Nejvyšší Tajemství 2

Byly zde dva způsoby, jak psát tento materiál. Mohl jsem zadržovat informace, které jsou úžasně bizarní, ale pravdivé. Byla by to snadná cesta, zůstat v „klidné zóně“ a komunikovat pouze to, co by tolik neapelovalo na zdravý rozum většiny lidí. Nebo jsem mohl se čtenáři jednat, jako s plně vyspělými, multidimenzionálními lidskými bytostmi a komunikovat všechny závažné informace, včetně těch, které roztáhnou jejich smysl vnímání reality až do zlomového bodu. Jako vždy jsem vybral ten druhý. Není na mne, abych upravoval informace pro čtenáře, je to na čtenářích, aby si je sami upravili. Jak domýšlivé a povýšené by bylo si myslet, že bych měl lidi uchránit před takovými informacemi, „protože na ně nejsou připraveni“. Kdo jsem, abych o tom rozhodoval? A jak můžu vědět, zda jsou „na to připraveni“, když se to nedozví a nemohou tak o tom sami rozhodnout? Někteří z mých přátel naléhali, abych lidem pověděl základní příběh, ale „probůh za žádných okolností nezmiňoval plazy“. Záhy zjistíte, co tím vlastně mysleli. Chápu jejich obavy, ale já musím být sám sebou. A musím vám říci vše co vím, ne jen to, co se nachází v rámci „klidné zóny“. To jsem celý já, to je můj způsob. Samozřejmě, téma této knihy vyvolá výsměch u těch s vizí pravděpodobnosti o velikosti hrachu a přirozeně těch, kteří si jsou vědomi pravdy, avšak nechtějí, aby se ji veřejnost dozvěděla. Ale co? Koho to zajímá? Mě tedy ne.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Nejvyšší tajemství 4

Geologické a biologické nálezy též naznačují, že rozšířená sopečná činnost, jež způsobila potápění pevniny v oblasti Azorů, nastala ve stejné době, jako rozbití a potopení zemské masy, známé jako Appalachia, která spojovala to, co dnes nazýváme Evropou, Severní Amerikou, Islandem a Grónskem. Dokonce, jejich míra ponoření se zdá být společná. Podobné důkazy mohou podporovat názor, že kontinent, známý jako Mu nebo Lemuria nyní odpočívá na dně Pacifiku. Tzv. Bermudský trojúhelník - mezi Bermudami, jižní Floridou a bodem blízko Antill byl dlouho spojován s Atlantidou. Je to také oblast, zmiňovaná v legendách o mizejících lodích a letadlech. Potopené budovy, zdi, cesty a kamenné kruhy podobné Stonehenge, dokonce podobající se pyramidám, byly lokalizovány poblíž Bimini, pod vodami bahamských břehů a uvnitř 'trojúhelníku'. Stejně tak zdi a cesty, tvořící sbíhající se linie.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Geomantia - umenie čítať dušu

Ako mnohé iné umenia má aj geomantia svoje korene skryté v hĺbkach minulosti. Pochádza z dôb, keď človek žil v blízkej spätosti s prírodou a nevidel sa ako niečo oddelené a cudzorodé prostrediu v ktorom sa pohyboval. Inštinkty a vývoj druhu mu velili vnímať svoje bezprostredné okolie ako zdroj potravy, alebo prípadného nebezpečenstva. Hľadal a nachádzal miesto na spánok, odpočinok, úkryt pred nepohodou či nepriateľským okolím. Nachádzal miesta vhodné na pozorovanie lovenej zveri, nachádzal vodu tam kde jej bolo málo, vnímal miestnu klímu aby si vyberal to čo najviac vyhovovalo jeho záujmom. Poznal svoje okolie veľmi presne, vedel v ňom čítať, pretože od toho závisel jeho život.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 30. júna 2018

Abraxas: Boh a Diabol v jednom?

Abraxas

C.G. Jung

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Pyramidy-Mars-Sirius: Helena Petrovna Blavatská

Helena Petrovna Blavatská (dále jen zkratka HPB) – to je záhada, titán, prorok a reformátor, mystik i filosof 19.století. Ona je jedna z Hlasatelů, skromných, velikých, světlých a záhadných DUŠÍ, které odhalují lidstvu věčné Pravdy. Objevení se záhadné postavy HPB na kulturní evropské scéně uprostřed 19.století vyvolalo šok a všeobecný smích. Ona svým osudem názorně dokázala realitu neviditelných světů. Bylo nutné tak překvapit svět, který byl pohroužen do materialismu, aby přešel most od naučného pozitivismu do oblasti ducha a dokázat součinnost mezi neviditelným a viditelným světem.Splnit tuto misi mohla jen osobnost, která sama ovládá psychické síly, které by ukázaly přítomnost neviditelných světů. H.P.Blavatská byla ohnivou vyslankyní Bíleho Bratrstva– píše o ní Helena Rerich – ona měla štěstí, že získala postupně Učení od Velkých Učitelů v jednom z Ášramů v Tibetu. Ona byla Velkým Duchem, který na sebe vzal těžký úkol dát pohyb vědomí lidstva připoutaného v mrtvých tenatech dogmatismu a uvízlého v poutech atheismu.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 05. mája 2018

Nejvyšší tajemství 5

Velikovski řekl, že „kometa“ Venuše kolidovala s Marsem, jak se řítila sluneční soustavou a datuje tyto události asi do 1.500 let př.n.l. Různí výzkumníci se ve svých nálezech vzájemně rozcházejí, protože nabízejí velmi odlišná časová období pro významnější zdvihání zemské kůry, kdy zde byly po pravdě řady potop v časovém rozmezí 11.000 až 1.500 let př.n.l, a dokonce i nedávno. Studie fyziků též tvrdí, že Mars byl zdevastovaný těmito událostmi souvisejícími s Venuší. Domnívají se, že Mars byl vyhozen z oběžné dráhy, a následoval vysoce nestabilní eliptickou oběžnou dráhu, kdy se každých 56 let dostal mezi Zemi a Měsíc. Poslední z těchto průchodů zdá se nastal někdy kolem 1.500 let př.n.l., kdy na řeckém ostrově Santorini explodoval ohromný vulkán a minojská civilizace na Krétě se stala historií. V tom samém období 1.600 až 1.500 let př.n.l. klesla úroveň oceánu asi o 20 procent, v Kalifornii se utvořila ledová jezera. To vše se stalo nejspíše v čase, kdy bylo v úrodné Sahaře obrovské jezero vyprázdněno, a začala se formovat poušť, kterou vidíme dnes.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Archa zmluvy existuje

Stáročia sa kresťanský svet snaží preskúmať tajomstvo osudov Archy zmluvy, najväčšej svätosti judaizmu, ktorú celé pokolenia uchovávali v jeruzalemskom chráme.Archa v súlade s biblickými odkazmi bola svedectvom a symbolom Božích zákonov, vyrytých na tabuliach, ktoré od Stvoriteľa dostal Mojžiš na hore Sinej. Okrem iného sa preslávila tým, že z nej vyžarovala tajomná, nezvyčajná sila. To vďaka nej padli múry Jericha a zástupcovia Kananejských sa dali na útek...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Serpent mounds

Serpent mound je hliněný val tvarovaný meandrovými oblouky, které v místech vnitřních ohybů vlivem zahuštění zón vytvářejí více energie. Podmínka pro jeho funkci je stejná jako u jiných megalitických staveb – musí být situován do místa s dostatkem kosmické energie.  

čítaj celý článok / 2 komentáre / publikovaný 29. septembra 2017

Nejvyšší Tajemství 1 - Dny rozhodování

„Jsem vesmířan? Náležím k nové rase na Zemi, vytvořené muži z vesmíru spojením se ženami ze Země? Jsou mé děti potomky první meziplanetární rasy? Bylo lůno meziplanetární společnosti vytvořené na naší planetě, tak jako vzniklo lůno všech národů Země v USA před 190ti lety?“ „Nebo se tyto myšlenky vztahují k tomu, co má přijít v budoucnosti? Žádám si právo a privilegium mít takové myšlenky a ptát se na takové otázky, aniž by mi hrozilo vězení či jiný postih od příslušných úřadů... Tváří v tvář rigidní, doktrinářské, samozvané vědecké cenzuře, připravené zabíjet, se jeví pošetilé uveřejnit takovéto myšlenky. Kdokoli dostatečně zlovolný by s nimi mohl jakýmsi způsobem naložit. Nicméně, právo se mýlit musí být zachováno. Neměli bychom se bát vstoupit do pralesa jen proto, že tam jsou divoké šelmy skryté v křoví. Neměli bychom se vzdávat našeho práva zdravého úsudku. A z tohoto úsudku vyvstávají určité otázky, kterých se ustanovený establišment obává... Avšak se vstupem do kosmického věku bychom zajisté měli trvat na právu tázat nové, dokonce i hloupé otázky, aniž bychom byli obtěžováni.”

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Deti treba začať vychovávať ešte skôr, než sa narodia

Úplne všetko, a teda aj počatie a narodenie dieťaťa, podlieha dôsledným a nemeniteľným prírodným zákonom, čo zaiste nebude nikto popierať. Ale pôsobenie týchto zákonov zasahuje ešte oveľa hlbšie, ako sa ľudia doposiaľ domnievali. Prírodné zákony, alebo inak povedané, Zákony stvorenia, totiž ovplyvňujú naprosto rovnako dôsledne aj oblasť skrytého, duševného diania, sprevádzajúceho počatie i narodenie a zásadným spôsobom vplývajú na vnútorné kvality dieťaťa. Z tohto dôvodu by preto rozhodne malo byť spoločensky žiaduce poznanie tohto ich hlbokého a skrytého pôsobenia, ktoré by následne malo byť využívané tak, aby túžba všetkých rodičov po dobrých deťoch nezostávala iba neuskutočneným prianím.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Kosmická energie versus aura

V době, kdy Aristoteles obeznámil svět fyziky s novým pojmem „éter“, byl tento fenomén již několik tisíciletí využíván. Éter je součástí energie, která v každé kultuře měla své pojmenování. Taoisté ji nazývali „čchi“, Babyloňané „ti“, Indové „Ódžas“, Japonci „rei ki“, Hebrejci „ruach“, Tibeťané „šugs rlung“, védské náboženství „prána“.

čítaj celý článok / 2 komentáre / publikovaný 28. januára 2017

Rozhovor so žiakom Strovoloského mága

Americký psychiater gréckeho pôvodu Nicolas C. Demetry už viac než 20 rokov využíva vo svojej lekárskej praxi okrem poznatkov nadobudnutých odborným lekárskym štúdiom aj praktickú integráciu modernej psychológie a mystického učenia. Vedomosti z tejto oblasti získal okrem iného aj ako žiak cyperského jasnovidca známeho pod menami Daskalos alebo Strovoloský mág.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Poltergeist na Slovensku

Nejznámější případy poltergeistu na Slovensku. Na Slovensku se udály závažné případy poltergeistu v Brunovciach (1899), Koterbachu (1928), Prešově (1930, 1933), Košicích-Barci (1933) a v Banke u Piešťan (1941).

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna?

Ľudskú osobnosť možno veľmi zjednodušene charakterizovať dvomi jej základnými zložkami – rozumom a citom. Z nich rozum upiera svoj zrak nadol, do hmoty, zaoberajúc sa jej poznávaním, skúmaním, analyzovaním a využívaním. Základným princípom rozumového pohľadu na svet je exaktnosť a materiálna dokazateľnosť všetkých javov a dejov okolo nás.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Diagnóza vnútorného stavu ľudstva: Mozgové zmrzačenie!

Snáď naozaj neuveriteľné a prekvapivé tvrdenie, ale žiaľ, a to je naozaj mimoriadne smutné, tvrdenie pravdivé. Lebo skutočne, z hľadiska prirodzeného vývoja ľudského druhu na zemi, vlastní naprostá väčšina súčasnej populácie zaostalý a nenormálne vyvinutý mozog.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / publikovaný 06. septembra 2007

Tajomstvo dňa a noci

Dobré chcenie, vôľa vynaložená na “poludnie života”, je nám svetlom “o polnoci života”, v živote po smrti. A poznanie, múdrosť prinesená zo života pred narodením je nám svetlom, vodidlom, Ariadninou niťou v živote na zemi. Rudolf Steiner kedysi poznamenal, že keď prednáša sále s tisíc poslucháčmi, je si vedomý toho, že prednáša v skutočnosti iba desiatim; no aj keby mal prednášať iba jednému, stojí to za to. Skúsenosť s prednášaním duchovných právd na verejnosti je taká, že naprostá väčšina ľudí ich nedokáže prijať a osvojiť si ich. Najväčšia časť ľudstva je vo vzťahu k vyšším duchovným skutočnostiam v hlbokom, tupom spánku. Je to vždy len hŕstka bdejúcich jednotlivcov, čo sa nájde v každej krajine. Títo jednotlivci sú žijúcimi svedkami toho, ako ľudstvo na jednej strane zúfalo volá po záchrane a hľadaní východísk z problémov – a na druhej strane jediný liek, pravdu, odmieta a prechádza okolo nej vždy bez povšimnutia.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Dievča

Začalo sa to ako pekný, teplý, slnečný deň (mal som okolo 9 alebo 10 rokov). Zdalo sa, že sa nič nemôže pokaziť...

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív