Kolíska našej civilizácie na severnom póle, nie na Blízkom východe

Ruský vedec, doktor filozofie Valerij Djemin, ktorý sa venuje výskumu Arktiku tvrdí, že Hyperborea ("za boreami" - severný vietor) - mytologická zem, o ktorej sa Gréci nazdávali, že sa nachádza za Skýtiou - skutočne existovala. Legendárny francúzsky vedec Jean Sylvin Baiae sa pokúšal dokázať jej existenciu už pred stáročiami.

Mohli by ste menovať aj iných vedcov, ktorí sa pokúšali vniesť trochu svetla na záhadu Hyperborei?

"Áno, je ich mnoho. Nielen zemepisci a historici sa venovali tejto otázke, ale svojím prínosom prispeli aj jazykovedci. Rektor bostonskej univerzity William Warren vydal koncom 19. storočia knihu pod názvom "Raj nájdený na severnom póle". Kniha vyšla celkovo 11 krát. Warren analyzoval veľký počet verbálne uchovávaných historiek a legiend v súvislosti s rajom na zemi. Podľa neho všetky obsahujú informáciu, prameniacu z hmlistých spomienok, na akúsi pravekú dokonalú zem, ktorá sa nachádzala niekde v arktickej oblasti."

O čo presne ide? Akej časti sveta by sme sa mali venovať?

"Ja som presvedčený, že stopy po tejto civilizácii by sme mali hľadať v Eurázii, v amerických polárnych oblastiach, na ostrovoch a súostroviach v Arktickom oceáne, na dne niektorých morí, jazier a riek. Je hodné všimnúť si, že Rusko má veľký počet miest a pamiatok, ktoré môžu pochádzať z Hyperborey. Niektoré z nich už upútali pozornosť odborníkov, iné sa musia ešte len objaviť. Momentálne prebieha aktívny výskum na polostrove Kola, na ostrove Vajgach, v Karélii, na Urale, v západnej Sibíri, Chakázii, v Jakutsku a v iných oblastiach. Sú tu dobré výhľady pokročiť vo výskume aj v Zemi Franza Josefa, na Tajmíre a Jamale. Zemepisný termín "hyperboreánska platforma" je len technický. Vedci diskutujú o dynamike platformy, aby našli dôvod, prečo sa ponorila na dno oceánu."

Inými slovami, Hyperborea sa mohla ťahať na územiach, ktoré sa neskôr potopili?

"Na jednej z máp Gerharda Merkátora, flámskeho kartografa a zemepisca 16. storočia, sa v blízkosti severného pólu nachádza pevnina. Tá pozostáva zo súostrovia, kde jednotlivé ostrovy od seba oddeľujú hlboké rieky. V strede zeme sa nachádza vysoká hora (podľa legiend žili predkovia Indo-európanov v blízkosti hory Meru). Otázkou je: Ako sa tá zem na mape oblavila? V stredoveku nebola k dispozícii žiadna informácia o arktických oblastiach. Nuž máme dôvod veriť, že Merkátor použil starovekú mapu, ktorú spomína v liste z roku 1580. Na tej bola znázornenápevnina uprostred Arktického oceánu, ktorá tu bola zakreslená bez ľadu. Zdá sa, že Merkátorova mapa je nakreslená podľa nej."

Tajný dekrét Kataríny II.

Predpokladajúc, že kedysi mali istí ľudia prístup k starovekej kartografickej informácii, pokúšal sa už niekto hľadať v arktických oblastiach Hyperboreu?


"Niektorí naši rodáci sa o to pokúšali. Ruská cárovná Katarína II. sa prostredníctvom slobodomurárov dostala k informácii o mytologickej zemi v blízkosti polárneho kruhu. S pomocou Michaila Lomonosova zorganizovala dve výpravy. Dňa 4. mája 1764 podpísala tejto súvislosti tajný dekrét. Oficiálne dokumenty naznačujú, že pod vedením admirála Vasilija Čičagova vyslali expedíciu na Špitzbergy kvôli prieskumu terénu v súvislosti s obnovením lovu veľrýb a rybolovom v tej oblasti. Ale o podujatí sa v memoároch Čičagovho syna hovorí ako o ´výprave na severný pól´. Vedúci výpravy mal k dispozícii obálku s podrobnými inštrukciami, ktorú však smel otvoriť až na otvorenom mori. Podľa inštrukcií mala loď mieriť k severnému pólu. Tie inštrukcie potom detailne odpísal Lomonosov. Lenže, žiaľ, výprave sa nepodarilo rozlámať hrubý ľad a musela sa vrátiť."

Prečo sa Katarína II. tak veľmi zaujímala o nájdenie Hyperborei?

"Ja som presvedčený, že Katarínu - podobne ako iných kráľov a kráľovné - vzrušoval výhľad na nájdenie elixíru večnej mladosti, o ktorom sa hovorí, že ho vynašli práve Hyperboreáni. Plíniusa Herodotus, ako aj Virgílius a Cicero napísali, že obyvateľstvo Hyperborey sa dožívalo tisíc rokov a všetci žili v dokonalom šťastí. A my nesmieme zabúdať na to, že Katarína bola ženou."

______________________

Argumenty i Fakty, Pravda

Zdroj: http://english.pravda.ru/ science/mysteries/85697-Paradise-0

Prevzaté z: PROPČlánok je v sekcií - Spoločnosť, Krajiny a Národy / Pôvod ľudstva