Základne mimozemšťanov na Zemi

Základne mimozemšťanov na Zemi

Po päťdesiatich rokoch výskumov, získavaní autentického poznania počas vedeckých výprav, po preskúmaní mnohých pevnín a morí, odmietol som dogmy a vzal som na vedomie fakt reálnosti UFO," hovorí známy brazílsky vedec, veterán antarktických výprav doktor Rubens J. Villela.

Antarktída je najodľahlejším kontinentom na zemeguli, nehostinným a takmer neobývaným, kde pracuje len niekoľko stoviek vedcov z viacerých krajín. Pripomína iný svet, z čias doby ľadovej. Aj tam, ako na celej planéte, ľudia pozorovali lietajúce objekty. Tieto informácie sú z mnohých hľadísk odlišné ako z iných oblastí Zeme. Incidenty opisovali vzdelaní ľudia, vedci, ktorí pracujú na základniach. vybavení presnými prístrojmi a vedeckou aparatúrou určenou na geofyzikálne výskumy. Doktor Villelaje veteránom jedenástich antarktických výprav (dvoch s US NAVY, ôsmich s brazílskym antarktickým programom ajednej na palube plavidla Rapa Nui). Mal vlastné príhody s UFO a dozvedel sa aj o blízkych stretnutiach od vedcov pracujúcich v Antarktíde. Okrem toho mal prístup k správam o UFO, ktoré vznikli v rámci výskumných programov početných krajín, ktoré nie sú známe verejnosti. Tieto správy ukazujú, že fenomén je veľmi reálny. Dňa 16. marca 1961 počas získavania vzoriek dna sa zrazu na oblohe ukázalo rýchlo sa premiestňujúce svetlo. Brazílsky meteorológ si do denníka zapísal: "Farby, konfigurácia a kontúry tohto objektu ukazovali, že to nie je objekt z tohto sveta, na čo poukazovala jeho geometrická forma, a ja som nevedel, čím by to mohlo byť." Ako píše ďalej, objekt bol viacfarebný a mal oválny tvar. Zanechával za sebou dlhý pomarančový cylindrický chvost,ktorý sa menil na červený. Potom sa rozpadol na dve časti a zanechával za sebou pramene v tvare písmena V Nik nepočul žiaden zvuk. Po informovaní o udalosti vodca USS Glacier Porter pozval Villelu do svojej kabíny a požiadal ho, aby mu objasnil, čo videl. Všetci si totiž, mysleli, že hoci je nedaleká základňa Angličanov opustená, mohli čosi vystreliť neznámi bádatelia, ktorí sa ocitli v kritickej situácii. Záchranná misia trvala 16 hodín, ale jej výsledok bol negatívny. Doktor ViIleIa bol presvedčený, že nešlo o žiaden meteorologický jav ani o jeden z umelých satelitov Zeme,ktoré neraz pozoroval. Spoločnú správu o UFO publikovali v médiách. Väčšina Villelových pozorovaní UFO je z Brazílie a patrí k archívnym záznamom organizácie Associacao de Pesquisas Exologicas (APEX). Medzi mnohými členmi APEX-u sa nachádzajú aj pionieri brazílskej ufológie Dr. Berezovski a prof. Flavio A. Pereira. Počas jednej expedície sa jej členom ukázalo UFO, ktoré bolo zjavne fyzické. Počas telepatického kontaktu bytosti, ktoré objekt pilotovali, Villelovi odovzdali informáciu, že ONI pôsobia na Antarktíde a Arktíde, kde zbierajú informácie o kozmických programoch NASA a vytvárajú atmosférické efekty na nebi nad predmestiami Sao Paulo, najmä počas jasných, bezoblačných nocí. Doktor Villela hovorí: "Povedal som, že akceptujem kontakty tohto typu ako čosi celkom normálne, ako druh rádiovej komunikácie." Brazílsky vedec sa počas jedného z ďalších kontaktov dozvedel, že ONI majú jednu zo základní aj na Antarktíde. Je zrejmé, že sú bytosťami, ktoré môžu žiť na púšti i v oceáne, ale i v ľadovej pustatine. Ako zdroj energie využívajú vody svetového oceánu. Energiu čerpajú aj z artézskych studní v Antarktíde.

Doktor Villela píše: "Po mojom prvom pozorovaní UFO nad Antarktídou došlo v mojom živote k mnohým udalostiam, môj svetonázor sa zmenil. Som si istý, že UFO je faktom. A hoci existencia života v kozme pre mnohých mojich kolegov nie je jasná, dúfam, že medzinárodná diplomacia na Zemi upadne do zabudnutia, keď ju nahradí diplomacia na úrovni kozmu."Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Mimozemšťania