely aj s modenou dobou; i teraz je možné paranoidné, ustrašené a nevzdelané obyvateľstvo držať na obojku vyfabrikovanými netvormi a rôznymi nadchádzajúcimi katastrofami v mene vojny proti terorizmu.

Film takisto ilustruje to, ako elity ponúkajú obyvateľstvu chlieb a hry, športové a gladiátorské podujatia, len aby odviedli pozornosť od skutočných záležitostí. Vytvárajú falošných hrdinov, čo potom narúša prirodzený morálny kompas u človeka a vytvára to vákuum pozitívnych príkladov, ako by sa mali ľudia správať v slobodnej spoločnosti.

Britney Spearsové - tie zbožňované bábky s róbami, klopýtavými krokmi a ozdôbkami - povyšujú nad druhých a vyznávajú ako nejakých bôžikov tejto zeme. Film takisto pobáda človeka zbaviť sa strachu a choroby, čo tiež pripomína súčasnú spoločnosť, kde sa strach používa ako metóda na vymývanie mozgov a na posilnenie kontroly štátom.

Sledovanie filmu donucuje človeka totálne sa vnoriť do atmosféry tejto skúsenosti. Zdá sa vám, akoby ste sa sami nachádzali v Centrálnej Amerike; akoby ste preciťovali pradávne spomienky starejších okolo táborového ohňa a to vo vás vyvoláva inštinktívnu ozvenu času, ktorý ako ľudstvo spoločne zdieľame. Je tu len veľmi málo filmov, po sledovaní ktorých odchádzate z predstavenia povznesení a osvietení a obrazy ktorých sa vás ešte veľmi dlho držia. Film Apocalypto toto spĺňa a učí filozofii prežitia a odvahy, čo v divákovi zanecháva trvalý dojem.

Ale Mel Gibson je už teraz terčom výsmechu a vinia ho za to, že zobrazil brutálnu povahu mayskej kultúry. Chytajú sa malých nepresností, ako sú jaskynné maľby alebo náznak, že rituálne vraždy sa netýkali žien. Rituálne obetovanie síce nepopierajú, ale nepovažujú ho za nič viac, než len momentálnu kultúrnu tendenciu. Verné zobrazenie mayskej kultúry sa im zdá byť ofenzívne a rasistické. Lenže spútať každé ráno príliš malé deti a obetovať ich vodným bohom alebo bohom plodnosti, to je nesprávne! To bolo nesprávne vtedy a je to nesprávne aj dnes. Vyrezávať niekomu na úsvite alebo za súmraku srdce z tela je nesprávne. To vôbec nie je rasistické alebo ofenzívne odsudzovať kultúru nechutne odpornú. Nie je chybou dať jasne najavo, čo je neprijateľné, aby sme mohli podľa svojho vnútorného morálneho kompasu dospievať k názoru, čo je správne a čo nie. Dokonca platí, že ak sa niekto pokúša odstrániť medze a predefinováva zlo, tak to samotné zlo sa snaží zabrániť nám, aby sme ho vedeli rozoznať a charakterizovať.

Mel Gibson týmto filmom potvrdil, že je jedným z najlepších režisérov našich čias. Jeho dielo predstavuje štandard, pokiaľ ide o obsadenie postáv, filmárske umenie a výskum. Film Apocalypto, to je avantgarda, pozoruhodné umelecké dielo z každého uhla.

Svet dnes vôbec nie je bezpečný a dejiny dokazujú, že najnebezpečnejšou silou je vždy vláda a zločinecké syndikáty, ktoré sa rozmáhajú okolo nej. To isté najvyššie duchovenstvo, ktoré manipulovalo a malo kontrolu nad mayskými kmeňmi pred tisícami rokov a ktoré bolo súčasťou vtedajšej štátnej moci, si aj dnes pestujú naši vodcovia. Film Apocalypto je definíciou tohto odkazu a jeho sila ho robí najdôležitejším filmom našej generácie - ak nie aj všetkých čias.

_______________________________________

(krátené)

Alex Jones a Paul-Joseph Watson, Prison Planet

Zdroj: http://www .prisonplanet.com/articles/december2006/111206apocalypto.htm

Prevzaté z: PROPČlánok je v sekcií - Spoločnosť, Krajiny a Národy / Quo Vadis?