Rozmach biometrického průmyslu

V nejbližší době lze očekávat velký rozmach biometrického průmyslu. Pravděpodobně budeme svědky rozmanitých důmyslných obchodních strategií uplatňovaných ve snaze získat vysoce lukrativní kontrakty v rámci Evropské unie.

Ve Spojených státech se to již děje, společnosti Viisage (http://www.viisage.com) a TDT získaly nedávno kontrakt na výrobu a instalaci systému pro americké biometrické pasy ve výši 65 milionů dolarů. Určitě i zmíněný americký program přispěl k tomu, že výrobci biometrických technologií podporují rozšiřování a všestranné uplatňování biometrických aplikací. Situace se odráží i na mezinárodních vědeckých konferencích.

Například v r. 2004 v Melbourne na konferenci The body as data právě soukromé firmy diskutovaly a demonstrovaly fair play při ochraně citlivých informací, ač ještě nepředstavily konkrétní produkty. Při použití biometrických údajů pro identifikaci je nutno vytvářet databáze digitalizovaných šablon, k nimž se logicky přiřazují další informace. Mohou se k nim vztahovat i jiné, zdánlivě redundantní údaje o identifikované osobě. Takové databáze představují v ochraně soukromí největší úskalí. Existují totiž snahy vytvářet velké centrální databáze, z nichž je vybírána množina osobních informací na základě biometrických údajů.

Jakmile jednou taková databáze vznikne, začnou se vytvářet rozmanité algoritmy zpracování těchto znaků. Zároveň se databáze postupně rozšiřují jak o čistě biometrické, tak o další, mnohdy velmi intimní informace. Vznikají pak rozsáhlé operativní evidence osobních údajů, v nichž lze detailní popis jedince vyhledat pomocí biometrických informací, které ovšem lze získat i bez vědomí jedince.

Ten je pak v podstatě kdykoliv identifikovatelný v různých situacích soukromého života, neboť jeho identifikační šablony a biometrické obrazy zůstávají uloženy v databázích de facto natrvalo. Identifikace tedy spočívá v tom, že jedinec poskytne – ať už vědomě či nevědomě – konkrétní identifikační biometrické prvky, jejichž porovnáním s údaji v biometrické databázi lze v reálném čase zjistit, kým opravdu je. Takové databáze však mohou být průběžně doplňovány dalšími informacemi o pohybu, aktivitách, zájmech či společenských a pracovních kontaktech identifikované osoby.

Správa a ochrana takové databáze není lacinou záležitostí a ne každá státní pokladna si takový luxus může dovolit… Nelze si ale neuvědomovat, že je nepřeberné množství možných „vyhodnocování“ jedinců či skupin obyvatel, a to podle nepřeberného množství zadaných kritérií… Další vědecké objevy mohou samozřejmě přinášet další a další možnosti „vytěžování“ databází. Prostřednictvím biometrických znaků pak může být jedinec (jako izolované individuum) permanentně sledován, aniž si je toho vědom.

Zdroj: zpravy24

Prevzaté z: Nový věk - 2012Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Ovplyvňovanie obyvateľstva