Konšpirácie, NWO

Svet nevznikol náhodou

Obraz stvorenia, opísaný v Genezis, poslala ortodoxná veda do sveta rozprávok a mýtov. Namiesto toho nám ponúkla víziu sveta, ktorý je dielom náhody. Ale už Albert Einstein svojho času označil náhodu za "cestu, ktorou sa uberá Boh, keď chce ostať v anonymite".

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zákony tajemství 1

Lidská společnost v onom nejglobálnějším pojetí svého evolučního výrazu byla vždy postavena na několika málo pilířích axiomatických principů, které se vždy uprostřed enklávy lidských bytostí dnes a denně odrážely. Jedním z těchto přirozených principiálních aktivit je to, co bychom mohli, pravda možná netradičně, ale o to upřimněji nazvat – Boj. Od nepaměti se aktivita známá jako boj dotýkala dvou nejvíce strategický významných oblastí:
a) Boj o energii
b) Boj o informace

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zákony tajemství 2

další části tohoto seriálu se budeme dále detailním způsobem odkrývat tajemství Trilateral Commission. Z větší části půjde o informace, které nejsou za normálních okolností veřejnosti k dispozici. Několik následujících případu ukazuje na to, jak fungovalo a zřejmě stále funguje propojení Trilateral Commission na oficiální americkou politickou scénu, a to dvoucestně. Lidí aktivní ve veřejné politice na těch nejvyšších místech jsou totiž zároveň špičkami v předmětné organizaci. Pomineme-li klasickpřípad střetu zájmu dojdeme k dalších neuvěřitelným souvislostem. Tak například zhruba tři roky poté co známý Samuel P. Huntigton vydal stěžejní a strategicky velmi důležitý manuskript “The Crisis of Demokracy” byl tento muž jako koordinátor zvolen do Carterovi vlivné “National Security Council” (Rady Bezpečnosti Státu). Upozorňuji, že Huntington byl v této době zároveň vlivným členem “Trilateral Commission”. Na téo funkci připravil nechvalně známé “Prezidentské memorandum 32”, které nakonec v roce 1979 vedlo k založení “Federal Emegency Mangement Agency” – “FEMA”, která má schopnost převzít totalitní kontrolu nad Spojenými Státy v případě jakékoliv národní katastrofy (zde si může čtenář dosadit prakticky jakýkoliv scénář potřebného rozsahu).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nejvyšší tajemství 3

Ale některým nevyhnutelným faktům se musíme věnovat. Předchozí fyzická forma známá jako homo erectus se náhle stala tím, čemu dnes říkáme homo sapiens. Od začátku měl homo sapiens schopnost mluvit komplexním jazykem a velikost lidského mozku se masivně zvětšila. Biolog Thomas Huxley řekl, že významnější změny, jako jsou tyto mohou trvat desítky milionů let. Tento pohled podporuje důkaz jménem homo erectus, který se zřejmě objevil v Africe před 1,5 milionu let. Zdá se, že po dobrý jeden milion let, zůstala jejich fyzická forma stejná, ale pak, z čista jasna prošla dramatickou změnou až k homo sapiens. Asi 35.000 let předtím přišel jiný náhlý „upgrade“ („aktualizace“) a objevil se homo sapiens sapiens - ve fyzické formě, jak ji známe dnes. Sumerské destičky zmiňují dva lidi zapojené do vytvoření této otrocké rasy. Byli to vedoucí vědci jménem Enki, Pán Země (Ki=Země) a Ninkharsag, též známá jako Ninti („Lady Life“ – „Paní Život“), díky její odborné znalosti medicíny.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zákony tajemství 4

V předchozí části našeho seriálu jsme se začali věnovat analýze nadnárodního uskupení, které se oficiálně nazývá „Council on Foreign Relations“ (Rada pro zahraniční vztahy). Pověděli jsme si, že v jistém období došlo ke sloučení americké a anglické složky tohoto uskupení. Nyní se podíváme na charakter a anatomii fungování této nadnárodní politicko ekonomické korporace hlouběji. Málokdo ví, že ono sloučení bylo velmi dlouhou dobu před veřejností a především americkými médii utajováno. Utajované byly i aktivity „CR“ a to na různých úrovních. Známý novinář J. Anthony Lucas v roce 1971 prohlásil: „Analytici sovětského tisku říkají, že „Rada pro zahraniční vztahy“ se vyskytuje podstatně častěji v „Pravdě“ a nebo „Izvestia“ než v „New York Times“. Od roku 1945 měla „CFR“ své ředitelství umístěné v elegantním Harold Pratt. Stavbu darovala osobně Prattovou rodinou z Rockeellerova naftového klanu. Šlo doslova o panské sídlo s malovanými balkónovými okny, elegantním čalouněním a krby reprezentující klasickou klubovou amosféru.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Zákony tajemství 3

V předchozí části tohoto seriálu jsme skončili ve chvíli kdy jsme analyzovali okolnosti kolem amerických prezidentských voleb v roce 1980. Připomínám, že tento seriál nabizí velmi ojedinělý pohled do zákulisí vysoké politiky a fungování jistých organizací provázaných s tímto druhem politiky na té nejglobálnější celosvětové úrovni. Prezentované skutečnosti jsou postavené takovým způsobem, aby čtenáři postupně krok za krokem odhalovaly takové druhy fakt, které klasické se sdělovací prostředky nikdy neodváží zveřejnit. Právě v i tom se odráží nezávislost těhto internetových stránek. V době prezidentské kampaně v roce 1980 se Reagan nikdy neodvážil na veřejnosti vyslovit slova “Trilateral Comission” a nebo “CFR” (Rada pro zahraniční vztahy), a přesto v jeho volebním štábu se nacházelo celkem 28 členů ze společnosti “CFR”, 10 členů z elitní Bilderberg skupiny a přinejmenším deset členů z “Trilateral Comission”. Již tato skutečnost poukazuje na závažné okolnosti, vztahy a vlivy kolem prezidenta. Navíc Reagan po svém zvolení jmenoval několik těchto osob do velmi prominentních pozic ve vysoké politice.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív