Odhalenie egyptských záhad

O tom, ako dokázali starovekí Egypťania postaviť tak kolosálne stavby, akými sú pyramídy, už bolo napísané dosť a dosť. Na tú pravú otázku a to z akého dôvodu vôbec ihlanovité monumenty vznikli, však odborná verejnosť narazí len málokedy (pre nás šanca na stanici Spektrum).

Naozaj sa jedná iba o hrobky faraónov, alebo mali objekty s predobrazom v hviezdnych konšteláciách i nejaký iný, vyšší účel? Uznávaný egyptológ Róbert Bauval prichádza so šokujúcou teóriou, ktorá v základoch otriasa doterajším poznaním. Tvrdí, že celá stavebá aktivita Egypťanov smerovala ruku v ruke s vtedajšími astronomickými poznatkami k jedinému cieľu: urobiť z púštnej ríše „nebeské kráľovstvo“, ktorého vládci by mohli naveky určovať pravidlá celej planéty...

04.10 o 20:05 bol vysielaný tento dokument prvý krát, ešte ho môžete zhliadnuť 06.10. o 12:30 a 09.10. o 08:15

http://www.robertbauval.co.uk/Článok je v sekcií - Aktuálne / Oznamy