Volanie zo záhrobia

Sú veci, obrazy, portréty, tváre, ktoré sa zrazu objavia a nik nevie, ako sa na dané miesto dostali. Ich príbehy, sú neuveriteľné, ale, našťastie, niekedy aj dobre zdokumentované, a tak nám neostáva iné, len ich prijať ako skutočnosť, ktorí si zatiaľ nevieme vysvetliť. S niektorými záhadami, s ktorými sa stretol vo vyše osemdesiatich krajinách sveta, ktoré navštívil, ma svojho času zoznámil neúnavný český bádateľ, cestovateľ a spisovateľ Arnošt Vašíček. Ďalšie spomína vo svojich knihách venovaných záhadám našej planéty.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Mŕtvi žijú ďalej

Oddávna duchovné bytosti tohto sveta, ktoré boli nositeľmi skutočnej múdrosti, tvrdili, že smrť neexistuje, existuje iba prechod z materiálnej do nemateriálnej formy bytia. Ich tvrdenie potvrdzuje aj súčasná technika. Správy, ktoré prichádzajú z „druhej strany", nám však ukazujú trocha iný obraz, na aký sme zvyknutí....

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Smrť nie je záhuba

Budhisti, ale aj kresťania, jogíni a mnohí iní učia, že je jednou z foriem energie a tá sa nestráca, iba mení. Tak ako sa z vajíčok motýľa vyliahne húsenica, ktorá sa neskôr zakuklí, aby umocnila znova zrod motýľa...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Smrťou život pokračuje

Smrť je bránou do nového života, iného "tela", cestou k šťastiu duše. Kresťanská tradícia nás nenecháva v pochybnostiach: smrť je čosi konečné. Národy Východu však vedia, že smrť je len "zmenou šatu" a že sa znova vraciame na Zem v novom tele. 0 tom sú presvedčení aj mystici všetkých čias...
Tibetskí lámovia, ktorí bežne dokážu vystúpiť zo svojho tela, to vedia celkom iste...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Bohom vybraní

Obyvatelia San Fernanda v Kolumbii dúfajú, že Boh im poskytne vysvetlenie jedného z najčudesnejších javov na svete, ktorého sú svedkami.Kostolník Eduardo Cifuntes hovorí. že mestečko holo vždy chudobné a pokojné. Iba starí ľudia malým deťom rozprávali, že San Bernardo navštevujú anjeli. Ale, samozrejme, nik to nebral vážne.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Mŕtvi hľadajú živých

Vzťah katolíckej cirkvi k transkomunikácii je Kým na jednej strane sa veriacim oficiálne zakazuje zúčastňovať sa na seansách, ktorých cieľom je nadviazať kontakt so záhrobím, na druhej strane mnohí kňazi tieto kontakty aktívne skúmajú.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Tvorivosť cez brány smrti

Naše 21. storočie nám ponúka trocha iný pohľad na posmrtný život, aký nám poskytovali ešte nedávno nesmelé experimenty prvých bádateľov z minulých storočí či cirkevné dogmy. Je to pohľad nanajvýš prekvapujúci, vo svojej podstate však veľmi logický. Pohľad, ktorý akceptuje ďalšiu „posmrtnú", netelesnú existenciu ľudskej bytosti ako čosi samozrejmé.
ešte donedávna vnímali mnohí informácie „z druhej strany" ako čosi nedôveryhodné, nepreverené, nepodložené, čosi, čo nie je „vedecky dokázané". Státisíce ľudí však zažili, a aj v súčasnosti zažívajú, rôzne druhy kontaktov, preto nepochybujú. Ako sa dočítate, nechýbajú pri tom ani overené dôkazy.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Dôkaz,že život sa smrťou nekončí

Ľudia sa len ťažko dokážu zmieriť s odchodom kohosi blízkeho. Rôzne rituály už v dávnej minulosti a pokusy v posledných desaťročiach sledovali prekročenie hranice medzi svetom živých a mŕtvych.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Netypické zážitky smrti

Během své léčitelské praxe jsem hovořil s několika lidmi, kteří zažili klinickou smrt. V té době ještě u nás nebyla žádná literatura od Dr.Moodyho, ani se podobné informace nesměly prezentovat ve sdělovacích prostředcích. Proto si žádná z těchto osob nemohla vytvořit  nějakou představu o tom, jaké je to tam „na druhé straně.“

čítaj celý článok / žiadne komentáre / exkluzívne / publikovaný 17. septembra 2007