Šokujúce odhalenie

Supertajné výskumné stredisko Zóna 51, známe aj ako Dreamland - Krajina snov či Krajina túžob, opísali už viacerí bývalí pracovníci. Napriek tomu je príbeh Dana Burischa fascinujúci. Je to sága o človeku, ktorého Zamestnávatelia držali o pojatí až do smrti, ku ktorej pravdepodobne došlo o septembri minulého roka.

O čo išlo? Život 37-ročného Dana Burischa je dostatočne podrobne zmapovaný. Už od detstva bol výnimočne nadaný na mikrobiológiu. Jeho vzdelanie bolo neobyčajne rozsiahle: biológ, psychológ, doktor mikrobiológie a molekulárnej genetiky. Pracoval aj v armáde ako kapitán vojenského námorníctva a neskôr bol zaradený pod tajným označením Aquarius (Vodnár), vedecký stupeň utajenia MBIII (mikrobiológ tretieho stupňa), neskôr MB W. V roku 1991 ho odvelili na prácu v jednotke biologických zbraní do Iraku v rámci operácie Púštna búrka a po jej skončení ho vyznamenali za vojnové zásluhy.

Posledná úloha
V roku 1994 vypracoval Aquarius raport Q-94-109A s kódovým názvom COSMIC-MAGIC o vzorkách z EBE (Extraterrestial Biological Entity -mimozemská biologická jednotka). Jeho posledná úloha, na ktorej pracoval až do septembra 2002, mala krycí názov Star Flower l a týkala sa „zárodku Genesis". Ako vyplýva z informácií, ktoré získal predseda Skywatch International Bili Hamilton, Daň skutočne pracoval na úlohe súvisiacej so živou mimozemskou bytosťou (EBE). Hamilton uvádza dôležité podrobnosti (časť z nich možno nájsť aj na internete), pre ktoré však nemáme dostatok priestoru. Daň sa zaoberal objasnením úlohy zložitých proteínov v bunkovej membráne a analýzou ekosystémov, ale veľmi ho zaujali aj anomálie na Marse a možnosť existencie života na ňom. Pracoval v podzemnom biologickom laboratóriu na úrovni 4. Bezpečnostné opatrenia na vstup do tohto priestoru boli okrem iného: skenovanie dúhovky a hlasová identifikácia. Platili tam však aj prísne pravidlá osobnej hygieny vrátane zmeny odevu.

Úžasné zistenia
V spomínanom tajnom stredisku sa riešili viaceré projekty týkajúce sa mimozemských biologických jednotiek (projekt Aquarius), spojenia s nimi (projekt Sigma), pohonných systémov (projekt Galileo), technológií zbraní (projekt Sidekick, cestovania v čase (projekt Looking Glass). Daň všetky tieto projekty poznal. Tvrdil, že mohol čítať správy týkajúce sa cudzích bytostí a ich technológií, medzi ktorými našiel čosi, čo sa volalo „línie konvergencie (zhody) času" a objasňovalo, prečo sú tieto bytosti na Zemi, čo tu robia a prečo zbierajú vzorky rôznych foriem života, aké na Zemi existujú. Daň .zložil prísahu zachovania tajomstva a je pochopiteľné, že sa bál. Zistil úžasné veci, lebo pochopil príčiny kamufláže záležitostí okolo mimo- zemského života. Keď sa mu veci podarilo pospájať, všetko zrazu nadobudlo význam a on bol šokovaný pravdou, zázrakom priestoru, času a života...
V súlade s novými názormi evolučnej biológie prekračujúcej darvinizmus, Daň odhalil, že život pochádza z kozmu, že existuje „semeno Genesis". Väčšina z toho, čo Daň píše vo svojich poznámkach má veľmi technický charakter a týka sa protokolov a procedúr. Ale vo svojom liste z roku 2002 vyjadruje prístupnou formou úvahy o svojej práci, kontaktoch. Daň Burisch, ktorý pracoval vo sfére 51/S4, a odvážil sa demaskovať genetické experimenty, už nežije.
Z informácií predsedu Skywatch International (ide o poprednú organizáciu, ktorá sa zaoberá bádaním javov UFO) Billa Hamiltona (programátor analytik Kalifornskej univerzity v Los Angeles), ktorý okrem iného skúma podzemné komplexy a ich podiel na kopírovaní technológií a biotechnológií mimozemských bytostí., vyplýva, že Daň skutočne pracoval na úlohe, ktorá súvisela so živou mimozemskou bytosťou (Extraterrestial Biological Entity - mimozemská biologická jednotka - EBE), známou pod kryptonymom AQ-J-ROD. V tejto súvislosti je zvlášť zaujímavý Burischov list Hamiltonovi, z ktorého sme vybrali niekoľko zaujímavých a menej odborných častí... Značnú časť listu tvorí opis výskumov, ku ktorým Dana priviedla mimozemská bytosť J-Rod. Daň píše, že dlho akceptoval klasické mechanizmy podávané v rámci darvinistickej či neodarvinistickej teórie a rozširoval si vedomosti... Spolu s kolegami sa vysmieval teoretikom, ktorí tvrdili, že neživá skala pomaly rodí život. Kreacionistický (nevedecká metóda o vzniku človeka a živej prírody stvorením) spôsob videnia zaraďoval do oblasti fanatizmu a darvinizmus vnímal ako jediný vedecký a správny smer. Slovom všetko, čo robil, na čom pracoval spolu s psychologickou povahou J-Roda (budúceho, rozvinutého logického, matematicko-vedeckého druhu), sa mu dokonale hodilo k dogmám súčasnej evolučnej biológie.

Rozhovory s J-Rodom
Daň v liste píše: „Moje skúsenosti s J-Rodom a jeho pripravenosť trpieť menom jeho (alebo nášho) druhu mi učarovali. Bola základom jeho pripravenosti logika či chuť udržať dobré vzťahy? Mohlo to tak byt - aspoň som to predpokladal dovtedy, kým sme sa nespoznali bližšie. Jeho stav mohol obsahovať prvky, ktoré ho viedli k altruizmu... Hoci si uvedomoval, že jeho choroba (proces degenerácie nervov) môže byť v budúcnosti vyliečená, nebolo to jeho hlavným trápením. Táto logická bytosť si uvedomovala, že nemusí stihnúť
pomôcť pri náprave celej série chybných súdov a udalostí, ktoré sa prejavili v rozdielnosti medzi nami a našou duchovnou povahou. Hľadal čosi, čo bolo stratené, ale nie, aby na oplátku čosi získal (mutácia). Počul som iba o akýchsi ,bytostiach z Oriónu. Dával najavo, že existujú a nazýval ich ,Bratmi'. Rozprával mi o katastrofe, ktorá postihla jeho ľud a ohrozuje jeho existenciu, a o ,logickej' potrebe spojiť sa, pretože ,čosi' chýbalo v DNA jeho bratov a jeho, čosi, čo nezáležalo od sekvencie biomolekúl, čosi, čo nazýval ,rezonancia spojenia'. Hneď potom som si všetko poskladal a hľadel som na neho ako na jeden z dvoch budúcich druhov, v súčasnosti nazývaný Homo sapiens sapiens a dospel som k presvedčeniu, že ľudstvo je Čímsi viac..." Daň sa od J-Roda dozvedel, že teraz prišli a prosia nás o pomoc, čo vedca úplne vykoľajilo. Dozvedel sa však, že my ľudia vlastníme čosi unikátne a zároveň sme na nevyhnutnej úrovni rozvoja, ktorý sa prejavuje v celistvosti poznania, začínajúc duchovným a materiálnym končiac, čo nám umožňuje kontakt s koreňmi Genesis, z ktorých rozkvitá život na Zemi. Daň požiadal J-Roda, aby mu povedal, čo vie o čase Genesis.

Čas Genesis
Daň píše, že J-Rod mu 20 až 30 minút zalieval myseľ pohyblivými obrazmi (ako v trojrozmernom kine), myšlienkami a temnými emóciami. Niektoré z týchto myšlienok vyzerali ako metafory a nie skutočnosť. Ukázal mu proces tvorenia z perspektívy jeho pôsobenia s „Bratmi". Možno povedať, že to bola akási mimozemská legenda či mýtus. Daň neskôr pochopil, že obrazy boli podobné starodávnym mandalám stvorenia, Srí Jantra. Videl napríklad kvet perlového lotosu vynárajúci sa z takmer guľatej kryštálovej matrice, v ktorej rezidoval objekt, ktorý vyzeral ako Srí Jantra. Srí Jantra v nasledujúcich etapách zapadla sama do seba a bola nesená ako semienko v rieke svetla smerom k vode, aby sa nakoniec v nej rozpustila... Kvapka vody sa rozdelila na dvanásť častí, zmenila sa na 12 osobných miest, z ktorých každé zostávalo v kontakte so semienkom. Semienko sa rozdelilo na každú z dvanástich odrobiniek... Videl obrazy, ktoré sa končili obrazom ľudskej tváre. Mal pocit, že ten človek tam skutočne je a dýcha. Išlo o zrodenie ľudstva? Čo sa stalo s ostatnými kúsočkami? Dlho sa zaoberal týmito obrazmi, až nakoniec dospel k presvedčeniu, že veľký vírus mohol oplodniť záhradu menom Zem... Všetko toto Daň skúmal tajne, lebo oficiálne pracoval na čomsi inom a nikoho neinformoval o obsahu odkazu získaného od J-Roda.
Ďalšie časti listu sú také odborné a navyše priam revolučné, že im môžu hádam porozumieť iba špičkoví vedci, odborníci v danej oblasti,

Niečo za niečo
Daň skúmal cestu, ktorú mu ukázal J-Rod až dovtedy, kým jeho nadriadení nezistili, že v skutočnosti sa zaoberá
čímsi iným ako je jeho úlohou. Nakoniec uzavrel s nimi akúsi dohodu: za správy z „veľkého" porozumenia s J-Rodom ho preradia do kategórie „need-to-know" (označenie osôb, ktoré majú prístup k takým informáciám, aké potrebujú). Tak sa dostal k Doktríne paradoxu konvergentnosti časových línií - DCTP, o ktorej existencii sotva mohol čokoľvek vedieť. Umožnili mu to, lebo im porozprával o niekoľkých reakciách J-Roda na jeho skoršie otázky. Porozprával im o obrazoch čohosi, čo vyzeralo ako mesto Inkov, Marse, ale v časoch lesku. Chcel pochopiť, ako to všetko spolu súviselo. Celé Daňovo poznanie o DCTP boli informácie známe len vnútornému okruhu ľudí, ktorí sa touto otázkou zaoberali. Dana nesmierne vzrušovala myšlienka, že bohovia Sumeru a iných miest boli zle pochopeným obrazom budúceho ľudstva, ktoré ovládalo magické sily namiesto pokročilých technológií... Prekvapovalo ho, čo si mysleli, keď pracovali s tempom toku času a menili náš génom a históriu...
Výskumy pokračovali. Daň píše, že oddávna cítil, že prapredkom života na Zemi bol obrovský vírus, ktorého tvory možno nájsť tak v geologických vrstvách, ako aj v živých bunkách. Pri správnej úrovni elektrických impulzov sa z kryštalickej skaly uvoľňujú molekuly Ganesh (Ganeša - pán zástupov - božstiev - syn Sivú a Panvati, viditeľná forma zásady vesmíru).

Nebezpečný smer výskumu
Daň v liste píše, že v každej z jeho prác na tému Projekt Lotos vystríha, že s čiastkou Genesh, ktorá je, ako predpokladal, semenom života, sa nemožno zahrávať. Bol presvedčený, že zohráva úlohu vo vyššom živote (Strom života a jeho plode), ktorého opis nájdeme vo svätých písmach mnohých kultúr. Niekoľko udalostí, ku ktorým došlo, veľmi výrazne potvrdilo správnosť Daňových postrehov. O čo išlo?
Pokusy použiť výsledky tohto projektu (Lotos) na vytvorenie použiteľnej technológie sa skončili veľmi zle pre tých, ktorí sa o to pokúšali. Daň píše: „Poznám podrobnosti správ hovoriacich o anjelských bytostiach, ktoré sa objavili podobným spôsobom ako kedysi cherubíni (ochrancovia Božieho trónu). Zaznamenal som prejavy fyzického poškodenia u personálu v Shady Rest a masového ničenia v okolí. Iné správy týkajúce sa projektu Staar Flower na Francúzovej hore (na východ od Los Vegas) hovoria o početných prípadoch poškodenia medzi personálom, a to psychického i fyzického, ba dokonca straty v jeho stave osôb. Tieto takzvané bytosti majú oči červené ako uhlíky, štyri tváre a sú nebezpečné pre tých, ktorí berú naľahko výstrahy, aby sa im zďaleka vyhýbali. Stále nie je jasné, či bytosti z Francúzovej hory súvisia s Lotosom či s údajnými ,hviezdnymi bránami' (stargate). Opisované bytosti, ktoré vyvolali ničenie v Shady Rest, mali postoj vedúci k presvedčeniu, že sú to cherubíni. Práve takéto bytosti údajne oznámili, že Lotos súvisí so Semenom a plodom Stromu života. Za seba môžem povedať: Buďte opatrní! To je všetko, čo môžem povedať..." V závere listu Burisch vyslovil presvedčenie, že kozmos a život sa objavili dlho pred „nástrojom chamtivosti človeka nazvaným vedecká metóda..." Napísal: „Vidím budúcnosť naplnenú,plodmi Svetla dobroty preplnenej láskou' a vyliečenie cez Jednotu'..."Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Osobnosti