Ľudský smútok v období prosperity 3

Dr. Randolph Nesse, riaditeľ programu Evolution and Human Adaptation na Univerzite v Michigane, verí, že existuje viac druhov depresie ako sa v súčasnosti diagnostikuje. Niektoré druhy depresie môžu byť užitočnými a adekvátnymi odpoveďami na situácie, kedy vytúžený cieľ nie je pre človeka dostupný a keď sa „cesta životom stráca v temnom lese“.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Ľudský smútok v období prosperity 2

Nachádzame sa v kľúčovom období ľudskej histórie – náš živočíšny druh uskutočňuje náhly skok z prírodného do elektronického sveta. Počas života predchádzajúcich 3000 generácií človek hľadal návod na svoje konanie v prírodnom svete. Dnes sa učíme o tom, čo je život, z obrazoviek počítačov a televíznych programov. Popri tom, ako budujeme technologickú spoločnosť, približujeme sa k cieľu, ktorý pomenoval Švajčiarsky autor Max Frisch: "Usporiadať život tak, aby sme ho ani nezažili".

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Apocalypto - najpôsobivejší film všetkých čias

Film "Apocalypto", ktorý nakrútil Mel Gibson, je najpôsobivejším filmom všetkých čias. Je plný pozitívnych odkazov a je to najuhladenejšie, najobraznejšie a najpôsobivejšie varovanie ohľadom neobmedzenej moci a zneužívania vlády, aké kedy svet filmu videl. (Trailer k filmu nájdete tu...)

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými

- Rozhovor s Theodore Roszakom
Všimol som si, že mnohé problémy spojené s ekologickou krízou majú natoľko iracionálnu podstatu, že je potrebné pristupovať k nim z psychologického hľadiska. Najzrejmejším je problém rastúceho konzumu. Čím viac som tento problém študoval, tým viac som začínal chápať, že patologické nakupovanie a deštruktívne správanie k životnému prostrediu, nepochádza výlučne z ľudskej chamtivosti, ako sa predpokladalo. Nakupovanie sa stáva predovšetkým formou uvoľnenia, spôsobom ako uniknúť depresii, ako riešiť problémy spôsobené životom v chorej spoločnosti. Stretával som stále viac ľudí, ktorí si uvedomovali chorobne prejavy svojich konzumných návykov a mali chuť to zmeniť. Ak sa na to pozriete dostatočne pozorne, zistíte, že máte dočinenia s klasickým prejavom patologickej závislosti. Preto keď chcete riešiť ekologické problémy, musíte nevyhnutne pochopiť ľudské správanie. A to je priestor pre psychológiou.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív