Archa zmluvy existuje

Stáročia sa kresťanský svet snaží preskúmať tajomstvo osudov Archy zmluvy, najväčšej svätosti judaizmu, ktorú celé pokolenia uchovávali v jeruzalemskom chráme.Archa v súlade s biblickými odkazmi bola svedectvom a symbolom Božích zákonov, vyrytých na tabuliach, ktoré od Stvoriteľa dostal Mojžiš na hore Sinej. Okrem iného sa preslávila tým, že z nej vyžarovala tajomná, nezvyčajná sila. To vďaka nej padli múry Jericha a zástupcovia Kananejských sa dali na útek...

To ona spôsobila nákazu a podnietila oheň... Po zbúraní chrámu však Archa bez stopy zmizla.
Nečudo, že stáročia deptali Svätú zem nespočetné zástupy hľadačov Archy v snahe natrafiť čo len na stopu „zdroja Božej moci", ktorá by im zabezpečila absolútnu moc. Svojho času hľadali Archa zmluvy aj rytieri templárskeho rádu.
Je známe, že na mieste, kde kedysi stál Šalamúnov chrám, objavili záhadný artefakt, ktorý mohol byť fragmentom zmiznutej Archy. Zaujímavý úlomok priviezli do Európy. Začiatkom 14. storočia, keď sa začal pohon na templárov
a rád bol zničený, cenná trofej zmizla.
Podľa najnovšej hypotézy dánskych a britských vedcov templári ukryli svoje najväčšie cennosti pravdepodobne na ostrove Born-holm v Baltickom mori. Možnože tam spočíva aj nesmierne cenná relikvia - kúsok Archy. Iní bádatelia sú presvedčení, že poklady templárov sú skryté v Škótsku, ďalší, že v Španielsku a dokonca v Kanade. Mnohí sú presvedčení, že Archa zmluvy sa nachádza v Etiópii.

Záhada komory pod pahorkom Moria
V osemdesiatych rokoch sa však objavili náznaky, ktoré bádateľov opodstatňovali k zásadnejším hypotézam o mieste úkrytu Archy. Umožnili to vykopávky v jaskyniach v blízkosti Jeruzalema. V roku 1978 neúnavný hľadač Archy americký archeológ Ron Wyatt dospel k názoru, že - pretože Nabuchodonozor sa nestihol zmocniť Archy a Babylončania ju nevyviezli ako vojnovú korisť - celkom iste spočíva v jednej z jaskýň, akých je v okolí mesta veľa. Za dva roky preskúmal už známe jaskyne v blízkosti Golgoty a hľadal v nich skrytý prechod do iných jaskýň. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa do § veľkej komory pod pahorkom Moria. V januári 1982 natrafil na jaskyňu, kde sa mohla nachádzať Archa zmluvy. Ako spomína vo svojich rozhovoroch, v jaskyni uzrel zvyšky zvieracích koží. Vo svetle lampy zbadal spráchnivené drevené drážky ležiace pod kameňmi. Zvyšky koží skrývali zlatom obitý stôl, na okrajoch pokrytý majstrovským ornamentom. Zobrazoval prepletajúce sa kvety a plody granátovníka.

Strážili ju anjeli
Po istom čase, keď sa len ťažko pretlačil medzi skalami, zbadal čosi, čo pripomínalo kamenný sarkofág. Platňa, ktorá ho pokrývala, praskla napoly, menšia časť bola odtlačená nabok a odhaľovala vnútro kamennej skrine. Žiaľ, kryt sarkofágu sa nachádzal tesne pod stropom jaskyne a bádateľ nestihol nazrieť dovnútra. Neskôr ešte trikrát vstúpil do komory v snahe sfotografovať nálezisko, ale snímka bola zakaždým buď rozmazaná, alebo príliš osvetlená. Nakoniec si zobral so sebou videokameru. V roku 1999 svojmu priateľovi povedal: „Vždy som prichádzal do komory rovnakým spôsobom, cez ten istý vchod. Tentoraz bol interiér jaskyne celkom zmenený. Vnútrajšok bol očistený od kameňov a zvnútra jaskyne vychádzal zvláštny jas. Archa stála oproti východnej stene komory. Zvyšok vybavenia svätyne sa nachádzal aspoň napohľad na svojom mieste. Všetky ostatné predmety ležali spolu na boku. Stena hneď za Archou pôsobila ako blok kryštálu meniaci farby... Vtedy som zbadal tých štyroch ľudí - štyroch celkom všedné oblečených mladých ľudí... Povedali mi, že sú anjeli, ktorým zverili ochranu Archy zmluvy a ešte neprišiel čas, aby ju ľudia mohli uvidieť..." Pol druha mesiaca po tom, čo VVyattov priateľ začal písať článok o peripetiách, ktoré sprevádzali hľadanie Archy, hrdina
jeho príbehu zomrel v memphiskej nemocnici na rakovinu... V poslednom interview, ktoré poskytol pred smrťou časopisu World Net Daily, Wyatt pripustil, že Archu spolu s inými kultovými predmetmi, ktoré pochádzali z prvého jeruzalemského chrámu, Židia skryli ešte pred dobytím mesta Babylončanmi, čiže asi 600 rokov pred ukrižovaním Krista a že naďalej sa nachádza na tom istom mieste. Veď dodnes je pod Jeruzalemom labyrint komôr a tunelov... V súčasnosti v diele „objaviteľa Archy" pokračuje organizácia Archeologické výskumy Wyatta v štáte Tennessee. A hoci, ako to už býva, nechýbajú kritické hlasy, Wyatt má veľa prívržencov, ktorí sú presvedčení, že bol prvým človekom, ktorý po stáročiach uvidel legendárnu truhlicu (a doplatil na to životom, veď mnohí predpokladajú, že je rádioaktívna). Žiaľ, ani skeptici, ani prívrženci zatiaľ nemôžu poskytnúť žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení.Článok je v sekcií - Mystériá, Mágia a Mystika / Nezaradené