Vznikne nové náboženstvo

Napriek tomu, že ubehlo už niekoľko mesiacov od začiatku roka, svet naďalej zaujímajú predpovede pre tretie tisícročie. najmä však prvé desaťročia 21. storočia. Manfred Dimde, ktorý zasvätil skúmaniu Nostradamových Centúrii 30 rokov svojho života,odhaľuje závoj tajomstva obsiahnutého v štvorveršiach.

Roky 2011, 2500, 2700 a 3005 budú podľa tejto interpretácie pre ľudstvo prelomové.

Roky 201 I - 2014 budú "nebezpečné pre celé ľudstvo". Dimde vystríha pred medzinárodnými konfliktmi, náboženskými vojnami a zničením životného prostredia.

V roku 2001 oblasti južnej Európy a severnej Afriky postihne sucho a zhorší sa ekologická situácia vo svete.

V roku 2002 napriek mnohým ťažkostiam nadíde éra kozmických letov. Stanú sa dostupnými aj pre bežných ľudí. Môže však hroziť ekonomická kríza pre nedostatok palív.V Rusku vznikne nová diktatúra.Určité sily budú chcieť blokovať ďalšiu emancipáciu žien a USA zachváti vlna náboženského fanatizmu.V roku 2003 vzrastie na svete počet hladujúcich, zmení sa klíma vzhľadom na ozónovú dieru a ľudia začnú masovo odchádzať z katolíckej cirkvi, vyznávať nové náboženstvá.

V roku 2004 zosilnie terorizmus islamských fundamentalistov a v priemyselne vyspelých krajinách sa začne hospodársky boom.

V rokoch 2010 - 2014 v rôznych častiach zemegule vybuchnú lokálne ozbrojené konflikty. Ľudstvo ich musí mať pod kontrolou, aby sa nezmenili vo svetový požiar.

V roku 2014 vznikne nové, silné kresťanské náboženské hnutie. V roku 2030 traja vedci oznámia najväčší objav v dejinách ľudstva. Pôjde o technológiu ekologicky čistej, nevyčerpateľnej energie.

V roku 2048 získa Španielsko vedúcu úlohu v Európe. V roku 2070 archeologické objavy s definitívnou platnosťou potvrdia pravdivosť udalostí pôvodne opísaných v Biblii.

V rokoch 2065 - 2300 dôjde k veľkým kozmickým výpravám a kozmické lode dosiahnu rýchlosť blízku rýchlosti svetla. Kontakty s bytosťami z iných planét nebudú vždy len priateľské. Človek zapáli umelé slnko, ktorým bude Zem osvetľovaná v noci.

Po roku 2400 získa ľudstvo vládu nad časom a reálne bude môcť vstupovať do procesu starnutia. Sny o večnej mladosti prestanú byť len snami. Základnou úlohou duchovenstva bude kontrola genetických experimentov, aby neboli využívané na nekalé ciele a slúžili dobru ľudstva.Článok je v sekcií - Spiritualita a Náboženstvá / Náboženstvá