Tiché zbraně pro klidné války 2

Pripomeňme si, že nasledujúca záverečná časť je dokumentom, ktorý v originály nesie názov Silent Weapons for Quiet Wars, a je na ňom uvedený dátum máj 1979, bol 7. júla 1986 nájdený v kopírke IBM, ktorá bola kúpená pri odpredaji nadbytočných zariadení. Podľa M. W. Coopera sa táto príručka týka vyhlásenia vojny ľudu Ameriky Iluminátmi, ktoré bolo formulované Politickým výborom Bilderbergskej skupiny behom jej prvého stretnutia v roku 1954.

Úvod do ekonomických zesilovačů

Ekonomické zesilovače jsou aktivní komponenty ekonomického inženýrství. Základní vlastností každého zesilovače (mechanického, elektrického nebo ekonomického) je, že přijímá nějaký vstupní řídicí signál a dodává energii z nezávislého zdroje energie na určitý výstup v předvídatelném vztahu k tomuto řídicímu signálu.

Nejjednodušší formou ekonomického zesilovače je zařízení zvané reklama.

Jestliže k nějaké osobě hovoří z televizní obrazovky inzerent, jako by jí byly dva roky, potom - prostřednictvím sugestibility - bude s jistou pravděpodobností na tuto sugesci reagovat nekriticky jako dvouleté dítě a sáhne do svého ekonomického rezervoáru a dodá svoji energii a koupí si inzerovaný produkt.

Ekonomický zesilovač může mít několik vstupů a výstupů. Odezva může být okamžitá nebo zpožděná. Jeho schematický (obvodový) symbol může být spínač, jestliže volby jsou výlučné, kvalitativní, "jít" nebo "nejít", nebo může mít parametrický vztah vstup-výstup, určený maticí s reprezentací vnitřních zdrojů energie.

Bez ohledu na to, jakou má formu, jeho úkolem je ovládat tok energie ze zdroje na výstupní kanál v přímém vztahu k vstupnímu řídicímu signálu. Z tohoto důvodu se nazývá aktivní obvodový prvek nebo komponent.

Ekonomické zesilovače se dělí do skupin zvaných strategie a - v porovnání s elektronickými zesilovači - určité vnitřní funkce ekonomického zesilovače se nazývají "logistické" (logistika = voj. nauka o týlu - pozn. překl.) místo "elektrické".

Proto tedy ekonomické zesilovače nejen že poskytují zesílení energie, ale také se vlastně používají k tomu, aby způsobovaly změny v ekonomické struktuře.

Při konstrukci ekonomického zesilovače musíme vědět minimálně o pěti funkcích, které jsou:

(1) dostupné vstupní signály, (2) požadované výstupy, (3) použité strategie, (4) dostupné ekonomické zdroje, (5) logistické volby.

Proces definování a výpočtu těchto faktorů a začlenění ekonomických zesilovačů do ekonomického systému se populárně nazývá teorie her.

Konstrukce ekonomického zesilovače začíná určením energie na výstupu, která může být v rozsahu od jednotlivců k celým národům. druhou podmínkou je přesnost odezvy, tj. jak přesně je výstupní akce funkcí vstupních příkazů. Vysoký zisk kombinovaný se silnou zpětnou vazbou pomáhá zajistit požadovanou přesnost.

Nejvíce chyb bude ve vstupním signálu. Osobní vstupní data mají tendenci být různorodá, zatímco vstupní data národa mají statistický charakter.

Krátký seznam vstupů

Otázky, které je třeba zodpovědět: (1) co (2) kdy (3) kde (4) jak (5) proč (6) kdo.

Základní zdroje informací: (1) odposlech telefonních hovorů (2) dohled (3) analýza odpadků (4) chování dětí ve škole.

Životní standard podle: (1) stravování (2) odívání (3) bydlení (4) dopravy.

Společenské styky: (1) telefon - podrobný záznam hovorů (2) rodina - oddací listy, rodné listy, atd. (3) přátelé, známí, atd. (4) členství v organizacích (5) politická příslušnost.

Stopa podle osobních plateb

Osobní nákupní zvyky, tj. osobní spotřebitelské preference: (1) běžné bankovní účty (2) nákup pomocí kreditních karet (3) nákup pomocí "označených" kreditních karet - nákup pomocí kreditních karet výrobků, jež nesou UPC (čárový kód).

Majetek: (1) běžné bankovní účty (2) úspory v bance (3) nemovitý majetek (4) obchod (5) automobily, atd. (6) depozitní vklady (7) akcie.

Dluhy: (1) věřitelé (2) nepřátelé (legální) (3) půjčky (4) spotřebitelské úvěry.

Vládní zdroje ("ploys")*: (1) veřejná sociální péče, (2) sociální jistoty, (3) U.S.D.A. přebytky potravin (4) podpory v nezaměstnanosti (5) dotace (6) sociální podpory. *Princip tohoto "ploy" (neumím přeložit) - občan téměř vždy přijme tuto informaci snadno, jestliže může konat podle "volného sendvičového principu", kde "jí nyní a platí později."

Vládní zdroje (přes zastrašování): (1) Internal Revenue Service (česky přibl. Vnitřní daňový úřad - pozn. překl.) (2) OSHA (3) Sčítání lidu (4) atd.

Další vládní zdroje - dozor nad americkou poštou.

Vzorce zvyků - programování

Silné stránky a slabosti: (1) aktivity (sporty, koníčky, atd.) (2) strach, hněv, atd. - kriminální záznamy (3) nemocniční záznamy (citlivost na drogy, reakce na bolest, atd.) (4) psychiatrické záznamy (obavy, hněv, odpor, přizpůsobivost, reakce na podněty, násilí, sugestibilita nebo hypnóza, bolest, radost, láska a sex).

Metody vyrovnávání se s problémy (schopnost přizpůsobit se): (1) spotřeba alkoholu (2) spotřeba drog (3) zábava (4) náboženské faktory ovlivňující chování (5) další způsoby úniku od reality.

Modus operandi (MO) placení - placení včas atd.: (1) placení účtů za telefon (2) placení energie (elektřina, plyn,...) (3) placení vodného (4) splácení půjček (5) placení nájmu (6) placení poplatků za automobil (7) placení kreditními kartami.

Politická citlivost: (1) mínění (2) kontakty (3) postavení (4) silné a slabé stránky osobnosti (5) projekty/aktivity.

Zákonné vstupy - kontrola chování (Záminky pro vyšetřování, domovní prohlídky, zatčení nebo použití síly ke změně chování): (1) záznamy od soudu (2) policejní záznamy - NCIC (3) řidičské záznamy (4) oznámení na policii (5) informace o pojištění (6) známosti s protistátními živly.

Národní vstupní informace

Obchodní zdroje (přes I.R.S. atd): (1) ceny zboží (2) odbyt (3) investice do (a) skladových zásob (b) výrobních nástrojů a strojů (c) budov zdokonalování výroby (d) akcií.

Banky a kreditní kanceláře: (1) kreditní informace (2) platební informace.

Smíšené zdroje: (1) průzkumy veřejného mínění a odhady (2) publikace (3) telefonní záznamy (4) prodej energie a veřejných služeb.

Krátký seznam výstupů

Výstupy - vytváří řízené situace - manipulace s ekonomikou, odtud se společností - kontrola kompenzací a příjmů.

Posloupnost:

(1) vytvoření příležitostí

(2) zničení příležitostí

(3) kontrola ekonomického prostředí

(4) kontrola dostupnosti surovin

(5) kontrola kapitálu

(6) kontrola bankovních úroků (7) kontrola inflace měny

(8) kontrola držení majetku

(9) kontrola průmyslových kapacit

(10) kontrola výroby

(11) kontrola dostupnosti zboží (komodit)

(12) kontrola cen komodit

(13) kontrola služeb, pracovních sil atd.

(14) kontrola platů státních úředníků

(15) kontrola právních funkcí

(16) kontrola osobních dat - nekorigovatelné stranickými zájmy

(17) kontrola reklamy

(18) kontrola kontaktu s médii

(19) kontrola materiálu pro televizní vysílání

(20) odvedení pozornosti od skutečných problémů (21) zaměstnání emocí

(22) vytvoření nepořádku, chaosu a šílenství

(23) kontrola návrhů více zkušebních formulářů daňového přiznání

(24) kontrola dozoru

(25) kontrola uschování informací

(26) vývoj psychologických analýz a profilů jednotlivců

(27) kontrola právních funkcí (opakování bodu 15)

(28) kontrola sociologických faktorů

(29) kontrola zdravotních voleb

(30) obětování slabých

(31) mrzačení sil

(32) výtěžek bohatství a jmění.

 

Tabulka strategiíČasť v seriáli - Tiché zbraně pro klidné války
Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Ovplyvňovanie obyvateľstva