Anonymita online a offline 2

Druhá časť série článkov anonymity online a offline sa sústredí na online proxy servery, čiže stránky, ktoré ponúkajú anonymné surfovanie a tiež na zaujímavých mailových poskytovateľov.

Stránok, ktoré vám sa určitý poplatok dovolia využívať svoje služby a maskujú vaše IP číslo je množstvo. My sme sa sústredili na tie, ktoré ponúkajú takéto služby zadarmo. Niektoré z nich vám síce dovolia používať svoj servis, ak však chcete zložitejšie služby (napríklad vstupovať do chatov alebo diskusných fór) musíte si službu zaplatiť. Iné, poskytujú aj tieto služby zdarma. Medzi posledné dve kategórie patria predovšetkým nasledujúce:

http://www.misterprivacy.com/begin_anonymous_surfing.htm

http://www.guardster.com/subscription/proxy_free.php

http://anonymouse.org/anonwww.html

https://www.snoopblocker.com/

http://proxify.com/

Stupeň a efektivitu ich anonymity si môžete vyskúšať pomocou testovacích stránok, ktoré sme uviedli v prvom dieli článkov (odkaz na konci).

Mailové služby

V tejto časti sa nebudeme zaoberať kódovaním mailov, ani PGP kľúčmi, ale jednoduchými online poskytovateľmi, pre všetkých tých, ktorí používajú počítač pasívne a napriek tomu si chcú zaistiť ochranu a bezpečnosť svojich mailových služieb.

Bigstring mail

Tento mailový poskytovateľ o svojich službách tvrdí: Self-Destructing, Recallable and Non-Printable Email. Inými slovami je to mail, ktorý má samozničujúcu funkciu (ktorú samozrejme ovládate a časujete vy), je možné ho zmeniť aj po odoslaní a nie je adresát si ho nemôže žiadnym spôsobom archivovať, pretože nie je možné ho vytlačiť.

Viete presne kedy a o ktorej hodine bol váš mail prečítaný a môžete ho zmeniť alebo vymazať po tom, čo si ho prijímateľ prečítal (!). Jemu sa objaví odkaz : Message has expired. Je možné nastaviť tiež počet videní – čiže prijímateľ si môže Váš mail prečítať len toľko krát, koľko krát mu to vy dovolíte. /nastavíte pri odosielaní hodnotu – How many views?/ a potom sa mail sám zničí. Aj potom však môžete pôvodný mail zmeniť – a napísať do neho text a opäť nastaviť počet dovolených videní alebo nastaviť deň, hodinu a minútu, kedy bude mail samozničený. Rozhodne zaujímavá služba pre všetkých paranoikov. Ja ju používam už vyše roka. :-)

http://www.bigstring.com/index.php

Stealth mail

Stealth svoje maily šifruje, čím činí nemožným pre tretiu osobu ich čítať. Ak chcete aby si ho prijímateľ prečítal, potrebuje vedieť kód, pomocou ktorého je ho možné odkódovať. Ak posielate takýto mail neznámej osobe, je to možné, ako si ukážeme nižšie, obísť.
V Stealth je možné nastaviť za koľko hodín, minúť alebo sekúnd sa má mail zničiť po otvorení prijímateľom. /Message self-destructs in.../ Je možné nastaviť koľko krát môže prijímateľ sa pokúsiť napísať kód, ktorý potrebuje, aby si váš mail prečítal – ak nastavíme napríklad hodnotu 3 – má len tri pokusy, pri štvrtom sa mail zničí.

Slovo, ktoré píšete vy, prijímateľ vidí a slúži pre neho ako nápoveda (hint), musí však vedieť súkromný kód a zaškrtnúť YES. Prijímateľ si pomocou kódu, ktorý vie len on mail dekóduje a hneď po otvorení začína odpočítavanie samozničenia /podľa toho, aký čas ste nastavili/. Mail možno poslať aj tomu, kto nevie váš kód. Stačí napísať do kolónky KEY CODE hocijaké slovo, ktoré bude vlastne šifrovací kód, napríklad VČERA. Do kolónky CODE HINT /toto prijímateľ uvidí/ potom napíšte pre neho vysvetlenie čo to slovo znamená (že slovo je vlastne kódom), napr.: Ak si chceš prezrieť odkaz, prosím napíš nižšie: VČERA

Mail môžete z vašej schránky kedykoľvek vymazať predtým ako si ho prijímateľ prečíta. Poznámka: na odkaz sa nedá odpovedať priamo – pomocou Reply/Odpovedať odosielateľovi, ale len cez webové rozhranie stránky z ktorej mail prišiel.
Ak sa niekto pokúsi prečítať si mail neskôr, nie je to možné. Mail nie je možné kopírovať, tlačiť alebo akokoľvek archivovať a uložiť na disk.

https://www.stealthmessage.com/

Ak máte pocit, že vysvetlenia sú komplikované, chce to len pár krát vyskúšať si spomínané služby a v priebehu 10 minút budete vedieť presne ako na to. Ďalší podobní poskytovatelia s porovnateľnými službami sú:

http://www.hushmail.com/
http://www.anonmail.de/signup.html

Posledný, tretia séria sa bude zaoberať ochranou offline a teda vašich informácií na pevných diskoch a spôsoboch ich šifrovania pomocou vytvárania neviditeľných diskov priamo na vašom hard disku.

_____________________________________________

Vratko

Zdroj: PROP

Súvisiace na PROPe nájdete tu...

Súvisiace na Tajomstvách:

Echelon provozuje dohled nad svetem

Víte co je to Echelon?

Nové oko Velkého bratra?

Plní se temná varování a předpovědi?

Skryté operace americké Národní bezpečnostní agentury

Mikročip 666

Univerzální systém kontroly lidíČasť v seriáli - Anonymita online a offline
Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Ovplyvňovanie obyvateľstva